Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Olet lämpimästi tervetullut

Olet lämpimästi tervetullut

OLET ehkä kulkenut asuinseudullasi Jehovan todistajien valtakunnansalin ohi ja miettinyt, mitä siellä oikein tehdään. Tiesitkö, että siellä pidettävät viikoittaiset kokoukset ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia? Vierailijat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi.

Sinulla saattaa kuitenkin olla mielessä joitakin kysymyksiä. Miksi Jehovan todistajat kokoontuvat yhteen? Mitä heidän kokouksissaan tapahtuu? Entä mitä ne, jotka ovat käyneet näissä tilaisuuksissa mutta eivät ole Jehovan todistajia, ovat ajatelleet niistä?

”Kokoa kansa”

Ihmiset ovat kautta aikojen kokoontuneet palvomaan Jumalaa ja oppimaan lisää hänestä. Lähes 3500 vuotta sitten israelilaisia kehotettiin: ”Kokoa kansa, miehet ja naiset sekä pienokaiset ja muukalaisasukkaasi, joka on porttiesi sisäpuolella, jotta he kuuntelisivat ja oppisivat, koska heidän on pelättävä Jehovaa, teidän Jumalaanne, ja pidettävä huoli siitä, että he panevat täytäntöön kaikki tämän lain sanat.” (5. Mooseksen kirja 31:12.) Israelissa siis opetettiin niin nuoria kuin vanhojakin palvomaan ja tottelemaan Jehova Jumalaa.

Satoja vuosia myöhemmin, kristillisen seurakunnan perustamisen jälkeen, kokoukset olivat edelleen tärkeä osa tosi palvontaa. Apostoli Paavali kirjoitti: ”Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme.” (Heprealaisille 10:24, 25, vuoden 1992 kirkkoraamattu.) Aivan kuten perhesiteet vahvistuvat perheen viettäessä aikaa yhdessä, kristittyjen väliset rakkauden siteet lujittuvat, kun he tapaavat toisiaan yhteisissä palvontatilaisuuksissa.

Sopusoinnussa edellä mainittujen raamatullisten esimerkkien kanssa Jehovan todistajat kokoontuvat valtakunnansaleissaan kahdesti viikossa. Nämä kokoukset auttavat läsnäolijoita arvostamaan, ymmärtämään ja soveltamaan Raamatun periaatteita. Samat ohjelmat pyritään esittämään kaikkialla maailmassa, ja jokaisella kokouksella on oma hengellinen tavoite. Paikalla olevat saavat ennen kokousta ja sen jälkeen ”keskinäistä rohkaisua” rakentavista keskusteluista (Roomalaisille 1:12). Mitä kussakin näistä kokouksista tapahtuu?

Raamatullinen esitelmä

Ensimmäiseksi monet ovat tulleet yleisöä varten suunniteltuun raamatulliseen esitelmään. Tämä kokous järjestetään tavallisesti viikonloppuisin. Jeesus Kristus puhui usein julkisesti, muun muassa esittäessään tunnetun vuorisaarnan (Matteus 5:1; 7:28, 29). Apostoli Paavali piti puheen Ateenan miehille (Apostolien teot 17:22–34). Näiden mallien mukaisesti yksi Jehovan todistajien kokouksista on esitelmä, joka on suunnattu erityisesti suurelle yleisölle ja sen joukossa mahdollisesti oleville ensikertalaisille.

Kokous alkaa laululla kirjasta Laulakaa ylistystä Jehovalle. * Kaikki, jotka haluavat, voivat nousta seisomaan ja yhtyä lauluun. Lyhyen rukouksen jälkeen pätevä puhuja pitää puolen tunnin mittaisen esitelmän. (Ks. tekstiruutu  ”Käytännöllisiä esitelmiä”.) Puhe perustuu vankasti Raamattuun. Puhuja kehottaa usein kuulijoita etsimään käsiteltävät raamatunkohdat ja seuraamaan niiden lukemista. Haluat siksi ehkä ottaa mukaan oman Raamatun, tai voit pyytää Raamattua joltakulta Jehovan todistajalta ennen kokousta.

 Vartiotornin tutkistelu

Useimmissa Jehovan todistajien seurakunnissa esitelmän jälkeen on Vartiotornin tutkistelu, tunnin pituinen keskustelu jostakin raamatullisesta aiheesta. Tämä kokous kannustaa läsnä olevia jäljittelemään Paavalin ajan beroialaisia, jotka ”ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksia” (Apostolien teot 17:11).

Vartiotornin tutkistelun aluksi lauletaan laulu. Kokouksessa käsiteltävä aineisto ja tutkistelun johtajan esittämät kysymykset ovat Vartiotorni-lehden tutkittavassa numerossa. Joku Jehovan todistajista voi antaa sinulle oman tutkittavan lehden. Viime aikoina on tarkasteltu muun muassa seuraavia aiheita: ”Vanhemmat, kasvattakaa lapsianne rakkaudellisesti”, ”Älkää maksako pahaa pahalla kenellekään” ja ”Kärsimykset loppuvat pian”. Kokousaineisto käydään läpi kysymyksin ja vastauksin. Osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista, ja vastauksia antavat yleensä ne, jotka ovat etukäteen lukeneet kirjoituksen ja pohtineet sitä sekä sen tueksi esitettyjä raamatunkohtia. Kokous päätetään lauluun ja rukoukseen (Matteus 26:30; Efesolaisille 5:19).

Seurakunnan raamatuntutkistelu

Jonakin iltana viikolla Jehovan todistajat kokoontuvat valtakunnansaliin seuraamaan kolmiosaista ohjelmaa, joka kestää kaikkiaan tunnin ja 45 minuuttia. Ensimmäisenä on 25 minuutin pituinen seurakunnan raamatuntutkistelu. Se auttaa läsnäolijoita tuntemaan paremmin Raamattua, tarkistamaan ajatteluaan ja asenteitaan sekä kehittymään Kristuksen opetuslapsina (2. Timoteukselle 3:16, 17). Vartiotornin tutkistelun tavoin tässäkin  kokouksessa käsitellään jotakin raamatullista aihetta kysymyksin ja vastauksin. Niillä jotka haluavat esittää ajatuksia, on siihen tilaisuus. Raamatun tutkimisessa on yleensä apuvälineenä jokin Jehovan todistajien julkaisema kirja tai kirjanen.

Miksi tässä kokouksessa käytetään raamatullisia julkaisuja? Raamatun aikoina israelilaiset eivät pelkästään lukeneet Jumalan sanaa, vaan ”sitä selitettiin ja sille annettiin merkitystä, ja kaiken aikaa he tekivät luettua ymmärrettäväksi” (Nehemia 8:8). Viime vuosina Jesajan ja Danielin kirjoja sekä Ilmestyskirjaa käsittelevät julkaisut ovat auttaneet tässä kokouksessa kävijöitä ymmärtämään näitä Raamatun kirjoja.

Teokraattinen palveluskoulu

Seurakunnan raamatuntutkistelun jälkeen on vuorossa teokraattinen palveluskoulu. Tämän puoli tuntia kestävän kokouksen tarkoitus on auttaa kristittyjä kehittämään ”opetustaitoa” (2. Timoteukselle 4:2). Onko esimerkiksi lapsesi tai joku ystäväsi joskus esittänyt sinulle Jumalaa tai Raamattua koskevan kysymyksen, johon sinun oli vaikea vastata? Teokraattisessa palveluskoulussa voit oppia antamaan vaikeisiin kysymyksiin rohkaisevia, Raamattuun perustuvia vastauksia. Voimme siksi todeta kuten profeetta Jesaja, joka julisti: ”Suvereeni Herra Jehova itse on antanut minulle opetettujen kielen osatakseni vastata väsyneelle sanalla.” (Jesaja 50:4.)

Teokraattisessa palveluskoulussa esitetään aluksi puhe siitä Raamatun jaksosta, joka läsnäolijoita on kehotettu lukemaan kuluneen viikon aikana. Tämän jälkeen puhuja pyytää kuulijoita kertomaan lyhyesti kohdista, jotka luetussa osuudessa olivat heidän mielestään hyödyllisiä. Sitten jotkut niistä, jotka ovat ilmoittautuneet koulun oppilaiksi, esittävät heille määrätyt harjoitustehtävät.

Oppilaille annetaan tehtäväksi lukea lavalla jokin osuus Raamatusta tai esittää näyte siitä, miten antaa Raamatun avulla opetusta jostakin nimenomaisesta aiheesta. Kunkin tehtävän jälkeen kokenut neuvoja kiittää oppilasta piirteistä, joissa tämä onnistui hyvin. Hänen neuvonsa perustuvat oppikirjaan  Hyödy teokraattisen palveluskoulun opetuksesta. Myöhemmin hän antaa yksityisesti ehdotuksia siitä, miten oppilas voisi edistyä.

Tämä nopeasti etenevä ohjelmanosa on suunniteltu auttamaan paitsi oppilaita myös kaikkia läsnäolijoita, jotka haluavat kehittää taitojaan lukemisessa, puhumisessa ja opettamisessa. Teokraattista palveluskoulua seuraa palveluskokous, joka alkaa johonkin raamatunkohtaan perustuvalla laululla.

Palveluskokous

Viimeisenä ohjelmassa on palveluskokous. Puheiden, näytteiden, haastattelujen ja kuulijoiden esittämien vastausten välityksellä läsnäolijat oppivat opettamaan Raamatun totuutta. Ennen kuin Jeesus lähetti opetuslapsensa saarnaamaan, hän kutsui heidät koolle ja antoi heille yksityiskohtaisia ohjeita (Luukas 10:1–16). Valmistauduttuaan evankelioimistyöhön perusteellisesti he saivat paljon kiinnostavia kokemuksia. Myöhemmin nämä Jeesuksen seuraajat kertoivat hänelle, mitä heille oli tapahtunut. (Luukas 10:17.) Opetuslapset kertoivat usein toisilleen saamistaan kokemuksista (Apostolien teot 4:23; 15:4).

Palveluskokouksen 35 minuuttia kestävä ohjelma on hahmoteltu kuukausittain ilmestyvässä lehtisessä nimeltä Valtakunnan Palveluksemme. Viime aikoina käsiteltyjä aiheita ovat olleet esimerkiksi ”Palvokaa Jehovaa perheenä”, ”Miksi menemme yhä uudelleen?” ja ”Jäljittele sananpalveluksessa Kristusta”. Kokouksen lopuksi lauletaan laulu ja jotakuta seurakunnan jäsentä pyydetään esittämään loppurukous.

Vierailijoiden ajatuksia

Seurakunnassa toivotaan, että kaikki tuntevat olevansa tervetulleita. Esimerkiksi Andrew oli kuullut Jehovan todistajista puhuttavan paljon pahaa, mutta kun hän tuli ensi kertaa kokoukseen, hän oli ihmeissään saamastaan vastaanotosta. ”Nautin olostani siellä”, Andrew kertoo. ”Hämmästyin siitä, että ihmiset olivat niin ystävällisiä ja kiinnostuneita minusta.” Teini-iässä oleva kanadalainen Ashel on samaa mieltä. ”Kokous oli tosi kiinnostava, ja sitä oli helppo seurata”, hän sanoo.

Brasiliassa asuva José tunnettiin paikkakunnallaan aggressiivisesta käytöksestä. Hänet kuitenkin kutsuttiin kokoukseen sikäläiseen valtakunnansaliin. Hän kertoo: ”Valtakunnansalilla olevat toivottivat minut lämpimästi tervetulleeksi, vaikka he tiesivät, millainen olin.” Japanilainen Atsushi muistelee: ”Täytyy myöntää, että kun kävin ensi kertaa Jehovan todistajien kokouksessa, ympäristö tuntui hiukan vieraalta. Huomasin kuitenkin, että siellä oli aivan tavallisia ihmisiä. He tekivät kaikkensa saadakseen minut tuntemaan oloni mukavaksi.”

Olet tervetullut

Kuten edellä olevat lausunnot osoittavat, valtakunnansalissa pidettävissä kokouksissa käyminen voi olla hyvin palkitsevaa. Niissä opit lisää Jehova Jumalasta ja saat raamatullista opetusta, jonka välityksellä hän opettaa sinua ”hankkimaan hyötyä itsellesi” (Jesaja 48:17).

Jehovan todistajien kokouksiin on vapaa pääsy, eikä niissä kerätä kolehtia. Haluaisitko joskus käydä kokouksessa paikallisessa valtakunnansalissa? Olet lämpimästi tervetullut.

^ kpl 10 Kaikki tässä kirjoituksessa mainitut julkaisut ovat Jehovan todistajien julkaisemia.