Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

”Valtakuntasi – – [on] edessäsi varmasti vakaa”

”Valtakuntasi – – [on] edessäsi varmasti vakaa”

 Lähesty Jumalaa

”Valtakuntasi – – [on] edessäsi varmasti vakaa”

2. Samuelin kirja 7:1–16

HISTORIAN kuluessa monet ihmishallitsijat ovat menettäneet valtansa. Jotkut ovat hävinneet vaaleissa, toiset on syösty vallasta voimakeinoin. Entä Jeesus Kristus, Jumalan taivaallisen valtakunnan Kuningas? Voiko mikään estää häntä hallitsemasta Jumalan nimittämänä Kuninkaana? Vastaus voidaan löytää sanoista, jotka Jehova osoitti muinaisen Israelin kuninkaalle Daavidille ja jotka on merkitty muistiin 2. Samuelin kirjan lukuun 7.

Luvun alussa kerrotaan, kuinka kiusaantunut Daavid on siitä, että hän, pelkkä ihmiskuningas, asuu kauniissa palatsissa, kun taas Jumalan arkku * on vaatimattomassa teltassa. Daavid ilmaisee haluavansa rakentaa Jehovalle huoneen eli temppelin, joka olisi Hänen arvonsa mukainen. (Jae 2.) Daavid ei kuitenkaan saa sitä rakentaa. Jehova kertoo hänelle profeetta Natanin välityksellä, että temppelin tulee rakentamaan hänen poikansa. (Jakeet 4, 5, 12, 13.)

Jehovaa koskettaa se, että Daavid hartaasti haluaa rakentaa temppelin. Daavidin antaumuksen vuoksi ja Raamatun profetian mukaisesti Jumala tekee Daavidin kanssa liiton. Hän lupaa korottaa jonkun Daavidin kuninkaallisesta sukuhaarasta hallitsemaan ikuisesti. Natan välittää Daavidille Jumalan juhlallisen lupauksen: ”Sinun huoneesi ja valtakuntasi ovat edessäsi varmasti vakaat ajan hämärään asti; juuri sinun valtaistuimesi tulee lujasti vahvistetuksi ajan hämärään asti.” (Jae 16.) Kuka on tämän liiton pysyvä perillinen – se, joka tulee hallitsemaan ikuisesti? (Psalmit 89:20, 29, 34–36.)

Jeesus Nasaretilainen oli Daavidin jälkeläinen. Kun enkeli ilmoitti Jeesuksen syntymästä, hän sanoi: ”Jehova Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen, ja hän hallitsee kuninkaana Jaakobin huonetta ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua.” (Luukas 1:32, 33.) Daavidin kanssa tehty liitto täyttyy siis Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen hallintonsa ei siten perustu ihmisten tekemään valintaan vaan Jumalan juhlalliseen lupaukseen, joka antaa hänelle oikeuden hallita ikuisesti. Pitäkäämme mielessä, että Jumalan lupaukset toteutuvat aina (Jesaja 55:10, 11).

Voimme oppia kaksi arvokasta asiaa 2. Samuelin kirjan 7. luvusta. Ensinnäkin voimme luottaa siihen, ettei kukaan tai mikään voi estää Jeesusta Kristusta hallitsemasta. Voimme siksi olla varmoja siitä, että hän täyttää sen, minkä hän sanoi olevan hallituksensa tarkoitus: hän tulee toteuttamaan täysin Jumalan tahdon maan päällä samalla tavoin kuin se toteutuu taivaassa (Matteus 6:9, 10).

Toiseksi tämä kertomus opettaa meille jotakin sydäntä lämmittävää Jehovasta. Muista, että Jehova näki, mitä Daavid sydämessään aikoi, ja piti sitä arvossa. On lohdullista tietää, että Jehova arvostaa antaumustamme palvoessamme häntä. Toisinaan olosuhteet, joihin emme voi vaikuttaa, kuten terveyden heikkeneminen tai iän karttuminen, voivat estää meitä tekemästä kaikkea sitä, mitä sydämessämme kovasti haluaisimme tehdä Jumalan palveluksessa. Tällaisessa tilanteessa meitä voi lohduttaa se, että Jehova näkee sellaisen sydämen aikomuksetkin, joka on täynnä antaumusta hänen palvontaansa kohtaan.

[Alaviite]

^ kpl 2 Liiton arkku oli pyhä arkku, joka oli rakennettu Jehovan ohjauksessa hänen antamansa mallin mukaan. Se edusti Jehovan läsnäoloa muinaisessa Israelissa. (2. Mooseksen kirja 25:22.)