Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miksi vietämme Herran illallista?

Miksi vietämme Herran illallista?

”Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni.” (1. KOR. 11:24)

1, 2. Mitä Jeesus teki nisankuun 14. päivän iltana vuonna 33? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

ON MYÖHÄINEN ilta, mutta täydenkuun pehmeä valo verhoaa Jerusalemin. Eletään nisankuun 14. päivää vuonna 33. Jeesus ja hänen apostolinsa ovat viettäneet pesahia ja muistelleet 1 500 vuotta aikaisemmin tapahtunutta Israelin vapautusta Egyptin orjuudesta. Vielä tuona samana päivänä Jeesus kuolee, mutta nyt hän 11 uskollisen apostolinsa seurassa panee alulle erikoisaterian, joka muistuttaa vuosittain hänen kuolemastaan. * (Matt. 26:1, 2.)

2 Jeesus esittää siunauksen ja panee happamattoman leivän kiertämään apostolilta toiselle sanoen: ”Ottakaa, syökää.” Hän ottaa myös viinimaljan, esittää jälleen kiitoksen ja sanoo: ”Juokaa siitä, te kaikki.” (Matt. 26:26, 27.) Jeesus ei tarjoa uskollisille seuraajilleen muuta syötävää tai juotavaa, mutta hänellä on heille vielä paljon kerrottavaa tänä merkittävänä iltana.

3. Mitä kysymyksiä tässä kirjoituksessa tarkastellaan?

3 Näin Jeesus asetti kuolemansa muistonvieton, jota kutsutaan myös ”Herran illalliseksi” (1. Kor. 11:20). Joku voi pohtia:  Miksi viettää Jeesuksen kuoleman muistoa? Mitä leipä ja viini tarkoittavat? Miten voimme valmistautua muistonviettoon? Keiden tulisi nauttia vertauskuvia? Entä miten kristityt suhtautuvat siihen, mitä Raamatussa sanotaan heidän toivostaan?

MIKSI VIETÄMME JEESUKSEN KUOLEMAN MUISTOA?

4. Minkä Jeesuksen kuolema mahdollisti meille?

4 Aadamin jälkeläisinä olemme perineet synnin ja kuoleman (Room. 5:12). Yksikään epätäydellinen ihminen ei voi antaa Jumalalle lunnaita itsensä tai toisten puolesta (Ps. 49:6–9). Jeesus kuitenkin maksoi kuolemallaan ainoan hyväksyttävän lunastushinnan – täydellisen ruumiinsa ja vuodatetun verensä. Esittämällä lunnaiden arvon Jumalalle hän mahdollisti sen, että voimme vapautua synnistä ja kuolemasta ja saada ikuisen elämän lahjan. (Room. 6:23; 1. Kor. 15:21, 22.)

5. a) Mistä tiedämme, että Jumala ja Kristus rakastavat ihmisiä? b) Miksi meidän tulisi olla läsnä Jeesuksen kuoleman muistonvietossa?

5 Lunastusjärjestely todistaa, että Jumala rakastaa ihmismaailmaa (Joh. 3:16). Antamalla elämänsä uhriksi myös Jeesus osoitti rakastavansa meitä. Jo silloin kun hän ennen ihmiseksi tuloaan toimi Jumalan ”mestarityöntekijänä”, hänen ”mieltymyksensä liittyivät ihmisten poikiin” (Sananl. 8:30, 31). Kiitollisuudesta Jumalaa ja hänen Poikaansa kohtaan meidän tulisi olla läsnä Jeesuksen kuoleman muistonvietossa ja näin totella käskyä: ”Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni.” (1. Kor. 11:23–25.)

MITÄ VERTAUSKUVAT TARKOITTAVAT?

6. Mitä ymmärrämme muistonviettoleivästä ja -viinistä?

6 Asettaessaan muistonvieton Jeesus ei ihmeen avulla muuttanut leipää ja viiniä kirjaimelliseksi lihakseen ja verekseen. Sen sijaan hän sanoi leivästä: ”Tämä tarkoittaa minun ruumistani” ja viinistä: ”Tämä tarkoittaa minun vertani, ’liiton verta’, joka vuodatetaan monien puolesta.” (Mark. 14:22–24.) Leipä ja viini ovat siis selvästikin vertauskuvia.

7. Mitä muistonvietossa käytettävä leipä edustaa?

7 Tuossa hyvin tärkeässä tilaisuudessa vuonna 33 Jeesus käytti pesah-aterialta jäänyttä happamatonta leipää (2. Moos. 12:8). Hapate kuvaa Raamatussa toisinaan turmelusta tai syntiä (Matt. 16:6, 11, 12; Luuk. 12:1). Niinpä Jeesuksen käyttämä happamaton leipä edusti sopivasti hänen synnitöntä ruumistaan (Hepr. 7:26). Juuri tällaista leipää muistonvietossa käytetään edelleenkin.

8. Mitä muistonviettoviini edustaa?

8 Viini, jota Jeesus käytti 14. nisankuuta vuonna 33, edusti hänen vertaan, kuten muistonvietossa tarjolla oleva viini nykyäänkin edustaa. Hänen verensä vuodatettiin Golgatalla Jerusalemin ulkopuolella ”syntien anteeksi antamiseksi”. (Matt. 26:28; 27:33.) Koska muistonviettoleipä ja -viini kuvaavat mittaamattoman kallisarvoista uhria, jonka Jeesus antoi tottelevaisten ihmisten puolesta, ja koska arvostamme tuota rakkaudellista lahjaa, valmistaudumme joka vuosi viettämään Herran illallista.

MITEN VALMISTAUTUA?

9. a) Miksi on tärkeää noudattaa muistonvieton raamatunlukuohjelmaa? b) Millaisia tunteita lunnaat herättävät sinussa?

9 Tutkimme Raamattua päivittäin -kirjasessa on muistonvieton raamatunlukuohjelma, ja sitä noudattaessamme voimme mietiskellä, mitä Jeesus teki juuri ennen kuolemaansa. Tämä  taas auttaa meitä valmistamaan sydäntämme Herran illalliseen. * ”Odotamme innokkaasti muistonviettoa”, kirjoitti muuan sisar. ”Siitä tulee vuosi vuodelta aina vain merkityksellisempi. Muistan, että kun – – seisoin katsomassa vastikään kuollutta rakasta isääni, sydämeni täytti aivan valtava arvostus lunnaita kohtaan. – – Tiesin kyllä kaikki raamatunkohdat ja osasin selittää ne. Mutta vasta tuntiessani kuoleman kylmän todellisuuden sydämeni oikein hypähti ilosta, kun ajattelin, mitä noiden kallisarvoisten lunnaiden avulla saadaan aikaan meidän hyväksemme.” Valmistautuessamme muistonviettoon meidän on tosiaankin hyvä mietiskellä sitä, miten Jeesuksen uhri vapauttaa meidät synnistä ja kuolemasta.

Valmista sydäntäsi muistonviettoon käyttämällä tarjolla olevia apuvälineitä. (Ks. kpl 9.)

10. Miten muistonviettoon valmistautuminen voi vaikuttaa palvelukseemme?

10 Voimme valmistautua muistonviettoon myös laajentamalla jollakin tavoin palvelusta, ehkä toimimalla osa-aikaisena tienraivaajana muistonvieton aikoihin. Kutsuessamme raamatuntutkisteluoppilaita ja muita Herran illalliselle saamme iloa siitä, että puhumme Jumalasta, hänen Pojastaan ja hänen uskollisia palvelijoitaan odottavista siunauksista (Ps. 148:12, 13).

11. Miten jotkut korinttilaiset nauttivat muistonvieton vertauskuvia arvottomasti?

11 Mieti Herran illalliseen valmistautuessasi, mitä apostoli Paavali kirjoitti Korintin kristilliselle seurakunnalle. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 11:27–34.) Hänen mukaansa jokainen, joka ottaa osaa leipään ja viinimaljaan arvottomasti, on ”syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen nähden”. Jeesuksen Kristuksen voidellun seuraajan tulee siis ”hyväksyä – – itsensä tarkan tutkistelun jälkeen” ja vasta sitten nauttia vertauskuvia. Muutoin hän ”syö ja juo tuomion itseään vastaan”. Sopimattoman käytöksen vuoksi monet korinttilaiset olivat ”heikkoja ja sairaalloisia”, ja ”useat nukkuivat [hengellisessä] kuolemassa”. Jotkut mahdollisesti söivät ja joivat niin paljon ennen muistonviettoa tai sen aikana, että he eivät  olleet henkisesti eivätkä hengellisesti valppaita. Vertauskuvien nauttiminen tällaisella arvottomalla tavalla saattoi heidät Jumalan epäsuosioon.

12. a) Mihin Paavali vertasi muistonviettoa, ja minkä varoituksen hän esitti? b) Mitä voidellun tulee tehdä, jos hän on syyllistynyt vakavaan syntiin?

12 Paavali vertasi muistonviettoa yhteiseen ateriaan ja varoitti niitä, jotka nauttivat vertauskuvia: ”Ette voi juoda Jehovan maljaa ja demonien maljaa, ette voi ottaa osaa ’Jehovan pöytään’ ja demonien pöytään.” (1. Kor. 10:16–21.) Jos joku, joka ottaa osaa Herran illallisen vertauskuviin, on syyllistynyt vakavaan syntiin, hänen tulee pyytää hengellistä apua. (Lue Jaakobin kirjeen 5:14–16.) Mikäli tällainen voideltu on tuottanut ”katumukseen sopivia hedelmiä”, hänen osallistumisensa muistonvieton vertauskuviin ei osoita halveksuntaa Jeesuksen uhria kohtaan (Luuk. 3:8).

13. Miksi meidän olisi hyvä puhua rukouksessa Jumalalta saamastamme toivosta?

13 Voimme valmistautua muistonviettoon myös mietiskelemällä Jumalalta saamaamme toivoa ja puhumalla siitä rukouksessa. Kukaan vihkiytynyt Jehovan palvelija ja hänen Poikansa uskollinen seuraaja ei halua osoittaa epäkunnioitusta lunastusuhria kohtaan ottamalla osaa muistonvieton vertauskuviin, jos hänellä ei ole voitelustaan selviä todisteita. Miten siis kristitty voi ratkaista, tulisiko hänen nauttia vertauskuvia?

KEIDEN TULISI NAUTTIA VERTAUSKUVIA?

14. Miten uusi liitto ja muistonvieton vertauskuvien nauttiminen liittyvät toisiinsa?

14 Muistonvieton vertauskuvia nauttivien tulee olla ehdottoman varmoja siitä, että he ovat mukana uudessa liitossa. Puhuessaan viinistä Jeesus sanoi: ”Tämä malja tarkoittaa uutta liittoa minun vereni perusteella.” (1. Kor. 11:25.) Profeetta Jeremian välityksellä Jumala ilmoitti tekevänsä uuden liiton, joka eroaa israelilaisten kanssa solmitusta lakiliitosta. (Lue Jeremian 31:31–34.) Jumala on tehnyt tuon uuden liiton hengellisten israelilaisten kanssa (Gal. 6:15, 16). Se on tehty lainvoimaiseksi Kristuksen uhrin välityksellä ja saatettu voimaan hänen vuodatetulla verellään (Luuk. 22:20). Jeesus on uuden liiton Välittäjä, ja siihen otetut uskolliset voidellut saavat taivaallisen perinnön (Hepr. 8:6; 9:15).

15. Ketkä on otettu valtakuntaliittoon, ja mikä uskollisia voideltuja odottaa?

15 Voidellut kristityt tietävät olevansa mukana myös valtakuntaliitossa. (Lue Luukkaan 12:32.) Sen osapuolina ovat Jeesus ja hänen uskolliset seuraajansa, jotka ovat osallisia hänen kärsimyksiinsä (Fil. 3:10). Koska uskolliset voidellut ovat valtakuntaliitossa, he tulevat hallitsemaan taivaassa Kristuksen kanssa kuninkaina ikuisesti (Ilm. 22:5). Juuri heillä on oikeus ottaa osaa vertauskuviin Herran illallisella.

16. Selitä lyhyesti, mitä Roomalaiskirjeen 8:15–17 merkitsee.

16 Muistonvieton vertauskuvia tulisi nauttia vain niiden, joille henki todistaa, että he ovat Jumalan lapsia. (Lue Roomalaiskirjeen 8:15–17.) Huomaa, että Paavali käytti aramealaista sanaa abba, joka merkitsee ’oi isä’. Lapsi saattoi käyttää tätä sanaa puhuessaan isälleen, sillä se on kiintymystä osoittava ilmaus, johon liittyy sekä ”isi”-sanan läheisyys että ”isä”-sanan kunnioitus. Ne jotka ovat saaneet ”pojaksioton hengen”, ovat Jumalan hengestäsiinneitä lapsia. Hänen henkensä todistaa heidän henkensä kanssa ja saa heidät tajuamaan, että he  ovat hänen voideltuja poikiaan. Kyse ei ole siitä, että elämä maan päällä ei enää kiinnostaisi heitä. He tietävät varmasti tulevansa Jeesuksen perijätovereiksi taivaallisessa valtakunnassa, jos he pysyvät uskollisina kuolemaan asti. Nykyään on jäljellä vain jäännös niistä Kristuksen 144 000 seuraajasta, joilla ”on voitelu pyhältä”, Jehovalta (1. Joh. 2:20; Ilm. 14:1). Heillä on hyvin läheinen suhde Jumalaan, ja hänen henkensä saa heidät huutamaan: ”Abba, Isä!”

PIDÄ ARVOSSA RAAMATULLISTA TOIVOASI

17. Mikä on voideltujen toivo, ja miten he suhtautuvat siihen?

17 Jos olet voideltu kristitty, taivaallinen toivo on tärkeällä sijalla henkilökohtaisissa rukouksissasi. Sovellat itseesi Raamatun sanat niistä, jotka on ”kihlattu” taivaalliselle Sulhaselle Jeesukselle Kristukselle, ja odotat pääseväsi osaksi hänen ”morsiantaan” (2. Kor. 11:2; Joh. 3:27–29; Ilm. 21:2, 9–14). Kun Jumala ilmaisee Sanassaan rakastavansa hengellisiä lapsiaan, ymmärrät sen koskevan sinua. Ja kun Raamatussa esitetään ohjeita hänen voidelluille pojilleen, pyhä henki saa sinut tottelemaan niitä ja tuntemaan sydämessäsi, että ne soveltuvat sinuun. Näin Jumalan henki ja sinun henkesi todistavat yhdessä, että sinulla on taivaallinen toivo.

18. Mikä toivo ”muilla lampailla” on, ja mitä ajattelet siitä?

18 Jos toisaalta kuulut ”muiden lampaiden” ”suureen joukkoon”, Jumala on antanut sinulle maallisen toivon (Ilm. 7:9; Joh. 10:16). Haluat elää ikuisesti paratiisissa ja tunnet iloa mietiskellessäsi Raamatun lupauksia tulevasta elämästä maan päällä. Odotat innokkaasti, että saat nauttia rauhan runsaudesta yhdessä sukulaistesi ja muiden vanhurskaiden ihmisten kanssa. Toivot hartaasti näkeväsi ajan, jolloin elintarvikepula, köyhyys, kärsimykset, sairaudet ja kuolema eivät enää vitsaa ihmiskuntaa. (Ps. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Jes. 33:24.) Maltat tuskin odottaa, että voit ottaa vastaan ne kuolleista herätettävät, joilla on mahdollisuus elää ikuisesti maan päällä (Joh. 5:28, 29). Miten kiitollinen oletkaan Jehovalle maallisesta toivostasi! Vaikka et nauti vertauskuvia, osoitat arvostuksesi Jeesuksen Kristuksen lunastusuhria kohtaan olemalla läsnä muistonvietossa.

AIOTKO OLLA LÄSNÄ?

19, 20. a) Miten Jumalalta saamasi toivo voi toteutua? b) Miksi aiot olla läsnä Herran illallisella?

19 Onpa toivosi maallinen tai taivaallinen, se voi toteutua vain, jos uskot Jehova Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen ja lunnaisiin. Kun olet läsnä muistonvietossa, sinulla on tilaisuus ajatella toivoasi ja Jeesuksen kuoleman suurta merkitystä. Pyri siis olemaan niiden miljoonien joukossa, jotka ovat mukana Herran illallisella auringonlaskun jälkeen perjantaina 3. huhtikuuta 2015 valtakunnansaleissa ja muissa tiloissa eri puolilla maailmaa.

20 Muistonviettotilaisuus voi lisätä kiitollisuuttasi Jeesuksen lunastusuhria kohtaan. Kuuntele tarkkaavaisesti siellä pidettävää puhetta. Se kannustaa sinua osoittamaan rakkautta lähimmäisiäsi kohtaan ja kertomaan heille, mitä olet oppinut Jehovan rakkaudesta ja hänen suurenmoisesta tarkoituksestaan ihmiskunnan suhteen (Matt. 22:34–40). Tee siis kaikkesi voidaksesi olla läsnä Herran illallisella.

^ kpl 1 Heprealaisten päivä alkoi auringonlaskusta ja päättyi seuraavaan auringonlaskuun.

^ kpl 9 Ks. Jumalan sanan tutkimisopas, osio 16.