Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 Opetusta Jumalan sanasta

Miksi Jumalalla on järjestö?

Miksi Jumalalla on järjestö?

Tässä kirjoituksessa otetaan esiin kysymyksiä, joita sinäkin olet ehkä pohtinut, ja osoitetaan, mistä kohtaa omasta Raamatustasi voit löytää niihin vastaukset. Jehovan todistajat keskustelevat niistä mielellään kanssasi.

1. Miksi Jumala järjesti israelilaiset kansaksi?

Jumala organisoi patriarkka Abrahamin jälkeläiset kansakunnaksi ja antoi heille lakikokoelman. Hän kutsui tuota kansaa Israeliksi ja teki siitä tosi palvonnan ja Sanansa, Pyhän Raamatun, vartijan. (Psalmit 147:19, 20.) Tästä järjestelystä ovat hyötyneet kaikkiin kansoihin kuuluvat ihmiset (lue 1. Mooseksen kirjan 22:18).

Jumala valitsi israelilaiset todistajikseen. Kun he tottelivat hänen lakejaan, he hyötyivät niistä. (5. Mooseksen kirja 4:6.) Tutkimalla israelilaisten historiaa voimme oppia paljon tosi Jumalasta. (Lue Jesajan 43:10, 12.)

2. Miksi tosi kristityt on järjestetty seurakunnaksi?

Aikanaan Israel menetti Jumalan suosion, ja hän asetti sen tilalle kristillisen seurakunnan (Matteus 21:43; 23:37, 38). Aiemmin Jehovasta olivat todistaneet israelilaiset, mutta nyt hänen todistajinaan alkoivat toimia tosi kristityt (lue Apostolien tekojen 15:14, 17).

Jeesus organisoi seuraajansa todistamaan Jehovasta ja tekemään opetuslapsia kaikkien kansakuntien ihmisistä (Matteus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Tämä työ on saavuttamassa huippunsa. Jehova on ensi kertaa yhdistänyt tosi palvonnan piiriin miljoonia ihmisiä kaikista kansakunnista (Ilmestys 7:9, 10). Tosi kristityt on organisoitu järjestöksi myös siksi, että he voivat auttaa ja rohkaista toisiaan. Heillä on kokouksissaan sama raamatullinen opetusohjelma kautta maailman. (Lue Heprealaiskirjeen 10:24, 25.)

  3. Miten Jehovan todistajien toiminta alkoi nykyaikana?

Jehovan todistajien nykyinen järjestö alkoi muotoutua 1870-luvulla. Pieni joukko ihmisiä ryhtyi tutkimaan Raamattua ja löysi siitä uudelleen totuuksia, jotka olivat jo kauan olleet unohduksissa. He tiesivät, että Jeesus oli organisoinut kristillisen seurakunnan saarnaamistyötä varten, ja siksi he ryhtyivät saarnaamaan Valtakuntaa monissa maissa. Vuonna 1931 he ottivat käyttöön nimen Jehovan todistajat. (Lue Apostolien tekojen 1:8; 2:1, 4; 5:42.)

4. Miten Jehovan todistajat on organisoitu nykyään?

Ensimmäisellä vuosisadalla eri maiden kristilliset seurakunnat hyötyivät monin tavoin yhteisestä hallintoelimestä, joka tunnusti seurakunnan pääksi Jeesuksen (Apostolien teot 16:4, 5). Samoin nykyään Jehovan todistajat pitävät johtajanaan Jeesusta (Matteus 23:9, 10). Hekin hyötyvät kokeneiden vanhinten muodostamasta hallintoelimestä, joka antaa Raamattuun perustuvaa rohkaisua ja ohjausta yli 100 000 seurakunnalle. Seurakunnissa taas pätevät miehet palvelevat vanhimpina eli valvojina, jotka pitävät rakkaudellisesti huolta Jumalan laumasta (lue 1. Pietarin kirjeen 5:2, 3).

Jehovan todistajat on järjestetty saarnaamaan hyvää uutista ja tekemään opetuslapsia kautta maailman. He kääntävät, painavat ja levittävät Raamatun tutkimiseen tarkoitettuja julkaisuja yli 500 kielellä ja saarnaavat apostolien mallin mukaisesti talosta taloon (Apostolien teot 20:20). He tarjoutuvat tutkimaan Raamattua yksityisesti totuutta rakastavien vilpittömien ihmisten kanssa. Koska heidän elämässään on tärkeintä miellyttää Jumalaa ja auttaa toisia, heidän järjestönsä on täynnä onnellisia ihmisiä (lue psalmi 33:12 ja Apostolien tekojen 20:35).

Tätä aihetta käsitellään lisää oheisen kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 19; julk. Jehovan todistajat.