Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Arkiston aarteita

Vaalimme aarteita menneiltä ajoilta

Vaalimme aarteita menneiltä ajoilta

JEHOVAN kansalla on pitkä ja kiinnostava menneisyys. Kiehtovia tietoja tästä hengellisestä perinnöstä voidaan koota paitsi julkaisuistamme myös valokuvista, kirjeistä, henkilökohtaisista selostuksista sekä esineistä, jotka liittyvät palvontaamme, saarnaamistyöhömme ja historiaamme. Mutta miksi on hyödyllistä säilyttää tällaista aineistoa ja syventyä menneisyyteen? Muinaisessa Israelissa perheenpäiden tuli tehdä Jumalan lait ja hänen ihmeelliset tekonsa tunnetuiksi pojilleen, jotta nämä ”panisivat luottamuksensa Jumalaan” (Ps. 78:1–7).

Historialliseen aineistoon perehtyminen on jo kauan edistänyt Jehovan tarkoituksen toteutumista. Esimerkiksi kun vastustajat yrittivät pysäyttää Jerusalemin temppelin rakennustyön, Meedian pääkaupungin Ekbatanan arkistojen tutkiminen toi päivänvaloon kuningas Kyyroksen laatiman asiakirjan, jossa tälle työlle annettiin valtuutus (Esra 6:1–4, 12). Niinpä temppeli rakennettiin uudelleen Jumalan tahdon mukaisesti. Arkistomateriaalia hyödynsi myös evankeliuminkirjoittaja Luukas, joka ”tarkoin tutki kaiken alusta alkaen” (Luuk. 1:1–4).

Hallintoelin on hyvin kiinnostunut teokraattisesta historiastamme. Eräs sen jäsen sanoi tarpeesta vaalia, dokumentoida ja välittää eteenpäin hengellistä perintöämme: ”Tietääksemme, mihin olemme menossa, meidän on tiedettävä, mistä olemme tulleet.” Tätä tarkoitusta varten Brooklynissa New Yorkissa sijaitsevaan maailmankeskukseen perustettiin hiljattain uudenlainen kirjoitusosaston arkisto, jossa tehtävää työtä kirjoituskomitea valvoo.

”PERHEALBUMI” JA ”PERINTÖKALLEUDET”

Ajan kuluessa menneisyys painuu vähitellen unohduksiin, ja luultavasti useimmat meistä toivovat, että olisivat tallettaneet huolellisemmin sukunsa historiaa. Kirjoitusosaston arkistossa tehdään parhaillaan uutterasti työtä kiinnostavan ja alati kasvavan perintömme säilyttämiseksi ja dokumentoimiseksi. Tässä arkistossa säilytettäviä valokuvia voidaan pitää osana ”perhealbumiamme”. Arkiston aarteisiin kuuluu myös varhaisia julkaisujamme, innostavia omakohtaisia kertomuksia ja korvaamattoman arvokkaita muistoesineitä. Nämä ”perintökalleudet” valottavat teokraattista historiaamme ja saavat meidät katsomaan innokkaina ja luottavaisina tulevaisuuteen, joka hengellistä perhettämme odottaa.

Pääset kurkistamaan kirjoitusosaston arkistoon uuden palstan ”Arkiston aarteita” välityksellä. Se ilmestyy aika ajoin Vartiotornin tutkittavassa numerossa. Esimerkiksi piakkoin julkaistavassa lehdessä on kuvitettu kertomus, jossa vastataan seuraaviin kysymyksiin: Mikä oli Sarastus-kärry? Ketkä sitä hyödynsivät? Milloin ja mihin tarkoitukseen sitä käytettiin?

Perhealbumin tavoin arkiston kokoelma kertoo paljon meistä ja hengellisistä esi-isistämme – edelläkävijöidemme uskosta ja rohkeudesta, rakastavan taivaallisen Isämme palveluksessa kohdatuista iloista ja haasteista sekä Jumalan kansalleen antamasta opastuksesta ja pettämättömästä tuesta (5. Moos. 33:27). Luotamme siihen, että Jehova siunaa pyrkimystämme tallettaa hengellistä historiaamme. Sen ansiosta voimme tuntea entistä suurempaa yhteenkuuluvuutta ja saada lisää voimaa hänen tahtonsa tekemiseen.

[Tekstiruutu/Kuva s. 31]

Tarkempi silmäys

Kun järjestömme kirjallisuutta, DVD-levyjä ja muuta Raamattuun perustuvaa aineistoa valmistetaan, kirjoittajat, taiteilijat, tutkijat ja muut etsivät tietoja arkistolähteistä. Siksi kirjoitusosaston arkistossa tehdään paljon työtä, jotta saataisiin koottua talteen monenlaista historiallista materiaalia. Sitä löytyy esimerkiksi päätoimiston osastoilta, haaratoimistoista, seurakunnista, yksityishenkilöiltä ja erilaisista laitoksista. Luomme nyt katsauksen tähän työhön.

Hankinta ja analysointi: Arkiston kokoelmiin lisätään jatkuvasti ainutlaatuista materiaalia. Suuren osan siitä ovat lahjoittaneet tai antaneet lainaksi sellaiset todistajat, joiden suku on palvellut uskollisesti Jehovaa vuosikymmenten ajan. Tämän aineiston analysointi ja vertailu valottaa historiaamme ja varhaisten julistajien elämää.

Luettelointi: Kirjoitusosaston arkiston kokoelma koostuu tuhansista esineistä, joista jotkin ovat yli sata vuotta vanhoja. Ne ovat muodoltaan ja kooltaan erilaisia, ja ne täytyy tarkoin luetteloida tulevaa käyttöä varten.

Entisöinti ja tallettaminen: Hauraita kirjoja ja esineitä korjataan ja talletetaan ammattimaisin menetelmin. Asiakirjoja, valokuvia, sanomalehtileikkeitä, filmejä ja äänitteitä muutetaan digitaaliseen muotoon. Siksi niihin voi päästä käsiksi sähköisesti tarvitsematta koskea alkuperäisiin asiakirjoihin tai historiallisesti arvokkaisiin esineisiin.

Varastointi ja tiedonhaku: Arkistomateriaali varastoidaan järjestyksellisesti ja turvallisesti, jottei sitä katoaisi eikä valo tai kosteus pääsisi vahingoittamaan sitä. Parhaillaan luodaan tietokantaa, jonka avulla voidaan saada esiin ja tarkastella näitä menneiltä ajoilta olevia kallisarvoisia aarteita.

[Kuvat s. 32]

1. ”Kuvanäytös Luomisen” mainosjuliste. 2. Tilaajaluettelo. 3. Kaiutinauto. 4. Vartiotornin 15.4.1912 kansi. 5. J. F. Rutherfordia koskeva vankilan asiapaperi. 6. WBBR:n mikrofoni. 7. Gramofoni. 8. Kirjalaukku. 9. Henkilökohtaisia muistiinpanoja. 10. J. F. Rutherfordille osoitettu sähkösanoma.