Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jumalan nimeä tehdään tunnetuksi swahilin kielellä

Jumalan nimeä tehdään tunnetuksi swahilin kielellä

Swahili tuo monille mieleen Afrikan ja Serengetin savanneilla vaeltavat villieläimet, mutta tähän kieleen ja sen puhujiin liittyy paljon muutakin.

SWAHILIN eri murteita puhuu peräti sata miljoonaa ihmistä ainakin 12 maassa Keski- ja Itä-Afrikassa. Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa ja joissakin muissa maissa se on kansallinen tai virallinen kieli ja niitä ympäröivissä maissa yleiskieli, jota käyttämällä eri alueiden ihmiset voivat käydä keskenään kauppaa ja kommunikoida vaivattomasti.

Sillä on ollut erittäin tärkeä merkitys itäafrikkalaisten yhdistämisessä. Esimerkiksi Tansaniassa puhutaan ainakin 114:ää heimokieltä. Kuvittelepa, että matkustat vain 40–80 kilometrin päähän kotoasi ja tapaat siellä ihmisiä, jotka puhuvat täysin eri kieltä. Joitakin kieliä puhutaan vain muutamassa pikkukylässä. Miten kommunikoida heidän kanssaan? On helppo nähdä, mitä hyötyä on yhdestä yhteisestä kielestä.

Historiaa

Swahilia arvellaan puhutun viimeistään 900-luvulta lähtien, ja kirjoitettu kieli siitä tuli 1500-luvulla. Sitä opiskeleva huomaa nopeasti, että monet sanat vivahtavat arabiaan. Sen sanastosta vähintään viidennes juontuukin arabiasta ja loput enimmäkseen muista Afrikan kielistä,  joten ei ole kovin yllättävää, että sitä kirjoitettiin pitkään arabialaisin kirjaimin.

Nykyään swahilia kirjoitetaan latinalaisin aakkosin. Mitä tapahtui? Vastauksen saamiseksi palaamme 1800-luvun puoliväliin, jolloin eurooppalaiset lähetyssaarnaajat saapuivat Itä-Afrikkaan kertomaan Raamatun sanomaa alkuperäisasukkaille.

Jumalan sana saapuu Itä-Afrikkaan

Kun Vasco da Gama kiersi maineikkaalla löytöretkellään Afrikan eteläkärjen ympäri, portugalilaiset lähetyssaarnaajat perustivat samalla matkalla lähetysaseman Zanzibariin vuonna 1499 ja alkoivat opettaa siellä katolisuutta. Parinsadan vuoden kuluessa portugalilaiset opetuksineen kuitenkin häädettiin alueelta.

Jumalan sanaa kuultiin Itä-Afrikassa seuraavan kerran 150 vuotta myöhemmin, kun saksalainen lähetyssaarnaaja Johann Ludwig Krapf saapui Mombasaan Keniaan vuonna 1844. Niillä seuduin harjoitettiin tuolloin pääasiassa islaminuskoa, kun taas sisämaan heimoilla oli perinteiset animistiset uskontonsa. Krapfin mielestä oli erittäin tärkeää tuoda Raamattu kaikkien saataville.

Krapf ei hukannut aikaa, vaan ryhtyi viipymättä opiskelemaan swahilia, ja jo kesäkuussa 1844 hän tarttui haastavaan tehtävään ja alkoi kääntää Raamattua. Seuraavassa kuussa häntä kohtasi tragedia, kun hänen vaimonsa menehtyi vain kahden avioliittovuoden jälkeen ja muutaman päivän kuluttua kuoli heidän tyttövauvansa. Surusta huolimatta Krapf jatkoi käännöstyötä, ja vuonna 1847 julkaistiin kolme ensimmäistä lukua 1. Mooseksen kirjasta. Ne olivat ensimmäiset painetut swahilinkieliset tekstit.

Johann Krapfin swahilinnos 1. Mooseksen kirjan 1:1–3:sta vuodelta 1847

Swahilia oli siihen asti kirjoitettu aina arabialaisin kirjaimin, mutta Krapf ryhtyi ensimmäisenä käyttämään latinalaisia aakkosia. Hän perusteli ratkaisuaan sanomalla, että ”arabialaiset aakkoset olisivat vain taakkana eurooppalaisille”, jotka myöhemmin opiskelisivat swahilia, ja että latinalainen aakkosto tekisi helpommaksi ”alkuperäisasukkaille oppia Euroopan kieliä”. Jotkut käyttivät arabialaisia kirjaimia vielä monta vuotta sen jälkeen, ja osa Raamatustakin painettiin tässä muodossa. Latinalaiset kirjaimet ovat kuitenkin tosiaan tehneet monille helpommaksi oppia swahilia, ja epäilemättä monet  lähetystyöntekijät ja muut sitä opiskelevat ovat tyytyväisiä muutokseen.

Uraauurtavan raamatunkäännöstyönsä lisäksi Krapf laati ensimmäisen swahilin kieliopin ja sanakirjan ja loi näin perustan myöhempien kääntäjien työlle.

Jumalan nimi swahilin kielessä

Osa Matteuksen 1. luvusta arabialaisin kirjaimin kirjoitetusta swahilinkielisestä käännöksestä vuodelta 1891

1. Mooseksen kirjan kolmen ensimmäisen luvun alkuperäisessä käännöksessä Jumalan nimen tilalla käytettiin yksinkertaisesti ilmausta ”Kaikkivaltias Jumala”. 1800-luvun loppupuolella Itä-Afrikkaan saapui muita miehiä, jotka jatkoivat Raamatun kääntämistä swahiliksi. Heidän joukossaan olivat muun muassa Johann Rebmann, William Taylor, Harry Binns, Edward Steere, Francis Hodgson ja Arthur Madan.

Oli merkille pantavaa, että joissakin varhaisissa käännöksissä Jumalan nimi esiintyi kauttaaltaan heprealaisissa kirjoituksissa. Zanzibarissa työskentelevät kääntäjät käyttivät siitä muotoa ”Yahuwa” ja Mombasassa työskentelevät muotoa ”Jehova”.

Vuonna 1895 koko Raamattu oli luettavissa swahilin kielellä. Seuraavina vuosikymmeninä saataville tuli useita muita käännöksiä, joskaan kaikki niistä eivät saaneet laajaa levikkiä. 1900-luvun alkupuolella Itä-Afrikassa puhuttuja swahilin murteita pyrittiin voimakkaasti yhdenmukaistamaan, ja vuonna 1952 tällä yhdenmukaistetulla kielellä julkaistiin koko Raamatusta laitos, josta on tullut yleisin swahilinkielinen käännös. Sen myötä myös ”Yehova” yleistyi Jumalan nimen tavallisimpana muotona tuossa kielessä.

Kappale, jossa Jumalan nimi Jehova mainitaan yhdenmukaistetun käännöksen alkusivuilla.

Valitettavasti tuo nimi alkoi kadota käännöksistä sitä mukaa kuin varhaisten käännösten painokset loppuivat. Uudemmissa käännöksissä se on joko poistettu kokonaan tai jätetty vain muutamaan kohtaan. Esimerkiksi ensimmäisessä yhdenmukaistetussa raamatunkäännöksessä se esiintyi enää 15 kertaa ja vuoden 2006 tarkistetussa laitoksessa 11 kertaa. *

Varhaisia käännöksiä, joissa Jumalan nimi on muodossa ”Yahuwa” ja ”Jehova”.

Vaikka nimi on poistettu tästä käännöksestä lähes joka kohdasta, siihen sisältyy mielenkiintoinen piirre: sen ensimmäisillä sivuilla todetaan selväsanaisesti, että Jumalan nimi on Jehova. Tämä on ollut hyvin hyödyllinen tieto totuutta etsiville ihmisille, jotka ovat näin oppineet taivaallisen Isämme nimen omasta Raamatustaan.

Tarina ei kuitenkaan pääty tähän. Vuonna 1996 swahiliksi julkaistiin Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten Uuden  maailman käännös. Se on ensimmäinen tuolla kielellä julkaistu käännös, jossa Jehovan nimi on palautettu 237 kohtaan Matteuksesta Ilmestyskirjaan. Sitten vuonna 2003 swahiliksi ilmestyi koko Pyhän Raamatun Uuden maailman käännös. Näitä laitoksia on painettu tähän mennessä yhteensä noin 900 000 kappaletta.

Jumalan nimi ei siis ole enää haudattuna arvonimien taakse tai esipuheiden selityksiin. Kun rehellissydämiset ihmiset avaavat swahilinkielisen Uuden maailman käännöksen, he voivat päästä lähemmäksi Jehovaa joka kerta, kun he lukevat jonkin niistä yli 7 000 kohdasta, joissa tuo nimi esiintyy.

Käännöksessä on lisäksi pyritty käyttämään helppotajuista nykykieltä, jota kaikki swahilia puhuvat voisivat ymmärtää. Moniin muihin raamatunkäännöksiin pujahtaneita virheitä on korjattu, ja siksi lukija voi luottaa siihen, että hän lukee ”oikeita totuuden sanoja” sellaisina kuin Luojamme, Jehova Jumala, ne on henkeyttänyt (Saarnaaja 12:10).

Monet käyttävät mielellään swahilinkielistä Raamatun ”Uuden maailman käännöstä”.

Monet ovat pitäneet kovasti tästä raamatunkäännöksestä. Jehovan todistajien kokoaikaisiin palvelijoihin kuuluva 21-vuotias Vicent sanoo: ”Olin riemuissani, kun saimme Uuden maailman käännöksen, sillä se käyttää yksinkertaista kieltä ja Jehovan nimi on siinä jälleen niissä kohdissa, joista se oli poistettu.” Kolmen lapsen äiti Frieda on huomannut, että tämän käännöksen avulla hänen on helpompi selittää Raamatun totuuksia toisille.

Jumalan sanan kääntäminen swahiliksi on jatkunut vaatimattoman alun jälkeen yli 150 vuotta. Jeesus sanoi tehneensä Isänsä ”nimen ilmeiseksi” (Johannes 17:6). Nykyään runsaat 76 000 swahilia puhuvaa Jehovan todistajaa Afrikan itä- ja keskiosissa iloitsee saadessaan tehdä Jehovan nimeä tunnetuksi kaikille.