Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

KANSIAIHE | VALHEITA JOTKA ESTÄVÄT RAKASTAMASTA JUMALAA

Valhe jonka mukaan Jumala on mysteeri

Valhe jonka mukaan Jumala on mysteeri

MITÄ MONET USKOVAT?

Kristinuskon ”kolmeen päähaaraan, roomalaiskatolisuuteen, ortodoksisuuteen ja protestantismiin, kuuluu usko yhteen Jumalaan kolmessa persoonassa: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Kristillisen teologian mukaan kyse ei ole kolmen jumalan tunnustamisesta vaan sen tunnustamisesta, että nämä kolme persoonaa ovat pohjimmiltaan yksi.” (The New Encyclopædia Britannica.)

RAAMATUN TOTUUS

Jumalan Poika Jeesus ei koskaan väittänyt olevansa yhdenvertainen tai samaa olemusta Isänsä kanssa. Sen sijaan hän sanoi: ”Menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi.” (Johannes 14:28.) Lisäksi hän kertoi eräälle opetuslapselleen: ”Minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo ja oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.” (Johannes 20:17.)

Pyhä henki ei ole persoona. Varhaiskristityt ”täyttyivät pyhällä hengellä”, ja Jehova sanoi: ”Minä vuodatan henkeäni kaikenlaisen lihan päälle.” (Apostolien teot 2:1–4, 17.) Pyhä henki ei ole osa kolmiyhteistä Jumalaa, vaan se on Jumalan vaikuttava voima.

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ?

Katoliset oppineet Karl Rahner ja Herbert Vorgrimler selittävät, että kolminaisuutta ei ”voitaisi tulla tuntemaan ilman ilmoitusta, ja ilmoituksen jälkeenkään siitä ei voisi tulla täysin ymmärrettävää”. Voitko rakastaa aidosti jotakuta, jota ei ole mahdollista tuntea tai ymmärtää? Kolminaisuusoppi selvästikin estää tuntemasta ja rakastamasta Jumalaa.

Aiemmin mainitun Marcon mielestä kolminaisuusoppi esti häntä tuntemasta Jumalaa. Hän kertoo: ”Minusta tuntui, että Jumala salasi itsensä minulta, ja se teki hänestä vielä etäisemmän, selittämättömämmän ja luotaantyöntävämmän.” Raamatussa kuitenkin sanotaan, että Jumala ”ei ole kaukana meistä kenestäkään” (Apostolien teot 17:27). Hän ei ole salannut itseään meiltä, vaan hän haluaa, että tunnemme hänet. Jeesus sanoi: ”Me palvomme sitä, minkä tunnemme.” (Johannes 4:22.)

”Oppiessani, että Jumala ei ole osa kolminaisuutta, pystyin viimein luomaan häneen henkilökohtaisen suhteen”, kertoo Marco. Jos pidämme Jehovaa erillisenä Persoonana emmekä selittämättömänä mysteerinä, meidän on paljon helpompi rakastaa häntä. Raamattu sanoo: ”Joka ei rakasta, ei ole tullut tuntemaan Jumalaa, koska Jumala on rakkaus.” (1. Johanneksen kirje 4:8.)