Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 Lukijat kysyvät

Tuhoutuuko maapallo jonain päivänä?

Tuhoutuuko maapallo jonain päivänä?

▪ Jotkut uskoivat, että maapallon loppu olisi tullut 21. lokakuuta 2011. Näin ei kuitenkaan käynyt. Yhdysvaltalaisen radioesiintyjän Harold Campingin ennustus osoittautui vääräksi, sillä hän oli sanonut tuomiopäivän koittavan 21. toukokuuta 2011, jolloin valtaisa maanjäristys leviäisi ympäri maailman, ja viisi kuukautta myöhemmin, 21. lokakuuta, maapallo tuhoutuisi.

Maapallo ei kuitenkaan tuhoudu milloinkaan, koska sen Luoja ei salli sitä. Hänen Sanansa sanoo: ”Sinä [Jumala] olet lujasti perustanut maan, niin että se pysyy.” (Psalmit 119:90.)

Jotkut Raamattua lukeneet saattavat kuitenkin väittää, että maapallo kyllä tuhotaan tulella. He perustelevat näkemystään 2. Pietarin kirjeen 3:7, 10:llä, jossa sanotaan: ”Saman sanan vaikutuksesta nykyiset taivaat ja maa ovat talletetut tulelle, ja niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja tuhon päivään. Mutta Jehovan päivä tulee niin kuin varas, jolloin taivaat katoavat pauhaten, mutta alkuainekset äärimmäisen kuumina hajoavat, ja maa ja siinä olevat työt paljastuvat.” Tulisiko nämä apostoli Pietarin sanat ymmärtää kirjaimellisesti?

Ei, koska tulkinnan on oltava sopusoinnussa tekstiyhteyden ja koko muun Raamatun kanssa. Kirjaimellinen tulkinta merkitsisi sitä, että taivaat eli maailmankaikkeus – miljardit tähdet ja kaikki muu aine – hävitettäisiin tulella siksi, että yhdessä pienen pienessä osassa tuota suunnatonta kaikkeutta olisi pahoja ihmisiä. Tuhoaisitko sinä kilometreittäin rannikkoa vain siksi että yksi hiekanjyvä ei miellyttäisi sinua? Siinä ei olisi mitään järkeä. Vastaavasti Jehova ei hävitä koko luomakuntaansa vain siksi, että yhdellä sen alueella puhkesi kapina.

Maapallon tuhoaminen olisi lisäksi suoranaisessa ristiriidassa seuraavien Jeesuksen Kristuksen sanojen kanssa: ”Onnellisia ovat lempeämieliset, koska he tulevat perimään maan.” (Matteus 5:5; Psalmit 37:29.) Rakentaisiko rakastava isä ensin perheelleen kauniin talon ja polttaisi sen sitten tuhkaksi? (Psalmit 115:16.) Se ei tulisi kenellekään edes mieleen. Jehova on paitsi Luoja myös rakastava Isä (Psalmit 103:13; 1. Johanneksen kirje 4:8).

Pietari käyttää sanaa ”maa” kuvaannollisessa merkityksessä ja viittaa sillä ihmisyhteiskuntaan, tässä tapauksessa pahoihin ihmisiin. Huomaa, että hän rinnastaa tuhon Nooan päivien vedenpaisumukseen (2. Pietarin kirje 3:5, 6). Tuolloin hävitettiin ainoastaan pahat ihmiset; itse maapallo samoin kuin vanhurskas Nooa perheineen säästyivät. Samalla tavoin Pietari käyttää sanaa ”taivaat” vertauskuvallisesti. Tässä tapauksessa hän viittaa sillä jumalattomien yläpuolella oleviin vallanpitäjiin. Loppunsa kohtaavat siis pahat ihmiset, jotka eivät halua muuttua, ja kaikki pahat hallitusjärjestelmät. Ne hajotetaan, ja niiden tilalle asetetaan Jumalan taivaallinen hallitus, Valtakunta (Daniel 2:44).

Maapallo ei siis tule tuhoutumaan. Vertauskuvallinen maa eli paha ihmisyhteiskunta hävitetään, mutta itse maapallo ja tuleva jumalinen ihmisyhteiskunta pysyvät ikuisesti (Sananlaskut 2:21, 22).