Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Voiko mikään ”erottaa meitä Jumalan rakkaudesta”?

Voiko mikään ”erottaa meitä Jumalan rakkaudesta”?

 Lähesty Jumalaa

Voiko mikään ”erottaa meitä Jumalan rakkaudesta”?

Roomalaisille 8:38, 39

KUKAPA meistä ei tarvitsisi rakkautta? Me ihmiset kukoistamme, kun saamme osaksemme perheenjäsenten ja ystävien rakkauden. Ikävä kyllä ihmissuhteet voivat olla kovin hauraita ja epävarmoja. Läheisemme saattavat loukata tai laiminlyödä meitä tai jopa kokonaan hylätä meidät. On kuitenkin joku, jonka rakkaus pysyy muuttumattomana. Sitä rakkautta, jota Jehova Jumala tuntee palvojiaan kohtaan, kuvaillaan kauniisti Roomalaiskirjeen 8:38, 39:ssä.

”Olen vakuuttunut”, sanoo apostoli Paavali. Vakuuttunut mistä? Siitä, ettei mikään voi ”erottaa meitä Jumalan rakkaudesta”. Paavali ei puhu vain itsestään vaan ”meistä”, kaikista niistä jotka palvelevat uskollisesti Jumalaa. Korostaakseen sanojaan Paavali mainitsee useita asioita, jotka eivät voi estää Jehovan rakkautta saavuttamasta hänen uskollisia palvelijoitaan.

”Ei kuolema eikä elämä.” Jehova ei lakkaa rakastamasta palvojiaan, kun he kuolevat. Jumala todistaa rakkautensa pitämällä heidät muistissaan ja herättämällä heidät tulevaisuudessa kuolleista vanhurskaaseen uuteen maailmaan (Johannes 5:28, 29; Ilmestys 21:3, 4). Jumala rakastaa uskollisia palvojiaan jatkuvasti, toipa elämä tässä asiainjärjestelmässä heidän eteensä mitä tahansa.

”Eivät enkelit eivätkä hallitukset.” Ihmiset ovat ehkä alttiita vallanpitäjien tai muiden huomattavien ihmisten vaikutukselle, mutta Jehova ei ole. Mahtavat henkiluomukset – kuten se enkeli, josta tuli Saatana – eivät voi vaikuttaa Jumalaan siten, että hän lakkaisi rakastamasta palvojiaan (Ilmestys 12:10). Myöskään hallitukset, jotka kenties vastustavat tosi kristittyjä, eivät pysty muuttamaan Jumalan suhtautumista palvelijoihinsa (1. Korinttilaisille 4:13).

”Eivät nykyiset eivätkä tulevaiset.” Aika ei saa Jumalan rakkautta hiipumaan. Mikään, mitä Jumalan palvelijoille ehkä tapahtuu nykyään tai tulevaisuudessa, ei voi tukahduttaa hänen rakkauttaan heitä kohtaan.

”Eivät voimat.” Paavali on jo viitannut taivaallisiin ja maallisiin valtoihin, ”enkeleihin” ja ”hallituksiin”, mutta nyt hän mainitsee ”voimat”. Tässä käytetyllä kreikan sanalla on laaja merkitys. Tarkoittaapa se täsmällisesti ottaen mitä tahansa, yksi asia on varma: mikään voima taivaassa tai maan päällä ei voi estää Jehovan rakkautta saavuttamasta hänen kansaansa.

”Eikä korkeus eikä syvyys.” Jehova rakastaa palvelijoitaan, olivatpa heidän olosuhteensa millaiset tahansa, suotuisat tai epäsuotuisat.

”Eikä mikään muu luotu.” Paavali osoittaa näillä kaiken kattavilla sanoilla, että kerrassaan mikään ei voi erottaa Jehovan uskollisia palvojia hänen rakkaudestaan.

Toisin kuin ihmisten osoittama rakkaus, joka voi muuttua tai sammua, Jumalan rakkaus niitä kohtaan, jotka jatkuvasti etsivät häntä uskossa, pysyy muuttumattomana – se on ikuista. Tämän tietäminen kannustaa varmasti meitä lähestymään Jehovaa ja osoittamaan rakkautemme häntä kohtaan parhaamme mukaan.