Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Naiset ahtaalla

Naiset ahtaalla

”Kun näen, miten naisia kohdellaan, minua ei huvita lainkaan tulla naiseksi.” (15-VUOTIAS ZAHRA, jota lainattiin GEO-lehden ranskankielisessä painoksessa)

OIKEALLA olevat nuoren tytön sanat puhuvat karua kieltään. Tytöt ja naiset joutuvat kautta maailman väkivallan ja syrjinnän kohteeksi läpi elämänsä.

  • Sukupuolisyrjintä. Aasiassa useimmat vanhemmat haluavat mieluummin poikia kuin tyttöjä. Vuonna 2011 YK arvioi, että tuossa maanosassa väestötilastoista puuttui lähes 134 miljoonaa naista aborttien, tappojen ja heitteillejätön johdosta.
  • Koulutus. Kaksi kolmasosaa niistä maailman asukkaista, jotka ovat käyneet koulua alle neljä vuotta, on naisia.
  • Sukupuolinen ahdistelu. Yli 2,6 miljardia naista elää maissa, joissa avioliitossa tapahtuvaa raiskausta ei vieläkään pidetä rikoksena.
  • Terveys. Kehitysmaissa yksi nainen kuolee suunnilleen joka toinen minuutti raskauden tai synnytyksen komplikaatioihin perusterveydenhuollon puutteessa.
  • Omistusoikeudet. Yli puolet maailman sadosta saadaan naisten viljelemiltä pelloilta, mutta silti monissa maissa heillä ei ole oikeutta omistaa tai periä maata.

Miksi naisilta on evätty tällaiset perusoikeudet? Joissakin kulttuureissa on vallalla uskonnollisia näkemyksiä ja tapoja, jotka edistävät naisiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja väkivaltaa tai jopa antavat niihin oikeuden. Intialainen lakinainen Chandra Rami Chopra sanoi eräässä ranskalaisessa sanomalehdessä: ”Kaikille uskonnollisille laeille on yhteistä se, että ne tukevat naisten syrjintää.”

Oletko samalla kannalla? Väheksyykö Raamattu mielestäsi naisia kuten monet muut uskonnolliset kirjat? Joistakin sen jakeista saattaa syntyä tällainen vaikutelma, mutta miten Raamatun Jumala todellisuudessa suhtautuu naisiin? Vaikka tämä saattaakin olla voimakkaita tunteita herättävä aihe, saadaksemme vastauksen tähän kysymykseen meidän kannattaa tutkia huolellisesti ja avoimella mielellä, mitä Raamattu sanoo siitä.