Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Mikä on naisten osa Jehovan tarkoituksessa?

Mikä on naisten osa Jehovan tarkoituksessa?

”Hyvää uutista kertovia naisia on suuri armeija.” (PS. 68:11)

1, 2. a) Mitä lahjoja Aadam sai Jumalalta? b) Miksi Jumala antoi Aadamille vaimon? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

JEHOVA loi maapallon tiettyä tarkoitusta varten. Hän ”muodosti sen asuttavaksi” (Jes. 45:18). Ensimmäinen ihminen Aadam luotiin täydelliseksi, ja hän sai kodikseen ihastuttavan Eedenin puutarhan, jossa oli jyhkeitä puita, solisevia puroja ja kiinnostavia eläimiä. Vaikka Aadam varmasti nautti elämästään, häneltä puuttui jotain hyvin tärkeää. Siksi Jehova sanoi: ”Ihmisen ei ole hyvä olla jatkuvasti yksin. Minä teen hänelle auttajan hänen täydennyksekseen.” Sitten Jumala vaivutti Aadamin sikeään uneen, otti yhden hänen kylkiluistaan ja ”rakensi – – kylkiluusta naisen”. Herättyään Aadam oli ikionnellinen! ”Tämä on vihdoinkin luu minun luistani ja liha minun lihastani”, hän sanoi. ”Häntä tullaan kutsumaan ’miehettäreksi’, sillä miehestä hänet on otettu.” (1. Moos. 2:18–23.)

2 Nainen oli kallisarvoinen lahja Jumalalta: hänen piti olla miehelle täydellinen auttaja. Hän sai myös ainutlaatuisen tehtävän synnyttää lapsia. Niinpä ”Aadam antoi vaimolleen nimen Eeva, koska hänestä oli tuleva kaikkien elävien äiti” (1. Moos. 3:20; alav.). Jumala antoi ensimmäiselle ihmisparille todella suurenmoisen lahjan, kyvyn saada täydellisiä jälkeläisiä. Lopulta maapallosta tulisi paratiisi, ja siellä asuisi täydellisiä  ihmisiä, jotka alistaisivat valtaansa muut elolliset. (1. Moos. 1:27, 28.)

3. a) Mitä Aadamin ja Eevan olisi täytynyt tehdä saadakseen siunauksia Jumalalta, mutta mitä tapahtui? b) Mitä kysymyksiä nyt tarkastellaan?

3 Saadakseen nämä eteensä asetetut siunaukset Aadamin ja Eevan olisi täytynyt totella Jehovaa ja tunnustaa hänen hallitusvaltansa (1. Moos. 2:15–17). Vain siten he olisivat voineet täyttää heitä koskevan Jumalan tarkoituksen. Valitettavasti ”alkuperäinen käärme” Saatana kuitenkin houkutteli heidät tekemään syntiä Jumalaa vastaan (Ilm. 12:9; 1. Moos. 3:1–6). Miten tuo kapina on vaikuttanut naisiin? Mitä entisaikojen jumalaapelkäävät naiset saivat aikaan? Miksi nykyään eläviä kristittyjä naisia voidaan sanoa ”suureksi armeijaksi”? (Ps. 68:11.)

KAPINAN SEURAUKSET

4. Kenen katsottiin olevan vastuussa ensimmäisen ihmisparin synnistä?

4 Kun Aadam vaadittiin tilille kapinastaan, hän esitti ontuvan selityksen: ”Nainen, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle hedelmän siitä puusta, ja niin minä söin.” (1. Moos. 3:12.) Sen lisäksi että Aadam vältteli vastuuta tekemästään synnistä, hän yritti vierittää syyn naisen niskoille – ja syytti jopa rakastavaa Jumalaa, joka oli tuon vaimon hänelle antanut. Sekä Aadam että Eeva tekivät syntiä, mutta Aadamin katsottiin olevan vastuussa heidän väärinteostaan. Apostoli Paavali kirjoittikin, että ”yhden ihmisen [Aadamin] kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema” (Room. 5:12).

5. Mikä on tullut selväksi, kun Jumala on sallinut ihmisten hallita itse itseään?

5 Ensimmäinen ihmispari saatiin ajattelemaan, etteivät he tarvinneet Jehovaa Hallitsijakseen. Näin heräsi ratkaisevan tärkeä kysymys suvereeniudesta: kenellä on oikeus hallita? Jotta tähän kysymykseen saataisiin lopullinen vastaus, Jumala on sallinut ihmisten hallita itse itseään jonkin aikaa. Hän tiesi, että he huomaisivat hänestä riippumattoman hallinnon epäonnistuvan. Ihmisyhteiskunta onkin vuosisatojen kuluessa kohdannut onnettomuuden toisensa perään. Yksistään viime vuosisadalla sodissa kuoli noin sata miljoonaa ihmistä, heidän joukossaan miljoonia viattomia miehiä, naisia ja lapsia. Jo nyt on siis runsaasti todisteita siitä, että ”miehelle, joka vaeltaa, ei kuulu edes askeleensa ohjaaminen” (Jer. 10:23). Tämän tosiasian ymmärtäminen saa meidät tunnustamaan Jehovan hallitusvallan. (Lue Sananlaskujen 3:5, 6.)

6. Miten naisia kohdellaan monissa maissa?

6 Sekä miehiä että naisia on kohdeltu huonosti tässä maailmassa, joka on Saatanan vallassa (Saarn. 8:9; 1. Joh. 5:19). Pahimpia julmuuksia on naisiin kohdistuva väkivalta. Eri puolilla maailmaa noin 30 prosenttia naisista ilmoittaa kumppaninsa pahoinpidelleen heitä. Poikia suositaan joissakin yhteiskunnissa siksi, että heidän ajatellaan aikanaan varmistavan suvun jatkumisen ja huolehtivan ikääntyvistä vanhemmistaan ja isovanhemmistaan. Joissakin maissa tyttövauvat ovat ei-toivottuja, ja tyttöjä abortoidaan paljon enemmän kuin poikia.

7. Millaisen alun Jumala antoi sekä miehille että naisille?

7 Naisten huono kohtelu ei suinkaan ole Jumalalle mieleen. Hän kohtelee naisia oikeudenmukaisesti ja kunnioittaa heitä. Jehovan arvostus käy ilmi siitä, että Eeva luotiin täydelliseksi ja hänelle annettiin ominaisuuksia, jotka tekivät hänestä Aadamille ihastuttavan täydennyksen, eivät hänen orjaansa. Tämä on  yksi syy siihen, että kuudennen luomispäivän lopussa Jumala ”katsoi kaikkea, minkä hän oli tehnyt, ja katso, se oli erittäin hyvää” (1. Moos. 1:31). Tosiaankin ”kaikki” Jehovan tekemä oli ”erittäin hyvää”. Hän antoi niin miehille kuin naisille erittäin hyvän alun.

NAISIA JOITA JEHOVA TUKI

8. a) Millaista on useimpien ihmisten käytös? b) Keitä Jumala on tukenut kautta historian?

8 Eedenin kapinan jälkeen useimpien miesten ja naisten käytös huononi, ja sadan viime vuoden aikana käytösnormit ovat vajonneet alemmaksi kuin koskaan. Raamatun ennustuksen mukaan ”viimeisinä päivinä” rehottaisi jumalattomuus. Pahuudesta on tullut niin yleistä, että meidän voidaan tosiaan sanoa elävän ”kriittisiä aikoja”. (2. Tim. 3:1–5.) Kautta ihmiskunnan historian ”Suvereeni Herra Jehova” on kuitenkin tukenut miehiä ja naisia, jotka ovat luottaneet häneen, totelleet hänen lakejaan ja alistuneet hänen hallitusvaltaansa. (Lue psalmi 71:5.)

9. Kuinka monta ihmistä säilyi elossa vedenpaisumuksesta ja miksi?

9 Kun Jumala Nooan päivinä tuhosi muinaisen väkivaltaisen maailman vedenpaisumuksessa, henkiin jäi vain kourallinen ihmisiä. Jos Nooan sisaruksia oli tuolloin vielä elossa, hekin hukkuivat tulvavesiin (1. Moos. 5:30). Hengissä selvisi kuitenkin yhtä paljon naisia kuin miehiä: Nooa, hänen vaimonsa, heidän kolme poikaansa ja näiden vaimot. Heidät varjeltiin, koska he pelkäsivät Jumalaa ja tekivät hänen tahtonsa. Nykyään elävät miljardit ihmiset polveutuvat noista kahdeksasta ihmisestä, joita Jehova tuki. (1. Moos. 7:7; 1. Piet. 3:20.)

10. Miksi Jehova tuki uskollisten patriarkkojen vaimoja?

10 Vuosia myöhemmin Jumala tuki myös uskollisten patriarkkojen vaimoja, jotka pelkäsivät häntä. He eivät olisi saaneet hänen tukeaan, jos he olisivat valittaneet osaansa elämässä (Juud. 16). On vaikea kuvitella, että Abrahamin kunnioittava vaimo Saara olisi valittanut kovaan ääneen, kun he jättivät taakseen Urin mukavuudet ja lähtivät tilapäisasukkaiksi vieraaseen maahan, jossa he asuivat teltoissa. Sen sijaan ”Saaralla oli tapana totella Abrahamia ja kutsua häntä ’herraksi’ ” (1. Piet. 3:6). Myös Rebekka oli kallisarvoinen lahja Jehovalta, ja hänestä tuli erinomainen vaimo. Ei ihme, että hänen miehensä Iisak ”rakastui häneen ja sai lohdutuksen menetettyään äitinsä”. (1. Moos. 24:67.) Olemme iloisia siitä, että nykyäänkin keskuudessamme on Saaran ja Rebekan kaltaisia jumalaapelkääviä naisia!

11. Miten kaksi heprealaista kätilöä osoittivat rohkeutta?

11 Israelilaisten ollessa orjina Egyptissä heidän määränsä lisääntyi suuresti, ja farao määräsi, että kaikki heprealaiset poikalapset piti tappaa heti syntymän jälkeen. Heprealaiset kätilöt Sifra ja Puua olivat todennäköisesti vastuullisessa asemassa ammatissaan, mutta koska he tunsivat kunnioittavaa pelkoa Jehovaa kohtaan, he kieltäytyivät rohkeasti surmaamasta pienokaisia. Hän palkitsi heidät antamalla heille oman perheen. (2. Moos. 1:15–21.)

12. Mitä merkittävää Debora ja Jael tekivät?

12 Israelin tuomarien aikaan Jumala tuki esimerkiksi naisprofeetta Deboraa, joka rohkaisi tuomari Barakia ja auttoi israelilaisia vapautumaan sorrosta. Debora kuitenkin ennusti, että Barak ei saisi kunniaa kanaanilaisten lyömisestä, sillä Jumala antaisi kanaanilaisarmeijan päällikön Siseran ”naisen käsiin”. Juuri näin tapahtui, kun ei-israelilainen Jael surmasi Siseran. (Tuom. 4:4–9, 17–22.)

13. Mitä Raamattu kertoo Abigailista?

13 Huomattava nainen oli myös Abigail,  joka eli 1000-luvulla eaa. Hän oli ymmärtäväinen, kun taas hänen miestään Nabalia kuvaillaan tylyksi, kelvottomaksi ja mielettömäksi. (1. Sam. 25:2, 3, 25.) Daavid ja hänen miehensä suojelivat jonkin aikaa Nabalin omaisuutta, mutta kun he pyysivät häneltä elintarvikkeita, hän vain ”sätti heitä” eikä antanut heille mitään. Daavid vihastui tästä niin kovin, että hän suunnitteli Nabalin ja tämän miesten tappamista. Kuultuaan tästä Abigail toimitti Daavidille ja hänen miehilleen syötävää ja juotavaa ja esti näin verenvuodatuksen. (1. Sam. 25:8–18.) Jälkeenpäin Daavid sanoi hänelle: ”Siunattu olkoon Jehova, Israelin Jumala, joka on tänä päivänä lähettänyt sinut minua vastaan!” (1. Sam. 25:32.) Nabalin kuoltua Daavid otti Abigailin vaimokseen (1. Sam. 25:37–42).

14. Mihin työhön Sallumin tyttäret osallistuivat, ja mitä samankaltaista kristityt naiset tekevät nykyään?

14 Kun Babylonian sotajoukot tuhosivat Jerusalemin ja sen temppelin vuonna 607 eaa., monet miehet, naiset ja lapset saivat surmansa. Vuonna 455 eaa. kaupungin muurit rakennettiin uudelleen Nehemian johdolla. Korjaustöissä olivat mukana Sallumin tyttäret. Vaikka heidän isänsä oli ”Jerusalemin piirin toisen puoliskon ruhtinas”, he tekivät halukkaasti raskasta ruumiillista työtä. (Neh. 3:12.) Nykyään arvostamme suuresti niitä monia kristittyjä naisia, jotka tukevat iloiten teokraattisia rakennushankkeita.

JUMALAAPELKÄÄVIÄ NAISIA ENSIMMÄISELLÄ VUOSISADALLA

15. Minkä suuren kunnian Maria sai?

15 Vähän ennen ensimmäistä vuosisataa ja sen aikana monet naiset saivat Jehovalta erityisiä siunauksia. Yksi heistä oli neitsyt nimeltä Maria. Ollessaan kihloissa Joosefin kanssa hän tuli ihmeen välityksellä raskaaksi pyhän hengen vaikutuksesta. Miksi Jumala valitsi hänet Jeesuksen äidiksi? Epäilemättä siksi, että hänellä oli hengellisiä ominaisuuksia, joita tarvittiin tuon täydellisen poikalapsen kasvattamisessa. Oli varmasti suuri kunnia olla huomattavimman koskaan eläneen ihmisen äiti! (Matt. 1:18–25.)

16. Mikä esimerkki valaisee Jeesuksen suhtautumista naisiin?

16 Jeesus kohteli naisia hyvin huomaavaisesti. Esimerkiksi erään kerran muuan nainen, joka oli potenut verenvuotoa 12 vuotta, tuli ihmisjoukossa takaa ja kosketti hänen päällysvaippaansa. Sen sijaan että Jeesus olisi nuhdellut naista, hän sanoi ystävällisesti: ”Tytär, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhassa ja ole terveenä tuskallisesta sairaudestasi.” (Mark. 5:25–34.)

17. Mikä ihme tapahtui helluntaina vuonna 33?

17 Jotkut naiset, jotka olivat Jeesuksen opetuslapsia, palvelivat häntä ja hänen apostolejaan (Luuk. 8:1–3). Helluntaina vuonna 33 noin 120 miestä ja naista sai Jumalan henkeä aivan erityisellä tavalla. (Lue Apostolien tekojen 2:1–4.) Tämä pyhän hengen vuodattaminen oli ennustettu seuraavin sanoin: ”Minä [Jehova] vuodatan henkeäni kaikenlaisen lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne totisesti profetoivat. – – Ja jopa palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeäni.” (Joel 2:28, 29.) Helluntaipäivänä tapahtuneen ihmeen välityksellä Jumala osoitti, että hän tuki nyt luopio-Israelin sijasta ”Jumalan Israelia”, johon kuului sekä miehiä että naisia (Gal. 3:28; 6:15, 16). Niiden kristittyjen naisten joukossa, jotka ensimmäisellä vuosisadalla osallistuivat sananpalvelukseen, olivat evankelista Filippoksen neljä tytärtä (Apt. 21:8, 9).

 NAISTEN ”SUURI ARMEIJA”

18, 19. a) Minkä kunniakkaan tehtävän Jumala on antanut sekä miehille että naisille? b) Miten psalmista kuvailee hyvää uutista julistavia naisia?

18 Joukko miehiä ja naisia osoitti kiinnostusta tosi palvontaa kohtaan 1800-luvun loppupuolella. He tasoittivat tietä niille, jotka nykyään täyttävät Jeesuksen profeetallisia sanoja: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansakunnille, ja sitten tulee loppu.” (Matt. 24:14.)

19 Tuo raamatuntutkijoiden pieni joukko on kasvanut, ja nykyään Jehovan todistajia on noin 8 000 000. Heidän lisäkseen yli 11 000 000 ihmistä osoittaa kiinnostusta Raamattua ja työtämme kohtaan olemalla läsnä vuosittaisessa Jeesuksen kuoleman muistonvietossa. Useimmissa maissa suurin osa läsnäolijoista on naisia. Naisia on enemmistö myös niistä yli 1 000 000 julistajasta, jotka saarnaavat Valtakuntaa kokoaikaisesti eri puolilla maailmaa. Jumala on tosiaan suonut uskollisille naisille kunnian olla mukana täyttämässä psalmistan sanoja: ”Itse Jehova antaa sanoman; hyvää uutista kertovia naisia on suuri armeija.” (Ps. 68:11.)

Hyvää uutista julistavia naisia on tosiaan ”suuri armeija”. (Ks. kpl:t 18, 19.)

SUURENMOISIA SIUNAUKSIA JUMALAAPELKÄÄVILLE NAISILLE

20. Mikä on hyvä aihe tutkittavaksi?

20 Emme voi nyt kertoa kaikista uskollisista naisista, joista Raamattu puhuu. Meidän on kuitenkin mahdollista lukea heistä Jumalan sanan sivuilta ja julkaisuissamme ilmestyneistä kirjoituksista. Voimme mietiskellä vaikkapa uskollisen Ruutin esimerkkiä (Ruut 1:16, 17). On myös uskoa vahvistavaa lukea kuningatar Esterin mukaan nimettyä raamatunkirjaa samoin kuin hänestä kertovia kirjoituksia. Voimme paneutua enemmän näiden ja muiden uskollisten naisten elämään perheen palvontaillassa tai, jos asumme yksin, tutkiessamme henkilökohtaisesti.

21. Miten jumalaapelkäävät naiset ovat ilmaisseet antaumuksensa vaikeina aikoina?

21 Ei ole epäilystäkään siitä, että Jehova siunaa kristittyjen naisten saarnaamistyötä ja tukee heitä koettelevina aikoina. Jumalaapelkäävät naiset säilyttivät hänen avullaan nuhteettomuutensa natsi- ja kommunistihallinnon aikoina, jolloin monet heistä joutuivat kärsimään ja jotkut jopa menettivät henkensä totellessaan häntä (Apt. 5:29). Samoin kuin menneisyydessä myös nykyään sisaremme ja heidän palvojatoverinsa kannattavat Jumalan suvereeniutta. Hän tarttuu heidän oikeaan käteensä ja sanoo heille kuten aikanaan israelilaisille: ”Älä pelkää. Minä olen auttava sinua.” (Jes. 41:10–13.)

22. Mitä tulevia siunauksia odotamme?

22 Lähitulevaisuudessa jumalaapelkäävät miehet ja naiset muuttavat maan paratiisiksi ja kertovat miljoonille kuolleista herätetyille Jehovan tarkoituksista. Ennen tuota aikaa me kaikki, sekä miehet että naiset, haluamme varmasti arvostaa etuoikeuttamme palvella häntä ”olka olkaa vasten” (Sef. 3:9).