Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Mooses – uskon mies

Mooses – uskon mies

MITÄ ON USKO?

Raamatussa usko tarkoittaa lujaa luottamusta, joka perustuu vankkoihin todisteisiin. Jumalaan uskova on varma siitä, että hän tulee täyttämään kaikki lupauksensa.

MITEN MOOSES ILMAISI USKOA?

Mooses rakensi elämänsä Jumalan lupausten pohjalle (1. Mooseksen kirja 22:15–18). Hänellä oli mahdollisuus viettää mukavaa elämää Egyptin ylellisyyksien keskellä, mutta hän luopui siitä ja ”valitsi ennemmin osakseen huonon kohtelun Jumalan kansan kanssa kuin synnistä saatavan tilapäisen nautinnon” (Heprealaisille 11:25). Oliko tämä hätäinen ratkaisu, jota hän myöhemmin katui? Ei, sillä Raamatun mukaan Mooses ”pysyi vakaana kuin nähden Hänet, joka on näkymätön” (Heprealaisille 11:27). Mooses ei milloinkaan pahoitellut ratkaisuja, jotka usko sai hänet tekemään.

Mooses pyrki vahvistamaan toisten uskoa. Yksi esimerkki tästä on se, mitä tapahtui, kun israelilaiset näyttivät olevan ansassa faraon armeijan ja Punaisenmeren välissä. He luulivat joutuneensa perikadon partaalle ja kääntyivät peloissaan Jehovan ja Mooseksen puoleen. Mitä Mooses teki?

Mooses ei ehkä tiennyt, että Jumala avaisi israelilaisille pakotien jakamalla kahtia Punaisenmeren vedet. Hän oli kuitenkin varma siitä, että Jumala tekisi jotain kansansa suojelemiseksi, ja hän halusi myös toisten israelilaisten luottavan siihen. Raamattu kertoo: ”Mooses sanoi kansalle: ’Älkää pelätkö. Pysykää lujina ja katsokaa Jehovan pelastusta, jonka hän toteuttaa teille tänään.’ ” (2. Mooseksen kirja 14:13.) Onnistuiko hän lujittamaan toisten uskoa? Kyllä onnistui, sillä Raamatussa sanotaan sekä hänestä että kaikista muista israelilaisista: ”Uskon vaikutuksesta he kulkivat Punaisenmeren halki kuin kuivaa maata myöten.” (Heprealaisille 11:29.) Mooseksen usko hyödytti paitsi häntä itseään myös jokaista, joka otti hänestä mallia.

MITÄ VOIMME OPPIA?

Voimme jäljitellä Moosesta rakentamalla elämämme Jumalan lupausten pohjalle. Hän lupaa esimerkiksi huolehtia aineellisista tarpeistamme, jos asetamme hänen palvontansa tärkeimmälle sijalle elämässämme (Matteus 6:33). Nykyään useimmat panevat paljon painoa aineelliselle hyvinvoinnille, ja tällaista ajattelutapaa saattaa olla vaikea vastustaa. Voimme kuitenkin luottaa siihen, että kun parhaamme mukaan pidämme elämän yksinkertaisena ja keskitymme palvelemaan Jehovaa, hän antaa kaiken tarvittavan. Hän vakuuttaa: ”En missään tapauksessa jätä sinua enkä suinkaan hylkää sinua.” (Heprealaisille 13:5.)

Lisäksi yritämme auttaa toisia kasvamaan uskossa. Esimerkiksi viisaat vanhemmat ymmärtävät, että heillä on erinomainen mahdollisuus rakentaa lastensa uskoa. Lasten on kasvuvuosinaan tärkeää oppia, että Jumala on olemassa ja että hän on antanut meille oikeaa ja väärää koskevat normit. Heidän on myös vakuututtava siitä, että hänen normiensa noudattaminen on paras elämäntapa. (Jesaja 48:17, 18.) Vanhemmat antavat lapsilleen kallisarvoisen lahjan, kun he auttavat näitä uskomaan siihen, ”että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä” (Heprealaisille 11:6, Kirkkoraamattu 1992).