Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 Lukijat kysyvät

Miksi joihinkin rukouksiin ei vastata?

Miksi joihinkin rukouksiin ei vastata?

Jumala on helposti lähestyttävä. Samoin kuin rakastava isä iloitsee siitä, että hänen lapsensa puhuvat hänelle vapaasti, Jehova Jumalakin kuuntelee mielellään rukouksiamme. Mutta niin kuin kellä tahansa viisaalla isällä, Jumalalla on hyvät syyt olla vastaamatta joihinkin pyyntöihin. Ovatko hänen syynsä selittämättömiä, vai paljastaako hän niistä jotain Raamatussa?

Apostoli Johannes selittää: ”Tämä on se luottamus, joka meillä on häneen, että mitä pyydämmekin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä.” (1. Johanneksen kirje 5:14.) Pyyntöjemme täytyy olla sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Jotkut rukoilevat jotain sellaista, mikä ei selvästikään ole Jumalan tahdon mukaista – he haluavat vaikkapa voittaa lotossa tai vedonlyönnissä. Toiset rukoilevat vääristä vaikuttimista. Opetuslapsi Jaakob varoittaa vääränlaisista rukouksista: ”Te pyydätte ettekä kuitenkaan saa, koska te pyydätte väärään tarkoitukseen, kuluttaaksenne sen aistillisen nautinnon haluissanne.” (Jaakobin kirje 4:3.)

Kuvitellaanpa, että jalkapallo-ottelussa kumpikin joukkue rukoilee voittoa. Jumalan tuskin voidaan odottaa vastaavan tällaisiin ristiriitaisiin rukouksiin. Samoin on niiden nykyisten sotien laita, joissa toisiaan vastaan taistelevat joukot rukoilevat voittoa.

Turhia ovat myös niiden rukoukset, jotka halveksivat Jumalan lakia. Jehovan oli kerran sanottava ulkokultaisille palvojilleen: ”Vaikka esitätte monia rukouksia, minä en kuuntele; teidän kätenne ovat tulleet täyteen vuodatettua verta.” (Jesaja 1:15.) Raamatussa todetaan: ”Joka kääntää korvansa kuulemasta lakia, sen rukouskin on inhottava.” (Sananlaskut 28:9.)

Toisaalta Jehova kuuntelee aina niiden palvojiensa vilpittömiä rukouksia, jotka tekevät parhaansa palvellakseen häntä hänen tahtonsa mukaan. Merkitseekö tämä kuitenkaan sitä, että hän suostuu heidän jokaiseen pyyntöönsä? Ei. Tätä voidaan perustella joillakin Raamatun esimerkeillä.

Mooseksella oli poikkeuksellisen läheinen suhde Jumalaan, mutta silti hänenkin oli pyydettävä Jumalan tahdon mukaisia asioita. Jumalan aikaisemmasta ilmoituksesta huolimatta Mooses pyysi lupaa päästä Kanaanin maahan: ”Sallithan minun mennä yli ja nähdä Jordanin toisella puolella olevan hyvän maan.” Moosekselle oli kuitenkin hänen aiemmin tekemänsä synnin vuoksi sanottu, ettei hän pääsisi tuohon maahan. Niinpä Jehova ei suostunut Mooseksen pyyntöön vaan sanoi: ”Jo riittää sinun puoleltasi. Älä enää koskaan puhu minulle tästä asiasta.” (5. Mooseksen kirja 3:25, 26; 32:51.)

Apostoli Paavali rukoili vapautusta jostakin, mitä hän sanoi ”piikiksi lihassa” (2. Korinttilaisille 12:7). Tuo ”piikki” saattoi tarkoittaa kroonista silmävaivaa tai vastustajien ja ”valeveljien” aiheuttamaa jatkuvaa ahdistusta (2. Korinttilaisille 11:26; Galatalaisille 4:14, 15). Paavali kirjoitti: ”Minä kolme kertaa hartaasti pyysin Herralta, että se poistuisi minusta.” Jumala kuitenkin tiesi, että jos Paavali jatkaisi saarnaamista tuosta kiusallisesta ”piikistä” huolimatta, se olisi selvä osoitus Jumalan voimasta ja Paavalin ehdottomasta luottamuksesta häneen. Jumala ei sen vuoksi suostunut Paavalin pyyntöön vaan sanoi: ”Voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” (2. Korinttilaisille 12:8, 9.)

Jumala tosiaankin tietää paremmin kuin me itse, onko johonkin pyyntöön suostuminen meille hyväksi. Jehova toimii aina parhaaksemme sopusoinnussa Raamatussa ilmaistun rakkaudellisen tarkoituksensa kanssa.