Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miksi Jumala sallii pahuutta ja kärsimystä?

Miksi Jumala sallii pahuutta ja kärsimystä?

 Opetusta Jumalan sanasta

Miksi Jumala sallii pahuutta ja kärsimystä?

Tässä kirjoituksessa otetaan esiin kysymyksiä, joita sinäkin olet ehkä pohtinut, ja osoitetaan, mistä kohtaa omasta Raamatustasi voit löytää niihin vastaukset. Jehovan todistajat keskustelevat niistä mielellään kanssasi.

1. Miten pahuus sai alkunsa?

Pahuus sai alkunsa maan päällä, kun Saatana esitti ensimmäisen valheen. Hän ei ollut paha, kun hänet luotiin. Hän oli täydellinen enkeli, mutta hän ei ”pysynyt lujana totuudessa” (Johannes 8:44). Hänessä heräsi halu saada osakseen palvontaa, joka kuuluu yksinomaan Jumalalle. Saatana valehteli ensimmäiselle naiselle Eevalle ja houkutteli tämän tottelemaan Jumalan sijasta häntä itseään. Aadamkin oli Eevan tavoin tottelematon Jumalalle. Aadamin valinta on johtanut kärsimyksiin ja kuolemaan. (Lue 1. Mooseksen kirjan 3:1–6, 17–19.)

Houkutellessaan Eevan rikkomaan Jumalan käskyä Saatana nostatti kapinan Jumalan suvereeniutta vastaan. Suurin osa ihmisistä on asettunut hänen puolelleen torjumalla Jumalan Hallitsijana. Näin Saatanasta on tullut ”maailman hallitsija”. (Lue Johanneksen 14:30 ja Ilmestyksen 12:9.)

2. Oliko Jumalan luomuksissa jotain vikaa?

Jumalan luomilla ihmisillä ja enkeleillä oli kyky täyttää hänen asettamansa vaatimukset täydellisesti (5. Mooseksen kirja 32:4, 5). Hän antoi meille vapauden valita, teemmekö hyvää vai pahaa. Tämä vapaus tarjoaa meille mahdollisuuden ilmaista rakkautta Jumalaa kohtaan. (Lue Jaakobin kirjeen 1:13–15 ja 1. Johanneksen kirjeen 5:3.)

3. Miksi Jumala on sallinut kärsimystä?

Jehova on jonkin aikaa suvainnut kapinaa suvereeniuttaan vastaan. Miksi? Jotta tulisi selväksi, että mikään yritys hallita ilman häntä ei hyödytä ihmisiä (Jeremia 10:23). Nyt kun ihmiskunnalla on takanaan 6 000 vuotta historiaa, kiistakysymys on selvitetty. Vallanpitäjät eivät ole onnistuneet tekemään loppua sodista, rikollisuudesta, vääryyksistä eivätkä sairauksista. (Lue Saarnaajan 7:29; 8:9 ja Roomalaiskirjeen 9:17.)

Sitä vastoin ne, jotka hyväksyvät hallitsijakseen Jumalan, saavat itselleen hyötyä (Jesaja 48:17, 18). Pian Jehova poistaa kaikki ihmisten hallitusjärjestelmät. Maan päällä tulee asumaan vain sellaisia, jotka kannattavat hänen hallintoaan. (Jesaja 2:3, 4; 11:9; lue Danielin 2:44.)

  4. Mitä Jumalan kärsivällisyys mahdollistaa?

Saatana väitti, että yksikään ihminen ei tottele Jehovaa uskollisesti. Jumalan kärsivällisyyden ansiosta meillä jokaisella on mahdollisuus osoittaa, kannatammeko Jumalan hallitusvaltaa vai ihmisten hallitusvaltaa. Valintamme käy ilmi elämäntavastamme. (Lue Jobin 1:8–11 ja Sananlaskujen 27:11.)

5. Miten valitsemme hallitsijaksemme Jumalan?

Valitsemme hallitsijaksemme Jumalan etsimällä hänen Sanaansa, Raamattuun, perustuvan tosi uskonnon ja palvomalla häntä Raamatun osoittamalla tavalla (Johannes 4:23). Jeesuksen jättämän mallin mukaisesti emme myöskään osallistu politiikkaan emmekä sotiin (lue Johanneksen 17:14).

Saatana käyttää valtaansa edistämällä moraalittomia, vahingollisia tapoja. Kun hylkäämme ne, jotkut ystävämme ja sukulaisemme saattavat pilkata tai vastustaa meitä (1. Pietarin kirje 4:3, 4). Sen tähden meidän on tehtävä valinta. Hakeudummeko niiden seuraan, jotka rakastavat Jumalaa? Noudatammeko hänen viisaita, rakkaudellisia lakejaan? Jos teemme näin, todistamme, että Saatana valehteli väittäessään, ettei kukaan tottelisi Jumalaa. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 6:9, 10; 15:33.)

Tätä aihetta käsitellään lisää oheisen kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 11; julk. Jehovan todistajat.

[Kuva s. 16]

Aadam teki huonon valinnan.

[Kuva s. 17]

Valintamme osoittavat, haluammeko hallitsijaksemme Jumalan.