Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LÄHESTY JUMALAA

”Mikä käsky on kaikkein ensimmäinen?”

”Mikä käsky on kaikkein ensimmäinen?”

Miten voimme miellyttää Jumalaa? Pitääkö meidän noudattaa lukemattomia sääntöjä? Ei, vaan se, mitä Jumala odottaa meiltä, voidaan tiivistää yhteen sanaan, kuten Jumalan Poika Jeesus Kristus osoitti (lue Markuksen 12:28–31).

Tarkastellaanpa ensin tilannetta, jossa Jeesus puhui tästä asiasta. Hän oli opettamassa temppelissä 11. nisankuuta, vain muutamaa päivää ennen kuolemaansa. Hänen vihollisensa yrittivät saada hänet kompastumaan puheissaan esittämällä hänelle kysymyksiä kiistanalaisista aiheista, mutta hänen vastauksensa vaiensivat heidät joka kerta. Sitten häneltä kysyttiin: ”Mikä käsky on kaikkein ensimmäinen?” (Jae 28.)

Kysymys oli haastava. Jotkut juutalaiset kiistelivät siitä, mikä Mooseksen lain yli 600 käskystä oli ensimmäinen eli kaikkein tärkein. Toiset ilmeisesti väittivät, että ne kaikki olivat yhtä tärkeitä ja että oli väärin antaa enemmän painoa joillekin niistä. Mitä Jeesus vastaisi?

Jeesus ei maininnut vastauksessaan yhtä vaan kaksi käskyä. Ensiksi hän sanoi: ”Sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi ja koko mielestäsi ja koko voimastasi.” (Jae 30; 5. Mooseksen kirja 6:5.) Sanojen ”sydän”, ”mieli”, ”sielu” ja ”voima” merkitykset menevät osittain päällekkäin. * Jeesuksen sanat tarkoittavat sitä, että ihmisen täytyy rakastaa Jehovaa joka solullaan – kaikella sillä, mitä hän on kykyineen ja resursseineen. Erään raamatunselitysteoksen mukaan ”Jumalaa tulee rakastaa kokonaisvaltaisesti”. Jos siis rakastamme Jumalaa, teemme parhaamme elääksemme jokaisen päivän tavalla, joka tuo meille hänen hyväksyntänsä. (1. Johanneksen kirje 5:3.)

Toiseksi Jeesus sanoi: ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Jae 31; 3. Mooseksen kirja 19:18.) Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen kuuluvat todellisuudessa erottamattomasti yhteen. Toinen kumpuaa ensimmäisestä. (1. Johanneksen kirje 4:20, 21.) Jos rakastamme lähimmäisiämme niin kuin itseämme, kohtelemme heitä samoin kuin haluaisimme heidän kohtelevan meitä (Matteus 7:12). Osoitamme siten rakastavamme Jumalaa, joka on luonut sekä meidät että toiset ihmiset omaksi kuvakseen (1. Mooseksen kirja 1:26).

Kaikki se, mitä Jehova odottaa palvojiltaan, voidaan tiivistää yhteen sanaan: rakkaus.

Kuinka tärkeitä nämä kaksi käskyä ovat? ”Ei ole muuta näitä suurempaa käskyä”, totesi Jeesus (jae 31). Rinnakkaiskertomuksessa hän sanoi, että näistä kahdesta riippuivat kaikki muut käskyt (Matteus 22:40).

Jumalaa ei ole vaikea miellyttää. Kaikki se, mitä hän meiltä odottaa, voidaan tiivistää yhteen sanaan: rakkaus. Se on ja tulee aina olemaan tosi palvonnan ydin. Rakkaus ei kuitenkaan ole pelkkiä sanoja ja tunteita, vaan se näkyy käytännön teoissa (1. Johanneksen kirje 3:18). Ota selvää siitä, miten voit kehittää ja ilmaista rakkautta Jehovaan, Jumalaan joka ”on rakkaus” (1. Johanneksen kirje 4:8).

Ehdotus: Lue Raamatusta maaliskuussa

Markus 9–16 Luukas 1–6

^ kpl 6 Raamatussa sana ”sielu” tarkoittaa koko ihmistä, joten ”sielu” voi sisältää ”sydämen”, ”mielen” ja ”voiman”.