Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Toisten kohtelemisesta

Toisten kohtelemisesta

 Mitä Jeesus opetti

Toisten kohtelemisesta

Miksi olla huomaavainen?

Oletko huomaavainen silloinkin, kun toiset kohtelevat sinua epäystävällisesti? Jos haluamme jäljitellä Jeesusta, meidän täytyy olla huomaavaisia jopa niitä kohtaan, jotka vihaavat meitä. Jeesus sanoi: ”Jos rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä ansiota teille siitä on? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka rakastavat heitä. – – Päinvastoin: rakastakaa jatkuvasti vihollisianne – –, ja te tulette olemaan Korkeimman poikia, sillä hän on huomaavainen kiittämättömille ja pahoille.” (Luukas 6:32–36; 10:25–37.)

Miksi antaa anteeksi?

Kun teemme erehdyksiä, toivomme, että Jumala antaa meille anteeksi. Jeesuksen mukaan on sopivaa rukoilla Jumalalta anteeksiantoa (Matteus 6:12). Hän sanoi kuitenkin myös, että Jumala antaa meille anteeksi vain jos me annamme anteeksi toisille. Hän selitti: ”Jos te annatte ihmisille anteeksi heidän hairahduksensa, niin taivaallinen Isännekin antaa teille anteeksi, mutta jos taas ette anna ihmisille anteeksi heidän hairahduksiaan, ei Isännekään anna anteeksi teidän hairahduksianne.” (Matteus 6:14, 15.)

 Miten perheet voivat olla onnellisia?

Vaikka Jeesus ei koskaan mennytkään naimisiin, häneltä voidaan oppia paljon onnellisesta perhe-elämästä. Sanoillaan ja teoillaan hän antoi meille mallin jäljiteltäväksi, kuten seuraavat kolme esimerkkiä osoittavat.

1. Aviomiehen on rakastettava vaimoaan kuin omaa ruumistaan. Jeesus näytti esimerkkiä aviomiehille. Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Minä annan teille uuden käskyn, että rakastatte toisianne.” Miten suuresti heidän piti rakastaa toisiaan? ”Niin kuin minä olen rakastanut teitä”, Jeesus sanoi. (Johannes 13:34.) Raamatussa tätä periaatetta sovelletaan aviomiehiin, kun siinä sanotaan: ”Miehet, rakastakaa jatkuvasti vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja luovutti itsensä sen puolesta – –. Tällä tavoin miesten pitää rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Se, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään, sillä ei kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa.” (Efesolaisille 5:25, 28, 29.)

2. Aviopuolisoiden tulee olla uskollisia toisilleen. Avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet ovat syntiä Jumalaa vastaan, ja ne hajottavat perheitä. Jeesus sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että – – ’mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat olemaan yhtä lihaa’? He eivät siis enää ole kaksi, vaan he ovat yhtä lihaa. Sen tähden, minkä Jumala on sitonut yhteen, sitä älköön ihminen erottako. – – Minä sanon teille, että joka eroaa vaimostaan muun kuin haureuden perusteella ja menee naimisiin toisen kanssa, se tekee aviorikoksen.” (Matteus 19:4–9.)

3. Lasten on oltava alamaisia vanhemmilleen. Vaikka Jeesus oli täydellinen lapsi ja hänen vanhempansa olivat epätäydellisiä, hän totteli heitä. Raamattu kertoo 12-vuotiaasta Jeesuksesta: ”Hän meni alas heidän [vanhempiensa] kanssaan ja tuli Nasaretiin, ja hän pysyi heille alamaisena.” (Luukas 2:51; Efesolaisille 6:1–3.)

Miksi noudattaa näitä periaatteita?

Jeesus sanoi asioista, joita hän opetti opetuslapsilleen: ”Jos tiedätte nämä, niin olette onnellisia, jos teette ne.” (Johannes 13:17.) Jotta olisimme tosi kristittyjä, meidän on noudatettava Jeesuksen antamia neuvoja toisten kohtelemisesta. Hän sanoi: ”Tästä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne.” (Johannes 13:35.)

Tätä aihetta käsitellään lisää kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? * 14. luvussa.

[Alaviite]

^ kpl 14 Julk. Jehovan todistajat.

[Kuva s. 16, 17]

Jeesuksen vertaus tuhlaajapojasta opettaa, miten tärkeää on olla huomaavainen ja antaa anteeksi (Luukas 15:11–32).

[Kuva s. 17]

Puolisoiden tulee olla uskollisia toisilleen.