Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

”Anna meille lisää uskoa”

”Anna meille lisää uskoa”

”Auta minua siinä, missä tarvitsen uskoa!” (MARK. 9:24)

LAULUT: 81, 135

1. Kuinka tärkeää usko on? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

OLETKO koskaan pohtinut, haluaako Jehova suojella sinua suuressa ahdistuksessa ja viedä sinut uuteen maailmaan? Elossa säilyminen riippuu tietenkin monista asioista, mutta apostoli Paavali esittää yhden erittäin tärkeän vaatimuksen: ”Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää häntä [Jumalaa].” (Hepr. 11:6.) Tämä saattaa kuulostaa aivan perusasialta, mutta todellisuudessa ”usko ei ole kaikkien omaisuutta” (2. Tess. 3:2). Edellä mainitut raamatunjakeet auttavat meitä ymmärtämään, kuinka tärkeää on kehittää lujaa uskoa.

2, 3. a) Mitä Pietarin sanat opettavat uskon tärkeydestä? b) Mitä kysymyksiä tarkastelemme?

2 Apostoli Pietari korosti uskon ”koeteltua laatua”, joka ”todettaisiin ylistyksen ja kirkkauden ja kunnian aiheeksi Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä”. (Lue 1. Pietarin kirjeen 1:7.) Koska suuri ahdistus lähestyy nopeasti, haluamme varmistua siitä, että loistoisa Kuninkaamme ilmestyessään toteaa uskomme ylistyksen arvoiseksi. Tahdomme epäilemättä olla ”sellaisia, joilla on usko sielun elossa säilymiseksi” (Hepr. 10:39). Tämä tavoite mielessämme saatamme erään miehen tavoin pyytää: ”Auta minua siinä, missä tarvitsen uskoa!” (Mark. 9:24.) Tai voimme Jeesuksen apostoleja jäljitellen anoa: ”Anna meille lisää uskoa.” (Luuk. 17:5.)

3 Tarve saada lisää uskoa herättää joitakin kysymyksiä.  Miten kehitämme tätä ominaisuutta? Miten osoitamme, että meillä on uskoa? Mikä saa meidät vakuuttuneiksi siitä, että Jumala vastaa meille, kun pyydämme lisää uskoa?

JUMALAA MIELLYTTÄVÄ USKO

4. Keiden esimerkit voivat kannustaa meitä vahvistamaan uskoamme?

4 Koska ”kaikki, mikä ennen kirjoitettiin, kirjoitettiin meille opetukseksi”, voimme ottaa oppia monista uskon esimerkeistä, joista kerrotaan Raamatussa (Room. 15:4). Vaikkapa Abrahamin, Saaran, Iisakin, Jaakobin, Mooseksen, Rahabin, Gideonin ja Barakin elämänvaiheista lukeminen voi saada meidät tutkimaan omaa uskoamme (Hepr. 11:32–35). Myös kertomukset veljistämme ja sisaristamme, jotka ovat osoittaneet huomattavaa uskoa meidän päivinämme, voivat kannustaa meitä työskentelemään kovasti uskomme vahvistamiseksi. *

5. Miten Elia osoitti, että hänellä oli vahva usko Jehovaan, ja mitä hänen esimerkkinsä kannustaa meitä pohtimaan?

5 Yksi Raamatun esimerkeistä on profeetta Elia. Kuvittele mielessäsi seuraavat tilanteet, jotka osoittivat hänen ehdottoman luottamuksensa Jehovaan. Ilmoittaessaan kuningas Ahabille Jehovan aikomuksesta aiheuttaa kuivuus Elia julisti luottavaisesti: ”Niin totta kuin Jehova – – elää, – – ei tule kastetta eikä sadetta muuten kuin minun sanani käskystä!” (1. Kun. 17:1.) Elia uskoi, että Jehova täyttäisi hänen ja toisten tarpeet kuivuuden aikana (1. Kun. 17:4, 5, 13, 14). Hän ilmaisi luottavansa Jehovan kykyyn herättää eloon kuollut lapsi (1. Kun. 17:21). Hän oli varma, että Jehova lähettäisi tulen kuluttamaan teurasuhrin, jonka hän uhrasi Karmelinvuorella (1. Kun. 18:24, 37). Kun koitti Jehovan aika lopettaa kuivuus – mutta ennen kuin oli merkkiäkään sateesta – Elia kehotti Ahabia: ”Nouse, syö ja juo, sillä kuuluu rankkasateen kohina.” (1. Kun. 18:41.) Eivätkö tällaiset kertomukset kannustakin meitä tutkimaan itseämme saadaksemme selville, onko uskomme yhtä vahva?

MITEN VOIMME RAKENTAA USKOA?

6. Mitä tarvitsemme Jehovalta, jotta voimme kehittää uskoamme?

6 Emme voi kehittää uskoa ainoastaan tahdonvoimallamme. Usko on yksi piirre, joka kuuluu Jumalan pyhän hengen hedelmään (Gal. 5:22). Siksi on viisasta noudattaa Jeesuksen neuvoa ja pyytää lisää tuota henkeä. Jeesus vakuuttaa meille, että Isä ”antaa pyhää henkeä niille, jotka pyytävät häneltä”. (Luuk. 11:13.)

7. Valaise sitä, miten voimme pitää uskomme vahvana.

7 Kun olemme saaneet vahvan uskon, meidän täytyy pitää sitä yllä. Uskoamme voitaisiin verrata nuotioon. Kun tuli sytytetään, liekit saattavat roihahtaa korkealle. Mikäli nuotiolle ei kuitenkaan tehdä mitään, tuli hiipuu vähitellen. Jäljelle jää kuuma hiillos, joka lopulta sammuu. Mutta jos nuotioon lisätään säännöllisesti puita, tuli voi pysyä yllä loputtomiin. Uskommekin voi pysyä elossa, jos ruokimme sitä säännöllisesti Jumalan sanalla. Tutkimalla Raamattua edistyvästi voimme kehittää syvää rakkautta sitä ja sen Tekijää kohtaan. Näin uskomme rakentuu entisestään.

8. Mikä auttaa meitä rakentamaan edelleen uskoamme ja säilyttämään sen?

8 Mitä muuta voit tehdä rakentaaksesi ja säilyttääksesi vahvan uskon? Älä tyydy vain siihen tietomäärään, jonka hankit  ennen kastettasi (Hepr. 6:1, 2). Tutki Raamatun toteutuneita profetioita, koska niistä saa runsaasti perusteita uskolle. Voit myös käyttää Jumalan sanaa ikään kuin mittakeppinä nähdäksesi, täyttääkö uskosi sen, mitä vahvalta uskolta edellytetään. (Lue Jaakobin kirjeen 1:25; 2:24, 26.)

9, 10. Miten uskomme rakentuu a) hyvän seuran välityksellä? b) seurakunnan kokouksissa? c) kenttäpalveluksessa?

9 Apostoli Paavalin mukaan kukin kristitty ”saisi keskinäistä rohkaisua toisen uskon välityksellä” (Room. 1:12). Kun vietämme aikaa toisten Jehovan palvojien kanssa – varsinkin sellaisten, joiden usko on jo osoittautunut lujaksi – vahvistamme toistemme uskoa (Jaak. 1:3). Huono seura murentaa uskoa, kun taas hyvä seura rakentaa sitä (1. Kor. 15:33). Siksi meitä varoitetaan jättämästä ”yhteen kokoontumistamme”, koska siellä voimme ”rohkaista toisiamme”. (Lue Heprealaiskirjeen 10:24, 25.) Kokouksissa saamme myös uskoa rakentavaa opetusta. Raamatussa sanotaankin: ”Usko – – seuraa siitä, mikä on kuultu.” (Room. 10:17.) Kuuluvatko seurakunnan kokoukset säännöllisenä osana elämäämme?

10 Kun osallistumme kenttäpalvelukseen, rakennamme toisten uskoa ja omakin uskomme kasvaa. Opimme varhaiskristittyjen tavoin luottamaan Jehovaan täysin ja puhumaan rohkeasti kaikissa tilanteissa (Apt. 4:17–20; 13:46).

11. Miksi Kalebilla ja Joosualla oli vahva usko, ja miten voimme olla heidän kaltaisiaan?

11 Uskomme kasvaa nähdessämme, miten Jehova auttaa meitä elämässämme ja miten hän vastaa rukouksiimme. Näin tapahtui Kalebille ja Joosualle. Vakoillessaan Luvattua maata he osoittivat uskoa Jehovaan. Heidän uskonsa kasvoi kuitenkin lujemmaksi, kun he näkivät Jehovan ohjauksen jokaisessa elämänsä vaiheessa. Tämän vuoksi Joosua julistikin täysin vakuuttuneena israelilaisille: ”Ei yksikään sana kaikista niistä hyvistä sanoista, jotka Jehova, teidän Jumalanne, on teille puhunut, ole pettänyt.” Hän sanoi myöhemmin: ”Pelätkää nyt Jehovaa ja palvelkaa häntä moitteettomasti ja totuudessa.” Sitten hän lisäsi: ”Minä ja minun huonekuntani palvelemme Jehovaa.” (Joos. 23:14; 24:14, 15.) Kun ”maistamme” Jehovan hyvyyttä, myös me voimme saada samanlaisen vakaumuksen (Ps. 34:8).

MITEN VOIMME TODISTAA USKOMME?

12. Miten todistamme, että uskomme on aitoa?

12 Miten todistamme, että meillä on elävä usko? Opetuslapsi Jaakob vastaa: ”Minä näytän uskoni sinulle teoillani.” (Jaak. 2:18.) Tekomme ilmaisevat, että uskomme on aitoa. Tarkastelemme seuraavaksi muutamia esimerkkejä.

Ne, jotka kuluttavat itseään palveluksessa, osoittavat vahvaa uskoa. (Ks. kpl 13.)

13. Millä tavoin osallistuminen saarnaamistyöhön on osoitus uskosta?

13 Osallistuminen saarnaamistyöhön on oivallinen tapa ilmaista uskoa. Miksi sanomme näin? Tämä työ vaatii uskoa siihen, että Jumala aikataulunsa mukaisesti toteuttaa tälle maailmalle lopun ja että ”se ei myöhästy” (Hab. 2:3). Voimme arvioida uskoamme miettimällä, miten halukkaita olemme kuluttamaan itseämme sananpalveluksessa. Teemmekö kaiken, minkä voimme? Etsimmekö ehkä tapoja laajentaa palvelustamme? (2. Kor. 13:5.) Antamalla ”julkisen julistuksen pelastukseksi” osoitamme selvästi, että sydämessämme on luja usko. (Lue Roomalaiskirjeen 10:10.)

14, 15. a) Miten osoitamme uskoa jokapäiväisessä elämässämme? b) Kerro kokemus siitä, miten vahva usko näkyy toiminnasta.

14 Ilmaisemme uskoa myös silloin, kun  yritämme selviytyä jokapäiväisistä haasteista. Kohtaammepa sairautta, lannistuneisuutta, masennusta, köyhyyttä tai muita koettelevia ongelmia, luotamme siihen, että Jehova ja hänen Poikansa tulevat meille ”avuksi oikeaan aikaan” (Hepr. 4:16). Osoitamme tällaista luottamusta rukoilemalla apua, joka ei rajoitu vain hengellisten tarpeiden täyttämiseen. Jeesuksen sanojen mukaan voimme rukoilla, että saisimme tyydytettyä aineelliset tarpeemme – että saisimme ”leipämme täksi päiväksi päivän tarpeen mukaan” (Luuk. 11:3). Raamatun kertomukset vahvistavat uskoamme siihen, että Jehova pystyy huolehtimaan meistä. Israelin ankaran kuivuuden aikana Jehova järjesti Elialle ruokaa ja vettä. ”Korpit toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin ja leipää ja lihaa illoin, ja hän joi purolaaksosta”, kuten Jehova oli neuvonut (1. Kun. 17:3–6). Emme epäile Jehovan kykyä ohjailla asioita niin, että mekin saamme sen, minkä tarvitsemme.

Osoitamme uskoa, kun yritämme selviytyä jokapäiväisistä haasteista. (Ks. kpl 14.)

15 Luotamme siihen, että Raamatun periaatteiden soveltaminen auttaa meitä saamaan elatuksen. Rebecca-niminen sisar Aasiasta huomasi tämän pitävän paikkansa omassa perheessään. He ovat noudattaneet Matteuksen 6:33:a ja Sananlaskujen 10:4:ää panemalla Valtakunnan edut ensi sijalle ja olemalla ahkeria työntekijöitä. Jossakin vaiheessa Rebeccan aviomiehestä tuntui, että koska hänen ansiotyönsä vaati paljon, perheen hengellisyys oli vaarassa. Siksi hän jätti työnsä. Heillä oli kuitenkin neljä lasta elätettävänä. Rebecca kertoo: ”Aloimme valmistaa ja myydä leivonnaisia. Niiden vuosien aikana, joina hankimme elatuksen tällä tavoin, Jehova ei koskaan hylännyt meitä. Meiltä ei jäänyt väliin yhtäkään ateriaa.” Oletko sinä voinut osoittaa uskovasi siihen, että Raamattu antaa parasta saatavilla olevaa opastusta ihmisille nykyään?

16. Mitä tapahtuu, jos luotamme Jumalaan?

16 Emme saisi koskaan epäillä sitä, että jos noudatamme Jumalan ohjausta, kaikki kääntyy parhaaksemme. Paavali lainasi Habakukin henkeytettyjä sanoja, kun hän  kirjoitti: ”Vanhurskas tulee elämään uskosta.” (Gal. 3:11; Hab. 2:4.) Siksi meidän on hyvin tärkeää osoittaa uskovamme Häneen, joka todella pystyy auttamaan. Paavali muistuttaa meitä, että Jumala ”voi meissä vaikuttavan voimansa mukaisesti tehdä enemmän kuin yltäkylläisesti yli kaiken sen, mitä pyydämme tai mielessämme kuvittelemme” (Ef. 3:20). Jehovan palvelijat tekevät kaiken, minkä voivat, täyttääkseen Jumalan tahdon, mutta ovat selvillä rajoituksistaan. Siksi he luottavat Jehovan siunaavan heidän ponnistelunsa. Emmekö iloitsekin siitä, että Jumala on kanssamme?

PYYNTÖIHIN SAADA USKOA VASTATAAN

17. a) Miten apostolien pyyntöön saada uskoa vastattiin? b) Miksi voimme odottaa, että meidän pyyntöömme saada lisää uskoa vastataan?

17 Pohdittuamme tätä aihetta meistä saattaa nyt tuntua samalta kuin apostoleista, jotka sanoivat Herralle: ”Anna meille lisää uskoa.” (Luuk. 17:5.) Heidän pyyntöönsä vastattiin erityisesti helluntaina vuonna 33, kun pyhää henkeä vuodatettiin heidän päälleen ja heitä autettiin ymmärtämään syvällisemmin Jumalan tarkoitusta. Tämä vahvisti heidän uskoaan, niin että he aloittivat siihen asti suurimman saarnaamiskampanjan (Kol. 1:23). Voimmeko odottaa, että meidän pyyntöihimme saada lisää uskoa vastataan? Raamattu vakuuttaa, että Jumala kuulee meitä, kun ”pyydämme hänen tahtonsa mukaan” (1. Joh. 5:14).

18. Miten Jehova siunaa niitä, jotka kehittävät uskoa?

18 Selvästikin Jehova tuntee mielihyvää nähdessään ihmisiä, jotka panevat täyden luottamuksensa häneen. Kun hän vastaa pyyntöömme saada lisää uskoa, ”uskomme kasvaa tavattomasti” ja meidät ”katsotaan Jumalan valtakunnan arvoisiksi” (2. Tess. 1:3, 5).

^ kpl 4 Ks. esimerkiksi Lillian Gobitas-Klosen (Herätkää! 22.7.1993), Feliks Borysin (Herätkää! 22.2.1994) ja Josephine Eliaksen (Herätkää! 9/2009) elämäkerrat.