Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

4. myytti: Jumala on kolmiyhteinen

4. myytti: Jumala on kolmiyhteinen

Myytin alkuperä.

”Voisi syntyä sellainen vaikutelma, että kolminaisuusoppi keksittiin pohjimmiltaan 300-luvun loppupuolella. Eräässä mielessä tämä on totta – –. Sanamuoto ’yksi Jumala kolmessa Persoonassa’ ei vakiintunut – eikä sitä ainakaan omaksuttu täysin osaksi kristillistä elämää ja uskontunnustusta – ennen 300-luvun loppua.” (New Catholic Encyclopedia, 1967, 14. osa, s. 299.)

”Nikean kirkolliskokous kokoontui 20. toukokuuta vuonna 325. Konstantinus itse toimi puheenjohtajana ja ohjasi keskustelua aktiivisesti, ja juuri hän teki ehdotuksen – – ratkaisevasta sanamuodosta ’Isän kanssa yhtä olemusta’, jolla ilmaistiin Kristuksen suhde Jumalaan tuon kirkolliskokouksen julkaisemassa uskontunnustuksessa. Pelonsekaisessa kunnioituksessaan keisaria kohtaan piispat vain kahta poikkeusta lukuun ottamatta allekirjoittivat uskontunnustuksen, monet heistä varsin vastahakoisesti.” (Encyclopædia Britannica, 1970, 6. osa, s. 386.)

Raamatun kanta.

”Pyhää Henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi: ’Taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja Ihmisen Poika seisoo Jumalan oikealla puolella!’ ” (Apostolien teot 7:55, 56, Kirkkoraamattu 1992.)

Mitä tämä näky paljasti? Täynnä Jumalan vaikuttavaa voimaa Stefanos näki Jeesuksen, joka ”seisoi Jumalan oikealla puolella”. Jeesus ei siis selvästikään muuttunut takaisin Jumalaksi saatuaan ylösnousemuksen taivaaseen, vaan hänestä tuli erillinen henkiolento. Tässä kohdassa ei puhuta mitään siitä, että Jumalan rinnalla olisi ollut joku kolmas persoona. Raamatusta on kyllä yritetty löytää kohtia kolminaisuusopin tueksi, mutta dominikaanipappi Marie-Émile Boismard kirjoitti kristillisten oppien syntyä kuvailevassa kirjassaan: ”Missään kohtaa Uutta testamenttia ei sanota, että yhdessä Jumalassa olisi kolme persoonaa.” (À l’aube du christianisme—La naissance des dogmes.)

Konstantinuksen puolustaman opinkappaleen tarkoituksena oli tehdä loppu kiistoista, joita kirkossa käytiin 300-luvulla. Todellisuudessa sen vuoksi heräsi kuitenkin toinen kiperä kysymys: Oliko Maria, joka synnytti Jeesuksen, ”Jumalan äiti”?

Vertaa seuraaviin Raamatun jakeisiin: Matteus 26:39; Johannes 14:28; 1. Korinttilaisille 15:27, 28; Kolossalaisille 1:15, 16.

TOTUUS:

Kolminaisuusoppi keksittiin 300-luvun loppupuolella.