Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jumalan viisaus ilmenee luonnossa

Jumalan viisaus ilmenee luonnossa

 Jumalan viisaus ilmenee luonnossa

”Hän opettaa meitä enemmän kuin maan eläimiä, ja hän tekee meidät taivaiden lentäviä luomuksiakin viisaammiksi.” (JOB 35:11)

LINNUILLA on hämmästyttäviä kykyjä. Ne pystyvät taitolentoon, joka herättää kateutta lentokonesuunnittelijoissa. Jotkin lajit suunnistavat tuhansia kilometrejä aavalla merellä ja saapuvat määränpäähänsä erehtymättömän tarkasti.

Yksi lintujen huomattava ominaisuus, joka myös kertoo niiden Tekijän viisaudesta, on kyky kommunikoida laulun ja muiden äänien avulla. Seuraavassa muutama esimerkki.

Lintujen viestintää

Joidenkin lintulajien poikaset alkavat kommunikoida jo ennen kuoriutumistaan. Esimerkiksi viiriäisnaaras munii jopa kahdeksan munaa, yhden munan päivässä. Jos kaikki munat kehittyisivät yhtä nopeasti, ne kuoriutuisivat kahdeksana perättäisenä päivänä. Emon olisi vaikea huolehtia vilkkaista, muutaman päivän ikäisistä poikasista ja samaan aikaan hautoa vielä kuoriutumatonta munaa. Tällaista ongelmaa ei kuitenkaan synny, vaan koko kahdeksanpäinen pesue murtaa kuorensa auki kuuden tunnin kuluessa. Kuinka se on mahdollista? Lintutieteilijöiden mukaan eräs merkittävä tekijä on se, että poikaset viestivät keskenään ollessaan vielä munan sisällä ja jollain keinolla järjestävät kaikkien lähes samanaikaisen kuoriutumisen.

Täysikasvuisista linnuista yleensä vain kunkin lajin koiraat laulavat. Ne laulavat erityisesti pesimäaikana ilmaistakseen reviirinsä ja houkutellakseen itselleen kumppanin. Tuhansista lintulajeista jokaisella on ikään kuin  oma kielensä, minkä ansiosta naaraat tunnistavat oman lajinsa koiraat.

Linnut laulavat pääasiassa varhain aamulla ja auringonlaskun aikaan – ja hyvästä syystä. Näinä aikoina tuulta ja taustamelua on vähemmän. Tutkijat ovat havainneet, että linnunlaulu kuuluu aamulla ja illalla jopa 20 kertaa paremmin kuin keskipäivällä.

Vaikka useimmiten juuri koiraat laulavat, sekä koiraat että naaraat päästävät erilaisia ääniä, joilla on kullakin oma merkityksensä. Esimerkiksi peipoilla on käytössä yhdeksän eri äänen valikoima. Ne ääntelevät tietyllä tavalla varoittaakseen ilmassa olevasta vaarasta – esimerkiksi lähistöllä kaartelevasta petolinnusta – mutta päästävät erilaisen varoitusäänen, jos vaara vaaniikin maassa.

Ylivertainen lahja

Lintujen vaistonvarainen viisaus on vaikuttavaa, mutta kommunikoinnissa ihmisten taidot ovat aivan omaa luokkaansa. Jumala loi ihmiset ”taivaiden lentäviä luomuksiakin viisaammiksi”, kuten Jobin 35:11:ssä sanotaan. Ihmisillä on ainutlaatuinen kyky välittää abstrakteja, monimutkaisia ajatuksia joko tuottamalla puhetta äänihuulten avulla tai elehtimällä.

Toisin kuin eläinten jälkeläisillä, pikkulapsilla näyttää olevan synnynnäinen kyky oppia monimutkaisia kieliä. Verkkolehti American Scientist sanoo: ”Taaperot oppivat kieltä silloinkin, kun vanhemmat eivät suoranaisesti puhu heille. Kuurot lapset jopa kehittävät oman viittomakielen, jos kotona ei viitota.”

Kyky välittää ajatuksia ja tunteita puhumalla tai viittomalla on suurenmoinen lahja Jumalalta. Mutta vielä suurempi lahja on se, että ihmiset voivat kommunikoida Jumalan kanssa rukouksen välityksellä. Jehova Jumala itse asiassa kannustaa meitä puhumaan hänelle. Hänen Sanassaan Raamatussa kehotetaan: ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan antakaa anomustenne tulla kaikessa rukouksen ja nöyrän pyynnön avulla kiitoksen ohella Jumalalle tunnetuiksi.” (Filippiläisille 4:6.)

Kun meidän on tehtävä vaikeita ratkaisuja, Jehova toivoo meidän turvautuvan Raamattuun, joka on häneltä lähtöisin olevan viisauden aarreaitta. Hän myös auttaa meitä ymmärtämään, miten sen neuvoja voi soveltaa. Raamatunkirjoittaja Jaakob sanoo: ”Jos joltakulta teistä puuttuu viisautta, hän pyytäköön sitä jatkuvasti Jumalalta, sillä hän antaa kaikille anteliaasti ja soimaamatta, ja sitä annetaan hänelle.” (Jaakobin kirje 1:5.)

Miten tämä vaikuttaa sinuun?

Miten se, että kuulet linnun laulavan kauniisti tai lapsen tapailevan ensimmäisiä sanojaan, vaikuttaa sinuun? Havaitsetko Jumalan viisauden siinä, mitä hän on tehnyt?

Kun psalmista Daavid mietiskeli sitä, miten hänet oli tehty, hän sanoi Jumalalle: ”Minä kiitän sinua siksi, että minut on tehty pelottavan ihmeellisesti. Sinun tekosi ovat ihmeelliset, kuten sieluni varsin hyvin tietää.” (Psalmit 139:14.) Kun tutkit arvostaen luomakunnassa ilmenevää Jumalan viisautta, voit myös oppia luottamaan hänen kykyynsä antaa meille viisaita neuvoja.

[Huomioteksti s. 5]

Kommunikointikyky on lahja Jumalalta.

[Kuvan lähdemerkintä s. 4]

© Dayton Wild/Visuals Unlimited