Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

LÄHESTY JUMALAA

”Olet ilmaissut ne lapsille”

”Olet ilmaissut ne lapsille”

Haluatko oppia tuntemaan totuuden Jumalasta – kuka hän on, millaisia arvoja hänellä on, mikä hänen tahtonsa on? Sanassaan Raamatussa Jehova Jumala ilmaisee koko totuuden itsestään. Tuota hengellistä totuutta ei kuitenkaan voi ymmärtää täysin kuka tahansa Raamattua lukeva, koska se on lahja, eikä lahjaa anneta kaikille. Katsotaan, mitä Jeesus sanoi tästä (lue Matteuksen 11:25).

Matteuksen 11:25 alkaa lauseella: ”Siihen aikaan Jeesus sanoi vastaukseksi.” Hänen sanansa viittaavat siis johonkin esille tulleeseen asiaan. Hän oli juuri moittinut kolmen galilealaisen kaupungin asukkaita, jotka olivat nähneet hänen voimatekonsa mutta eivät olleet ilmaisseet vastakaikua (Matteus 11:20–24). Kuinka kukaan saattoi torjua Jeesuksen opettamat totuudet nähtyään hänen ihmetekonsa? Kylmäkiskoinen reaktio liittyi noiden ihmisten sydämen itsepäiseen asenteeseen (Matteus 13:10–15).

Jeesus tiesi, että Raamatun totuuksien ymmärtäminen vaatii ensiksikin Jumalan apua ja toiseksi oikeanlaista asennetta. Hän selitti: ”Minä ylistän sinua julkisesti, Isä, taivaan ja maan Herra, koska olet kätkenyt nämä viisailta ja älykkäiltä ja olet ilmaissut ne lapsille.” Miksi hengellisen totuuden ymmärtämistä voidaan pitää lahjana? Jehova, ”taivaan ja maan Herra”, voi kätkeä tai ilmaista Raamatun totuuden suvereenin tahtonsa mukaisesti. Hän ei kuitenkaan toimi mielivaltaisesti. Millä perusteella hän ilmaisee sen joillekin ja kätkee sen toisilta?

Jehova on suosiollinen nöyrille mutta ei pöyhkeille (Jaakobin kirje 4:6). Hän kätkee totuuden ”viisailta ja älykkäiltä” eli tämän maailman viisailta ja oppineilta, jotka ylpeyttään ja itsevarmuuttaan eivät katso tarvitsevansa hänen apuaan (1. Korinttilaisille 1:19–21). Sitä vastoin hän ilmaisee sen ”lapsille” eli niille, jotka lähestyvät häntä vilpittömin sydämin ja ilmaisevat lapsenomaista nöyryyttä (Matteus 18:1–4; 1. Korinttilaisille 1:26–28). Jumalan Poika Jeesus tapasi kummankinlaisia ihmisiä. Ylpeät, korkeasti koulutetut uskonnolliset johtajat eivät useimmiten tajunneet Jeesuksen sanoman merkitystä, mutta monet nöyrät kalastajat tajusivat (Matteus 4:18–22; 23:1–5; Apostolien teot 4:13). Toisaalta joistakin varakkaista, koulutetuista ihmisistä tuli hänen seuraajiaan, koska he olivat aidosti nöyriä (Luukas 19:1, 2, 8; Apostolien teot 22:1–3).

Palataanpa kirjoituksen alussa esitettyyn kysymykseen: haluatko oppia tuntemaan totuuden Jumalasta? Jos haluat, sinua voi lohduttaa se, että Jumala ei suosi niitä, jotka pitävät itseään viisaina. Päinvastoin hän on suosiollinen niille, joita tämän maailman viisaat saattavat väheksyä. Jos sinulla on Jumalan sanaa tutkiessasi oikeanlainen asenne, voit kuulua niihin, joille Jehova antaa kallisarvoisen lahjan: he saavat ymmärtää totuuden hänestä. Se antaa elämällesi tarkoitusta jo nyt ja voi johtaa ”todelliseen elämään” – loputtomaan elämään Jumalan lupaamassa uudessa, vanhurskaassa maailmassa, joka on pian todellisuutta (1. Timoteukselle 6:12, 19; 2. Pietarin kirje 3:13). *

Ehdotus: Lue Raamatusta tammikuussa

Matteus 1–21

^ kpl 5 Jehovan todistajat auttavat sinua mielellään oppimaan totuuden Jumalasta ja hänen tarkoituksistaan. Voit saada ilmaisen raamattukurssin, jota voidaan pitää kotonasi ja jossa käytetään kirjaa Mitä Raamattu todella opettaa?