Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Pidä mielessäsi kokoaikaisessa palveluksessa olevat

Pidä mielessäsi kokoaikaisessa palveluksessa olevat

”Me pidämme lakkaamatta mielessämme teidän uskollisen työnne ja rakkaudellisen vaivannäkönne.” (1. TESS. 1:3)

1. Mitä Paavali ajatteli Jehovan uutterista palvelijoista?

APOSTOLI PAAVALI ei unohtanut niitä, jotka työskentelivät kovasti hyvän uutisen puolesta. Hän kirjoitti: ”Me pidämme lakkaamatta mielessämme teidän uskollisen työnne ja rakkaudellisen vaivannäkönne ja kestävyytenne, joka johtuu toivostanne Herraamme Jeesukseen Kristukseen, Jumalamme ja Isämme edessä.” (1. Tess. 1:3.) Itse Jehovakin muistaa kaikkien niiden rakkaudellisen vaivannäön, jotka palvelevat häntä uskollisesti, sallivatpa olosuhteet heidän tehdä paljon tai vähän (Hepr. 6:10).

2. Mitä tässä kirjoituksessa tarkastellaan?

2 Monet kristityt ovat entisaikoina ja nykyään tehneet suuria uhrauksia voidakseen palvella Jehovaa kokoaikaisesti. Katsotaanpa, millaista palvelusta jotkut suorittivat ensimmäisellä vuosisadalla. Tarkastelemme myös sitä, millaisia kokoaikaisen palveluksen muotoja on olemassa nykyään ja miten voimme pitää mielessä ne rakkaat ystävät, jotka ovat tarjoutuneet tällaiseen palvelukseen.

ENSIMMÄISEN VUOSISADAN KRISTITYT

3, 4. a) Millaista palvelusta jotkut suorittivat ensimmäisellä vuosisadalla? b) Miten heidän aineellisista tarpeistaan huolehdittiin?

3 Vähän kasteensa jälkeen Jeesus pani alulle työn, joka oli tarkoitus  ulottaa kaikkialle maailmaan (Luuk. 3:21–23; 4:14, 15, 43). Hänen kuoltuaan apostolit olivat eturintamassa, kun tätä saarnaamistyötä laajennettiin (Apt. 5:42; 6:7). Jotkut kristityt, kuten Filippos, palvelivat evankelistoina ja lähetystyöntekijöinä Palestiinassa (Apt. 8:5, 40; 21:8). Paavali ja jotkut muut matkustivat kauemmas (Apt. 13:2–4; 14:26; 2. Kor. 1:19). Jotkut – esimerkiksi Silvanus (Silas), Markus ja Luukas – toimivat myös raamatunkirjoittajina tai heidän avustajinaan (1. Piet. 5:12). Kristityt sisaret työskentelivät uskollisten veljien rinnalla (Apt. 18:26; Room. 16:1, 2). Näiden kaikkien jännittävät kokemukset tekevät Raamatun kreikkalaisista kirjoituksista kiehtovaa luettavaa ja todistavat, että Jehova muistaa palvelijoitaan suosiollisesti.

4 Millä tavoin kokoaikaisia palvelijoita tuettiin aineellisesti ensimmäisellä vuosisadalla? Aika ajoin he nauttivat toisten kristittyjen vieraanvaraisuudesta ja muunlaisesta avusta, mutta he eivät vaatineet sitä (1. Kor. 9:11–15). Jotkut yksilöt ja seurakunnat tukivat heitä auliisti. (Lue Apostolien tekojen 16:14, 15; Filippiläiskirjeen 4:15–18.) Paavali ja hänen matkakumppaninsa työskentelivät lisäksi osa-aikaisesti omien kulujensa peittämiseksi.

KOKOAIKAISTA PALVELUSTA NYKYÄÄN

5. Mitä eräs aviopari sanoo elämästään kokoaikaisessa palveluksessa?

5 Nykyäänkin monet uurastavat erilaisissa kokoaikaisen palveluksen muodoissa. (Ks. tekstiruutu ” Kokoaikaisen palveluksen muotoja”.) Mitä he ajattelevat valitsemastaan urasta? Jos kysyt tätä heiltä, saat todennäköisesti kuulla jotain kannustavaa. Esimerkiksi eräs veli, joka on toiminut vakituisena tienraivaajana, erikoistienraivaajana, lähetystyöntekijänä ja ulkomailla Betel-perheen jäsenenä, sanoo: ”Kokoaikaisen palveluksen aloittaminen on elämäni parhaita ratkaisuja. Minun oli 18-vuotiaana vaikea valita, lähtisinkö opiskelemaan yliopistoon, ryhtyisinkö tekemään kokopäivätyötä vai aloittaisinko tienraivauksen. Olen saanut nähdä, että Jehova ei unohda uhrauksia, joita teemme voidaksemme palvella häntä koko ajallamme. Jos olisin valinnut uran tässä maailmassa, en olisi pystynyt mitenkään panemaan kaikkia Jehovalta saamiani lahjoja ja kykyjä niin hyvään käyttöön.” Hänen vaimonsa kertoo: ”Jokainen tehtävä on auttanut minua kasvamaan. Olemme tunteneet Jehovan suojeluksen ja ohjauksen kerta toisensa jälkeen tavoilla, jotka olisivat jääneet kokematta, jos olisimme pysyneet omalla pienellä mukavuusalueellamme. Kiitän Jehovaa joka päivä siitä, että saamme käyttää elämämme kokoaikaisessa palveluksessa.” Haluaisitko sinä, että voisit sanoa elämästäsi näin?

6. Miten Jehova suhtautuu palvelukseemme?

6 Kaikkien olosuhteet eivät tietenkään nyt salli heidän osallistua sananpalvelukseen koko ajallaan. Voimme olla varmoja, että Jehova arvostaa heidänkin kokosieluista työtään. Ajattelehan vaikka niitä, jotka Paavali mainitsi Filemonin kirjeen 1–3:ssa, mukaan luettuina kaikki Kolossan seurakuntaan kuuluvat. (Lue.) Paavali arvosti heitä ja samoin Jehova. Taivaallinen Isämme pitää arvossa myös sinun palvelustasi. Mutta miten voisit tukea niitä, jotka ovat parhaillaan kokoaikaisessa palveluksessa?

MITEN AUTTAA TIENRAIVAAJIA?

7, 8. Mitä tienraivaajien palvelukseen sisältyy, ja miten muut seurakunnan jäsenet voivat auttaa heitä?

7 Ensimmäisen vuosisadan evankelistojen tavoin innokkaat tienraivaajat ovat seurakunnille suureksi rohkaisuksi. Monet pyrkivät käyttämään sananpalvelukseen 70 tuntia joka kuukausi. Miten voit auttaa heitä?

8 Tienraivaajasisar Shari totesi: ”Tienraivaajat ovat palveluksessa joka päivä  ja näyttävät vahvoilta. Silti he tarvitsevat rohkaisua.” (Room. 1:11, 12.) Muuan toinen sisar, joka toimi tienraivaajana joitakin vuosia, sanoi seurakuntansa tienraivaajista: ”He työskentelevät ahkerasti ja hellittämättä. He ovat kiitollisia, kun toiset tarjoavat heille kyydin palveluksessa, kutsuvat heidät aterialle, antavat hieman rahaa polttoainekuluihin tai tukevat heitä muilla tavoin taloudellisesti. Se osoittaa heille, että heistä tosiaan välitetään.”

9, 10. Miten jotkut ovat auttaneet seurakuntansa tienraivaajia?

9 Haluaisitko auttaa tienraivaajia kenttäpalveluksessa? Bobbi-niminen tienraivaaja sanoi: ”Tarvitsemme enemmän tukea viikolla.” Toinen saman seurakunnan tienraivaaja myönsi: ”Iltapäiviksi on tosi vaikea löytää palvelustovereita.” Muuan nykyään Brooklynin Betelissä palveleva sisar muistelee lämmöllä tienraivausaikojaan: ”Eräs sisar, jolla oli auto, lupasi: ’Soita minulle aina kun jäät ilman toveria, niin lähden kanssasi kentälle.’ Oli pitkälti hänen ansiotaan, että pystyin jatkamaan tienraivausta.” Shari on tehnyt tarkkanäköisen havainnon: ”Kenttäpalveluksen jälkeen naimattomat tienraivaajat ovat usein aivan yksin. Perheiden olisi hyvä välillä kutsua naimattomia veljiä tai sisaria yhteiseen palvontaansa. Se että heidät otetaan mukaan muunkinlaiseen toimintaan, auttaa heitä pysymään lujina.”

10 Sisar, joka on ollut kokoaikaisessa palveluksessa lähes 50 vuotta, kertoo, millaista oli olla tienraivaajana toisten naimattomien sisarten kanssa: ”Seurakuntamme vanhimmat pistäytyivät tienraivaajien luona parin kuukauden välein. He kysyivät, miten voimme ja miten ansiotyössä meni, ja halusivat kuulla, oliko meillä huolia. He olivat aidosti kiinnostuneita. He kävivät asunnossamme nähdäkseen, tarvitsimmeko apua.” Tämä voi tuoda mieleen Paavalin arvostavat sanat niiden palvelusten johdosta, jotka eräs perheellinen mies teki hänelle Efesoksessa (2. Tim. 1:18).

11. Mitä erikoistienraivaajien palvelukseen sisältyy?

11 Joissakin seurakunnissa palvelee erikoistienraivaajia. Monet näistä veljistä ja sisarista omistavat kenttäpalvelukseen 130 tuntia kuussa, ja heillä voi olla Jehovan järjestössä myös muita tehtäviä. Koska  heille jää aikaa ansiotyöhön vain vähän tai ei lainkaan, haaratoimisto antaa heille kuukausittain vaatimattoman määrärahan, niin että he voivat keskittyä palvelukseen.

12. Miten vanhimmat ja muut voivat tukea erikoistienraivaajia?

12 Miten voisimme tukea erikoistienraivaajia? Muuan haaratoimistossa palveleva vanhin, joka pitää yhteyttä moniin heistä, selittää: ”Vanhinten täytyy puhua heidän kanssaan, ottaa selvää heidän olosuhteistaan ja sitten ratkaista, miten heitä voidaan auttaa. Jotkut todistajat olettavat, että määräraha kattaa heidän kaikki tarpeensa, mutta todellisuudessa paikalliset veljet voivat olla heidän tukenaan monin tavoin.” Samoin kuin vakituiset tienraivaajat myös erikoistienraivaajat arvostavat sitä, että toiset lähtevät heidän kanssaan kenttäpalvelukseen. Voitko sinä auttaa tässä?

MITEN OLLA AVUKSI MATKAVALVOJILLE?

13, 14. a) Mitä meidän tulisi pitää mielessä kierrosvalvojista? b) Miten voisit auttaa matkatyössä toimivia?

13 Kierrosvalvojia ja heidän vaimojaan pidetään usein hengellisesti vahvoina ja kestävinä. Vaikka he ovatkin tällaisia, myös he tarvitsevat rohkaisua, palvelustoveruutta ja sopivasti virkistäytymistä toisten seurassa. Entä jos heille tulee terveysongelmia ja he joutuvat sairaalaan, kenties koska tarvitsevat leikkausta tai fysikaalista hoitoa? Epäilemättä he ilahtuvat suuresti, kun paikalliset veljet ja sisaret auttavat heitä huolehtimaan tarpeistaan ja osoittavat heitä kohtaan henkilökohtaista kiinnostusta. Voimme vain kuvitella, miten hyvää huolta ”rakas lääkäri” Luukas, Apostolien tekojen kirjoittaja, piti Paavalista ja muista matkakumppaneistaan. (Kol. 4:14; Apt. 20:5–21:18.)

14 Matkavalvojat ja heidän vaimonsa tarvitsevat läheisiä ystäviä ja pitävät näitä arvossa. Eräs kierrosvalvoja kirjoitti: ”Ystäväni näyttävät tietävän, milloin olen rohkaisun tarpeessa. He esittävät tarkkanäköisiä kysymyksiä, ja näin voin purkaa huoliani. Hyvinä kuuntelijoina he ovat suureksi avuksi.” Kierrosvalvojat ja heidän vaimonsa arvostavat syvästi veljiensä ja sisartensa ilmaisemaa henkilökohtaista kiinnostusta.

MITEN TUKEA BETEL-PERHEEN JÄSENIÄ?

15, 16. Millaista työtä Betel-perheen jäsenet ja konventtisaleilla palvelevat tekevät, ja miten voimme tukea heitä?

15 Eri puolilla maailmaa ne, jotka palvelevat Beteleissä ja konventtisaleilla, tukevat merkittävällä tavalla haaratoimistonsa alueella tehtävää Valtakunnan työtä. Jos seurakunnassasi tai kierroksellasi on beteliläisiä, miten voit osoittaa, että pidät heidät mielessäsi?

16 Beteliin tultuaan veljet ja sisaret saattavat aluksi tuntea koti-ikävää, sillä he ovat muuttaneet pois perheensä ja rakkaiden ystäviensä luota. He ovat epäilemättä hyvin kiitollisia, kun toiset beteliläiset ja uuden seurakunnan jäsenet ystävystyvät heidän kanssaan. (Mark. 10:29, 30.) He voivat normaalin työaikataulunsa puitteissa käydä seurakunnan kokouksissa ja osallistua kenttäpalvelukseen viikoittain, mutta aika ajoin heillä saattaa olla ylimääräisiä työtehtäviä. Kun seurakuntalaiset ymmärtävät tämän ja ilmaisevat arvostusta heitä ja heidän suorittamaansa työtä kohtaan, kaikki hyötyvät. (Lue 1. Tessalonikalaiskirjeen 2:9.)

MITEN MUISTAA ULKOMAILLA PALVELEVIA?

17, 18. Missä palvelusmuodoissa jotkut toimivat ulkomailla?

17 Ne jotka lähetetään palvelemaan johonkin toiseen maahan, huomaavat usein, että ruoka, kieli, tavat ja olosuhteet ovat siellä kovin erilaiset kuin mihin he  ovat tottuneet. Miksi he haluavat sopeutua tällaisiin haastaviin muutoksiin?

18 Lähetystyöntekijät keskittyvät pääasiassa kenttäpalvelukseen, ja niinpä monet voivat hyötyä heidän saamastaan erikoisvalmennuksesta. Haaratoimisto järjestää lähetystyöntekijöille vaatimattoman asunnon ja antaa määrärahan, joka kattaa heidän perustarpeensa. Toiset ulkomailla palvelevat määrätään työskentelemään haaratoimistossa tai auttamaan haaratoimistotilojen, etäkäännöstoimistojen, konventtisalien tai valtakunnansalien rakentamisessa. Heille tarjotaan ateriat, vaatimaton asunto ja muita palveluja. Betel-perheen jäsenten tavoin he käyvät säännöllisesti kokouksissa ja osallistuvat paikallisen seurakunnan kanssa kenttäpalvelukseen, joten he ovat hyödyksi monin tavoin.

19. Mitä tulisi muistaa ulkomailla palvelevista?

19 Miten voit pitää nämä kokoaikaiset palvelijat mielessäsi? Muista, että varsinkaan aluksi he eivät ehkä ole tottuneet joihinkin paikallisiin ruokiin. Ota tämä huomioon, kun kutsut heidät aterialle. Voisit ensiksi kysyä, mitä he eivät mielellään söisi tai mitä uutta he haluaisivat maistaa. Ole kärsivällinen heidän opetellessaan kieltä ja paikallisia tapoja. Saattaa kulua aikaa, ennen kuin he ymmärtävät täysin puhettasi, mutta voit huomaavaisesti auttaa heitä sanojen ääntämisessä. He haluavat oppia!

20. Miten voimme pitää mielessä kokoaikaiset palvelijat ja heidän vanhempansa?

20 Kokoaikaisessa palveluksessa oleville karttuu ikää, ja sama pitää paikkansa heidän vanhemmistaan. Jehovan todistaja -vanhemmat todennäköisesti toivovat hartaasti, että heidän lapsensa jatkavat tehtävässään (3. Joh. 4). Kokoaikaiset palvelijat tekevät tietysti voitavansa, jos heidän vanhempansa tarvitsevat huolenpitoa, ja tulevat auttamaan heitä niin usein kuin mahdollista. Jos ikääntyvät vanhemmat tarvitsevat apua, lähempänä asuvat voivat tukea kokoaikaisia palvelijoita olemalla valmiit antamaan sitä. Älä unohda, että kokoaikaisilla palvelijoilla on merkittäviä vastuita tärkeimmässä työssä, mitä maailmassa on koskaan tehty (Matt. 28:19, 20). Voisitko sinä tai voisiko seurakuntanne ojentaa auttavan käden, jos heidän vanhempansa ovat avun tarpeessa?

21. Mitä kokoaikaisessa palveluksessa olevat ajattelevat saamastaan avusta ja rohkaisusta?

21 Ne jotka aloittavat kokoaikaisen palveluksen, eivät tee niin taloudellisen voiton toivossa vaan voidakseen antaa parhaansa Jehovalle ja auttaa toisia. He arvostavat syvästi tukeasi. Eräs ulkomailla palveleva sisar pukee sanoiksi monien tunteet: ”Jo pieni arvostava viesti osoittaa, että toiset ajattelevat meitä ja ovat iloisia siitä, mitä teemme.”

22. Millaisia ajatuksia kokoaikainen palvelus herättää sinussa?

22 Jehovan palveleminen koko ajallaan on totisesti palkitsevin elämäntapa. Se on haastavaa, opettavaa ja antoisaa. Lisäksi se on erinomaista valmennusta siihen pitkäaikaiseen, iloiseen palvelukseen, joka odottaa kaikkia Jehovan uskollisia palvelijoita hänen valtakuntansa alaisuudessa. Me kaikki haluamme varmasti ”pitää lakkaamatta mielessämme” kokoaikaisten palvelijoiden ”uskollisen työn ja rakkaudellisen vaivannäön” (1. Tess. 1:3).