Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miksi niin paljon luonnononnettomuuksia?

Miksi niin paljon luonnononnettomuuksia?

LUONNONKATASTROFIT ovat uutisissa vähän väliä. Milloinkaan aikaisemmin niiden jalkoihin ei ole jäänyt yhtä paljon ihmisiä. Belgialaisen katastrofitutkimuslaitoksen (CRED) mukaan yksistään vuonna 2010 tapahtui 373 onnettomuutta, joissa kuoli ainakin 296 000 henkeä.

Raportoitujen luonnononnettomuuksien määrä on noussut selvästi jo useamman vuosikymmenen ajan. Esimerkiksi vuosina 1975–99 joka vuosi kirjattiin vielä reilusti alle 300 katastrofia, mutta vuosina 2000–10 niitä oli vuosittain keskimäärin lähes 400. Ehkä sinäkin ihmettelet, miksi niitä on niin paljon nykyään.

Vaikka tällaisten onnettomuuksien luullaan usein olevan Jumalan aiheuttamia, näin ei kuitenkaan ole. Jumala ei ole niiden takana. Raamatussa kyllä ennustettiin, että meidän aikanamme olisi paljon onnettomuuksia. Esimerkiksi Matteuksen 24:7, 8:ssa on Jeesuksen sanat: ”Tulee olemaan nälänhätää ja maanjäristyksiä paikassa toisensa jälkeen. Kaikki nämä ovat ahdingon tuskien alkua.” Miksi Jeesus ennusti tällaiset olosuhteet, ja mitä merkitystä niillä on meille?

Nämä ennustukset olivat osa Jeesuksen vastausta hänelle esitettyyn kysymykseen ”Mikä tulee olemaan – – asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkki?” (Matteus 24:3). Jumalan Poika kertoi, mitä kaikkea tuolloin tapahtuisi, ja sanoi sitten merkitykselliset sanat: ”Kun näette näiden tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.” (Luukas 21:31.) Luonnononnettomuuksilla on siis meille suuri merkitys, sillä ne enteilevät aivan edessämme olevia suuria muutoksia.

Taustalla vaikuttavia voimia

Monet kuitenkin miettivät, kuka tai mikä luonnonkatastrofeja aiheuttaa, jos kerran Jumala ei ole niistä vastuussa. Voimme ymmärtää vastauksen vain, jos hyväksymme Raamatussa esitetyn tärkeän totuuden: ”Koko maailma on paholaisen vallassa.” (1. Johanneksen  kirje 5:19.) Tämän jakeen mukaan maailman ahdistavien olosuhteiden takana ei ole Jumala, vaan monessa tapauksessa hänen vihollisensa, ”paholainen”, jota Raamatussa kutsutaan myös ”Saatanaksi” (Ilmestys 12:9, 12).

Tätä Jumalan vihollista ohjaa oman edun tavoittelu, ja ihmiselämä on hänen silmissään halpa-arvoinen. Koska koko maailma on hänen vallassaan, hän on edistänyt ihmisissä samanlaista ajattelua. Raamattu viittaa tähän ennustaessaan, että ”viimeisinä päivinä – – ihmiset tulevat olemaan itserakkaita, rahaa rakastavia, suuriluuloisia, pöyhkeitä” (2. Timoteukselle 3:1, 2). Ei siis mikään ihme, että Saatana on luonut maailmanlaajuisen järjestelmän, jossa nämä ja muut jumalattomat ominaisuudet rehottavat. Hän yllyttää itsekkääseen ja ahneeseen hyväksikäyttöön, josta koituu monille ihmisille vahinkoa.

Miten nykyinen ahne järjestelmä vaikuttaa luonnononnettomuuksien lisääntymiseen? Erään maailmanlaajuisia katastrofeja koskevan Yhdistyneiden kansakuntien raportin mukaan ”asutus on hyvin usein keskittynyt riskialttiille alueille, kuten tulvamaille. Lisäksi metsien ja soiden tuhoaminen heikentää ympäristön kykyä kestää onnettomuuksia. Kaiken tämän yllä häilyy vielä uhka maapallon ilmastonmuutoksesta ja merenpinnan noususta, jotka ovat seurausta ihmisen toiminnan aiheuttamasta kasvihuonekaasujen lisääntymisestä.” Vaikka suuren osan ”ihmisen toiminnasta” väitetäänkin edistävän talouskasvua, sen taustalla on todellisuudessa maailmaa kyllästävä itsekkyys ja ahneus.

Nykyään monet asiantuntijat myöntävätkin, että ihmisen harkitsematon toiminta on tehnyt luonnononnettomuuksista tuhoisampia. Ihmiset tosiasiassa edistävät Saatanan tarkoitusperiä tukemalla järjestelmää, joka pahentaa noita katastrofeja.

Luonnononnettomuudet ovat siis usein seurausta ihmisen piittaamattomuudesta. Jotkin niistä eivät olisi olleet niin tuhoisia, jos ne olisivat sattuneet jossain muualla. Monissa osissa maailmaa tuhoja on pahentanut suuresti häikäilemättömien yksilöiden kulissientakainen toiminta tai se, että nykymaailman taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vuoksi lukemattomien ihmisten on pakko asua riskialttiilla alueilla. Kaikki eivät tietenkään joudu onnettomuuden uhriksi toisten tekemien virheiden tai laiminlyöntien vuoksi, vaan siksi, että ”aika ja sattuma kohtaavat – – kaikkia” (Saarnaaja 9:11).

Miten voit selviytyä luonnononnettomuudesta, jouduitpa siihen mistä syystä tahansa? Tarkastelemme seuraavaksi sitä, miten katastrofien vaikutusta voidaan lievittää.