Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

LÄHESTY JUMALAA

”Niiden palkitsija, jotka hartaasti etsivät häntä”

”Niiden palkitsija, jotka hartaasti etsivät häntä”

Arvostaako Jehova sitä, mitä hänen palvojansa tekevät yrittäessään miellyttää häntä? Jotkut vastaavat ehkä kieltävästi, koska Jumala ei heidän mielestään ole kiinnostunut meistä. Väittämällä näin he kuitenkin esittävät Jumalan aivan väärässä valossa. Hänen Sanansa Raamattu oikaisee tällaisen väärän näkemyksen ja vakuuttaa, että Jehova pitää arvossa uskollisten palvojiensa ponnisteluja. Tarkastellaanpa Heprealaiskirjeen 11:6:ssa olevia apostoli Paavalin sanoja.

Mitä Jehovan miellyttämiseksi tarvitaan? Paavali kirjoittaa, että ”ilman uskoa on mahdotonta miellyttää” Jumalaa. Hän ei sano, että ilman uskoa on vaikea miellyttää Jumalaa, vaan että se on mahdotonta. Toisin sanoen usko on välttämätöntä voidaksemme miellyttää Jumalaa.

Millainen usko miellyttää Jehovaa? Siihen täytyy sisältyä kaksi piirrettä. Ensinnäkin meidän ”täytyy uskoa, että hän on” tai joidenkin käännösten mukaan ”uskoa että hän on todellinen” tai että ”hän on olemassa”. Emme tietenkään voisi miellyttää Jumalaa, jos epäilisimme hänen olemassaoloaan! Aitoon uskoon sisältyy kuitenkin enemmän, sillä jopa demonit uskovat Jehovan olevan olemassa (Jaakobin kirje 2:19). Uskomme Jumalan olemassaoloon tulisi saada meidät toimimaan: todistamaan uskomme häntä miellyttävällä elämäntavalla (Jaakobin kirje 2:20, 26).

Toiseksi meidän ”täytyy uskoa, että hän on – – palkitsija”. Aitoa uskoa ilmaiseva on varma siitä, ettei ole turhaa pyrkiä elämään Jumalaa miellyttävällä tavalla (1. Korinttilaisille 15:58). Miten voisimmekaan miellyttää Jehovaa, jos epäilisimme hänen kykyään tai haluaan palkita meidät? (Jaakobin kirje 1:17; 1. Pietarin kirje 5:7.) Jos joku päättelee Jumalan olevan piittaamaton, arvostamaton ja kitsas, hän ei tunne Raamatun Jumalaa.

Ketkä Jehova palkitsee? Paavalin mukaan ne, jotka ”hartaasti etsivät häntä”. Erään raamatunkääntäjien selitysteoksen mukaan ilmauksella ”etsiä hartaasti” käännetyllä kreikan sanalla ei tarkoiteta sitä, että koettaa löytää Jumalan jostakin, vaan että lähestyy häntä palvomalla häntä. Eräässä toisessa hakuteoksessa selitetään, että tämä kreikan verbi on muodossa, joka ilmaisee intensiivisyyttä ja keskittynyttä ponnistelua. Jehova tosiaankin palkitsee ne, joiden usko saa heidät palvomaan häntä ja osoittamaan kokosydämistä rakkautta ja intoa (Matteus 22:37).

Miten voisimmekaan miellyttää Jehovaa, jos epäilisimme hänen kykyään tai haluaan palkita meidät?

Miten Jehova palkitsee uskolliset palvojansa? Hän on luvannut antaa heille tulevaisuudessa mittaamattoman kallisarvoisen palkan, josta ilmenee hänen anteliaisuutensa ja rakkautensa syvyys – ikuisen elämän paratiisissa maan päällä (Ilmestys 21:3, 4). Ne jotka hartaasti etsivät Jehovaa, saavat jo nykyään runsaita siunauksia. Hänen pyhä henkensä ja hänen Sanansa viisaus tekevät heidän elämästään palkitsevaa ja tyydytystä tuottavaa. (Psalmit 144:15; Matteus 5:3.)

Jehova Jumala tosiaan pitää vihkiytyneiden palvojiensa uskollista palvelusta suuressa arvossa. Haluatko siksi päästä lähemmäksi häntä? Jos haluat, hanki lisää tietoa siitä, miten voit kasvattaa ja ilmaista sellaista uskoa, jonka Jehova palkitsee runsaasti.