Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Sata vuotta Valtakunnan hallinnon alaisuudessa!

Sata vuotta Valtakunnan hallinnon alaisuudessa!

”Rauhan Jumala – – varustakoon teidät kaikella hyvällä tekemään hänen tahtonsa.” (HEPR. 13:20, 21)

LAULUT: 136, 14

1. Kuinka tärkeää saarnaamistyö oli Jeesukselle? Selitä.

JEESUS puhui mielellään Jumalan valtakunnasta. Raamatun mukaan hän käsitteli Valtakunta-aihetta useammin kuin mitään muuta aihetta ja viittasi siihen yli 100 kertaa sananpalveluksensa aikana. Valtakunta oli todella lähellä hänen sydäntään. (Lue Matteuksen 12:34.)

2. Kuinka moni saattoi olla läsnä, kun Matteuksen 28:19, 20:ssä oleva käsky annettiin, ja mistä voimme päätellä näin?

2 Pian ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus tapasi yli 500 ihmistä käsittävän joukon (1. Kor. 15:6). On mahdollista, että Jeesus antoi juuri tässä tilaisuudessa käskyn viedä Valtakunnan sanomaa ”kaikkien kansakuntien ihmisille”. * Se näytti silloin valtavalta urakalta. Jeesuksen ennustuksen mukaan tätä suurta työtä suoritettaisiin aina ”asiainjärjestelmän päättymiseen” saakka, ja näin on tosiaan tapahtunut. Sinä todennäköisesti  osallistut tämän käskyn ja ennustuksen toteutumiseen. (Matt. 28:19, 20.)

3. Millä kolmella osa-alueella olemme hyvin varustettuja suorittamaan hyvän uutisen saarnaamistyötä?

3 Kun Jeesus oli antanut saarnaamistehtävän, hän vakuutti seuraajilleen: ”Minä olen teidän kanssanne.” (Matt. 28:20.) Tämä valtava saarnaamistyö tehtäisiin siis hänen ohjauksensa alaisuudessa. Myös Jehova on varustanut meidät ”kaikella hyvällä” auttaakseen meitä suorittamaan tuon tehtävän (Hepr. 13:20, 21). Tarkastelemme tässä kirjoituksessa kolmea piirrettä näistä hyvistä asioista: 1) meille annettuja työvälineitä, 2) käyttämiämme menetelmiä ja 3) saamaamme valmennusta. Käymme ensin läpi joitakin työvälineitä, joita olemme käyttäneet sadan viime vuoden aikana.

KUNINGAS VARUSTAA PALVELIJANSA SAARNAAMISTYÖHÖN

4. Miksi olemme käyttäneet erilaisia työvälineitä saarnaamistyössämme?

4 Jeesus rinnasti ”valtakunnan sanan” siemeneen, jota kylvetään monenlaisiin maaperiin (Matt. 13:18, 19). Puutarhuri saattaa käyttää erilaisia työkaluja muokatakseen puutarhaansa siemenen kylvöä varten. Samalla tavoin Kuninkaamme on antanut meille vuosien varrella työvälineitä, jotka auttavat meitä valmistamaan miljoonien ihmisten sydämiä vastaanottavaisiksi Valtakunnan sanomalle. Jotkin työvälineet olivat hyödyllisiä jonkin aikaa, kun taas toiset ovat osoittautuneet ajattomiksi. Mutta kaikkien näiden välineiden avulla olemme jollakin tavoin kehittäneet taitojamme evankelistoina.

5. Mikä todistuskortti oli, ja miten sitä käytettiin?

5 Valtakunnan julistajat alkoivat vuonna 1933 käyttää todistuskorttia, joka auttoi monia aloittamaan sananpalveluksen. Kortti oli kooltaan noin 8 x 13 senttimetriä ja sisälsi lyhyen raamatullisen sanoman. Aika ajoin julkaistiin uusi todistuskortti, jossa oli tuore sanoma. Esitys oli yksinkertainen. C. W. Erlenmeyer oli suunnilleen 10-vuotias, kun hän osallistui ensimmäistä kertaa tähän työmuotoon. Hän selitti: ”Vakiojohdanto kuului: ’Lukisitteko tämän kortin, olkaa hyvä?’ Kun puhuteltava oli lukenut kortin sanoman, esitimme kirjallisuutta ja lähdimme.”

6. Miten todistuskortti auttoi julistajia?

6 Todistuskortti oli avuksi monella eri tavalla. Vaikka useilla oli palava halu osallistua saarnaamistyöhön, jotkut heistä olivat ujoja eivätkä tienneet, mitä sanoa. Toiset taas puhuivat paljon. He kertoivat puhuteltavalle muutamassa minuutissa kaiken, minkä tiesivät, mutta sellainen esitys ei aina ollut tahdikas. Todistuskortti auttoi julistajia, koska se ”puhui” heidän puolestaan muutamalla ytimekkäällä ja tarkasti valitulla sanalla.

7. Mitä haasteita jotkut kokivat käyttäessään todistuskorttia?

7 Julistajat kokivat silti haasteita. Pitkäaikainen todistaja Grace Estep muisteli: ”Joskus meiltä kysyttiin: ’Mitä kortissa sanotaan? Etkö voisi vain kertoa sitä minulle?’ ” Sen lisäksi eräät puhuteltavat eivät osanneet lukea sanomaa. Toiset ajattelivat todistuskortin olevan tarkoitettu heille, ottivat sen julistajalta ja sulkivat oven. Jotkut sanomaamme vastustavat saattoivat repiä kortin palasiksi. Kaikesta huolimatta veljemme oppivat vähitellen tekemään saarnaamistyötä ja osoittamaan avoimesti olevansa Valtakunnan edustajia.

8. Selitä, miten matkagramofonia käytettiin. (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

 8 Toinen työväline, jota käytettiin 1930-luvulla ja 1940-luvun alkupuolella, oli matkagramofoni. Jotkut antoivat sille lempinimeksi Aaron, koska se toimi julistajien suuna. (Lue 2. Mooseksen kirjan 4:14–16.) Puhuteltavan suostumuksella julistaja soitti neljä ja puoli minuuttia kestävän raamatullisen puheen ja tarjosi sitten jotakin kirjallisuutta. Toisinaan kokonaiset perheet kokoontuivat yhteen kuuntelemaan äänitettyä Raamatun sanomaa. Vuonna 1934 Vartiotorni-seura alkoi valmistaa kannettavia matkagramofoneja, jotka oli erityisesti suunniteltu sananpalvelusta varten. Lopulta käytössä oli 92:ta eri aihetta käsittävä levykokoelma.

9. Kuinka tehokas työväline gramofoni oli?

9 Kuultuaan yhden äänitetyistä raamatullisista puheista Hillary Goslin kysyi luokseen tulleelta julistajalta, saisiko hän lainata gramofonia viikoksi voidakseen tutustuttaa naapurinsa Valtakunnan sanomaan. Kun julistaja palasi miehen luo, häntä odottamassa oli monta uutta kiinnostunutta. Suuri osa heistä vihkiytyi Jehovalle, ja Hillaryn kaksi tytärtä kävivät aikanaan Gilead-koulun ja saivat tehtävämääräyksen ulkomaille. Todistuskortin tavoin gramofoni auttoi monia aloittamaan saarnaamistyön. Myöhemmin Kuningas panisi sanat heidän suuhunsa teokraattisen palveluskoulun avulla.

KAIKKIA MAHDOLLISIA MENETELMIÄ HYÖDYNNETÄÄN

10, 11. Miten sanomalehtiä ja radiota käytettiin Raamatun totuuden levittämiseen, ja miksi nämä menetelmät olivat tehokkaita?

10 Kuninkaan ohjauksessa Jumalan kansa on käyttänyt useita erilaisia menetelmiä viedäkseen hyvää uutista niin monille kuin mahdollista. Tämä oli erityisen tärkeää silloin, kun ”työntekijöitä oli vähän”. (Lue Matteuksen 9:37.) 1900-luvun alussa käytettiin sanomalehtiä, jotta voitiin tavoittaa laaja yleisö alueilla, joilla Jehovan kansaa oli vähän. Charles Taze Russell lähetti sähkeitse joka viikko saarnan sanomalehtiyhtymälle. Tuo yhtymä vuorostaan sähkötti sen sanomalehdille Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Eurooppaan. Vuonna 1913 Russellin saarnat tavoittivatkin 2 000 sanomalehden välityksellä arviolta 15 miljoonaa lukijaa!

11 Veli Russellin kuoleman jälkeen otettiin käyttöön toinen tehokas menetelmä hyvän uutisen levittämiseksi. 16. huhtikuuta 1922 Joseph Rutherford piti yhden ensimmäisistä puheistaan radiossa noin 50 000 kuulijalle. Sitten 24. helmikuuta 1924 järjestön ensimmäinen radioasema, WBBR, aloitti lähetyksensä. Tästä menetelmästä kirjoitettiin Vartiotornissa 1. maaliskuuta 1925 seuraavaa: ”Me uskomme, että radio on säästäväisin ja tehokkain keino totuuden sanoman levittämiselle, mitä tähän asti on käytetty.” Radio oli sanomalehtien tavoin hyödyllinen menetelmä tavoittaa suuria ihmisjoukkoja alueilla, joilla asui vain muutamia Valtakunnan julistajia.

Monet Valtakunnan julistajat osallistuvat julkiseen todistamiseen ja ohjaavat ihmisiä mielellään jw.org-verkkosivustollemme. (Ks. kpl:t 12–13.)

12. a) Mistä julkisen todistamisen piirteistä nautit eniten? b) Mikä voi auttaa meitä voittamaan pelkomme, joita meillä saattaa olla julkisen todistamisen suhteen?

12 Nykyään painotetaan enenevässä määrin julkista todistamista, jota tehdään bussipysäkeillä, rautatieasemilla, paikoitusalueilla, aukioilla ja toreilla. Jos tällainen työ jännittää sinua, mieti rukouksen hengessä, mitä kauan matkavalvojana toiminut Angelo Manera nuorempi kerran sanoi: ”Pidimme jokaista uutta  palveluksen piirrettä uutena tapana palvella Jehovaa, uutena tapana todistaa uskollisuutemme häntä kohtaan, uutena nuhteettomuutemme kokeena, ja me olimme innokkaita todistamaan alttiutemme palvella häntä millä tahansa hänen pyytämällään tavalla.” Osallistuminen uuteen työmuotoon, joka saattaa olla mukavuusalueemme ulkopuolella, rakentaa uskoamme sekä luottamustamme Jehovaan, ja näin hengellisyytemme vahvistuu. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 12:9, 10.)

13. a) Miksi jw.org-verkkosivustomme on tehokas saarnaamismenetelmä? b) Millaisia kokemuksia sinä olet saanut ohjatessasi ihmisiä verkkosivustollemme?

13 Monet julistajat ohjaavat mielellään ihmisiä jw.org-verkkosivustollemme, jolla Raamattuun perustuvaa kirjallisuutta voi lukea ja ladata yli 700 kielellä. Joka päivä sivustollamme käy yli 1,6 miljoonaa vierailijaa. Verkkosivustomme tavoittaa jopa syrjäisillä seuduilla asuvat ihmiset, kuten radio aikoinaan.

HYVÄN UUTISEN SAARNAAJIA VALMENNETAAN

14. Millaista valmennusta Valtakunnan julistajat tarvitsivat, ja mikä koulu on auttanut heitä tulemaan päteviksi opettajiksi?

14 Olemme tarkastelleet muutamia työvälineitä ja menetelmiä, joita on käytetty hyvän uutisen levittämisessä. Entä millaista valmennusta olemme saaneet? Puhuteltava saattoi olla eri mieltä siitä, mitä hän kuuli gramofonilevyltä, tai hän ehkä osoitti kiinnostusta todistuskortin sanomaa kohtaan. Julistajien piti oppia, miten voittaa keskustelun esteitä tahdikkaasti ja miten opettaa rehellissydämisiä ihmisiä taitavasti. Nathan Knorr – epäilemättä Jumalan hengen johtamana – huomasi, että julistajat tarvitsivat valmennusta puhetaidossa. Siksi seurakunnissa alettiin pitää vuodesta 1943 lähtien teokraattista palveluskoulua. Tuo koulu on auttanut meitä tulemaan päteviksi opettajiksi.

15. a) Miltä joistakuista on tuntunut pitää puheita teokraattisessa palveluskoulussa? b) Miten psalmissa 32:8 esitetty Jehovan lupaus on osoittautunut todeksi sinun tapauksessasi?

15 Monilta veljiltä vei pitkän aikaa ennen kuin he tottuivat puhumaan yleisön edessä. Julio Ramu muisteli ensimmäistä puhettaan, jonka hän piti koulussa vuonna 1944. Hänen puheensa käsitteli Doegia, joka mainitaan Raamatussa vain viisi kertaa! Julio kertoi: ”Polveni löivät loukkua, käteni tärisivät ja  leukani väpätti.” Hän kertoo, että hänen täytyi rakentaa koko puheensa noiden viiden raamatunkohdan ympärille, ja jatkaa: ”Pidin koko puheeni kolmessa minuutissa. Se oli ensimmäinen kokemukseni lavalta puhumisessa, mutta en hellittänyt.” Myös lapset osallistuivat kouluun, vaikka se ei välttämättä ollut kaikille heille helppoa. Angelo Manera, jota jo aiemmin lainattiin, muisteli erään pienen pojan ensimmäistä puhetta: ”Hän oli niin hermostunut puheensa alussa, että hän alkoi nyyhkyttää. Hän oli kuitenkin päättänyt pitää puheensa, joten hän itkeä nyyhkytti koko puheensa alusta loppuun saakka.” Ehkä arkuus tai jokin muu tunne estää sinua vastaamasta kokouksissa tai osallistumasta niihin muilla tavoin. Pyydä Jehovalta apua pelkosi voittamiseen. Huomaat, että hän auttaa sinua niin kuin hän auttoi teokraattisen palveluskoulun varhaisia osallistujia. (Lue psalmi 32:8.)

16. Mikä on ollut Gilead-koulun tarkoitus a) menneisyydessä? b) vuodesta 2011 lähtien?

16 Teokraattisen palveluskoulun lisäksi Jehovan kansalle on tarjolla muutakin valmennusta. Lähetystyöntekijät ja monet muut ovat hyötyneet suuresti Gilead-koulusta. Erään tuon koulun opettajan mukaan sen tarkoitus on ”voimistaa oppilaiden halua osallistua evankelioimistyöhön”. Gilead-koulun vihkiäiset pidettiin vuonna 1943. Siitä lähtien siellä on saanut valmennusta yli 8 500 oppilasta, ja nämä lähetystyöntekijät ovat palvelleet 170 maassa. Vuodesta 2011 alkaen kouluun on kutsuttu vain niitä, jotka jo toimivat jossakin kokoaikaisen erikoispalveluksen muodossa: erikoistienraivaajia, matkavalvojia, beteliläisiä tai sellaisia kentällä palvelevia lähetystyöntekijöitä, jotka eivät ole käyneet Gilead-koulua.

17. Kuinka tehokasta Gilead-koulun antama valmennus on ollut?

17 Kuinka tehokasta tämä lisävalmennus on ollut? Japanissa oli alle 10 paikallista julistajaa vuoden 1949 elokuussa. Tuon vuoden loppuun mennessä siellä ahkeroi 13 Gileadin käynyttä lähetystyöntekijää. Nykyään Japanissa tekee saarnaamistyötä 216 000 julistajaa, joista lähes 42 prosenttia palvelee tienraivaajina!

18. Nimeä kouluja, jotka ovat auttaneet todistajia kasvamaan hengellisesti.

18 Myös muut koulut ovat kasvattaneet huomattavasti Jehovan kansan hengellisyyttä ja tehokkuutta. Näitä ovat Valtakunnan palveluskoulu, tienraivaajien palveluskoulu, Valtakunnan julistajien koulu, kierrosvalvojien ja heidän vaimojensa koulu sekä haaratoimistokomiteoiden jäsenten ja heidän vaimojensa koulu. Kuningas todellakin valmentaa alamaisiaan jatkuvasti!

19. Mitä Charles Taze Russell sanoi saarnaamistyöstä, ja miten hänen sanansa ovat osoittautuneet todeksi?

19 Jumalan valtakunnan syntymästä on kulunut yli 100 vuotta. Kuninkaamme, Jeesus Kristus, valmentaa meitä jatkuvasti. Vähän ennen kuin Charles Taze Russell vuonna 1916 kuoli, hän osoitti hämmästyttävää kaukokatseisuutta sen suhteen, miten laajalti saarnaamistyötämme suoritettaisiin. Hän sanoi läheiselle toverilleen: ”Työ kasvaa nopeasti ja sen kasvu jatkuu, sillä tämä valtakunnan hyvä uutinen täytyy saarnata maailmanlaajuisesti.” (A. H. Macmillan, Usko marssilla, s. 77.) Miten oikeassa hän olikaan! Olemme erittäin kiitollisia, että rauhan Jumala edelleen valmentaa meitä tässä nautittavassa työssä. Hän varustaa meidät ”kaikella hyvällä” tekemään hänen tahtonsa.

^ kpl 2 On syytä uskoa, että suurin osa paikalla olleista tuli kristityiksi. Paavali puhuu kirjeessään korinttilaisille ”500 veljestä”. Hän lisää: ”Useimmat [heistä] ovat vielä nytkin elossa, mutta jotkut ovat nukahtaneet pois.” Nähtävästi Paavali ja jotkut muut ensimmäisen vuosisadan kristityt tunsivat monia, jotka olivat henkilökohtaisesti kuulleet Jeesuksen käskyn.