Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

”Odota sitä”!

”Odota sitä”!

”Vaikka se viipyisikin, odota sitä.” (HAB. 2:3)

LAULUT: 128, 45

1, 2. Millainen asenne Jehovan palvojilla on ollut muinaisista ajoista lähtien?

JEHOVAN palvojat ovat muinaisista ajoista lähtien odottaneet henkeytettyjen profetioiden täyttymistä. Esimerkiksi Jeremia ennusti babylonialaisten autioittavan Juudan, ja niin tapahtui vuonna 607 eaa. (Jer. 25:8–11). Jesaja henkeytettiin ennustamaan, että Jehova palauttaisi juutalaiset omaan maahansa. Tämä profeetta julisti: ”Onnellisia ovat kaikki häntä odottavat.” (Jes. 30:18.) Miika, joka hänkin esitti Jumalan muinaista kansaa koskevia profetioita, sanoi päättäväisesti: ”Minä puolestani tähyilen Jehovaa.” (Miika 7:7.) Jumalan palvelijat odottivat satojen vuosien ajan myös Messiasta eli Kristusta koskevien ennustusten toteutumista (Luuk. 3:15; 1. Piet. 1:10–12). *

2 Vielä nykyäänkin Jumalan palvelijat odottavat joidenkin Messiasta koskevien ennustusten täyttymistä. Messiaanisen valtakunnan välityksellä Jehova tekee pian lopun ihmisten kärsimyksistä tuhoamalla jumalattomat ja vapauttamalla kansansa tästä epävakaasta, Saatanan vallassa olevasta maailmasta  (1. Joh. 5:19). Meidän tulisi siksi pysyä valppaina ja pitää kirkkaana mielessämme, että nykyinen järjestelmä lähestyy nopeasti loppuaan.

3. Mitä jotkut saattavat pohtia odotettuaan loppua jo pitkään?

3 Jehovan palvelijoina haluamme hartaasti nähdä ajan, jolloin hänen tahtonsa tapahtuu ”myös maan päällä niin kuin taivaassa” (Matt. 6:10). Jotkut, jotka ovat odottaneet tämän järjestelmän loppua jo pitkään, saattavat kuitenkin pohtia, onko heillä edelleen hyvät syyt jatkaa odottamista. Katsotaanpa.

MIKSI JATKAA ODOTTAMISTA?

4. Mikä on yksi tärkeä syy valveilla pysymiseen?

4 Raamattu ei jätä epäselväksi, miten meidän tulisi suhtautua tämän asiainjärjestelmän lähestyvään tuhoon. Jeesus käski seuraajiaan ”pysymään – – valveilla” ja ”pysymään – – hereillä” (Matt. 24:42; Luuk. 21:34–36). Se että Jeesus käski toimimaan näin, on itsessään hyvä syy jatkaa odottamista. Jehovan järjestö on näyttänyt tässä esimerkkiä. Sen julkaisut ovat jatkuvasti kehottaneet meitä ”odottamaan Jehovan päivän läsnäoloa”, ”pitämään sen läheisenä mielessämme” ja panemaan toivomme hänen lupaamaansa uuteen maailmaan. (Lue 2. Pietarin kirjeen 3:11–13.)

5. Miksi valppaus on erityisen tärkeää meidän aikanamme?

5 Jos satoja vuosia sitten eläneiden kristittyjen täytyi odottaa kärsivällisesti, se on vielä tärkeämpää meille nykyään. Miksi? Koska elämme Kristuksen läsnäolon aikaa. Vuodesta 1914 lähtien on ollut näkyvissä hänen läsnäolonsa moniosainen tunnusmerkki, johon sisältyvät maailman olosuhteiden huononeminen ja maailmanlaajuinen Valtakunnan saarnaaminen. Siitä voidaan päätellä meidän elävän ”asiainjärjestelmän päättymisen” aikaa. (Matt. 24:3, 7–14.) Koska Jeesus ei sanonut, miten pitkään tätä ajanjaksoa kestäisi ennen lopun tuloa, meidän on oltava erityisen valppaita.

6. Miksi voimme odottaa, että maailman olosuhteet huononevat lähestyessämme loppua?

6 Saattaisimme pohtia, voisiko ”asiainjärjestelmän päättyminen” tarkoittaa jotain tulevaa aikaa, jolloin maailman olosuhteet ovat vielä nykyistä huonommat. Raamattu osoittaa, että ”viimeisinä päivinä” pahuudessa mennään yhä pitemmälle (2. Tim. 3:1, 13; Matt. 24:21; Ilm. 12:12). Voimme siis odottaa maailman olosuhteiden huononevan entisestään.

7. Mitä Matteuksen 24:37–39 osoittaa maailman olosuhteista viimeisinä päivinä?

7 Mutta miten vaikeiksi uskot olosuhteiden muuttuvan ennen ”suurta ahdistusta”? (Ilm. 7:14.) Ajatteletko esimerkiksi, että joka maassa raivoaa sota, kaikilta on ruoka lopussa ja sairaudet koettelevat jokaista perhettä? Siinä tapauksessa epäilijätkin joutuisivat luultavasti myöntämään, että Raamatun profetia täyttyy. Jeesuksen sanojen mukaan useimmat eivät kuitenkaan ”panisi merkille” hänen läsnäoloaan vaan keskittyisivät elämän normaaleihin toimiin, kunnes olisi liian myöhäistä. (Lue Matteuksen 24:37–39.) Selvästikään maailman olosuhteet eivät viimeisinä päivinä muutu niin vaikeiksi, että ihmisten olisi pakko uskoa lopun olevan lähellä (Luuk. 17:20; 2. Piet. 3:3, 4).

8. Mikä on ilmeistä niille, jotka noudattavat Jeesuksen käskyä ”pysyä – – valveilla”?

8 Toisaalta jotta tämä moniosainen tunnusmerkki täyttäisi tarkoituksensa, sen tulisi olla niin ilmeinen, ettei se jäisi huomaamatta niiltä, jotka ovat totelleet  Jeesuksen neuvoa ”pysyä – – valveilla” (Matt. 24:27, 42). Vuodesta 1914 lähtien tuon tunnusmerkin piirteet ovatkin täyttyneet. Ei ole epäilystäkään siitä, että meneillään on nyt ”asiainjärjestelmän päättyminen”: rajallinen ajanjakso, johon sisältyvät tämän pahan järjestelmän tuho ja siihen johtavat tapahtumat.

9. Mitä syitä meillä on odottaa edelleen tämän järjestelmän loppua?

9 Miksi siis kristittyjen tulisi nykyään odottaa kärsivällisesti? Jatkamme odottamista, koska tottelemme Jeesusta Kristusta. Tunnistamme myös hänen läsnäolonsa tunnusmerkin. Odotuksemme ei perustu lapselliseen herkkäuskoisuuteen vaan vankkoihin raamatullisiin todisteisiin, jotka pakottavat meidät pysymään valveilla ja valppaina – odottamaan tämän pahan järjestelmän loppua.

KUINKA KAUAN?

10, 11. a) Mihin Jeesus valmisti opetuslapsiaan? b) Miten Jeesus käski seuraajiaan menettelemään, jos loppu ei tulisi niin nopeasti kuin he olettivat? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

10 Monet meistä ovat pysytelleet hengellisesti hereillä kymmeniä vuosia. Emme kuitenkaan saa antaa ajan kulumisen horjuttaa päätöstämme jatkaa odottamista. Meidän täytyy olla valmiit, kun Jeesus tulee Teloittajana tekemään lopun tästä asiainjärjestelmästä. Muista, että hän kehotti seuraajiaan: ”Tähyilkää, pysykää hereillä, sillä ette tiedä, milloin määräaika on. On niin kuin ulkomaille matkustaneen miehen, joka jätti talonsa ja antoi orjilleen vallan, kullekin työnsä, ja käski ovenvartijan pysyä valveilla. Pysykää siis valveilla, sillä ette tiedä, milloin talon isäntä tulee, myöhään päivälläkö vai keskiyöllä vai kukon kiekuessa vai varhain aamulla, jottei hän yhtäkkiä saapuessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä sanon teille, sen sanon kaikille: pysykää valveilla.” (Mark. 13:33–37.)

11 Kun Jeesuksen seuraajat ymmärsivät hänen läsnäolonsa alkaneen vuonna 1914, he aivan aiheellisesti valmistautuivat siihen, että loppu voisi tulla pian. Niinpä he tehostivat Valtakunnan saarnaamistyötään. Jeesus osoitti, että hän saattaisi tulla myöhemmin – ”kukon kiekuessa” tai ”varhain aamulla”. Miten hänen seuraajiensa piti siinä tapauksessa menetellä? Hän sanoi: ”Pysykää valveilla.” Pitkä odotus ei siis olisi pätevä peruste sille, että lykkää loppua mielessään tuonnemmaksi tai kokonaan lakkaa odottamasta.

12. Mitä Habakuk kysyi Jehovalta, ja millaisen vastauksen hän sai?

12 Ajatellaanpa profeetta Habakukia, joka sai tehtäväkseen ennustaa Jerusalemin tuho. Ennen kuin hän alkoi profetoida, varoitussanomaa kaupungin autioittamisesta oli julistettu jo vuosikausia. Tilanne oli kärjistynyt siihen pisteeseen, että ”jumalaton piiritti vanhurskaan” ja ”oikeus tuli esiin kieroutuneena”. Syystäkin Habakuk kysyi: ”Kuinka kauan, oi Jehova, minun on huudettava apua?” Jehova ei vastannut tähän kysymykseen suoraan vaan vakuutti uskolliselle profeetalleen, että ennustettu tuho ”ei myöhästy”. Hän käski Habakukia: ”Odota sitä.” (Lue Habakukin 1:1–4; 2:3.)

13. Miten Habakuk olisi voinut suhtautua tehtäväänsä, mutta miksi se olisi ollut epäviisasta?

13 Kuvitellaanpa, että Habakuk olisi lannistuneena ajatellut: ”Olen kuullut puhuttavan Jerusalemin tuhosta jo vuosikausia. Entä jos se on vielä kaukana?  Ei näytä enää järkevältä profetoida, että kaupunki saatettaisiin yhtäkkiä tuhota. Jätän sen toisten tehtäväksi.” Jos Habakuk olisi elätellyt tällaisia ajatuksia, hän olisi menettänyt hyvän asemansa Jehovan edessä – ja mahdollisesti myös elämänsä babylonialaisten tuhotessa Jerusalemin!

14. Miksi voimme olla varmoja siitä, ettei odotuksemme johda pettymykseen?

14 Uudessa maailmassa voimme muistella sitä, miten kaikki asiainjärjestelmän päättymiseen liittyvät ennustukset toteutuivat. Sen mietiskeleminen, miten tämä tapahtui, vahvistaa entisestään luottamustamme Jehovaan ja hänen muiden lupaustensa täyttymiseen. (Lue Joosuan 23:14.) Tuolloin olemme varmasti kiitollisia siitä, että Jumala, joka on ”omassa tuomiovallassaan asettanut” ajat ja ajanjaksot, kehotti meitä odottamaan valppaina lähestyvää ”kaiken loppua” (Apt. 1:7; 1. Piet. 4:7).

ODOTTAMINEN SAA MEIDÄT TOIMIMAAN

Saarnaatko innokkaasti hyvää uutista? (Ks. kpl 15.)

15, 16. Miksi meidän on nykyään järkevää tehostaa saarnaamista?

15 Epäilemättä Jehovan järjestö vastaisuudessakin neuvoo meitä säilyttämään palveluksessamme kiireellisyyden tunteen. Tällaisia muistutuksia ei anneta pelkästään siksi, että pysyisimme toimeliaina Jumalan palveluksessa. Ne auttavat meitä myös pitämään mielessämme, että Kristuksen läsnäolon tunnusmerkki täyttyy parhaillaan. Miten meidän on järkevintä toimia nykyään? Haluamme etsiä jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan saarnaamalla innokkaasti hyvää uutista! (Matt. 6:33; Mark. 13:10.)

16 Eräs sisar sanoi: ”Saarnaamalla Jumalan valtakunnan hyvää uutista voimme auttaa ihmisiä pelastumaan varmalta kuolemalta, joka heitä kohtaisi lähestyvässä maailmanlaajuisessa katastrofissa.” Hän tietää, millaista on pelastua, sillä hän ja hänen miehensä selvisivät hengissä yhdestä historian tuhoisimmista merionnettomuuksista: loistoristeilijä Wilhelm Gustloffin uppoamisesta vuonna 1945. Jopa tällaisen vaaran edessä ihmisellä voi olla väärä näkemys siitä, mikä on todella tärkeää. Sisar muisteli erään naisen valittaneen yhtä mittaa: ”Matkalaukkuni! Matkalaukkuni! Koruni! Kaikki koruni ovat alhaalla hytissä. Olen menettänyt kaiken!” Toisaalta monet matkustajat ponnistelivat oman henkensä uhalla niiden pelastamiseksi, jotka olivat pudonneet hyiseen mereen. Noiden epäitsekkäiden matkustajien tavoin mekin teemme kaikkemme ihmisten auttamiseksi. Pidämme mielessä saarnaamistyömme kiireellisyyden ja autamme  toisia selviytymään elossa lähestyvästä maailmanlaajuisesta katastrofista, ennen kuin on liian myöhäistä.

Teetkö viisaita ratkaisuja, jotteivät toisarvoiset asiat saa sinua menettämään kiireellisyyden tunnettasi? (Ks. kpl 17.)

17. Mitä syitä meillä on uskoa, että loppu voi tulla milloin tahansa?

17 Maailmantapahtumat osoittavat selvästi, että Raamatun profetiat täyttyvät parhaillaan ja että tämän pahan asiainjärjestelmän loppu on aivan lähellä. Tilanne saattaa hyvinkin äkisti kehittyä siihen vaiheeseen, jossa Ilmestyksen 17:16:ssa mainitut ”kymmenen sarvea” ja ”peto” kääntyvät Suurta Babylonia eli väärän uskonnon maailmanmahtia vastaan. On muistettava, että Jumala ”panee heidän sydämeensä” ajatuksen toimia tällä tavoin, ja se voi tapahtua nopeasti ja milloin tahansa! (Ilm. 17:17.) Ei kulu kauan, kun koko nykyinen asiainjärjestelmä tulee loppuunsa. Meillä on hyvät syyt noudattaa Jeesuksen varoitusta: ”Kiinnittäkää huomiota itseenne, ettei sydämenne koskaan rasittuisi liiasta syömisestä ja paljosta juomisesta ja elämän huolista ja se päivä kohtaisi teitä äkkiä samassa hetkessä kuin ansa.” (Luuk. 21:34, 35; Ilm. 16:15.) Säilytämme päättäväisesti kiireellisyyden tunteen palvellessamme Jehovaa, varmoina siitä, että hän ”toimii häntä odottavan hyväksi” (Jes. 64:4).

18. Mitä kysymystä käsitellään seuraavassa kirjoituksessa?

18 Odottaessamme nykyisen pahan asiainjärjestelmän loppua haluamme noudattaa opetuslapsi Juudaksen henkeytettyjä sanoja: ”Rakkaat, rakentamalla itseänne pyhimmän uskonne perustalle ja rukoillen pyhän hengen avulla pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa, samalla kun odotatte Herramme Jeesuksen Kristuksen armoa ikuinen elämä silmämääränä.” (Juud. 20, 21.) Miten sitten voimme osoittaa, että tosiaan odotamme innokkaasti Jumalan lupaamaa uutta maailmaa? Sitä käsitellään seuraavassa kirjoituksessa.

^ kpl 1 Luettelo joistakin Messiasta koskevista Raamatun ennustuksista ja niiden täyttymyksistä on kirjassa Mitä Raamattu todella opettaa? s. 200.