Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Onko Jeesus ylienkeli Mikael?

Onko Jeesus ylienkeli Mikael?

 Lukijat kysyvät

Onko Jeesus ylienkeli Mikael?

▪ Yksinkertaisesti sanottuna kyllä. Monissa kulttuureissa on tapana kutsua ihmisiä useilla nimillä. Sama pitää paikkansa Raamatussa esiintyvistä nimistä. Esimerkiksi patriarkka Jaakobia sanotaan myös Israeliksi (1. Mooseksen kirja 35:10). Apostoli Pietaria kutsutaan viidellä eri tavalla: Symeon, Simon, Pietari, Keefas ja Simon Pietari (Matteus 10:2; 16:16; Johannes 1:42; Apostolien teot 15:7, 14). Tarkastelemme nyt joitakin raamatullisia todisteita, joiden perusteella voimme olla varmoja siitä, että Mikael on toinen nimi Jeesukselle.

Mikael-niminen mahtava henkipersoona mainitaan Raamatussa viisi kertaa. Kolme kertaa hänet mainitaan Danielin kirjassa. Danielin 10:13, 21:ssä kerrotaan, että Mikael pelasti enkelin, joka oli lähetetty suorittamaan erästä tehtävää. Tässä yhteydessä sanotaan, että Mikael on ”yksi huomattavimmista ruhtinaista” ja ”teidän ruhtinaanne”. Danielin 12:1:ssä taas sanotaan, että lopun aikana ”nousee Mikael, suuri ruhtinas, joka seisoo kansasi poikien puolella”.

Lisäksi Ilmestyksen 12:7:ssä ”Mikaelin ja hänen enkeliensä” kerrotaan käyvän ratkaisevaa sotaa, jossa Saatana Panettelija ja hänen pahat enkelinsä karkotetaan taivaasta.

Huomaa, että kaikissa näissä kohdissa Mikael kuvataan soturienkeliksi, joka taistelee Jumalan kansan puolesta ja suojelee sitä – ja käy jopa Jehovan suurinta vihollista Saatanaa vastaan.

Juudaksen kirjeen jakeessa 9 Mikaelia kutsutaan ”ylienkeliksi”. Etuliite ”yli-” vastaa tässä kreikkalaista etuliitettä arkh- (’arkki-’), joka tarkoittaa ’yli-, pää-’. Sana ylienkeli tai arkkienkeli ei koskaan esiinny Raamatussa monikossa. Juudaksen kirjeen lisäksi ylienkeli mainitaan vain siinä yhteydessä, kun Paavali kuvailee kuolleista herätettyä Jeesusta: ”Herra [Jeesus] itse laskeutuu taivaasta käskyhuudoin, ylienkelin äänin ja Jumalan trumpetein.” (1. Tessalonikalaisille 4:16, alaviite.) Tässä siis osoitetaan, että ylienkeli on Jeesus Kristus.

Mitä edellä mainittujen seikkojen valossa voimme todeta? Jeesus Kristus on ylienkeli Mikael. Molemmat nimet – Mikael (’Kuka on Jumalan kaltainen?’) ja Jeesus (’Jehova on pelastus’) – keskittävät huomion hänen osaansa Jumalan suvereeniuden huomattavimpana puolustajana. Filippiläiskirjeen 2:9:ssä sanotaan: ”Jumala korottikin hänet [kirkastetun Jeesuksen] ylempään asemaan ja antoi huomaavaisesti hänelle nimen, joka on jokaisen muun nimen yläpuolella.”

On tärkeää huomata, että Jeesuksen elämä ei alkanut siitä, kun hän syntyi ihmiseksi. Ennen Jeesuksen syntymää Marian luona kävi enkeli, joka kertoi hänelle, että hänen kohdussaan sikiäisi Jumalan hengen vaikutuksesta lapsi, jolle hänen tulisi antaa nimeksi Jeesus (Luukas 1:31). Palveluksensa aikana Jeesus viittasi usein siihen, että hän oli ollut olemassa jo ennen ihmiseksi tuloaan (Johannes 3:13; 8:23, 58).

Ylienkeli Mikael on siis Jeesus ennen ihmiseksi tuloaan. Saatuaan ylösnousemuksen ja palattuaan taivaaseen Jeesus jatkoi palvelustaan ylienkeli Mikaelina ”Jumalan, Isän, kunniaksi” (Filippiläisille 2:11).