Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Vastauksia raamatullisiin kysymyksiin

Vastauksia raamatullisiin kysymyksiin

Kuunteleeko Jumala kaikkia rukouksia?

Jumala kuuntelee kaikkiin kansoihin kuuluvia ihmisiä (Psalmit 145:18, 19). Hänen Sanassaan Raamatussa meitä kannustetaan puhumaan hänelle mistä tahansa huolenaiheistamme (Filippiläisille 4:6, 7). Häntä eivät kuitenkaan miellytä kaikki rukoukset, esimerkiksi sellaiset, jotka on opeteltu ulkoa. (Lue Matteuksen 6:7.)

Jehovalle ovat vastenmielisiä myös niiden rukoukset, jotka jättävät tahallaan huomiotta hänen lakinsa (Sananlaskut 28:9). Esimerkiksi Raamatun aikoina Jumala ei kuunnellut israelilaisia, jotka olivat syyllistyneet murhiin. Meidän täytyy selvästikin täyttää tietyt vaatimukset, jotta Jumala kuulisi meitä. (Lue Jesajan 1:15.)

Mitä meidän täytyy tehdä, jotta Jumala kuulisi meitä?

Jumalaa ei voi lähestyä rukouksessa ilman uskoa (Jaakobin kirje 1:5, 6). Meidän täytyy olla vakuuttuneita siitä, että hän on olemassa ja välittää meistä. Voimme vahvistaa uskoamme tutkimalla Raamattua, sillä aito usko perustuu siinä oleviin todisteisiin ja varmoihin lupauksiin. (Lue Heprealaiskirjeen 11:1, 6.)

Meidän tulee rukoilla vilpittömästi ja nöyrästi. Jopa Jumalan Poika Jeesus ilmaisi nöyryyttä rukoillessaan (Luukas 22:41, 42). Niinpä sen sijaan että käskisimme Jumalaa tekemään jotain, meidän tulisi opetella ymmärtämään hänen vaatimuksiaan lukemalla Raamattua. Silloin voimme rukoilla häntä sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. (Lue 1. Johanneksen kirjeen 5:14.)