Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Paratiisimaa aivan lähellä!

Paratiisimaa aivan lähellä!

 Paratiisimaa aivan lähellä!

”Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa.” (Matteus 6:9, 10, vuoden 1938 kirkkoraamattu)

TÄMÄ kuuluisa rukous, jota sanotaan usein Isä meidän -rukoukseksi tai Herran rukoukseksi, antaa ihmiskunnalle toivoa. Kuinka niin?

Isä meidän -rukous osoittaa, että Jumalan valtakunnan välityksellä Jumalan tahto tapahtuu maan päällä yhtä varmasti kuin se tapahtuu nyt taivaassa. Ja Jumalan tahto on, että paratiisi ennallistetaan (Ilmestys 21:1–5). Mikä Jumalan valtakunta oikeastaan on, ja miten se ennallistaa paratiisin maan päälle?

Todellinen hallitus

Jumalan valtakunta on todellinen hallitus. Jotta hallitus toimisi, tarvitaan vallanpitäjiä, lakeja ja alamaisia. Täyttääkö Jumalan valtakunta nämä vaatimukset? Huomaa, miten Raamattu vastaa seuraaviin kolmeen kysymykseen:

Ketkä käyttävät valtaa Jumalan valtakunnassa? Jehova Jumala on nimittänyt Poikansa Jeesuksen Kristuksen tuon Valtakunnan johtoon (Jesaja 33:22; Matteus 28:18). Jehovan ohjauksessa Jeesus on valinnut rajallisen määrän ihmisiä ”jokaisesta heimosta ja kielestä ja kansasta ja kansakunnasta” hallitsemaan hänen kanssaan ”kuninkaina maata” (Ilmestys 5:9, 10).

Mitä lakeja Jumalan valtakunta on säätänyt alamaisilleen? Jotkin näistä laeista ja käskyistä vaativat myönteisiä tekoja. Jeesus mainitsi näistä laeista tärkeimmän, kun hän sanoi: ”’Sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämelläsi ja koko sielullasi ja koko mielelläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, sen kaltainen, on tämä: ’Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’” (Matteus 22:37–39.)

Muut lait vaativat Jumalan valtakunnan  alamaisia karttamaan joitakin tekoja. Raamatussa esimerkiksi sanotaan selvästi: ”Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.” (1. Korinttilaisille 6:9, 10, vuoden 1992 kirkkoraamattu.)

Keitä ovat Jumalan valtakunnan alamaiset? Jeesus vertasi Jumalan valtakunnan alamaisia lampaisiin. Hän sanoi: ”Ne kuuntelevat minun ääntäni, ja niistä tulee yksi lauma, yksi paimen.” (Johannes 10:16.) Jotta ihminen voisi olla Jumalan valtakunnan alamainen, hänen täytyy paitsi sanoa, että hän seuraa Hyvää Paimenta, Jeesusta, myös tehdä, mitä tämä käskee. Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, tule menemään taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaissa olevan Isäni tahdon.” (Matteus 7:21.)

Tämän vuoksi Jumalan valtakunnan alamaiset käyttävät ja pitävät kunniassa Jumalan nimeä Jehova, samoin kuin Jeesus teki (Johannes 17:26). He tottelevat Jeesuksen käskyä opettaa toisille ”valtakunnan hyvää uutista” (Matteus 24:14; 28:19, 20). Lisäksi he osoittavat aitoa rakkautta toisiaan kohtaan (Johannes 13:35).

”Saattaa turmioon ne, jotka turmelevat maata”

Nykyiset maailman olosuhteet osoittavat, että Jumalan valtakunta saa pian aikaan merkittäviä muutoksia maan päällä. Mistä tiedämme sen? Kaksituhatta vuotta sitten Jeesus kuvaili moniosaista tunnusmerkkiä, joka todistaisi, että ”Jumalan valtakunta on lähellä” (Luukas 21:31). Kuten edellisessä kirjoituksessa osoitettiin, tuon tunnusmerkin eri piirteet ovat nyt selvästi nähtävissä kautta maailman.

Mitä seuraavaksi tapahtuu? Jeesus vastaa: ”Sitten tulee olemaan suuri ahdistus, jollaista ei ole sattunut maailman alusta tähän asti, ei, eikä enää satu.” (Matteus 24:21.) Kyse ei ole mistään ihmisten aiheuttamasta katastrofista vaan siitä, että Jumala ”saattaa turmioon ne, jotka turmelevat maata” (Ilmestys 11:18). Jumalattomat ihmiset, joiden itsekkäät teot ovat saattaneet maapallon tuhon partaalle, ”karsitaan pois maasta”, mutta moitteettomat, jotka palvelevat Jumalaa hänen hyväksymällään tavalla, ”siihen jätetään jäljelle” (Sananlaskut 2:21, 22).

Jehova Jumalalla on oikeus ryhtyä näin radikaaleihin toimiin. Miksi? Kuvittele, että omistat pienen kerrostalon. Jotkut sen asukkaat ovat huomaavaisia ja käyttäytyvät hyvin: he maksavat vuokransa ja pitävät huolta asunnostaan. Toiset taas ovat itsekkäitä ja aiheuttavat häiriötä: he eivät maksa vuokraansa ja tärvelevät rakennusta. Toistuvista varoituksista huolimatta he eivät paranna tapojaan. Mitä sinä tekisit? Omistajana varmasti häätäisit huonot vuokralaiset.

Samoin Jehova Jumalalla on maan ja kaiken siinä olevan Luojana oikeus päättää, ketkä saavat asua maapallolla (Ilmestys 4:11). Jehova on ilmoittanut, että hänen tarkoituksensa on poistaa maan päältä jumalattomat ihmiset, jotka eivät välitä hänen tahdostaan vaan loukkaavat toisten oikeuksia (Psalmit 37:9–11).

Paratiisi ennallistetaan

Jeesuksen Kristuksen johdossa oleva Jumalan valtakunta ryhtyy pian hallitsemaan maata. Jeesus sanoi tätä uutta alkua ”kaiken uudistamiseksi” (Matteus 19:28, New International Version). Millaiset olosuhteet silloin vallitsevat? Raamatussa on seuraavat lupaukset:

Psalmit 46:9: ”Hän lopettaa sodat maan ääreen saakka.”

 Jesaja 35:1: ”Erämaa ja vedetön seutu tulevat riemuitsemaan, ja aavikkotasanko tulee iloitsemaan ja kukkimaan kuin sahrami.”

Jesaja 65:21–23: ”Minun valittuni käyttävät täysin hyväkseen omien kättensä työn. He eivät uurasta suotta eivätkä synnytä järkyttyäkseen.”

Johannes 5:28, 29: ”Tulee hetki, jolloin kaikki muistohaudoissa olevat kuulevat hänen [Jeesuksen] äänensä ja tulevat esiin.”

Ilmestys 21:4: ”[Jumala] pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, eikä surua eikä valitushuutoa eikä kipua enää ole.”

Miksi uskoa Raamatun lupauksiin?

Uskotko Raamatun lupauksiin? Raamattu ennusti, että kovinkaan monet eivät uskoisi. Siinä sanotaan: ”Viimeisinä päivinä tulee – – pilkkaajia, jotka kulkevat omien halujensa mukaan ja sanovat: ’Missä on se hänen luvattu läsnäolonsa? Onhan siitä päivästä asti, jona esi-isämme nukahtivat pois, kaikki pysynyt juuri sellaisena kuin luomakunnan alusta asti.’” (2. Pietarin kirje 3:3, 4.) Tällaiset pilkkaajat erehtyvät kuitenkin pahasti. Tarkastellaanpa neljää syytä, joiden perusteella voimme uskoa siihen, mitä Raamattu sanoo.

1) Jumala on puuttunut maapallon asioihin menneisyydessä. Tästä on huomattavana esimerkkinä Nooan ajan vedenpaisumus (2. Pietarin kirje 3:5–7).

2) Jumalan sanassa ennustettiin tarkasti nykyiset maailman olosuhteet.

3) Kaikki ei ole ”pysynyt juuri sellaisena kuin luomakunnan alusta asti”. Ympäristöä pilataan enemmän kuin koskaan, ja yhteiskunta sekä moraali rappeutuvat ennennäkemättömässä määrin.

4) ”Valtakunnan hyvää uutista” saarnataan nykyään kautta maailman, mikä osoittaa, että pian ”tulee loppu” (Matteus 24:14).

Jehovan todistajat kannustavat sinua tutkimaan kanssaan Jumalan sanaa Raamattua, jotta voit saada lisää tietoa ikuisesta elämästä Jumalan valtakunnan alaisuudessa (Johannes 17:3). Ihmiskunnalla on tosiaankin edessään suurenmoinen tulevaisuus. Aivan pian koittaa aika, jonka vertaista ei ole koskaan koettu. Pääsetkö sinä nauttimaan tuosta tulevaisuudesta?

[Huomioteksti s. 7]

Ne, jotka väittävät olosuhteiden pysyvän samanlaisina kuin aina ennenkin, erehtyvät pahasti.

[Kuva s. 8]

Pääsetkö sinä nauttimaan tällaisesta tulevaisuudesta?