Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miten rakentaa luja ja onnellinen avioliitto?

Miten rakentaa luja ja onnellinen avioliitto?

”Ellei Jehova huonetta rakenna, niin turhaan sen rakentajat ovat tehneet kovasti työtä sen hyväksi.” (PS. 127:1a)

1–3. Millaisia haasteita avioparit kohtaavat? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

”JOS yrittää vilpittömästi ja osoittaa, että haluaa avioliiton onnistuvan, saa Jehovan siunauksen”, sanoo eräs mies, joka on elänyt onnellisessa avioliitossa 38 vuotta. Aviomiesten ja vaimojen on tosiaankin mahdollista olla onnellisia ja selviytyä toistensa tuella myös vaikeista ajoista (Sananl. 18:22).

2 Usein avioparit kuitenkin kokevat ”ahdistusta lihassaan” (1. Kor. 7:28). Mistä tämä johtuu? Avioliiton voivat panna koetukselle jokapäiväiset ongelmat. Parhaissakin liitoissa saatetaan kärsiä loukatuista tunteista, väärinymmärryksistä ja epätäydellisen kielen aiheuttamista viestintäongelmista (Jaak. 3:2, 5, 8). Monien pariskuntien täytyy vaativan ansiotyön ohessa myös huolehtia lapsistaan. Stressin ja uupumuksen vuoksi on joskus vaikea löytää aikaa, jota tarvittaisiin liiton vahvistamiseen. Keskinäistä rakkautta ja kunnioitusta voivat jäytää rahahuolet, terveysongelmat tai muut koettelemukset. Jopa vahvalta näyttävän avioliiton perustusta saattavat horjuttaa ”lihan teot”, kuten haureus, irstaus, vihollisuudet, riita, mustasukkaisuus, vihanpuuskat ja kinastelut (Gal. 5:19–21).

 3 Avioliitolle on myrkkyä myös ”viimeisille päiville” ominainen itsekkyys ja piittaamattomuus Jumalaa kohtaan (2. Tim. 3:1–4). Lisäksi eräs ilkeämielinen vihollinen hyökkää määrätietoisesti avioliittoja vastaan. Apostoli Pietari varoittaa: ”Teidän vastustajanne, Panettelija, vaeltaa ympäri niin kuin karjuva leijona etsien kenet niellä.” (1. Piet. 5:8; Ilm. 12:12.)

4. Miten avioliitosta voi tulla luja ja onnellinen?

4 Muuan japanilainen aviomies myöntää: ”Minulla oli paljon taloushuolia. Koska en kommunikoinut vaimoni kanssa riittävästi, hänellekin kasautui runsaasti paineita. Vähän aikaa sitten hänellä oli lisäksi vakavia terveysongelmia. Välillä stressi sai meidät ottamaan yhteen.” Jotkin avioliiton haasteet ovat väistämättömiä, mutta ne eivät ole ylitsepääsemättömiä. Jehovan tuella liitosta voi tulla vakaa ja onnellinen. (Lue psalmi 127:1.) Tässä kirjoituksessa kerrotaan, mitkä viisi hengellistä rakennuskiveä auttavat tekemään avioliitosta lujan ja kestävän ja miten ne voidaan liittää yhteen rakkauden avulla.

PITÄKÄÄ JEHOVA MUKANA AVIOLIITOSSANNE

5, 6. Miten aviopari voi pitää Jehovan mukana avioliitossaan?

5 Koska avioliitto on lähtöisin Jehovasta, kestävän avioliiton kulmakivi on uskollisuus hänelle ja hänen valtaansa alistuminen. (Lue Saarnaajan 4:12.) Miehet ja vaimot voivat pitää Jehovan mukana avioliitossaan noudattamalla hänen rakkaudellista opastustaan. Raamattu sanoo Jumalan muinaisesta kansasta: ”Mikäli menisitte oikealle tai mikäli menisitte vasemmalle, kuulevat sinun korvasi sanan takaasi sanovan: ’Tässä on tie. Kulkekaa sitä.’ ” (Jes. 30:20, 21.) Nykyään pariskunnat voivat ”kuulla” Jehovan sanan lukemalla yhdessä Raamattua (Ps. 1:1–3). Avioliittoa voi edelleen vahvistaa perheen yhteisen palvonnan välityksellä, joka on sekä nautittavaa että hengellisesti virkistävää. Puolisoiden on myös ehdottoman tärkeää rukoilla yhdessä päivittäin voidakseen rakentaa liitostaan sellaisen, että se kestää Saatanan maailman hyökkäykset.

Kun puolisot palvovat Jumalaa yhdessä, he pääsevät lähemmäksi häntä ja toisiaan ja heidän liitostaan tulee onnellisempi. (Ks. kpl:t 5, 6.)

6 Saksassa asuva Gerhard sanoo: ”Aina kun jokin ongelma tai väärinymmärrys on varjostanut iloamme, Jumalan sanan neuvot ovat auttaneet meitä kehittämään kärsivällisyyttä ja osoittamaan anteeksiantavaisuutta. Nämä ominaisuudet ovat avioliiton menestymisen kannalta korvaamattomia.” Kun puolisot ponnistelevat kovasti pitääkseen Jumalan mukana avioliitossaan palvomalla häntä yhdessä, he pääsevät lähemmäksi häntä ja toisiaan ja heidän liitostaan tulee onnellisempi.

AVIOMIEHET, JOHTAKAA PERHETTÄNNE RAKKAUDELLISESTI

7. Millä tavoin miesten tulisi johtaa perhettään?

7 Lujan ja onnellisen avioliiton rakentamiseen vaikuttaa suuresti se, miten aviomies johtaa perhettään. Raamatussa sanotaan: ”Kristus on jokaisen miehen pää, mutta mies on naisen pää.” (1. Kor. 11:3.) Miesten tulisi siis johtaa perhettä samalla tavoin kuin Kristus käyttää valtaa miehiin nähden. Jeesus ei ollut koskaan tyrannimainen eikä ankara vaan aina rakastava, huomaavainen, järkevä, lempeämielinen ja nöyrä sydämeltä (Matt. 11:28–30).

8. Miten aviomies voi saada osakseen vaimonsa rakkauden ja kunnioituksen?

8 Kristittyjen miesten ei tarvitse  toistuvasti vaatia vaimoaan osoittamaan heille kunnioitusta. Sen sijaan he ”asuvat jatkuvasti samalla tavoin heidän kanssaan tiedon mukaan” eli kohtelevat heitä huomaavaisesti ja ymmärtäväisesti ja ”osoittavat heille kunniaa niin kuin heikommalle astialle, naispuoliselle” (1. Piet. 3:7). Puhumalla vaimolleen kunnioittavasti ja osoittamalla myötätuntoa häntä kohtaan niin julkisesti kuin yksityisestikin mies ilmaisee, että vaimo on hänelle kallisarvoinen (Sananl. 31:28). Kun mies johtaa perhettään rakkaudellisesti, hän saa osakseen vaimonsa rakkauden ja kunnioituksen ja Jumala siunaa heidän avioliittoaan.

VAIMOT, OLKAA NÖYRIÄ JA ALISTUVAISIA

9. Miten vaimo voi osoittaa olevansa nöyrä ja alistuvainen?

9 Epäitsekäs, periaatteisiin perustuva rakkaus Jehovaan auttaa meitä kaikkia nöyrtymään hänen väkevän kätensä alle (1. Piet. 5:6). Vaimo voi osoittaa kunnioitusta Jehovan valtaa kohtaan esimerkiksi toimimalla yhteistyössä miehensä kanssa ja tukemalla häntä. Raamattu kehottaa: ”Te vaimot, olkaa alamaisia miehellenne, niin kuin on soveliasta Herrassa.” (Kol. 3:18.) Kaikki miehen ratkaisut eivät tietenkään ole vaimolle mieleen, mutta jos ne eivät ole vastoin Jumalan lakeja, hän on valmis mukautumaan niihin (1. Piet. 3:1).

10. Miksi rakkaudellinen alistuvaisuus on tärkeää?

10 Vaimolla on kunniakas asema miehensä ”kumppanina” (Mal. 2:14). Hänellä on arvokasta annettavaa perhettä koskevien päätösten teossa. Kun hän esittää ajatuksiaan ja tunteitaan kunnioittavasti pysyen samalla alistuvaisena, viisas aviomies kuuntelee häntä huolellisesti. (Sananl. 31:10–31.) Rakkaudellinen alistuvaisuus edistää puolestaan iloa, rauhaa ja sopusointua perheessä, jolloin sekä mies että vaimo voivat tuntea tyydytystä tietäessään miellyttävänsä Jumalaa (Ef. 5:22).

 ANTAKAA TOISILLENNE AULIISTI ANTEEKSI

11. Miksi on välttämätöntä antaa anteeksi?

11 Yksi kestävän avioliiton tärkeä rakennuskivi on anteeksi antaminen. Liitto vahvistuu, kun miehet ja vaimot ”kestävät jatkuvasti toisiaan ja antavat jatkuvasti toisilleen auliisti anteeksi” (Kol. 3:13). Toisaalta suhde kärsii, jos puolisot jäävät hautomaan vanhoja virheitä ja käyttävät niitä aseina uusissa hyökkäyksissä toisiaan vastaan. Aivan kuten halkeamat voivat heikentää rakennusta, sydämessä kasvavat valituksen aiheet ja kaunantunteet voivat tehdä anteeksi antamisen yhä vaikeammaksi. Avioliitto sitä vastoin vahvistuu entisestään, kun mies ja vaimo kohtelevat toisiaan anteeksiantavaisesti, kuten Jehovakin kohtelee heitä (Miika 7:18, 19).

12. Miten rakkaus ”peittää paljon syntejä”?

12 Aito rakkaus ”ei pidä kirjaa pahasta” vaan itse asiassa ”peittää paljon syntejä”. (1. Kor. 13:4, 5; lue 1. Pietarin kirjeen 4:8.) Rakkaus ei siis aseta mitään rajaa sille, miten paljon syntejä voimme antaa anteeksi. Kun apostoli Pietari kysyi, kuinka monta kertaa hänen tulisi antaa jollekulle anteeksi, Jeesus vastasi: ”Jopa seitsemäänkymmeneenseitsemään kertaan asti.” (Matt. 18:21, 22.) Hän osoitti, että kristityn tulee antaa toisille anteeksi lähes rajattomasti (Sananl. 10:12). *

13. Miten voimme vastustaa taipumusta anteeksiantamattomuuteen?

13 Saksalainen Annette sanoo: ”Jos puolisot eivät halua antaa anteeksi, kauna ja epäluottamus pääsevät kasvamaan, ja ne ovat myrkkyä liitolle. Anteeksianto lujittaa suhdetta ja lähentää puolisoita toisiinsa.” Vastusta taipumusta anteeksiantamattomuuteen ja pyri sen sijaan olemaan kiitollinen ja ilmaisemaan arvostusta. Ota tavaksi kiittää puolisoasi vilpittömästi. (Kol. 3:15.) Anteeksiantavaisuudesta on tuloksena mielenrauha, ykseys ja Jumalan hyväksyntä (Room. 14:19).

NOUDATTAKAA KULTAISTA SÄÄNTÖÄ

14, 15. Mikä on kultainen sääntö, ja mitä käytännön arvoa sillä on avioliitossa?

14 Epäilemättä pidät siitä, että sinua kohdellaan kunnioittavasti. Haluat, että ajatuksillesi annetaan arvoa ja tunteesi otetaan huomioon. Mutta oletko joskus kuullut jonkun sanovan: ”Annan hänen kyllä maistaa omaa lääkettään”? Vaikka tällainen suhtautuminen saattaa toisinaan olla ymmärrettävää, Raamattu neuvoo: ”Älä sano: ’Niin kuin hän teki minulle, niin aion minä tehdä hänelle.’ ” (Sananl. 24:29.) Jeesus suositteli myönteisempää tapaa käsitellä vaikeita tilanteita. Hänen esittämänsä käyttäytymissääntö on niin tunnettu, että sitä sanotaan usein kultaiseksi säännöksi. Se kuuluu: ”Niin kuin tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää samalla tavoin heille.” (Luuk. 6:31.) Jeesus tarkoitti, että meidän tulee kohdella toisia niin kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan eikä maksaa pahaa pahalla. Avioliitossa tämä merkitsee sitä, että jos toivomme saavamme suhteesta jotain, meidän täytyy myös antaa jotain sen hyväksi.

15 Naimisissa olevat lujittavat suhdettaan ottamalla herkästi huomioon puolisonsa tunteet. ”Olemme pyrkineet  soveltamaan kultaista sääntöä käytännössä”, sanoo eräs eteläafrikkalainen aviomies. ”Joskus jokin kyllä harmittaa meitä, mutta yritämme tosissamme kohdella toisiamme niin kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan – arvostavasti ja kunnioittavasti.”

16. Mitä aviopuolisoiden ei tulisi koskaan tehdä?

16 Älä edes leikilläsi paljasta puolisosi heikkouksia tai takerru hänen omituisuuksiinsa. Muista, ettei avioliitto ole kilpailu sen selvittämiseksi, kumpi on vahvempi, kumpi huutaa kovempaa tai kumpi keksii purevimman huomautuksen. Meillä kaikilla on tietysti vikamme, ja joskus tulemme loukanneeksi toisia. Miehellä sen enempää kuin vaimollakaan ei silti ole koskaan pätevää syytä puhua ivallisesti tai halventavasti tai, mikä vielä pahempaa, käydä käsiksi puolisoonsa tai lyödä häntä. (Lue Sananlaskujen 17:27; 31:26.)

17. Miten aviomiehet voivat noudattaa kultaista sääntöä?

17 Vaikka vaimoaan tyrannisoivia tai lyöviä miehiä pidetään joissakin kulttuureissa miehekkäinä, Raamattu sanoo: ”Joka on hidas vihastumaan, on parempi kuin väkevä mies, ja henkensä hillitsevä on parempi kuin kaupungin valloittaja.” (Sananl. 16:32.) Vaatii huomattavaa moraalista voimaa jäljitellä suurinta koskaan elänyttä ihmistä, Jeesusta Kristusta, ja hillitä itsensä. Mies, joka kohtelee vaimoaan kaltoin joko sanallisesti tai fyysisesti, on kaikkea muuta kuin miehekäs, ja hän menettää suhteensa Jehovaan. Psalmista Daavid, joka itse oli vahva ja rohkea mies, sanoi: ”Kiihtykää, mutta älkää tehkö syntiä. Sanokaa sanottavanne sydämessänne vuoteellanne ja pysykää vaiti.” (Ps. 4:4.)

”PUKEUTUKAA RAKKAUTEEN”

18. Miksi on tärkeää osoittaa jatkuvasti rakkautta?

18 Lue 1. Korinttilaiskirjeen 13:4–7. Avioliitossa kaikkein tärkein ominaisuus on rakkaus. ”Pukeutukaa – – sääliväisyyden hellään kiintymykseen, huomaavaisuuteen, nöyrämielisyyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, sillä se on täydellinen yhdysside.” (Kol. 3:12, 14.) Uhrautuva, Kristuksen mallin mukainen rakkaus sitoo laastin tavoin lujasti yhteen avioliiton rakennuskivet. Se tekee liitosta murtumattoman huolimatta ärsyttävistä luonteenpiirteistä, huolestuttavista terveysongelmista, ahdistavista taloudellisista vaikeuksista ja puolison sukulaisiin liittyvistä haasteista.

19, 20. a) Miten avioliitosta voidaan rakentaa luja ja onnellinen? b) Mitä seuraavassa kirjoituksessa tarkastellaan?

19 Avioliiton onnistuminen vaatii tosiaankin rakkautta, uskollisuutta ja vaivannäköä. Puolisoiden ei tule hylätä liittoaan kohdatessaan ongelmia, vaan heidän on toimittava päättäväisesti sen hyväksi, että suhde paitsi jatkuisi myös kukoistaisi. Koska kristityt aviopuolisot rakastavat Jehovaa ja toisiaan, he haluavat ratkaista ongelmansa, sillä ”rakkaus ei koskaan häviä”. (1. Kor. 13:8; Matt. 19:5, 6; Hepr. 13:4.)

20 Lujan ja onnellisen avioliiton rakentaminen on erityisen haastavaa nykyisinä ”kriittisinä aikoina” (2. Tim. 3:1). Jehovan avulla siinä voidaan kuitenkin onnistua. Pariskuntien täytyy silti taistella myös maailmassa vallitsevaa moraalista turmelusta vastaan. Seuraavassa kirjoituksessa tarkastellaan sitä, miten mies ja vaimo voivat vahvistaa avioliittonsa hengellistä suojamuuria.

^ kpl 12 Avioparit pyrkivät antamaan anteeksi ja ratkaisemaan ongelmansa, mutta viattomalla puolisolla on Raamatun mukaan oikeus päättää, antaako hän anteeksi aviorikokseen syyllistyneelle puolisolleen vai ottaako hän avioeron (Matt. 19:9). Ks. kirjoitus ”Raamatun näkökanta: Aviorikos – antaako anteeksi vai eikö antaa?”, Herätkää! 8.8.1995.