Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Kukaan ei voi palvella kahta isäntää

Kukaan ei voi palvella kahta isäntää

”Kukaan ei voi olla kahden isännän orja – –. Ette voi olla Jumalan ja rikkauden orjia.” (MATT. 6:24)

1–3. a) Millaisia taloudellisia vaikeuksia monilla on nykyään, ja miten jotkut ovat pyrkineet voittamaan ne? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.) b) Mitä lastenkasvatukseen liittyviä kysymyksiä herää?

”MIEHENI James tuli joka päivä töistä kotiin uupuneena, mutta silti hänen tulonsa hädin tuskin riittivät päivittäisiin menoihimme”, kertoo Marilyn. * ”Halusin, että hänen taakkansa kevenisi ja voisimme ostaa pojallemme Jimmylle kivoja tavaroita, joita hänen koulutovereillaankin oli.” Marilyn halusi myös auttaa sukulaisiaan ja säästää rahaa tulevaisuutta varten. Monet hänen ystävänsä olivat muuttaneet ulkomaille ansaitakseen enemmän rahaa, mutta itse hän harkitsi muuttoa sekavin tuntein. Miksi?

2 Marilyniä pelotti lähteä rakkaan perheensä luota ja luopua sen säännöllisistä hengellisistä rutiineista. Toisaalta näytti siltä, että jotkut olivat muuttaneet ulkomaille joksikin aikaa perheensä hengellisyyden siitä kärsimättä. Marilyniä kuitenkin askarrutti se, miten hän voisi kasvattaa Jimmyä pitkän matkan päästä. Onnistuisiko hän valmentamaan poikaansa ”Jehovan kurissa ja mielenohjauksessa” internetin välityksellä? (Ef. 6:4.)

3 Marilyn kysyi neuvoa toisilta. Hänen miehensä ei halunnut hänen lähtevän, mutta sanoi, ettei toisaalta yrittäisi estääkään häntä. Seurakunnassa vanhimmat ja jotkut muut neuvoivat häntä olemaan muuttamatta, kun taas monet sisaret kannustivat häntä lähtemään. ”Jos rakastat perhettäsi, lähdet ulkomaille. Voit palvella Jehovaa sielläkin”, he sanoivat. Epäilyksistään  huolimatta Marilyn hyvästeli miehensä ja poikansa ja lähti työn perässä toiseen maahan. ”En ole poissa pitkään”, hän lupasi.

PERHEVELVOLLISUUDET JA RAAMATUN PERIAATTEET

4. Miksi monet muuttavat ulkomaille, ja kenen hoidettavaksi lapset usein jäävät?

4 Jehova ei halua palvelijoidensa elävän äärimmäisessä köyhyydessä, ja muutto toiseen maahan on yksi vanhimpia keinoja köyhyyden torjumiseksi (Ps. 37:25; Sananl. 30:8). Patriarkka Jaakob lähetti poikansa Egyptiin ostamaan ruokaa, jottei perhe olisi nääntynyt nälkään (1. Moos. 42:1, 2). * Nykyään useimmat niistä, jotka muuttavat ulkomaille, eivät lähde siksi, että he näkisivät nälkää. Jotkut saattavat kuitenkin raataa raskaan velkataakan alla, kun taas toiset vain toivovat voivansa kohottaa perheen elintasoa. Päästäkseen tavoitteisiinsa taloustilanteen heiketessä monet muuttavat asumaan erillään perheestään joko kotimaassa tai ulkomailla. Usein he jättävät alaikäiset lapset puolisonsa, vanhemman sisaruksen, isovanhempien tai muiden sukulaisten tai ystävien hoidettavaksi. Vaikka puolison tai lasten luota lähteminen onkin tuskallista, monista tuntuu, ettei heillä ole varaa valita.

5, 6. a) Mitä Jeesus opetti onnellisuudesta ja turvallisuudesta? b) Mitä aineellista Jeesus opetti seuraajiaan pyytämään rukouksessa? c) Millä tavoin Jehova siunaa meitä?

5 Myös Jeesuksen päivinä oli monia köyhiä ja vähäosaisia, jotka ehkä ajattelivat, että he olisivat onnellisempia ja tuntisivat olonsa turvallisemmaksi, jos heillä vain olisi enemmän rahaa (Mark. 14:7). Jeesus kuitenkin halusi ihmisten panevan toivonsa johonkin muuhun. Hän kannusti heitä luottamaan Jehovaan, joka antaisi heille pysyviä rikkauksia. Vuorisaarnassaan Jeesus selitti, että aito onnellisuus ja turvallisuus eivät riipu aineellisesta eivätkä ole hankittavissa omalla työllä. Ne ovat sen sijaan tulosta siitä, että meillä on läheinen suhde taivaalliseen Isäämme.

6 Jeesus ei mallirukouksessaan opettanut rukoilemaan taloudellista turvallisuutta vaan sitä, että saisimme ”leipämme täksi päiväksi” eli että päivittäiset tarpeemme tyydytettäisiin. Hän sanoi kuulijoilleen suoraan: ”Lakatkaa keräämästä itsellenne aarteita maan päälle – –. Kerätkää sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen.” (Matt. 6:9, 11, 19, 20.) Voimme luottaa siihen, että Jehova antaa meille siunauksensa, kuten hän on luvannut. Hän ei siunaa meitä ainoastaan antamalla hyväksyntänsä vaan huolehtimalla siitä, että saamme kaiken, mitä todella tarvitsemme. Saavuttaaksemme aidon onnellisuuden ja turvallisuuden meidän on tosiaankin luotettava huolehtivaan Isäämme, ei rahaan. (Lue Matteuksen 6:24, 25, 31–34.)

7. a) Keille Jehova on uskonut vastuun lasten kasvatuksesta? b) Miksi molempien vanhempien on oltava läheisesti tekemisissä lastensa kanssa?

7 Jos etsimme ensin Jumalan vanhurskautta, suhtaudumme myös perhevelvollisuuksiin samoin kuin hän. Mooseksen lakiin sisältyy periaate, joka soveltuu kristittyihinkin: vanhempien on annettava lapsilleen hengellistä opetusta. (Lue 5. Mooseksen kirjan 6:6, 7.) Jumala on uskonut tämän vastuun vanhemmille, ei isovanhemmille eikä kellekään muulle. Kuningas Salomo sanoi: ”Kuuntele, poikani, isäsi kuria äläkä hylkää äitisi lakia.” (Sananl. 1:8.) Jehovan tarkoitus oli, että perheet asuvat yhdessä ja että molemmat vanhemmat opastavat ja opettavat lapsiaan (Sananl. 31:10, 27, 28). Varsinkin hengellisiä asioita lapset oppivat parhaiten, kun he kuulevat vanhempien  puhuvan päivittäin Jehovasta ja tarkkailevat heidän esimerkkiään.

ODOTTAMATTOMIA SEURAUKSIA

8, 9. a) Mitkä muutokset ovat yleisiä, kun jompikumpi vanhemmista asuu erossa perheestään? b) Millaista tunneperäistä ja moraalista vahinkoa erosta voi seurata?

8 Ennen ulkomaille muuttoa monet yrittävät punnita siihen liittyviä riskejä ja uhrauksia, mutta vain harva aavistaa kaikkia seurauksia, joihin ero perheestä voi johtaa (Sananl. 22:3). * Lähdettyään perheensä luota Marilyn alkoi heti tuntea kalvavaa ikävää, ja samoin kävi hänen miehelleen ja pojalleen. Hänen poikansa Jimmy kyseli alituiseen, miksi äiti oli jättänyt hänet. Ja kun kuukaudet, jotka Marilyn oli aikonut olla poissa, venyivät vuosiksi, hän alkoi nähdä perheessään levottomuutta herättäviä muutoksia. Jimmystä oli tulossa sulkeutunut, eikä hän enää puhunut äidille avoimesti tunteistaan. Murheellisena Marilyn muistelee: ”Hän lakkasi rakastamasta minua.”

9 Asuessaan erossa toisistaan vanhemmat ja lapset voivat kärsiä sekä tunneperäistä että moraalista vahinkoa. * Mitä pienempiä lapset ovat ja mitä kauemmin ero kestää, sitä suurempi on vahinko. Marilyn selitti Jimmylle uhrautuvansa hänen vuokseen, mutta Jimmystä tuntui, että äiti oli hylännyt hänet. Aluksi hän oli pahoillaan, kun äiti oli poissa, mutta myöhemmin hän oli pahoillaan, kun tämä tuli käymään kotona. Monien vanhemmistaan eroon joutuneiden lasten tavoin Jimmy alkoi ajatella, ettei äidillä ollut enää oikeutta odottaa häneltä tottelevaisuutta ja kiintymystä. (Lue Sananlaskujen 29:15.)

Internetin kautta ei voi halata lastaan. (Ks. kpl 10.)

10. a) Miten lapsiin voi vaikuttaa se, että vanhempi hyvittää poissaoloaan antamalla lahjoja? b) Mitä lapset jäävät paitsi, jos heitä yritetään kasvattaa ulkomailta käsin?

10 Vaikka Marilyn yritti hyvittää poissaoloaan lähettämällä rahaa ja lahjoja, hän huomasi Jimmyn etääntyvän hänestä. Hän tajusi, että hän tahtomattaan kasvatti poikaansa panemaan aineelliset asiat hengellisten etujen ja perheen edelle. (Sananl. 22:6.) ”Älä tule takaisin. Lähetä vain lahjoja”, tapasi Jimmy sanoa äidilleen. Marilyn alkoi oivaltaa, ettei voinut kasvattaa poikaansa ulkomailta käsin kirjeiden, puhelinsoittojen tai videokeskustelujen välityksellä. Hän selittää: ”Internetin kautta ei voi halata lastaan eikä antaa hänelle hyvänyönsuukkoja.”

Millaiseen vaaraan voisit joutua asuessasi erossa puolisostasi? (Ks. kpl 11.)

11. a) Miten erossa asuminen ansiotyön vuoksi vaikuttaa avioliittoon? b) Mikä sai erään sisaren tajuamaan, että hänen oli palattava perheensä luo?

11 Myös Marilynin suhde Jehovaan ja  mieheensä Jamesiin kärsi. Hän pääsi toisten kristittyjen seuraan ja sananpalvelukseen korkeintaan kerran viikossa. Lisäksi työnantaja yritti lähennellä Marilyniä, ja kun puoliso ei ollut vierellä tukemassa ongelmien syntyessä, sekä Marilyn että James solmivat tunnesiteen johonkuhun muuhun ja olivat vähällä langeta sukupuoliseen moraalittomuuteen. Vaikka kumpikaan heistä ei tehnyt aviorikosta, Marilyn huomasi, etteivät he erossa toisistaan pystyneet noudattamaan Raamatun neuvoa ja täyttämään toistensa tunneperäisiä ja seksuaalisia tarpeita. He eivät voineet vaihtaa spontaanisti ajatuksia sen enempää kuin katsetta tai hymyäkään eivätkä halata tai koskettaa toisiaan hellästi. He eivät voineet suoda puolisolleen intiimejä ”hellyydenilmauksia” tai antaa toiselle ”hänelle kuuluvaa”. (Laul. l. 1:2; 1. Kor. 7:3, 5.) He eivät myöskään pystyneet palvomaan täysipainoisesti Jehovaa yhdessä poikansa kanssa. ”Kun konventissa sanottiin, että meidän on elintärkeää pitää perheen yhteinen palvonta säännöllisenä, jotta voisimme säilyä elossa Jehovan suuresta päivästä, tajusin, että minun oli palattava kotiin”, muistelee Marilyn. ”Minun oli alettava kehittää omaa hengellisyyttäni ja ryhdyttävä rakentamaan perhe-elämäämme aivan uudelle pohjalle.”

HYVIÄ NEUVOJA JA HUONOJA NEUVOJA

12. Mikä Raamatun neuvo voidaan antaa niille, jotka asuvat erossa perheestään?

12 Marilynin päätös palata kotiin synnytti ristiriitaisia reaktioita. Sen seurakunnan vanhimmat, johon hän ulkomailla kuului, antoivat kiitosta hänen uskostaan ja rohkeudestaan. Toisaalta jotkut muut, jotka myös asuivat erossa puolisostaan ja perheestään, eivät suhtautuneet kovinkaan myönteisesti. Sen sijaan että he olisivat noudattaneet hänen hyvää esimerkkiään, he yrittävät saada hänet muuttamaan mielensä. ”Tulet kyllä tänne takaisin tuota pikaa”, he sanoivat. ”Miten aiot saada rahat riittämään, jos palaat kotiin?” Tällaisten lannistavien kommenttien esittämisen sijasta toisten kristittyjen tulisi ”palauttaa nuoret naiset järkiinsä: rakastamaan miestään, rakastamaan lapsiaan” ja olemaan omassa ”kodissaan työskenteleviä – –, jotta Jumalan sanasta ei puhuttaisi herjaavasti”. (Lue Tituksen kirjeen 2:3–5.)

13, 14. Miksi vaatii uskoa panna Jehovan totteleminen suvun odotusten edelle? Kerro esimerkki.

13 Monet ulkomaille muuttaneet ovat kasvaneet ympäristössä, jossa perinteet ja velvollisuudet sukua ja varsinkin vanhempia kohtaan menevät kaiken muun edelle. Kristityltä, joka Jehovaa miellyttääkseen toimii vastoin vallitsevaa käytäntöä tai suvun toiveita, vaaditaan todella lujaa uskoa.

14 Tätä valaisee Carinin kokemus: ”Poikamme  Donin syntymän aikaan mieheni ja minä olimme töissä ulkomailla ja olin hiljattain alkanut tutkia Raamattua. Koko suku odotti minun lähettävän Donin takaisin kotiin vanhempieni kasvatettavaksi, kunnes taloudellinen tilanteemme vakiintuisi.” Kun Carin sanoi haluavansa kasvattaa poikansa itse, sukulaiset ja jopa hänen miehensä moittivat häntä laiskaksi ja nauroivat hänelle. Carin kertoo: ”Rehellisesti sanoen en tuolloin itsekään oikein ymmärtänyt, miksi olisi ollut väärin jättää Don muutamaksi vuodeksi vanhempieni hoitoon, mutta tiesin, että Jehova oli antanut poikamme kasvattamisen meidän – vanhempien – tehtäväksi.” Carinin tultua uudelleen raskaaksi hänen ei-uskova miehensä halusi, että hän tekisi abortin. Aikaisempi hyvä ratkaisu oli kuitenkin vahvistanut Carinia niin, että hän pysyi lujana uskossaan Jehovaan. Tätä nykyä hän ja hänen miehensä sekä heidän lapsensa ovat iloisia siitä, että he pysyivät yhdessä. Jos Carin olisi lähettänyt toisen tai molemmat lapsensa muiden kasvatettavaksi, lopputulos olisi voinut olla täysin erilainen.

15, 16. a) Mitä eräälle sisarelle tapahtui lapsena? b) Miksi hän on päättänyt kasvattaa tyttärensä toisin?

15 Vicky-niminen sisar kertoo: ”Minut jätettiin muutamaksi vuodeksi isoäidin hoitoon, kun taas pikkusiskoni oli äidin ja isän mukana. Kun sitten palasin vanhempieni luo, tunteeni heitä kohtaan olivat muuttuneet. Sisarellani oli heihin läheiset välit, ja hän kertoi heille avoimesti tunteistaan ja halasi heitä. Minulle he olivat etäisiä, eikä minun vielä aikuisenakaan ole ollut helppoa näyttää heille todellisia tunteitani. Olemme sisareni kanssa luvanneet vanhemmillemme, että pidämme heistä huolta heidän vanhoilla päivillään. Mutta minä teen sen pikemminkin velvollisuudesta, kun taas sisareni vaikuttimena on ensisijaisesti rakkaus.”

16 ”Nyt äiti haluaisi, että lähettäisin tyttäreni hänen kasvatettavakseen samoin kuin hän aikoinaan lähetti minut oman äitinsä luo. Olen kieltäytynyt tahdikkaasti”, sanoo Vicky. ”Haluamme mieheni kanssa kasvattaa tyttäremme kulkemaan Jehovan teitä. En myöskään halua vahingoittaa tulevaa suhdettani tyttäreeni.” Vicky ymmärtää, että todellinen menestyminen on mahdollista vain, jos panee Jehovan ja hänen periaatteensa taloudellisten tavoitteiden ja suvun odotusten edelle. Jeesus sanoi selvästi: ”Kukaan ei voi olla kahden isännän orja – –. Ette voi olla Jumalan ja rikkauden orjia.” (Matt. 6:24; 2. Moos. 23:2.)

JEHOVA SAA MEIDÄT ”MENESTYMÄÄN”

17, 18. a) Missä mielessä kristityillä on aina vara valita? b) Mitä kysymyksiä käsitellään seuraavassa kirjoituksessa?

17 Isämme Jehova vakuuttaa, että hän auttaa meitä saamaan kaiken tarvitsemamme, jos panemme hänen Valtakuntansa ja vanhurskautensa ensimmäiselle sijalle elämässämme (Matt. 6:33). Aidoilla kristityillä on näin ollen aina vara valita. Kohtaammepa millaisia haasteita tahansa, Jehova lupaa ”valmistaa – – poispääsytien”, joka ei vaadi meitä tinkimään Raamatun periaatteista. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 10:13.) Kun ”odotamme häntä kaivaten” ja osoitamme ”luottavamme häneen” rukoilemalla häneltä viisautta ja ohjausta sekä noudattamalla hänen käskyjään ja periaatteitaan, ”hän toimii” hyväksemme (Ps. 37:5, 7). Jehova siunaa vilpittömät pyrkimyksemme palvella häntä ainoana todellisena Isäntänämme. Jos panemme hänet ensi sijalle elämässämme, hän huolehtii siitä, että ”menestymme” (vrt. 1. Moos. 39:3).

18 Miten erossa asumisesta aiheutunut vahinko voidaan korjata? Miten hankkia elanto perheelleen tarvitsematta asua erossa siitä? Miten voimme rakkauden hengessä rohkaista toisia tekemään oikeita ratkaisuja tässä asiassa? Näitä kysymyksiä käsitellään seuraavassa kirjoituksessa.

^ kpl 1 Nimiä on muutettu.

^ kpl 4 Käydessään Egyptissä Jaakobin pojat olivat kullakin kertaa poissa perheensä luota ehkä enintään kolme viikkoa. Kun Jaakob ja hänen poikansa myöhemmin muuttivat Egyptiin, he ottivat mukaan vaimonsa ja lapsensa (1. Moos. 46:6, 7).

^ kpl 9 Eri maista tulleet raportit osoittavat, että lähdettyään töihin ulkomaille ja jouduttuaan eroon puolisostaan ja lapsistaan jotkut ajautuvat vakaviin ongelmiin. Niitä ovat esimerkiksi toisen tai kummankin puolison uskottomuus sekä homoseksuaalisuus ja insesti. Lapsilla taas ovat yleisiä käytös- ja oppimishäiriöt, aggressiivisuus, huolestuneisuus, masennus ja itsemurhataipumus.