Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 Perheonnen avaimet

Miten palauttaa luottamus?

Miten palauttaa luottamus?

Steve *: ”En olisi ikinä uskonut, että Jodi voisi tehdä aviorikoksen. Menetin luottamukseni häneen täysin. Anteeksi antaminen oli sanoin kuvaamattoman vaikeaa.”

Jodi: ”Ymmärrän, miksi menetin Steven luottamuksen. Katumuksen todistamiseen meni monia vuosia.”

RAAMATTU suo aviorikoksen uhrille mahdollisuuden valita, eroaako hän puolisostaan vai ei * (Matteus 19:9). Edellä lainattu Steve päätti olla ottamatta eroa. Sekä hän että Jodi halusivat pelastaa avioliittonsa. Pian he kuitenkin huomasivat, että kyse ei ollut vain yhteiselämän jatkamisesta, koska kuten heidän sanoistaan ilmenee, Jodin uskottomuus tuhosi kaiken luottamuksen heidän väliltään. Koska luottamus on onnellisen avioliiton edellytys, Stevellä ja Jodilla oli edessä paljon työtä.

Jos sinä ja puolisosi yritätte pelastaa avioliittonne aviorikoksen kaltaisen vakavan takaiskun jälkeen, edessänne on ilmeisen vaikea haaste. Ensimmäiset kuukaudet voivat olla erityisen koettelevia. Te voitte kuitenkin onnistua! Miten luottamuksen voi palauttaa? Raamatun viisaat ohjeet voivat olla tässä avuksi. Seuraavassa tarkastellaan neljää ehdotusta.

1 Olkaa rehellisiä toisillenne.

Apostoli Paavali kirjoitti: ”Nyt kun olette panneet pois valheen, puhukaa totta.” (Efesolaisille 4:25.) Valheet, puolitotuudet ja jopa puhumattomuus jäytävät luottamusta. Siksi on tärkeää keskustella avoimesti ja rehellisesti.

Aluksi puolisot voivat olla niin poissa tolaltaan, etteivät pysty keskustelemaan uskottomuudesta. Aikanaan siitä on kuitenkin puhuttava suoraan. Vaikka puolisot eivät ehkä  haluakaan käsitellä kaikkia yksityiskohtia, itse aiheen kartteleminen ei ole viisasta. Edellä lainattu Jodi sanoo: ”Tapahtuneesta puhuminen tuntui aluksi äärimmäisen vaikealta ja vastenmieliseltä. Kaduin tekoani syvästi ja olisin vain halunnut haudata koko asian.” Tällainen puhumattomuus kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Miksi? Steve sanoo: ”Koska Jodi ei halunnut puhua uskottomuudestaan, epäluuloni ei hälvennyt.” Nyt jälkeenpäin Jodi myöntää: ”Se etten keskustellut asiasta mieheni kanssa, hidasti toipumista.”

On selvää, että kaikki aviorikoksesta puhuminen aiheuttaa tuskaa. Debbie, jonka mies Paul teki aviorikoksen sihteerinsä kanssa, sanoo: ”Minulla oli valtavasti kysymyksiä. Miten? Miksi? Mistä he juttelivat? Olin henkisesti riekaleina. Mietin asiaa jatkuvasti, ja viikkojen mittaan kysymyksiä heräsi aina vain lisää.” Paul sanoo: ”Käymämme keskustelut luonnollisestikin äityivät välillä riidoiksi. Myöhemmin kuitenkin aina pyysimme toisiltamme anteeksi. Rehellinen ajatustenvaihto lähensi meitä.”

Miten tapahtuneesta voisi olla helpompi keskustella? Tulee muistaa, että päämääränä ei ole puolison rankaiseminen vaan ennen kaikkea se, että kumpikin ottaa murhenäytelmästä opikseen ja työskentelee avioliiton vahvistamiseksi. Esimerkiksi Chul Soo ja hänen vaimonsa Mi Young pohtivat suhdettaan Chul Soon uskottomuuden valossa. ”Tajusin, että olin keskittynyt liiaksi omiin asioihini”, sanoo Chul Soo. ”Olin ollut myös ylen määrin huolissani toisten miellyttämisestä ja heidän odotustensa täyttämisestä. He olivat vieneet suurimman osan aikaani ja huomiotani, minkä vuoksi vaimon kanssa vietetty aika oli jäänyt vähiin.” Tämän huomaaminen auttoi niin Chul Soota kuin Mi Youngiakin tekemään muutoksia, jotka ajan mittaan lujittivat heidän avioliittoaan.

KOKEILKAA TÄTÄ: Jos sinä olet ollut uskoton, älä puolustele tekoasi äläkä syytä puolisoasi. Kanna vastuu teoistasi ja aiheuttamastasi vahingosta. Jos taas olet loukattu osapuoli, älä huuda puolisollesi äläkä puhu hänelle herjaavasti. Tällaisen puheen karttaminen kannustaa puolisoasi puhumaan sinulle avoimesti. (Efesolaisille 4:32.)

2 Tehkää yhteistyötä.

Raamatussa sanotaan: ”Kaksi on parempi kuin yksi, koska heillä on kovasta työstään hyvä palkka. Sillä jos toinen heistä lankeaa, toinen voi nostaa kumppaninsa ylös.” (Saarnaaja 4:9, 10.) Tämä periaate on erityisen osuva silloin kun tehdään työtä luottamuksen palauttamiseksi.

Puolisot voivat yhdessä pitää puolensa suhdetta kalvavaa epäluottamusta vastaan. Se vaatii kuitenkin sitä, että molemmat ottavat vastuun avioliiton pelastamisesta. Jos he yrittävät toimia erillään, seurauksena voi olla lisää ongelmia, joten puolisoiden on tehtävä työtä yhdessä.

Steve ja Jodi huomasivat tämän pitävän paikkansa. Jodi kertoo: ”Steve ja minä teimme yhteistyötä vahvan suhteen luomiseksi, vaikka se veikin aikaa. Olin päättänyt, etten enää koskaan aiheuttaisi hänelle sellaista tuskaa, ja vaikka olin loukannut Steveä, hän päätti, ettei antaisi avioliittomme hajota. Etsin joka päivä tapoja vakuuttaa hänelle uskollisuuttani. Hän puolestaan osoitti minulle jatkuvasti rakkauttaan, mistä olen hänelle ikuisesti kiitollinen.”

KOKEILKAA TÄTÄ: Päättäkää työskennellä tiiminä palauttaaksenne luottamuksen avioliittoonne.

3 Korvatkaa vanhat tavat uusilla.

Varoitettuaan kuulijoitaan aviorikoksesta Jeesus neuvoi: ”Jos nyt oikea silmäsi kompastuttaa sinua, repäise se pois ja heitä luotasi.” (Matteus 5:27–29.) Jos sinä olet ollut uskoton, tuleeko mieleesi tekoja tai asenteita, jotka sinun pitäisi avioliittosi vuoksi ”repäistä pois ja heittää luotasi”?

 On selvää, että syrjähypyn tehneen on lakattava pitämästä yhteyttä aviorikoksen toiseen osapuoleen * (Sananlaskut 6:32; 1. Korinttilaisille 15:33). Edellä mainittu Paul muutti työaikatauluaan ja vaihtoi matkapuhelinnumeronsa, jottei hänen tarvitsisi enää olla kanssakäymisissä tuon toisen naisen kanssa. Siitä huolimatta hän joutui tekemisiin tämän kanssa aika ajoin. Niinpä Paul, joka oli lujasti päättänyt saada takaisin vaimonsa luottamuksen, jätti työpaikkansa. Lisäksi hän hankkiutui eroon puhelimestaan ja käytti vain vaimonsa puhelinta. Kannattiko kaikki tämä vaivannäkö? Vaimo Debbie sanoo: ”Siitä on nyt kuusi vuotta, ja vieläkin toisinaan pelkään, että nainen yrittää ottaa yhteyttä. Nyt kuitenkin luotan siihen, että Paul ei lankea kiusaukseen.”

Syyllisen osapuolen on muutettava ehkä myös persoonallisuuttaan. Hän voi olla taipuvainen flirttailuun tai antaa itsestään sellaisen vaikutelman, tai hän saattaa haaveilla romanttisista suhteista toisten kanssa. Hänen tulee siinä tapauksessa ”riisua pois vanha persoonallisuus tottumuksineen” ja korvata vanhat tottumukset uusilla, jotka vahvistavat puolison luottamusta häneen (Kolossalaisille 3:9, 10). Onko sinun kasvatuksesi vuoksi vaikea ilmaista kiintymystä? Vakuuta toistuvasti puolisolle rakkauttasi sanoin ja teoin, vaikka se tuntuisikin aluksi kiusalliselta. Steve muistelee: ”Jodi osoitti kiintymyksensä usein koskettamalla minua, ja hän sanoi säännöllisesti rakastavansa minua.”

Syyllisen puolison olisi jonkin aikaa hyvä kertoa täysin avoimesti kaikista päivän tapahtumista. Edellä mainittu Mi Young sanoo: ”Chul Soo otti asiakseen kertoa minulle joka päivä kaikista, jopa aivan mitättömistä, tapahtumista ja osoittaa siten, että hänellä ei ollut mitään salattavaa.”

KOKEILKAA TÄTÄ: Kysykää toisiltanne, mitkä asiat rakentaisivat luottamusta eniten. Pankaa ajatukset paperille ja toteuttakaa niitä sitten käytännössä. Sisällyttäkää lisäksi arkirutiineihinne jotain yhteistä mukavaa toimintaa.

4 Menkää eteenpäin, kun aika on kypsä.

Ei pidä ajatella hätiköiden, että on aika alkaa elää ikään kuin kaikki olisi taas kunnossa. Sananlaskujen 21:5 varoittaa: ”Jokainen hätäilijä kulkee varmasti kohti puutetta.” Luottamuksen palauttaminen vie aikaa, kenties jopa vuosia.

Viattoman puolison tulee suoda itselleen aikaa, niin että hän voi antaa toiselle täysin anteeksi. Mi Young sanoo: ”Ajattelin aiemmin, että on jotenkin outoa, jollei vaimo pysty antamaan anteeksi uskottomalle miehelleen. En voinut käsittää, miksi joku vihoittelisi pitkään. Mutta kun mieheni oli minulle uskoton, tajusin, miksi anteeksi antaminen on vaikeaa.” Anteeksianto ja luottamuksen palautuminen tapahtuvat usein vähitellen.

Saarnaajan 3:1–3:n mukaan koittaa kuitenkin ”aika parantaa”. Syyttömästä puolisosta voi ensin tuntua siltä, että hänen olisi turvallisinta säilyttää puolisoonsa tunneperäinen etäisyys. Se että tilanne jatkuisi tällaisena pitkään, ei kuitenkaan olisi omiaan palauttamaan luottamusta puolisoon. Suhteen eheyttäminen edellyttää anteeksiantoa, joka ilmenee siten, että puolison kanssa jaetaan sisimmät ajatukset ja tunteet. Lisäksi puolisoa tulee kannustaa kertomaan omista iloistaan ja huolenaiheistaan.

Älkää hautoko katkeruuden tunteita vaan pyrkikää voittamaan ne (Efesolaisille 4:32). Voi olla hyödyllistä mietiskellä Jehova Jumalan esimerkkiä. Häntä loukkasi syvästi se, että hänen palvelijansa, muinaiset israelilaiset, kääntyivät hänestä pois. Jumala jopa vertasi itseään petettyyn aviopuolisoon (Jeremia 3:8, 9; 9:2). Hän sanoi kuitenkin: ”En minä ajan hämärään asti ole vihoissani.” (Jeremia  3:12.) Kun kansa katui vilpittömästi ja palasi hänen luokseen, hän antoi sille anteeksi.

Aikanaan, kun kummastakin puolisosta tuntuu siltä, että tarvittavat muutokset suhteessa on tehty, molemmat voivat jälleen tuntea olonsa turvalliseksi. Enää ei tarvitse keskittyä pelkästään avioliiton pelastamiseen, vaan puolisot voivat asettaa yhdessä muita tavoitteita. On kuitenkin hyvä arvioida edistymistä säännöllisin väliajoin. Varokaa itsetyytyväisyyttä, selvittäkää vähäiset vastoinkäymiset ja vahvistakaa keskinäistä sitoutumistanne. (Galatalaisille 6:9.)

KOKEILKAA TÄTÄ: Sen sijaan että yrittäisitte saada avioliitosta samanlaisen kuin se oli ennen aviorikosta, ajatelkaa rakentavanne uutta ja vahvempaa suhdetta.

Te voitte onnistua

Vaikeina hetkinä on hyvä muistaa, että Jumala on avioliittojärjestelyn alkuunpanija (Matteus 19:4–6). Siksi avioliittonne voi menestyä hänen avullaan. Kaikki edellä mainitut pariskunnat sovelsivat elämäänsä Raamatun viisaita neuvoja ja onnistuivat pelastamaan avioliittonsa.

Steven ja Jodin aviokriisistä on kulunut nyt yli 20 vuotta. Steve kuvailee paranemisprosessia seuraavasti: ”Merkittävin muutos parempaan tapahtui sen jälkeen kun aloimme tutkia Raamattua Jehovan todistajien kanssa. Saamamme apu oli korvaamatonta. Sen ansiosta kestimme nuo vaikeat ajat.” Jodi sanoo: ”Tuntuu hienolta, että selviydyimme tuon kamalan ajan läpi. Sen ansiosta että tutkimme Raamattua yhdessä ja teimme kovasti työtä suhteemme hyväksi, meillä on nyt ihana avioliitto.”

^ kpl 3 Nimet on muutettu.

^ kpl 5 Tällaisen valinnan tekemistä tarkasteltiin Herätkää!-lehdissä 22.4.1999 s. 6 ja 8.8.1995 s. 10, 11.

^ kpl 17 Jos kanssakäymistä ei toistaiseksi pystytä tyystin lopettamaan (esimerkiksi työpaikalla), se pitäisi rajoittaa vain ehdottoman välttämättömiin tilanteisiin. Läsnä tulisi olla aina muitakin, ja puolison tulee olla tilanteesta täysin selvillä.

KYSY ITSELTÄSI:

  • Miksi päätin ponnistella avioliittoni hyväksi uskottomuudesta huolimatta?

  • Mitä hyviä ominaisuuksia näen puolisossani nyt?

  • Millä pienillä tavoilla osoitin rakkautta seurusteluaikana, ja miten voisin toimia samoin nyt?