Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miten solmia avioliitto kunniallisesti Jumalan ja ihmisten edessä?

Miten solmia avioliitto kunniallisesti Jumalan ja ihmisten edessä?

 Miten solmia avioliitto kunniallisesti Jumalan ja ihmisten edessä?

”Oli häät Galilean Kaanassa – –. Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli myös kutsuttu häihin.” (JOHANNES 2:1, 2)

1. Mihin kertomus siitä, mitä Jeesus teki Kaanassa, kiinnittää huomion?

JEESUS, hänen äitinsä ja hänen opetuslapsensa tiesivät, millaista iloa Jumalan kansan keskuudessa järjestettävät kunnialliset häät voivat tuottaa. Kristus jopa teki eräistä häistä ikimuistoiset suorittamalla niissä ensimmäisen muistiin merkityn ihmeensä ja tekemällä siten tilaisuuden entistä miellyttävämmäksi (Johannes 2:1–11). Olet ehkä ollut sellaisten kristittyjen häissä, jotka haluavat jatkaa Jehovan palvelusta onnellisena avioparina. Tai saatat suunnitella tällaisia häitä itse tai auttaa ystävääsi hääjärjestelyissä. Mikä voi myötävaikuttaa hyvään lopputulokseen?

2. Mitä Raamattu kertoo avioliiton solmimisesta?

2 Kristityt ovat havainneet, että Jumalan henkeytetyn sanan neuvot ovat avioliittoa suunnitteleville erittäin hyödyllisiä (2. Timoteukselle 3:16, 17). Raamatussa ei tosin kuvailla yksityiskohtaisesti, millä tavalla kristillinen avioliitto pitäisi solmia. Tämä on ymmärrettävää, koska tavat ja jopa lain vaatimukset vaihtelevat eri paikoissa ja eri aikoina. Esimerkiksi muinaisessa Israelissa ei tunnettu muodollista vihkiseremoniaa. Hääpäivänä sulhanen toi morsiamensa omaan kotiinsa tai isänsä kotiin (1. Mooseksen kirja 24:67; Jesaja 61:10; Matteus 1:24). Tämä julkinen toimenpide saattoi avioliiton voimaan ilman monille nykyisille vihkiäisille ominaista muodollista seremoniaa.

3. Minkä Kaanassa pidetyn tilaisuuden onnistumiseen Jeesus myötävaikutti?

3 Israelilaisille tämä askel merkitsi avioliiton  solmimista. Sen jälkeen saatettiin pitää hääjuhla, esimerkiksi sellainen, mistä kerrotaan Johanneksen 2:1:ssä. Kyse ei ollut pelkästään vihkimisestä, vaikka monet raamatunkäännökset antavatkin ymmärtää niin, sillä alkukielinen sana on oikein kääntää ”häiksi” tai ”hääjuhlaksi” (Matteus 22:2–10; 25:10; Luukas 14:8). * Kertomus osoittaa selvästi, että Jeesus oli läsnä tässä juhlassa, joka liittyi avioliiton solmimiseen juutalaisten tapojen mukaisesti, ja myötävaikutti sen onnistumiseen. On kuitenkin tärkeää huomata, että silloinen tapa solmia avioliitto eroaa siitä, mikä on yleistä nykyään.

4. Millaista vihkiäistilaisuutta jotkut kristityt pitävät parhaana ja miksi?

4 Nykyään monissa maissa laki asettaa avioliittoon haluaville kristityille tiettyjä vaatimuksia. Kun he ovat täyttäneet ne, heidät voidaan vihkiä avioliittoon millä tahansa lain hyväksymällä tavalla. Kyseeseen voi tulla pieni, yksinkertainen toimitus, jonka hoitaa valtuutettu tuomari, pormestari tai sananpalvelija. Jotkut päättävät solmia avioliiton sillä tavoin ja mahdollisesti pyytävät paikalle muutamia sukulaisia tai kristittyjä ystäviä laillisiksi todistajiksi tai vain iloitsemaan heidän kanssaan tässä tärkeässä tilaisuudessa (Jeremia 33:11; Johannes 3:29). Jotkut kristityt saattavat samaten päättää pidättyä isoista hääjuhlista tai -vastaanotoista, jotka vaatisivat melkoisesti suunnittelua ja tulisivat kalliiksi. He saattavat sen sijaan nauttia kaikessa rauhassa aterian joidenkin läheisten ystävien kanssa. Mitä sitten itse pidämmekin parhaana, meidän pitäisi tajuta, että toisilla kypsillä kristityillä saattaa olla omastamme poikkeavia näkemyksiä (Roomalaisille 14:3, 4).

5. Miksi monet kristityt haluavat, että heidän vihkiäisissään pidetään puhe, ja mitä se käsittelee?

5 Useimmat kristityt hääparit haluavat, että heidän vihkiäisissään pidetään Raamattuun perustuva puhe. * He tajuavat, että Jehova pani avioliittojärjestelyn alulle ja että hän esittää Sanassaan viisaita neuvoja siitä, miten avioliitto voi onnistua ja tuoda onnellisuutta (1. Mooseksen kirja 2:22–24; Markus 10:6–9; Efesolaisille 5:22–33). Useimmat parit haluavat myös, että heidän kristityt ystävänsä ja sukulaisensa ovat mukana tässä onnellisessa tilaisuudessa. Entä miten meidän pitäisi suhtautua hyvin erilaisiin lain vaatimuksiin, käytäntöihin ja yleisiin paikallisiin tapoihin? Tässä kirjoituksessa tarkastellaan eri puolilla maailmaa vallitsevia tilanteita. Jotkin niistä voivat erota melkoisesti siitä, mikä on sinulle tuttua tai miten toimitaan omassa maassasi. Voit kuitenkin panna merkille joitakin yhteisiä periaatteita tai piirteitä, jotka ovat tärkeitä Jumalan palvelijoille.

Kunniallinen avioliitto – laillinen avioliitto

6, 7. Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita avioitumiseen liittyvistä laillisista puolista, ja miten me siksi menettelemme?

6 Vaikka Jehova pani avioliiton alulle, ihmishallituksilla on valtaa siihen, miten naimisiin menevien tulee toimia. Tämä on täysin sopivaa. Jeesus sanoi: ”Maksakaa takaisin keisarille, mikä on keisarin, mutta Jumalalle, mikä on Jumalan.” (Markus 12:17.) Apostoli Paavali neuvoi samaten: ”Olkoon jokainen sielu alamainen esivalloille, sillä ei ole valtaa muutoin kuin Jumalalta; olemassa olevat vallat ovat suhteellisissa asemissaan Jumalan asettamina.” (Roomalaisille 13:1; Titukselle 3:1.)

7 Useimmissa maissa sen, kuka voi mennä naimisiin, ratkaisee ”keisari”, jolla tarkoitetaan siviiliviranomaisia. Kun siis kaksi  raamatullisesti vapaata kristittyä päättää mennä naimisiin, he noudattavat tunnollisesti paikallista lakia. Tähän voi sisältyä luvan hankkiminen, tehtävään valtuutetun vihkijän käyttäminen ja kenties avioliiton rekisteröiminen eli merkitseminen viralliseen luetteloon. Kun keisari Augustus vaati Mariaa ja Joosefia merkittäviksi viralliseen luetteloon, he mukautuivat tähän ja matkustivat Betlehemiin ”henkikirjoitettaviksi” (Luukas 2:1–5).

8. Mitä tapoja Jehovan todistajat karttavat ja miksi?

8 Kun kaksi kristittyä menee naimisiin laillisella, yleisesti hyväksytyllä tavalla, liitto on Jumalan silmissä sitova. Siksi Jehovan todistajat eivät toista vihkiseremoniaa eivätkä uudista vihkilupauksiaan esimerkiksi pariskunnan 25- tai 50-vuotishääpäivänä (Matteus 5:37). (Jotkin kirkot jättävät huomiotta laillisesti hyväksytyn siviilivihkimisen väittäen, että avioliitto ei ole asianmukainen, ellei pappi suorita muotomenoa tai julista morsiusparia mieheksi ja vaimoksi.) Monissa maissa, esimerkiksi Suomessa, on virallisesti valtuutettu joitakin Jehovan todistajien sananpalvelijoita toimittamaan avioliittoon vihkimisiä. Nämä haluavat todennäköisesti suorittaa vihkimisen ja pitää vihkipuheen mikäli mahdollista valtakunnansalissa. Se on tosi palvontaan omistettu paikka ja luo sopivat puitteet tätä Jehova Jumalan asettamaa järjestelyä koskevalle puheelle.

9. a) Mitä siviiliavioliittoon astuva kristitty morsiuspari saattaisi päättää tehdä? b) Mikä osa vanhimmilla on vihkiäisiä koskevissa suunnitelmissa?

9 Joissakin maissa laki vaatii, että vihkiminen toimitetaan valtion virastossa, esimerkiksi kaupungintalossa, tai tehtävään määrätyn virkamiehen edessä maistraatissa. Monet Jehovan todistaja -parit haluavat, että tuon laillisen toimituksen jälkeen pidetään vihkipuhe valtakunnansalissa joko samana tai seuraavana päivänä. (He eivät halua, että vihkitoimituksen jälkeen ennen raamatullista puhetta kuluu useita päiviä, sillä he ovat jo naimisissa Jumalan ja ihmisten, myös kristillisen seurakunnan, edessä.) Jos pari, joka vihitään siviiliavioliittoon, haluaa järjestää puhetilaisuuden johonkin valtakunnansaliin, heidän tulee pyytää etukäteen lupa seurakunnan palveluskomiteaan kuuluvilta vanhimmilta. Nämä valvojat haluavat varmistautua siitä, että parilla on hyvä maine ja ettei tilaisuus häiritse salissa pidettäviä säännöllisiä kokouksia eikä sen muuta suunniteltua käyttöä (1. Korinttilaisille 14:33, 40). Lisäksi he tarkistavat, millaisia järjestelyjä parilla on mielessä salin suhteen, ja päättävät, tehdäänkö sen käytöstä ilmoitus.

10. Jos laki vaatii siviilivihkimistä, miten tämä vaikuttaisi puheeseen?

10 Vanhin pyrkii esittämään puheen lämpimällä, hengellisesti rakentavalla ja arvokkaalla tavalla. Jos pari on jo vihitty siviiliavioliittoon, hän tekee selväksi, että he ovat keisarin lain mukaisesti naimisissa. Jos siviilitoimituksessa ei vaihdettu avioliittolupauksia, morsiuspari voi haluta esittää ne tämän puheen aikana. * Jos siviilivihkimiseen kuului lupauksia, mutta vastavihitty pari haluaa esittää lupaukset Jehovan ja seurakunnan edessä, he esittäisivät ne menneessä aikamuodossa osoittaen siten, että heidät on jo ”sidottu yhteen” (Matteus 19:6; 22:21).

11. Miten avioliitto solmitaan joissakin paikoissa, ja miten tämä vaikuttaa vihkipuheeseen?

11 Joissakin paikoissa laki ei ehkä vaadi avioituvia osallistumaan mihinkään seremoniaan edes valtion virkamiehen edessä. Avioliitto  astuu voimaan, kun he antavat sitä koskevan allekirjoitetun rekisteröintikaavakkeen viranomaiselle. Sen jälkeen avioliittotodistus rekisteröidään. Näin pariskuntaa pidetään miehenä ja vaimona, ja tämä on heidän vihkipäivänsä. Kuten edellä mainittiin, tällä tavoin avioitunut pari voi haluta järjestää niin, että heti tuon rekisteröinnin jälkeen pidetään valtakunnansalissa Raamattuun perustuva puhe. Sitä pitämään valittu hengellisesti kypsä veli ilmoittaa kaikille läsnäolijoille, että juuri tapahtunut rekisteröinti merkitsee sitä, että morsiuspari on nyt vihitty. Mahdolliset lupaukset esitetään sen mukaisesti kuin on mainittu kappaleessa 10 ja sen alaviitteessä. Valtakunnansalissa läsnä olevat iloitsevat hääparin kanssa ja hyötyvät Jumalan sanaan pohjautuvista neuvoista (Laulujen laulu 3:11).

Perinteiset heimoavioliitot ja siviilivihkiminen

12. Mikä on perinteinen avioliitto, ja mitä on viisasta tehdä sen solmimisen jälkeen?

12 Joissakin maissa parit menevät niin sanottuun perinteiseen avioliittoon. Se ei tarkoita sitä, että kaksi ihmistä vain asuu yhdessä, eikä se tarkoita avosuhdetta eli avoliittoa, jolla voi joissakin paikoissa olla tunnustettu asema mutta joka ei ole juridisesti vahvistettu avioliitto. Kyseessä on avioliitto, joka solmitaan heimon tai alueen yleisesti hyväksytyn tavan mukaan. Tähän voi sisältyä täyden morsiamenhinnan maksaminen ja hyväksyminen, minkä ansiosta pari on laillisesti ja raamatullisesti naimisissa. Valtion viranomaiset pitävät tällaista perinteistä avioliittoa pätevänä, laillisena ja sitovana. Sen jälkeen  on yleensä mahdollista merkitä luetteloon eli rekisteröidä solmittu perinteinen avioliitto ja saada virallinen todistus. Rekisteröinti voi olla suojaksi pariskunnalle tai vaimolle, jos tämä jää leskeksi, ja mahdollisesti syntyville lapsille. Seurakunta kehottaisi jokaista tällaiseen perinteiseen avioliittoon astuvaa rekisteröimään sen mahdollisimman pian. On kiinnostavaa, että Mooseksen lain alaisuudessa avioliitot ja syntymät nähtävästi merkittiin virallisesti kirjoihin (Matteus 1:1–16).

13. Miten on perinteisen avioliiton solmimisen jälkeen sopivaa menetellä vihkipuheen suhteen?

13 Hääparista, joka on juridisesti yhdistetty avioliittoon tällaisin perinteisin tavoin, tulee aviomies ja vaimo. He saattavat silti haluta, että valtakunnansalissa pidetään vihkipuhe ja esitetään avioliittolupaukset. Siinä tapauksessa puhuja mainitsisi, että hääpari on jo naimisissa keisarin lakien mukaisesti. Tulisi pitää vain yksi tällainen puhe. Avioliittoon astutaan vain kerran – tässä tapauksessa laillisesti pätevään perinteiseen avioliittoon – ja pidetään vain yksi raamatullinen puhe. Se että nämä kaksi vaihetta hoidetaan mahdollisimman pian toistensa jälkeen, mieluiten samana päivänä, lisää yhteisössä kunnioitusta kristillistä avioliittoa kohtaan.

14. Mitä kristitty voisi tehdä, jos on mahdollista solmia sekä perinteinen että siviiliavioliitto?

14 Joissakin maissa, joissa perinteistä avioliittoa pidetään laillisena, on järjestetty mahdollisuus myös siviilivihkimiseen. Siviilivihkiminen tapahtuu yleensä valtion viranomaisen edessä, ja siihen voi sisältyä sekä avioliittolupausten antaminen että nimien kirjoittaminen rekisteriin. Jotkin kristityt hääparit pitävät tätä parempana kuin perinteistä avioliittoa. Laki ei vaadi noudattamaan molempia, sillä kumpikin toimitus on laillisesti pätevä. Se mitä kappaleissa 9 ja 10 sanotaan vihkipuheesta ja lupauksista, soveltuu myös tähän. Pääasia on, että pari solmii avioliiton tavalla, joka on kunniallinen Jumalan ja ihmisten edessä (Luukas 20:25; 1. Pietarin kirje 2:13, 14).

Säilyttäkää kunnioitus avioliitossa

15, 16. Miten kunnioituksen pitäisi heijastua avioliitosta ja vihkipuheesta?

15 Kun Persian kuninkaan avioliitossa heräsi ongelma, yksi hänen pääneuvonantajistaan nimeltä Memukan antoi neuvon, jolla saattoi olla hyvä vaikutus: että ”kaikki vaimot tulevat antamaan kunnian” aviomiehilleen (Ester 1:20). Kristillisissä avioliitoissa tätä ei tarvitse määrätä minkään ihmiskuninkaan säädöksellä, sillä vaimot haluavat kunnioittaa miehiään. Vastaavasti kristityt miehet osoittavat puolisoilleen kunniaa ja ylistävät heitä (Sananlaskut 31:11, 30; 1. Pietarin kirje 3:7). Molemminpuolisen kunnioituksen ei pitäisi tulla mukaan kuvaan vasta useiden vuosien kuluttua. Sen pitäisi olla ilmeistä aivan alusta saakka, heti hääpäivästä lähtien.

16 Mies ja nainen – aviomies ja vaimo – eivät ole ainoita, joiden tulee osoittaa kunnioitusta hääpäivänä. Jos kristitty vanhin pitää vihkipuheen, senkin pitäisi ilmentää kunnioitusta. Puhe tulisi osoittaa vihkiparille. Kunnioituksesta heitä kohtaan puhuja ei keskity huvittaviin asioihin tai kansanperinteeseen. Hänen ei tule esittää liian henkilökohtaisia asioita, jotka saattaisivat hämmentää vihkiparia ja kuulijoita. Sen sijaan hän pyrkii olemaan lämmin ja rakentava ja korostamaan  avioliiton Alkuunpanijaa ja hänen erinomaisia neuvojaan. Arvokkaalla vihkipuheella on tärkeä osa siinä, että tilaisuus tuottaa kunniaa Jehova Jumalalle.

17. Miksi kristittyjen tulee ottaa huomioon vihkimiseen liittyvät lain vaatimukset?

17 Olet todennäköisesti pannut merkille, että tässä kirjoituksessa puhutaan paljon avioliittoon liittyvistä juridisista puolista. Jotkin seikat eivät ehkä sovellu suoranaisesti omalla kotiseudullasi. Meidän kaikkien pitäisi kuitenkin tiedostaa sen tärkeys, että Jehovan todistajat ilmaisevat vihkiäisjärjestelyjen yhteydessä kunnioitusta paikallisia lakeja, keisarin vaatimuksia, kohtaan (Luukas 20:25). Paavali kehotti: ”Antakaa kaikille heille kuuluva: sille, joka vaatii veron, vero; sille, joka vaatii tullin, tulli; – – sille, joka vaatii kunniaa, sellainen kunnia.” (Roomalaisille 13:7.) On siis sopivaa, että kristityt kunnioittavat hääpäivästä lähtien tätä nyt voimassa olevaa Jumalan järjestelyä.

18. Mikä vihkiäisiin mahdollisesti liittyvä piirre ansaitsee huomiota, ja mistä voimme saada sitä koskevia tietoja?

18 Monien kristittyjen vihkitilaisuutta seuraa hääjuhla, ateria tai vastaanotto. Muistamme, että Jeesus päätti mennä tällaiseen juhlaan. Jos sellainen juhla pidetään, niin miten Raamatun neuvot voivat auttaa meitä varmistautumaan siitä, että sekin tuottaa kunniaa Jumalalle ja antaa hyvän kuvan vihkiparista ja kristillisestä seurakunnasta? Seuraavassa kirjoituksessa tarkastellaan tätä asiaa. *

[Alaviitteet]

^ kpl 3 Samaa sanaa voitaisiin käyttää juhlasta, joka ei liittynyt avioliittoon (Ester 9:22, Septuaginta).

^ kpl 5 Jehovan todistajien vihkiäisissä on tapana pitää 30 minuuttia kestävä puhe teemasta ”Avioliitto joka on kunniallinen Jumalan silmissä”. Siinä käsitellään niitä erinomaisia raamatullisia neuvoja, joita on kirjassa Perheonnen salaisuus ja muissa Jehovan todistajien julkaisuissa. Tästä puheesta on hyötyä sekä vihkiparille että kaikille läsnäolijoille.

^ kpl 10 Ellei paikallinen laki vaadi jotakin muuta, käytetään seuraavia lupauksia, jotka osoittavat kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Sulhanen: ”Minä [sulhasen nimi] otan sinut [morsiamen nimi] aviovaimokseni rakastaakseni ja vaaliakseni sinua sen Jumalan lain mukaan, joka on esitetty Pyhässä Raamatussa kristityille aviomiehille, niin kauan kuin me molemmat elämme yhdessä maan päällä Jumalan avioliittojärjestelyn mukaan.” Morsian: ”Minä [morsiamen nimi] otan sinut [sulhasen nimi] aviomiehekseni rakastaakseni ja vaaliakseni ja syvästi kunnioittaakseni sinua sen Jumalan lain mukaan, joka on esitetty Pyhässä Raamatussa kristityille vaimoille, niin kauan kuin me molemmat elämme yhdessä maan päällä Jumalan avioliittojärjestelyn mukaan.”

^ kpl 18 Ks. myös sivulta 28 kirjoitusta ”Tehkää hääpäivästänne iloinen ja arvokas”.

Muistatko?

• Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita vihkiäisten sekä laillisesta että hengellisestä puolesta?

• Jos kaksi kristittyä vihitään siviilitoimituksessa, mitä he saattavat päättää järjestää pian sen jälkeen?

• Miksi vihkipuheita pidetään valtakunnansalissa?

[Tutkistelukysymykset]

[Kuva s. 18]

Muinoin Israelissa avioliitto solmittiin siten, että sulhanen vei morsiamen kotiinsa tai isänsä kotiin

[Kuva s. 21]

Perinteisen avioliiton solmimisen jälkeen kristityt saattavat haluta järjestää puhetilaisuuden valtakunnansaliin