Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Tiesitkö?

Tiesitkö?

 Tiesitkö?

Mitä kieltä Jeesus puhui?

Tutkijat ovat eri mieltä siitä, mitä kieltä Jeesus puhui. Näyttää kuitenkin siltä, että ollessaan maan päällä ihmisenä Jeesus on hyvinkin saattanut käyttää jotakin heprean kielen muotoa ja jotakin aramean murretta. Kun hän meni Galilean Nasaretissa synagogaan, hän luki Jesajan profetiaa, joka oli ilmeisesti kirjoitettu hepreaksi. Jeesuksen ei mainita kääntäneen lukemaansa kohtaa arameaksi. (Luukas 4:16–21.)

Professori G. Ernest Wright sanoo kielistä, joita käytettiin Palestiinassa Jeesuksen Kristuksen ollessa maan päällä: ”Kreikka ja aramea olivat ilmeisesti yleiskielet – –. Roomalaisten sotilaiden ja virkamiesten voitiin kuulla keskustelevan latinaksi, kun taas puhdasoppiset juutalaiset ovat hyvinkin voineet puhua keskenään myöhempää heprean muunnosta.” Ei ihme, että kilpi, jonka Pilatus kiinnitytti Jeesuksen kidutuspaaluun, oli kirjoitettu kolmella kielellä: hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi (Johannes 19:20).

Alan Millard mainitsee kirjassaan Jeesuksen aika avautuu: ”Arkitöissään Rooman maaherrat varmaankin puhuivat kreikkaa, ja Jeesus on saattanut vastata Pilatukselle kreikaksi oikeudenkäyntinsä aikana.” Raamattu ei kerro, puhuivatko Jeesus ja Pilatus keskenään kreikkaa, mutta on kiinnostavaa, että heidän ei myöskään mainita keskustelleen tulkin välityksellä (Johannes 18:28–40).

Professori Wrightin mukaan ”emme voi varmasti tietää, osasiko hän [Jeesus] kreikkaa tai latinaa, mutta opetustoimessaan hän käytti tavallisesti joko arameaa tai arameasta paljon vaikutteita saanutta kansanhepreaa” (Biblical Archaeology, 1962, s. 243).

Miten suuria olivat Jerusalemin temppelin rakennuskivet?

Yksi Jeesuksen opetuslapsista tarkoitti Jerusalemin temppeliä sanoessaan: ”Opettaja, katso, millaisia kiviä ja millaisia rakennuksia!” (Markus 13:1.) Miten suurista kivistä oikein oli kyse?

Jeesuksen päiviin mennessä kuningas Herodes oli laajentanut Temppelivuoren laen kaksinkertaiseksi verrattuna siihen, millainen se oli ollut Salomon aikana. Se oli muinaisessa maailmassa suurin ihmisen rakentama tasanne, mitoiltaan noin 480 metriä kertaa 280 metriä. Jotkin rakennuskivistä olivat tiettävästi yli 10 metriä pitkiä, lähes 5 metriä leveitä ja yli 3 metriä korkeita. Muutamat kivet olivat yli 50 tonnin painoisia. Yksi niistä painoi peräti 400 tonnia ja oli erään tutkijan mukaan kooltaan sellainen, ”ettei sen vertaista ollut missään muualla muinaisessa maailmassa”.

Jeesus sanoi opetuslapselleen vastaukseksi: ”Näetkö nämä suuret rakennukset? Tähän ei missään tapauksessa jätetä kiveä kiven päälle maahan hajottamatta.” (Markus 13:2.) Monia näistä kivenjärkäleistä on edelleen nähtävissä siellä, minne ne jäivät vuonna 70, kun roomalaiset sotilaat kampesivat ne irti ja pudottivat ne maahan.

[Kuva s. 26]

”Maahan hajotettuja” temppelin rakennuskiviä temppelivuoren luona