Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Rakastatko lähimmäistäsi niin kuin itseäsi?

Rakastatko lähimmäistäsi niin kuin itseäsi?

”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (MATT. 22:39)

LAULUT: 73, 36

1, 2. Miten Raamattu korostaa rakkauden merkitystä?

RAKKAUS on Jehova Jumalan vallitseva ominaisuus (1. Joh. 4:16). Hänen ensimmäinen luomistekonsa oli Jeesus, joka eli hänen kanssaan taivaassa mittaamattomat ajat ja oppi tuntemaan hänen rakkaudelliset toimintatapansa (Kol. 1:15). Jeesus osoitti elämäntavallaan niin taivaassa kuin maan päälläkin ymmärtävänsä täysin, miten rakastava Jumala Jehova on, ja hän jäljittelee tuota rakkautta. Voimme siksi olla vakuuttuneita siitä, että rakkaus tulee ikuisesti ohjaamaan Jehovan ja Jeesuksen hallitusvaltaa.

2 Kun Jeesukselta kysyttiin, mikä oli Lain suurin käsky, hän vastasi: ” ’Sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämelläsi ja koko sielullasi ja koko mielelläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, sen kaltainen, on tämä: ’Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ ” (Matt. 22:37–39.)

3. Kuka on ”lähimmäisemme”?

3 Pane merkille, että Jeesus esitti lähimmäisenrakkauden toiseksi tärkeimpänä käskynä heti Jehovan rakastamisen jälkeen. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on ilmaista rakkautta  kaikissa suhteissamme. Kuka sitten on ”lähimmäisemme”? Jos olemme naimisissa, meille lähin ihminen on aviopuolisomme. Meille ovat läheisiä myös kristilliseen seurakuntaan kuuluvat, joiden kanssa palvomme tosi Jumalaa. Lähimmäisiämme ovat lisäksi ne ihmiset, joita tapaamme sananpalveluksessa. Miten ne, jotka palvovat Jehovaa ja noudattavat hänen Poikansa opetuksia, osoittavat lähimmäisenrakkautta?

RAKASTA AVIOPUOLISOASI

4. Miksi avioliitto voi onnistua, vaikka puolisot ovatkin epätäydellisiä?

4 Luotuaan Aadamin ja Eevan Jehova vihki heidät avioliittoon tuomalla heidät yhteen. Jehovan tarkoitus oli, että he nauttisivat onnellisesta ja kestävästä liitosta ja täyttäisivät maan jälkeläisillään. (1. Moos. 1:27, 28.) Kapina Jehovan suvereeniutta vastaan kuitenkin turmeli ensimmäisen avioliiton. Synti ja kuolema levisivät kaikkiin ihmisiin (Room. 5:12). Raamattu kertoo meille, miten voimme kaikesta huolimatta menestyä avioliitossa. Se antaa meille parhaat neuvot, koska ne tulevat Jehovalta, avioliiton alkuunpanijalta. (Lue 2. Timoteuksen kirjeen 3:16, 17.)

5. Kuinka tärkeää rakkaus on avioliitossa?

5 Jumalan sana paljastaa, että rakkaus – lämmin ja syvä kiintymys – on välttämätön edellytys onnellisille ihmissuhteille. Tämä pitää varmasti paikkansa avioliitosta. Apostoli Paavali kuvaili aitoa rakkautta seuraavasti: ”Rakkaus on pitkämielinen ja huomaavainen. Rakkaus ei ole mustasukkainen, se ei kerskaile, ei pöyhisty, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omia etujaan, ei ärsyynny. Se ei pidä kirjaa pahasta. Se ei iloitse epävanhurskaudesta, vaan iloitsee totuudesta. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kestää. Rakkaus ei koskaan häviä.” (1. Kor. 13:4–8.) Kun miettii ja noudattaa näitä henkeytettyjä sanoja, avioliitto on varmasti onnellisempi.

Jumalan sana kertoo, miten avioliitossa voi menestyä. (Ks. kpl:t 6–7.)

6, 7. a) Mitä Raamattu sanoo johtoasemasta? b) Miten kristityn aviomiehen pitäisi kohdella vaimoaan?

6 Rakkaus on erityisen tärkeää, koska Jumalan järjestelyissä noudatetaan johtoasemaa koskevaa periaatetta. Paavali selitti: ”Tahdon teidän tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mutta mies  on naisen pää, kun taas Jumala on Kristuksen pää.” (1. Kor. 11:3.) Johtoasemaa ei tulisi kuitenkaan käyttää itsevaltiaan tavoin. Vaikka Jehova on Kristuksen pää, hän käyttää tuota asemaa huomaavaisesti ja epäitsekkäästi. Siksi Jeesus kunnioittaa Jumalan johtoasemaa. Hän julistikin: ”Minä rakastan Isää.” (Joh. 14:31.) Jeesuksella tuskin olisi ollut tällaisia tunteita, jos Jehova olisi kohdellut Poikaansa ankaran itsevaltiaan tavoin.

7 Vaikka mies on vaimonsa pää, Raamattu kehottaa häntä ”osoittamaan – – kunniaa” vaimolleen (1. Piet. 3:7). Aviomiehet voivat kunnioittaa vaimoaan esimerkiksi ottamalla huomioon hänen tarpeensa ja antamalla joissakin asioissa hänen valinnoilleen etusijan. Jumalan sanassa sanotaankin: ”Miehet, rakastakaa jatkuvasti vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja luovutti itsensä sen puolesta.” (Ef. 5:25.) Jeesus jopa uhrasi elämänsä seuraajiensa puolesta. Kun aviomies jäljittelee Jeesuksen rakkaudellista tapaa käyttää johtoasemaa, vaimon on paljon helpompi rakastaa ja kunnioittaa miestään ja olla tälle alamainen. (Lue Tituksen kirjeen 2:3–5.)

RAKASTA PALVOJATOVEREITASI

8. Miten Jehovan palvojien pitäisi suhtautua toisiinsa?

8 Maan päällä on miljoonia ihmisiä, jotka palvovat Jehovaa ja todistavat hänen nimestään ja tarkoituksestaan. Miten Jehovan palvojien pitäisi suhtautua toisiinsa? Jumalan sanassa vastataan: ”Tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, jotka ovat meille sukua uskossa.” (Gal. 6:10; lue Roomalaiskirjeen 12:10.) Apostoli Pietari kirjoitti: ”Kun nyt olette puhdistaneet sielunne tottelevaisuudellanne totuutta kohtaan, minkä tuloksena on veljellinen kiintymys, jossa ei ole ulkokultaisuutta, rakastakaa toisianne hellittämättömän hartaasti sydämestä.” Hän myös kehotti uskonveljiään: ”Olkoon teillä ennen kaikkea hellittämättömän harras rakkaus toisianne kohtaan.” (1. Piet. 1:22; 4:8.)

9, 10. Miksi Jumalan kansa on yksimielinen?

9 Koska tunnemme hellittämättömän harrasta rakkautta toisia Jehovan palvelijoita kohtaan, muodostamme ainutlaatuisen maailmanlaajuisen järjestön. Lisäksi koska rakastamme Jehovaa ja tottelemme hänen lakejaan, hän tukee meitä maailmankaikkeuden suurimmalla voimalla, pyhällä hengellään eli vaikuttavalla voimallaan. Tämän ansiosta voimme nauttia suurenmoisesta yksimielisyydestä todella kansainvälisenä veljesjoukkona. (Lue 1. Johanneksen kirjeen 4:20, 21.)

10 Paavali korosti rakkauden tärkeyttä kristittyjen keskuudessa, kun hän kirjoitti: ”Pukeutukaa – – sääliväisyyden hellään kiintymykseen, huomaavaisuuteen, nöyrämielisyyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kestäkää jatkuvasti toisianne ja antakaa jatkuvasti toisillenne auliisti anteeksi, jos jollakulla on valituksen syytä toista vastaan. Niin kuin Jehova on antanut teille auliisti anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, sillä se on täydellinen yhdysside.” (Kol. 3:12–14.) Olemme erittäin kiitollisia siitä, että meitä yhdistää taustastamme ja kansallisuudestamme riippumatta rakkaus, ”täydellinen yhdysside”.

11. Miten rakkaus ja yksimielisyys auttavat tunnistamaan Jehovan järjestön?

11 Aito rakkaus ja yksimielisyys osoittavat Jehovan palvelijoiden olevan niitä, jotka harjoittavat oikeaa uskontoa, sillä Jeesus sanoi: ”Tästä kaikki tuntevat  teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne.” (Joh. 13:34, 35.) Lisäksi apostoli Johannes kirjoitti: ”Jumalan lapset ja Panettelijan lapset käyvät ilmi tästä: kukaan, joka ei harjoita vanhurskautta, ei ole Jumalasta, eikä sekään, joka ei rakasta veljeään. Sillä tämä on se sanoma, jonka olette kuulleet alusta asti, että meidän tulee rakastaa toisiamme.” (1. Joh. 3:10, 11.) Rakkaus, joka näkyy erityisenä yksimielisyytenä, ilmaisee Jehovan todistajien olevan Kristuksen aitoja seuraajia. He ovat niitä, joita Jumala käyttää toteuttamaan hänen tarkoituksensa saarnata valtakunnan hyvä uutinen koko asutussa maassa (Matt. 24:14).

”SUURTA JOUKKOA” KOOTAAN

12, 13. Mitä ”suuri joukko” tekee parhaillaan, ja mitä sen jäsenet kokevat pian?

12 Enemmistö Jehovan palvelijoista kuuluu ”suureen joukkoon – – kaikista kansakunnista ja heimoista ja kansoista ja kielistä”. He ”seisovat [Jumalan] valtaistuimen edessä ja Karitsan [Jeesuksen Kristuksen] edessä”. Keitä he ovat? ”Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta, ja he ovat pesseet pitkät vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä”, koska he uskovat Jeesuksen lunastusuhriin. Kasvavan ”suuren joukon” jäsenet rakastavat Jehovaa ja hänen Poikaansa, ”ja he suorittavat hänelle [Jumalalle] pyhää palvelusta yötä päivää”. (Ilm. 7:9, 14, 15.)

13 Jumala tuhoaa pian tämän pahan maailman ”suuressa ahdistuksessa”. (Matt. 24:21; lue Jeremian 25:32, 33.) Mutta koska hän rakastaa palvelijoitaan, hän varjelee heidät ryhmänä ja vie heidät uuteen maailmaansa. Kuten ennustettiin lähes 2000 vuotta sitten, Jumala on ”pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, eikä surua eikä valitushuutoa eikä kipua enää ole”. Onko sinulla palava halu elää paratiisissa, kun ”entiset ovat kadonneet”? (Ilm. 21:4.)

14. Kuinka lukuisaksi suuri joukko on kasvanut?

14 Kun viimeiset päivät alkoivat vuonna 1914, Jehovan palvelijoita oli koko maailmassa vain muutamia tuhansia. Lähimmäisenrakkaus vaikuttimenaan ja Jumalan hengen tuella pieni voideltujen kristittyjen jäännös uurasti sinnikkäästi Valtakunnan saarnaamistyössä. Tämän tuloksena on koottu suurta joukkoa, johon kuuluvilla on toivo elää maan päällä. Tätä nykyä sen määrä on kasvanut noin 8 miljoonaan todistajaan, jotka kokoontuvat yli 115 400 seurakunnassa ympäri maailman. Joukkomme kasvaa koko ajan. Esimerkiksi palvelusvuonna 2014 kastettiin yli 275 500 uutta todistajaa, keskimäärin 5300 joka viikko.

15. Kuvaile Valtakunnan saarnaamistyön mittasuhteita.

15 Saarnaamistyömme mittasuhteet ovat hämmästyttävät. Raamattuun perustuvaa kirjallisuuttamme julkaistaan nykyään yli 700 kielellä. Vartiotorni on maailman laajalevikkisin lehti. Sitä painetaan joka kuukausi yli 52 miljoonaa kappaletta 247 kielellä. Raamatuntutkistelussa käytettävää kirjaamme Mitä Raamattu todella opettaa? on painettu runsaat 200 miljoonaa kappaletta yli 250 kielellä.

16. Minkä ansiota on Jehovan järjestön maanpäällisen osan hengellinen hyvinvointi?

16 Näkemämme huomattava kasvu on tuloksena siitä, että uskomme Jumalaan ja siihen, että Raamattu on hänen ihmeen avulla henkeyttämänsä Sana (1. Tess. 2:13). Erityisen merkittävää on Jehovan kansan keskuudessa vallitseva hengellinen hyvinvointi – Saatanan, ”tämän  asiainjärjestelmän jumalan”, vihasta ja vastustuksesta huolimatta (2. Kor. 4:4).

OSOITA AINA RAKKAUTTA TOISIA KOHTAAN

17, 18. Miten Jumalan palvelijoiden tulisi suhtautua ei-uskoviin?

17 Millaista asennetta Jehovan palvelijoilta vaaditaan niitä kohtaan, jotka eivät palvo ainoaa tosi Jumalaa? Saarnaamistyöhömme suhtaudutaan eri tavoin. Jotkut kuuntelevat meitä, kun taas toiset vihaavat sanomaamme. Huolimatta siitä, miten ihmiset reagoivat, noudatamme joka tilanteessa Jumalan sanan neuvoa: ”Olkoon puheenne aina miellyttävää, suolalla höystettyä, tietääksenne kuinka teidän pitää kullekin vastata.” (Kol. 4:6.) Kun puolustaudumme jokaisen edessä, joka vaatii meiltä toivomme perustetta, teemme sen ”lempeämielisesti ja osoittaen syvää kunnioitusta”. Toimimme näin, koska rakastamme lähimmäistämme. (1. Piet. 3:15.)

18 Osoitamme lähimmäisenrakkautta, vaikka kohtaisimmekin vihaisen ihmisen, joka torjuu sanomamme ja sättii meitä. Jäljittelemme Jeesusta, josta kerrotaan: ”Kun häntä herjattiin, hän ei ryhtynyt herjaamaan takaisin. Kun hän kärsi, hän ei ryhtynyt uhkailemaan, vaan jätti aina itsensä – – [Jehovan] huomaan, joka tuomitsee vanhurskaasti.” (1. Piet. 2:23.) Olemmepa tekemisissä toisten uskovien tai muiden kanssa, osoitamme nöyryyttä ja noudatamme neuvoa: ”Älkää maksako takaisin pahaa pahalla tai herjausta herjauksella, vaan päinvastoin suokaa siunaus.” (1. Piet. 3:8, 9.)

19. Miten meidän tulisi kohdella vihollisiamme?

19 Säilyttämällä nöyrän asenteen Jehovan kansa tottelee Jeesuksen esittämää tärkeää periaatetta. Vuorisaarnassaan hän julisti: ”Te olette kuulleet sanotun: ’Sinun on rakastettava lähimmäistäsi ja vihattava vihollistasi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa jatkuvasti vihollisianne ja rukoilkaa jatkuvasti niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, jotta osoittautuisitte taivaissa olevan Isänne pojiksi, koska hän antaa aurinkonsa nousta pahoille ja hyville ja antaa sataa vanhurskaille ja epävanhurskaille.” (Matt. 5:43–45.) Jumalan palvelijoina meidän täytyy oppia ”rakastamaan – – vihollisiamme” riippumatta heidän asenteestaan meitä kohtaan.

20. Miksi rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen ohjaa kaikkia toimia uudessa maailmassa? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

20 Jehovan kansaan kuuluvien täytyy elämän kaikilla alueilla osoittaa asenteellaan ja toimintatavoillaan, että he rakastavat Jehovaa ja lähimmäistään. Vaikka jotkut eivät suhtautuisikaan suopeasti Valtakunnan sanomaan, osoitamme heitä kohtaan lähimmäisenrakkautta, kun he tarvitsevat apua. Apostoli Paavali kirjoitti: ”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne, sillä se, joka rakastaa lähimmäistään, on täyttänyt lain. Sillä lakikokoelma: ’Et saa tehdä aviorikosta, et saa murhata, et saa varastaa, et saa himoita’, ja mikä tahansa muu käsky, on tiivistettynä tässä sanassa: ’Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Rakkaus ei saa lähimmäiselle aikaan pahaa; sen tähden rakkaus täyttää lain.” (Room. 13:8–10.) Jehovan todistajina osoitamme aitoa rakkautta tässä Saatanan hallitsemassa pahassa, riitaisassa ja väkivaltaisessa maailmassa (1. Joh. 5:19). Rakkaus tulee ohjaamaan kaikkia toimia uudessa maailmassa, kun Saatana, hänen demoninsa ja kapinalliset ihmiset on poistettu näyttämöltä. Millainen siunaus onkaan, että silloin kaikki maan asukkaat rakastavat Jumalaa ja lähimmäistään!