Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Hyvä uskonto edistää korkeita moraalinormeja

Hyvä uskonto edistää korkeita moraalinormeja

HYVÄ uskonto jalostaa ajatteluamme ja osoittaa, miten voimme parantaa käytöstämme. Se on tukenamme, kun teemme kaikkemme toimiaksemme oikein, ja tuo esiin parhaat puolemme. Mistä tiedämme tämän?

Huomaa, mitä apostoli Paavali kirjoitti kristityille, jotka elivät ensimmäisellä vuosisadalla Korintissa Kreikassa. Tuo muinainen kaupunki oli surullisen kuuluisa moraalittomasta elämäntavastaan. Paavali varoitti: ”Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.” Sitten hän lisäsi: ”Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.” (1. Korinttilaisille 6:9–11, Kirkkoraamattu 1992.) Kuvittele! Hyvä uskonto auttoi joitakuita, joilta oli aiemmin puuttunut moraaliperiaatteet, tulemaan puhtaiksi ja rehellisiksi Jumalan palvelijoiksi.

Toisaalta Raamattu varoittaa: ”Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan seuraavat omia intohimojaan ja haalivat itselleen yhä uusia opettajia puhumaan sitä mitä heidän tekee mieli kuulla.” (2. Timoteukselle 4:3, Uusi testamentti nykysuomeksi.)

Miltä tuntemasi uskonnot näyttävät näiden kohtien valossa? Pitävätkö ne kiinni Raamatun korkeista moraalinormeista? Vai vesittävätkö ne Jumalan sanan selvät neuvot ja kertovatko ne ihmisille vain ”sitä mitä heidän tekee mieli kuulla”?

Voit päätellä, tuottaako jokin uskonto hyvää hedelmää, kun mietit rauhassa seuraavia kysymyksiä.

AIHE: Avioliitto.

RAAMATUN OPETUS:

”Kaikkien on pidettävä avioliitto kunniassa; pysyköön kukin uskollisena puolisolleen, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat.” (Heprealaisille 13:4, UTN.)

KYSYMYS:

Vaatiiko tämä uskontokunta jäseniltään, että yhdessä asuvat parit ovat laillisesti naimisissa?

AIHE: Avioero.

RAAMATUN OPETUS:

Kun Jeesukselta kysyttiin, oliko avioerolle koskaan perusteita, hän vastasi: ”Se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen.” (Matteus 19:9, KR-92.)

KYSYMYS:

Kunnioittaako tämä uskonto Jeesuksen ohjetta ja salliiko se – vain haureuden perusteella – avioeron ja uudelleen avioitumisen?

AIHE: Sukupuolinen moraalittomuus.

RAAMATUN OPETUS:

”Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.” (1. Korinttilaisille 6:18, Kirkkoraamattu 1938.)

”Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja  miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.” (Roomalaisille 1:26, 27, KR-92.)

KYSYMYS:

Opettaako tämä uskonto, että sekä miehen ja naisen välinen että samaa sukupuolta olevien kesken harjoitettava haureus eli sukupuolinen moraalittomuus on syntiä?

AIHE: Uskontokuntaan kuuluvat pitävät rohkeasti kiinni Raamatun normeista.

RAAMATUN OPETUS:

”Jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa.” (1. Korinttilaisille 5:11, KR-92.) Mitä pitäisi tehdä niille, jotka väittävät itseään kristityiksi mutta ovat katumattomia synnintekijöitä? ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha”, sanotaan Jumalan sanassa (1. Korinttilaisille 5:13, KR-38).

KYSYMYS:

Poistaako tämä uskontokunta keskuudestaan ne, jotka katumatta rikkovat Raamatun normeja?