Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehova siunaa runsaasti altissydämisiä

Jehova siunaa runsaasti altissydämisiä

LUOJAMME on osoittanut ihmisiä kohtaan kunnioitusta antamalla heille mittaamattoman kallisarvoisen lahjan: tahdonvapauden. Hän myös siunaa runsaasti niitä, jotka epäitsekkäästi käyttävät tahdonvapauttaan tosi palvonnan edistämiseen ja tekevät osansa hänen pyhän nimensä pyhittämiseksi ja suurenmoisen tarkoituksensa tukemiseksi. Jehova ei halua, että ihmiset pannaan uhkausten ja pakottamisen avulla tottelemaan vasten tahtoaan. Sen sijaan hän pitää suuressa arvossa sitä, että palvomme häntä alttiisti aidosta rakkaudesta ja kiitollisuudesta häntä kohtaan.

Kun israelilaiset olivat Siinain erämaassa, Jehova käski heitä rakentamaan palvontapaikan. Hän sanoi: ”Kerätkää keskuudestanne anti Jehovalle. Jokainen altissydäminen tuokoon sen anniksi Jehovalle.” (2. Moos. 35:5.) Kukin israelilainen saattoi antaa mahdollisuuksiensa mukaan, ja riippumatta siitä, mitä tai miten paljon annettiin, jokainen lahjoitus voitiin käyttää sopivalla tavalla Jumalan tarkoituksen edistämiseen. Miten kansa reagoi?

”Jokainen jonka sydän häntä kehotti” ja ”jonka henki häntä kannusti”, ”jokainen altissydäminen”, antoi vapaaehtoisen uhrilahjan. Miehet ja naiset toivat alttiisti jotain Jehovan työhön: rintaneuloja, korvarenkaita, sormuksia, kultaa, hopeaa, kuparia, sinistä lankaa, purppuranpunaista villaa, karmosiininpunaista materiaalia, hienoa pellavaa, vuohenkarvoja, punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja, hylkeennahkoja, akasiapuuta, jalokiviä, palsamia ja öljyä. Lopulta ”tarveaineita osoittautui olevan riittävästi kaikkea tehtävää työtä varten, jopa yli tarpeen”. (2. Moos. 35:21–24, 27–29; 36:7.)

Jehovaa eivät miellyttäneet eniten aineelliset annit vaan niiden altis asenne, jotka tukivat puhdasta palvontaa. He halusivat myös antaa aikaansa ja tehdä työtä hankkeen hyväksi. Raamattu kertoo: ”Kaikki viisassydämiset naiset kehräsivät käsillään. – – kaikki naiset, joiden sydän viisaasti heitä kehotti, kehräsivät vuohenkarvoja.” Lisäksi Jehova antoi Besalelille ”viisautta, ymmärrystä ja tietoa sekä kaikenlaista käsityötaitoa”. Jumala tosiaan ”täytti – – [Besalelin ja Oholiabin] sydämen viisaudella tekemään kaikkea sitä työtä”, joka heille oli uskottu. (2. Moos. 35:25, 26, 30–35.)

Kun Jehova kehotti israelilaisia antamaan lahjoituksia, hän luotti täysin siihen, että ”jokainen altissydäminen” tukisi tosi palvontaa. Hän puolestaan siunasi altissydämisiä runsaskätisesti opastamalla heitä ja antamalla heille rajatonta iloa. Jehova tosiaankin siunaa palvelijoidensa alttiin hengen ja pystyy näin pitämään huolen siitä, että hänen tahtonsa toteuttamiseen riittää yllin kyllin varoja ja asiantuntemusta (Ps. 34:9). Kun palvelet Jehovaa epäitsekkäästi, hän siunaa varmasti sinunkin alttiuttasi.