Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jäljittele Mooseksen uskoa

Jäljittele Mooseksen uskoa

”Uskon vaikutuksesta kieltäytyi Mooses täysikasvuiseksi tultuaan siitä, että häntä kutsuttaisiin faraon tyttären pojaksi.” (HEPR. 11:24)

1, 2. a) Minkä ratkaisun Mooses teki 40-vuotiaana? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.) b) Miksi Mooses valitsi osakseen huonon kohtelun Jumalan kansan kanssa?

MOOSES tiesi, mitä Egyptillä oli tarjottavana. Hän näki varakkaiden tilavat asuinrakennukset, ja hän itse kuului kuninkaalliseen huonekuntaan. Hänelle ”opetettiin kaikkea egyptiläisten viisautta”: todennäköisesti tähtitiedettä, matematiikkaa sekä muita tieteitä ja taiteita (Apt. 7:22). Hänen ulottuvillaan olivat rikkaus, valta ja etuoikeudet, joista tavallinen egyptiläinen saattoi vain uneksia.

2 Nelikymmenvuotiaana Mooses kuitenkin teki ratkaisun, joka varmasti ihmetytti hänet adoptoinutta kuninkaallista perhettä. Hän valitsi osakseen jotain vieläkin vaatimattomampaa kuin tavallisen egyptiläisen ”normaalin” elämän ja päätti elää orjien parissa. Miksi? Lujan uskonsa vuoksi. (Lue Heprealaiskirjeen 11:24–26.) Uskon vaikutuksesta Mooses näki paljon enemmän kuin ympärillään olevan aineellisen maailman. Hengellisenä ihmisenä Mooses uskoi Jehovaan, ”Häneen, joka on näkymätön”, ja siihen, että Hän täyttää lupauksensa. (Hepr. 11:27.)

3. Mihin kolmeen kysymykseen tässä kirjoituksessa vastataan?

3 Meidänkin on tärkeää nähdä enemmän kuin on nähtävissä kirjaimellisin silmin. Meidän täytyy olla ”sellaisia, joilla on usko” (Hepr. 10:38, 39). Uskoamme voi vahvistaa se, mitä Mooseksesta kerrotaan Heprealaiskirjeen 11:24–26:ssa. Tarkastellessamme  näitä jakeita meidän on hyvä miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten usko sai Mooseksen hylkäämään lihalliset halut? Miten usko auttoi häntä arvostamaan palvelustehtäviään huolimatta hänen saamastaan ”häväistyksestä”? Miksi hän ”katsoi kiinteästi kohti palkanmaksua”?

HÄN HYLKÄSI LIHALLISET HALUT

4. Mitä Mooses ymmärsi ”synnistä saatavasta – – nautinnosta”?

4 Uskon silmin Mooses näki, että ”synnistä saatava – – nautinto” oli tilapäistä. Muut ovat saattaneet järkeillä, että vaikka Egypti oli vajonnut epäjumalanpalvelukseen ja spiritismiin, se oli sentään noussut maailmanvallaksi, kun taas Jehovan kansa oli orjuudessa. Mooses kuitenkin tiesi, että Jumala voisi saada tilanteen muuttumaan. Vaikka nautinnonhaluiset ihmiset näyttivät kukoistavan, Mooses uskoi noiden jumalattomien kuihtuvan pois. Siksi ”synnistä saatava tilapäinen nautinto” ei kiehtonut häntä.

5. Mikä auttaa meitä vastustamaan ”synnistä saatavaa tilapäistä nautintoa”?

5 Miten me voimme vastustaa ”synnistä saatavaa tilapäistä nautintoa”? Älä unohda, että synti tuo vain hetkellistä mielihyvää. Näe uskon silmin, että ”maailma on häviämässä ja samoin sen halu” (1. Joh. 2:15–17). Mieti, millainen tulevaisuus katumattomia synnintekijöitä odottaa: he ovat ”liukkaalla”, ja he kohtaavat kauhean lopun (Ps. 73:18, 19). Tuntiessasi kiusausta langeta syntiin pohdi, millaisen tulevaisuuden haluat itsellesi.

6. a) Miksi Mooses kieltäytyi ”siitä, että häntä kutsuttaisiin faraon tyttären pojaksi”? b) Miksi Mooses teki mielestäsi oikean ratkaisun?

6 Mooseksen usko vaikutti ratkaisevasti myös hänen uranvalintaansa. ”Uskon vaikutuksesta kieltäytyi Mooses täysikasvuiseksi tultuaan siitä, että häntä kutsuttaisiin faraon tyttären pojaksi.” (Hepr. 11:24.) Hän ei järkeillyt, että hän voisi kyllä palvella Jumalaa faraon hovissa ja samalla käyttää varallisuuttaan ja vaikutusvaltaansa israelilaisveljiensä hyväksi. Mooses oli sen sijaan päättänyt rakastaa Jehovaa kaikella sydämellään, sielullaan ja voimallaan (5. Moos. 6:5). Tämä ratkaisu säästi hänet paljolta surulta. Pian monet niistä Egyptin aarteista, joista hän luopui, vietiin pois – israelilaiset itse ottivat ne saaliikseen (2. Moos. 12:35, 36). Farao nöyryytettiin, ja hän sai surmansa (Ps. 136:15). Sitä vastoin Mooseksen henki säästettiin, ja Jumala johdatti hänen välityksellään koko kansan turvaan. Mooseksen elämällä oli todellinen tarkoitus.

7. a) Miksi meidän tulisi Matteuksen 6:19–21:n mukaan katsoa pitemmälle kuin lähitulevaisuuteen? b) Kerro kokemus, joka havainnollistaa aineellisten ja hengellisten aarteiden välistä eroa.

7 Jos olet nuori Jehovan palvelija, miten usko voi auttaa sinua uranvalinnassa? Sinun on viisasta suunnitella tulevaisuutta. Mutta tavoitteletko elämässä sitä, mikä on vain tilapäistä, vai saako usko Jumalan lupauksiin sinut keräämään aarteita ikuista tulevaisuutta varten? (Lue Matteuksen 6:19–21.) Tämän kysymyksen eteen joutui lahjakas balettitanssija Sophie. Hänelle tarjottiin apurahoja ja useita tavoiteltuja kiinnityksiä balettiryhmiin eri puolille Yhdysvaltoja. Hän kertoo: ”Oli jännittävää saada osakseen ihailua. Tunsinkin olevani parempi kuin muut, mutta olin silti onneton.” Sitten Sophie katsoi videon Nuoret kysyvät: Miten käytän elämäni? ”Tajusin, että olin kyllä saanut maailmalta menestystä ja ihmisten ihailua, mutta minun oli puolestani täytynyt lakata palvomasta Jehovaa koko sydämestäni”, hän sanoo. ”Rukoilin häntä hartaasti. Sitten luovuin tanssijan urasta.” Mitä hän ajattelee ratkaisustaan? ”En kaipaa entistä elämääni. Olen nykyään sataprosenttisen onnellinen. Palvelemme mieheni kanssa tienraivaajina. Emme ole kuuluisia eikä meillä ole paljon omaisuutta, mutta  meillä on Jehova sekä tutkisteluoppilaita ja hengellisiä tavoitteita. En kadu ratkaisuani.”

8. Mikä Raamatun neuvo auttaa nuorta päättämään, miten käyttää elämänsä?

8 Jehova tietää, mikä on sinulle parasta. Mooses sanoi: ”Mitä muuta Jehova, sinun Jumalasi, sinulta pyytää kuin että pelkäät Jehovaa, Jumalaasi, niin että vaellat kaikkia hänen teitään ja rakastat häntä ja palvelet Jehovaa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että pidät Jehovan käskyt ja hänen säädöksensä, jotka minä tänään sinulle annan sinun parhaaksesi?” (5. Moos. 10:12, 13.) Valitse jo nuorena sellainen ura, että voit rakastaa Jehovaa ja palvella häntä ”kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi”. Se koituu varmasti ”sinun parhaaksesi”.

HÄN PITI ARVOSSA PALVELUSTEHTÄVIÄÄN

9. Miksi Mooses saattoi pitää saamaansa tehtävää vaikeana?

9 Mooses ”piti Kristuksen saamaa häväistystä suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita” (Hepr. 11:26). Hänet valtuutettiin ”Kristukseksi” eli ”Voidelluksi” siinä mielessä, että Jehova valitsi hänet johtamaan Israelin pois Egyptistä. Mooses tiesi, että tehtävä olisi vaikea ja että hän jopa saisi osakseen ”häväistystä”. Eräs israelilainen oli aiemmin kysynyt pilkallisesti: ”Kuka on asettanut sinut meille ruhtinaaksi ja tuomariksi?” (2. Moos. 2:13, 14.) Myöhemmin Mooses itse kysyi Jehovalta: ”Kuinka sitten farao kuuntelisi minua?” (2. Moos. 6:12.) Mooses valmistautui kohtaamaan häväistystä kertomalla Jehovalle peloistaan ja huolistaan. Miten Jehova auttoi häntä hoitamaan tämän vaikean tehtävän?

10. Miten Jehova auttoi Moosesta suoriutumaan tehtävästään?

10 Ensimmäiseksi Jehova vakuutti Moosekselle: ”Minä olen sinun kanssasi.” (2. Moos. 3:12.) Toiseksi Jehova valoi häneen luottamusta selittämällä yhtä nimensä merkitykseen liittyvää piirrettä: ”Minä osoittaudun miksi osoittaudun.” * (2. Moos. 3:14.) Kolmanneksi Jumala antoi Moosekselle kyvyn tehdä ihmeitä, jotka todistivat, että hän oli tosiaan lähettänyt hänet (2. Moos. 4:2–5). Neljänneksi hän antoi Moosekselle Aaronin työtoveriksi ja puolestapuhujaksi (2. Moos. 4:14–16). Elämänsä lopulla Mooses oli täysin varma siitä, että Jumala auttaa palvelijoitaan suoriutumaan mistä tahansa heille uskomastaan tehtävästä. Siksi hän saattoi luottavaisin mielin sanoa seuraajalleen Joosualle: ”Jehova itse kulkee edelläsi. Hän kyllä pysyy kanssasi. Hän ei hylkää sinua eikä jätä sinua. Älä pelkää äläkä kauhistu.” (5. Moos. 31:8.)

11. Miksi Mooses arvosti syvästi tehtäväänsä?

11 Jehovan tuen ansiosta Mooses arvosti pelottavaa tehtäväänsä syvästi ja piti sitä ”suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita”. Miten faraon palvelemista olisi voinut edes verrata Kaikkivaltiaan Jumalan palvelemiseen? Mitä arvoa olisi ollut Egyptin prinssin asemalla verrattuna asemaan Jehovan valitsemana ”Kristuksena” eli voideltuna? Mooseksen arvostava asenne palkittiin. Hän sai erityisen läheisen suhteen Jehovaan, joka antoi hänelle kunnioitusta herättävää voimaa hänen johtaessaan israelilaisia Luvattuun maahan (5. Moos. 34:10–12).

12. Mitä Jehovalta saatavia palvelustehtäviä meidän tulee arvostaa?

12 Meilläkin on tehtävä. Jehova on Poikansa välityksellä määrännyt meidät palvelukseen, kuten aikanaan esimerkiksi apostoli Paavalin. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 1:12–14.) Meillä kaikilla on kunnia julistaa hyvää uutista (Matt. 24:14;  28:19, 20). Jotkut toimivat kokoaikaisina sananpalvelijoina, ja seurakunnissa on kypsiä kastettuja veljiä avustavina palvelijoina ja vanhimpina. Ei-uskovat perheenjäsenet ja muut voivat kuitenkin kyseenalaistaa näiden tehtävien arvon tai jopa pilkata uhrautuvuuttamme (Matt. 10:34–37). Jos he onnistuvat lannistamaan meidät, saatamme alkaa pohtia, onko uhrauksillamme arvoa tai pystymmekö täyttämään tehtäväämme. Miten usko siinä tapauksessa auttaa kestämään?

13. Miten Jehova auttaa sinua suoriutumaan teokraattisista tehtävistä?

13 Osoita uskoa ja pyydä Jehovalta tukea. Kerro hänelle peloistasi ja huolistasi. Tehtäväsihän ovat lähtöisin Jehovalta, ja hän auttaa sinua suoriutumaan niistä. Miten? Samalla tavoin kuin hän auttoi Moosesta. Ensinnäkin Jehova vakuuttaa: ”Olen vahvistava sinua. Olen todella auttava sinua. Olen todella pitävä sinusta lujasti kiinni vanhurskauden oikealla kädelläni.” (Jes. 41:10.) Toiseksi hän muistuttaa, että hänen lupauksensa ovat luotettavia: ”Olenkin puhunut sen; minä myös toteutan sen. Olen hahmotellut sen; minä myös teen sen.” (Jes. 46:11.) Kolmanneksi Jehova antaa sinulle ”voimaa, joka ylittää tavanomaisen”, voidaksesi suorittaa palvelustasi (2. Kor. 4:7). Neljänneksi huolehtiva Isämme auttaa sinua kestämään tehtävässäsi maailmanlaajuisen veljesseuran välityksellä, jossa tosi palvojat ”lohduttavat toisiaan ja rakentavat toinen toistaan jatkuvasti” (1. Tess. 5:11). Jehovan tukiessa sinua palvelustehtävissäsi uskosi häneen kasvaa ja pidät saamiasi tehtäviä suurempina rikkauksina kuin mitään maallisia aarteita.

”HÄN KATSOI KIINTEÄSTI KOHTI PALKANMAKSUA”

14. Miksi Mooses oli varma, että hänet palkittaisiin?

14 Mooses ”katsoi kiinteästi kohti palkanmaksua” (Hepr. 11:26). Vaikka hänen tietonsa tulevaisuudesta oli varsin rajallista, hän antoi sen muovata näkemystään. Esi-isänsä Abrahamin tavoin Mooses luotti siihen, että Jehova pystyy herättämään kuolleet (Luuk. 20:37, 38; Hepr. 11:17–19). Koska hän odotti tulevia siunauksia, hän ei ajatellut elämänsä menevän hukkaan, vaikka hän viettikin 40 vuotta pakolaisena ja 40 vuotta erämaassa. Mooses ei tosin tiennyt kaikkia Jumalan lupausten täyttymiseen liittyviä yksityiskohtia, mutta uskon silmin hän saattoi nähdä näkymättömissä olevan palkinnon.

15, 16. a) Miksi meidän on tärkeää pitää palkintomme kirkkaana mielessä? b) Mitä Valtakunnan hallinnon siunauksia sinä erityisesti odotat?

 15 Katsotko sinä ”kiinteästi kohti palkanmaksua”? Mooseksen tavoin mekään emme vielä tunne kaikkia Jumalan lupauksiin liittyviä yksityiskohtia. Emme tiedä esimerkiksi suuren ahdistuksen ”määräaikaa” (Mark. 13:32, 33). Tulevasta paratiisista tiedämme kuitenkin paljon enemmän kuin Mooses. Emme tosin ole selvillä jokaisesta yksityiskohdasta, mutta Jumalan lupauksia elämästä hänen Valtakuntansa alaisuudessa on niin paljon, että voimme ”katsoa kiinteästi” sitä kohti. Kun meillä on mielessämme selvä kuva uudesta maailmasta, se kannustaa meitä etsimään ensin Valtakuntaa. Havainnollistetaanpa asiaa. Ostaisitko talon, josta et tietäisi juuri mitään? Et varmasti! Vastaavasti emme uhraisi elämäämme minkään epämääräisen haavekuvan tavoitteluun. Meidän täytyy uskon silmin nähdä selvästi ja kirkkaasti, millaista elämä on Valtakunnan hallinnon alaisuudessa.

Tulee olemaan jännittävää puhua Mooseksen ja muiden uskollisten Jehovan palvelijoiden kanssa. (Ks. kpl 16.)

16 Voit terävöittää mielessäsi olevaa kuvaa Jumalan valtakunnasta ”katsomalla kiinteästi” omaa elämääsi paratiisissa. Käytä mielikuvitustasi. Esimerkiksi tutkiessasi esikristillisinä aikoina eläneiden Raamatun henkilöiden elämää pohdi, mitä kysyisit heiltä heidän saatuaan ylösnousemuksen tai mitä he ehkä haluaisivat tietää sinun elämästäsi viimeisinä päivinä. Ajattele, miten jännittävää sinun onkaan tavata esivanhempiasi vuosisatojen takaa ja kertoa heille, mitä kaikkea Jumala on tehnyt heidän hyväkseen. Kuvittele, millaista iloa tunnet, kun opit uusia asioita monista eläimistä tarkkailemalla niitä niiden omassa rauhallisessa elinympäristössä. Mieti, miten paljon läheisemmäksi Jehova tulee sinulle edistyessäsi kohti täydellisyyttä.

17. Millä tavalla selvä kuva tulevasta palkinnosta auttaa meitä nykyään?

17 Kun mielessämme on selvä kuva palkinnosta, jota emme voi vielä nähdä, voimme jatkaa eteenpäin, säilyttää ilomme ja tehdä varmaan, ikuiseen tulevaisuuteen perustuvia ratkaisuja. Paavali kirjoitti voidelluille kristityille: ”Jos toivomme sitä, mitä emme näe, niin odotamme sitä jatkuvasti kestävinä.” (Room. 8:25.) Tämä soveltuu periaatteessa kaikkiin kristittyihin, joilla on ikuisen elämän toivo. Vaikkemme ole vielä saaneet palkintoamme, uskomme on niin luja, että odotamme kärsivällisesti ”palkanmaksua”. Kuten Mooses mekään emme ajattele, että Jehovan palvelukseen käytetyt vuodet olisivat hukkaan heitettyä aikaa. Olemme sen sijaan varmoja siitä, että ”näkyväiset ovat väliaikaisia, mutta näkymättömät ovat ikuisia”. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 4:16–18.)

18, 19. a) Miksi meidän täytyy taistella uskon säilyttämiseksi? b) Mitä tarkastellaan seuraavassa kirjoituksessa?

18 Uskon avulla voimme havaita ”vakuuttavan todisteen todellisuuksista, vaikka niitä ei nähdä” (Hepr. 11:1, alav.). Aineellinen ihminen ei näe, miten kallisarvoista Jehovan palveleminen on. Hänestä hengelliset aarteet ovat ”tyhmyyttä” (1. Kor. 2:14). Me toivomme, että elämme ikuisesti ja saamme olla todistamassa ylösnousemusta, mutta maailman ihmiset eivät edes kuvittele näkevänsä mitään tällaista. Samoin kuin jotkut filosofit sanoivat Paavalia tietämättömäksi ”lavertelijaksi”, nykyään useimmat pitävät julistamaamme toivon sanomaa pötypuheena (Apt. 17:18).

19 Koska maailma ympärillämme on vailla uskoa, meidän täytyy taistella uskomme säilyttämiseksi. Rukoile Jehovalta, ”ettei uskosi pettäisi” (Luuk. 22:32). Älä ummista silmiäsi synnin seurauksilta. Pidä katseesi kohdistettuna Jehovan palvelemisen verrattomaan arvoon ja ikuisen elämän toivoon. Uskonsa avulla Mooses näki kaiken tämän ja vielä paljon enemmän. Seuraavassa kirjoituksessa tarkastellaankin sitä, miten usko auttoi häntä näkemään ”Hänet, joka on näkymätön” (Hepr. 11:27).

^ kpl 10 Eräs raamatunoppinut kirjoitti 2. Mooseksen kirjan 3:14:ssä olevista Jumalan sanoista: ”Mikään ei voi estää häntä toteuttamasta tahtoaan – –. Tämän nimen [Jehova] piti olla Israelin linnoitus, ehtymätön toivon ja lohdutuksen lähde.”