Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Lähesty Jumalaa

”Mitä – – Jehova vaatii sinulta takaisin?”

”Mitä – – Jehova vaatii sinulta takaisin?”

MITÄ Jehova odottaa niiltä, jotka haluavat palvella häntä hänen hyväksymällään tavalla? Vaatiiko hän täydellisyyttä – mikä merkitsisi sitä, että meidän epätäydellisten ihmisten olisi mahdotonta miellyttää häntä – vai odottaako hän meiltä vain sitä, mikä on meille mahdollista? Meidän on erittäin tärkeää saada vastaukset näihin kysymyksiin, jotta saisimme iloa Jumalan palvelemisesta. Tarkastellaanpa, millaisen tiivistelmän profeetta Miika esitti Jumalan vaatimuksista (lue Miikan 6:8).

”Hän on ilmoittanut sinulle, – – mikä on hyvää.” Meidän ei tarvitse arvailla, mitä Jumala odottaa meiltä, sillä hän kertoo sen selvästi Raamatussa. Se mitä hän pyytää meitä tekemään, ”on hyvää”, koska ”Jumala on rakkaus”, ja siksi hän ajattelee aina parastamme (1. Johanneksen kirje 4:8; 5:3). Hänen vaatimustensa noudattaminen paitsi miellyttää häntä myös koituu omaksi hyödyksemme (5. Mooseksen kirja 10:12, 13).

”Mitä – – Jehova vaatii sinulta takaisin?” Onko Jumalalla oikeus vaatia meiltä jotakin takaisin? Luonnollisesti! Hän on antanut meille elämän ja ylläpitää sitä, joten meidän kuuluu totella häntä (Psalmit 36:9). Mitä hän sitten vaatii? Miika tiivistää Jumalan vaatimukset kolmeen lauseeseen, joista ensimmäiset kaksi koskevat etupäässä kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa ja kolmas suhdetta Jumalaan.

”Noudatat oikeutta.” ”Oikeudeksi” käännetty heprean sana viittaa erään lähdeteoksen mukaan ”siihen, mikä on oikein ja oikeudenmukaista ollessamme vuorovaikutuksessa toisten kanssa”. Jumala vaatii meitä kohtelemaan toisia siten kuin on oikein ja oikeudenmukaista hänen mittapuidensa mukaan. Noudatamme oikeutta olemalla puolueettomia, rehtejä ja rehellisiä toisia kohtaan. (3. Mooseksen kirja 19:15; Jesaja 1:17; Heprealaisille 13:18.) Se, että kohtelemme toisia oikeudenmukaisesti, voi saada heidät kohtelemaan meitä samoin (Matteus 7:12).

”Rakastat huomaavaisuutta.” Jumala ei vaadi meitä pelkästään osoittamaan huomaavaisuutta vaan myös rakastamaan sitä. ”Huomaavaisuudeksi” käännetty heprean sana ḥeʹsed voidaan kääntää myös vastineella ”rakkaudellinen huomaavaisuus” tai ”uskollinen rakkaus”. Erään raamatunoppineen mukaan ”rakkaus, armo ja huomaavaisuus eivät vastaa täysin – – [sanan ḥeʹsed] merkitystä; se ei ole mikään näistä yksinään vaan kaikki nämä yhdessä”. Jos rakastamme huomaavaisuutta, osoitamme sitä halukkaasti ja toisten auttaminen tuo meille mielihyvää. Näin saamme antamisesta tulevaa onnellisuutta (Apostolien teot 20:35).

”Olet vaatimaton vaeltaessasi Jumalasi kanssa.” Raamatussa ilmaus ”vaeltaa” tarkoittaa ”jonkin toimintatavan noudattamista”. Vaellamme Jumalan kanssa noudattamalla elämäntapaa, jonka hän on viitoittanut Raamatussa. Meidän täytyy tällöin ”olla vaatimattomia” hänen edessään siinä mielessä, että näemme realistisesti asemamme suhteessa häneen ja tunnustamme rajoituksemme. Se että ”olemme vaatimattomia vaeltaessamme Jumalamme kanssa”, merkitsee siis sitä, että meillä on realistinen näkemys siitä, mitä hän vaatii meiltä ja mitä voimme antaa hänelle.

Jehova ei onneksi koskaan vaadi meiltä enempää kuin voimme antaa. Hän iloitsee, kun teemme parhaamme palvellessamme häntä (Kolossalaisille 3:23). Hän ymmärtää rajoituksemme (Psalmit 103:14). Kun opimme itsekin hyväksymään ne nöyrästi, voimme saada iloa vaeltaessamme hänen kanssaan. Ota selvää siitä, miten voit alkaa vaeltaa Jumalan kanssa. Tällainen elämäntapa tuo runsaasti siunauksia (Sananlaskut 10:22).

Ehdotus: Lue Raamatusta marraskuussa

Joel 1 Miika 7