Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Tulevatko ravinto ja luonnonvarat aina riittämään maapallolla?

Tulevatko ravinto ja luonnonvarat aina riittämään maapallolla?

 Lukijat kysyvät

Tulevatko ravinto ja luonnonvarat aina riittämään maapallolla?

▪ Kauniilla planeetallamme Maalla on suunnaton kyky ylläpitää elämää. Väestön kasvu ja luonnonvarojen huolestuttavan nopea kulutus saattavat kuitenkin herättää kysymyksen siitä, voiko yksi pahimmista peloistamme toteutua. Tulevatko ravinto ja luonnonvarat aina riittämään?

Tässä suhteessa meitä voi rauhoittaa Jumalan yli 4 000 vuotta sitten ihmissuvulle antama lupaus: ”Sillä koskaan enää, kaikkina päivinä joina maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei kylmyys eikä kuumuus, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö.” (1. Mooseksen kirja 8:22.) Aivan yhtä varmasti kuin tiedämme auringon nousevan joka päivä, voimme luottaa siihen, että maa ei koskaan lakkaa tuottamasta kaikkea, mitä elämän ylläpitämiseen tarvitaan.

Ympäristöasioihin erikoistunut toimittaja Alex Kirby kirjoitti vuonna 2004 julkaistussa raportissa ”Pystyykö planeettamme ruokkimaan meidät?” seuraavasti: ”Maapallo tuottaa kyllä tarpeeksi ravintoa kaikille. Ruoka on kuitenkin usein väärässä paikassa, liian kallista, tai sitä ei pystytä varastoimaan tarpeeksi pitkään. Jotta ruoka saataisiin riittämään kaikille, tarvitaan pikemmin poliittisia kuin tieteellisiä ratkaisuja.” Jos maapalloa valvottaisiin asianmukaisesti ja sen resursseja käytettäisiin tehokkaasti, ei olisi mitään syytä pelätä ravinnon ja luonnonvarojen loppumista. Esimerkiksi muinaisille israelilaisille Jumala antoi selviä ohjeita siitä, miten maata tuli käyttää oikein. 3. Mooseksen kirjan 25:4:ssä hän sanoi heille: ”Seitsemäntenä vuonna maalla tulee olla täyden levon sapatti – –. Peltoasi et saa kylvää.” Vaikka israelilaiset eivät saaneet viljellä peltojaan joka seitsemäntenä vuonna, Jumala lupasi huolehtia siitä, että he saisivat runsaasti kaikkea hyvää eikä heidän tarvitsisi pelätä ravinnonpuutetta (3. Mooseksen kirja 26:3–5).

Nykyään jotkut ponnistelevat vilpittömästi, jotta maapallolle ja sen luonnonvaroille tehty vahinko saataisiin korjattua, mutta monet pelkäävät, että tällainen ponnistelu on liian vähäistä ja tulee liian myöhään. Ainoa pysyvä ratkaisu ongelmaan on se, mistä kerrotaan Ilmestyksen 11:18:ssa. Siinä sanotaan, että Jehova ”saattaa turmioon ne, jotka turmelevat maata”. Sen lisäksi, että Jehova tekee lopun maapallon ja sen luonnonvarojen huonosta hoidosta, hän myös huolehtii siitä, että maapallo tulee tuottamaan riittävästi ravintoa kaikille asukkailleen. Kaikenlainen Jumalan tarkoituksen itsepäinen sivuuttaminen ja maapallon riistäminen itsekkään hyödyn saamiseksi tulee loppumaan. Toisaalta ne, jotka kannattavat halukkaasti Jehovan hallitusvaltaa, saavat nähdä psalmin 72:16 toteutuvan: ”Maassa tulee olemaan yltäkylläisesti viljaa, vuorten huipulla on runsaus.”

Jehova on rajattoman viisas ja rakastava Jumala, ja hänen tarkoituksensa on, että ihmiskunta elää paratiisimaassa ja pitää siitä huolta (1. Mooseksen kirja 1:28). Hänen hallintonsa alaisuudessa tottelevaiset ihmiset oppivat hyödyntämään luonnonvaroja viisaasti, niin etteivät maapallon runsaat varastot tyhjene. Kuinka kiitollisia olemmekaan rakastavalle Luojallemme, joka tulee tyydyttämään kaikkien elollisten halun! (Psalmit 145:16.)

[Huomioteksti s. 22]

”Jotta ruoka saataisiin riittämään kaikille, tarvitaan pikemmin poliittisia kuin tieteellisiä ratkaisuja.”