Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Lukijoiden kysymyksiä

Lukijoiden kysymyksiä

Lukijoiden kysymyksiä

Kun apostoli Johannes kirjoitti, että ”täydellinen rakkaus karkottaa pelon”, mitä hän tarkoitti ”täydellisellä rakkaudella” ja minkä ”pelon” se karkottaa?

”Rakkaudessa ei ole pelkoa”, kirjoitti apostoli Johannes, ”vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, koska pelko vaikuttaa ehkäisevästi. Se, joka pelkää, ei olekaan tullut täydelliseksi rakkaudessa.” (1. Johanneksen kirje 4:18.)

Tekstiyhteys osoittaa, että Johannes käsitteli tässä vapautta puhua, etenkin yhteyttä, joka vallitsee Jumalaa kohtaan tunnettavan rakkauden ja hänelle vapaasti puhumisen välillä. Tämä voidaan havaita jakeesta 17, jossa sanotaan: ”Täten rakkaus on tullut meillä täydelliseksi, jotta puhuisimme vapaasti tuomion päivänä.” Se, missä määrin kristitty rakastaa Jumalaa ja tuntee Jumalan rakastavan häntä, vaikuttaa suoranaisesti siihen, voiko hän Jumalaa rukoillessaan puhua vapaasti vai ei.

Ilmaus ”täydellinen rakkaus” on merkittävä. Raamatussa sana ”täydellinen” ei aina tarkoita täydellisyyttä ehdottomassa, toisin sanoen äärettömässä, merkityksessä, vaan usein sitä käytetään suhteellisessa mielessä. Esimerkiksi Jeesus sanoi vuorisaarnassaan: ”Teidän on siis oltava täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.” Jeesus selitti seuraajilleen, että jos he rakastivat ainoastaan niitä, jotka rakastivat heitä, heidän rakkautensa olisi epätäydellistä, vaillinaista, puutteellista. Heidän tulisi täydellistää rakkautensa eli ilmentää sitä täydessä määrin siten, että he sisällyttäisivät sen piiriin jopa vihollisensa. Vastaavasti Johannes tarkoitti ”täydellisellä rakkaudella” sellaista rakkautta Jumalaan, joka on kokosydämistä, täysimittaista, ja joka käsittää ihmisen elämän kaikki puolet. (Matteus 5:46–48; 19:20, 21.)

Kun kristitty lähestyy Jumalaa rukouksessa, hän on hyvin selvillä syntisyydestään ja epätäydellisyydestään. Jos hänen rakkautensa Jumalaa kohtaan ja varmuutensa Jumalan rakkaudesta häntä kohtaan ovat kasvaneet täyteen mittaansa, tuomituksi tai hylätyksi tulemisen pelko ei estä häntä. Hän pystyy puhumaan vapaasti sydämestään ja pyytämään anteeksiantoa lunastusuhrin perusteella, jonka Jumala on rakkaudellisesti järjestänyt Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Hän on varma siitä, että Jumala kuulee suosiollisesti hänen anomuksensa.

Miten ihminen voi ’tulla täydelliseksi rakkaudessa’ ja ”karkottaa” näin tuomituksi tai hylätyksi tulemisen pelon? ”Siinä, joka noudattaa hänen [Jumalan] sanaansa, rakkaus Jumalaan on todella tullut täydelliseksi”, sanoi apostoli Johannes (1. Johanneksen kirje 2:5). Mietihän seuraavaa: jos Jumala rakasti meitä, kun olimme vielä syntisiä, eikö hän rakastaisi meitä vielä enemmän, jos kadumme aidosti ja ’noudatamme tarkoin hänen sanaansa’? (Roomalaisille 5:8; 1. Johanneksen kirje 4:10.) Niin kauan kuin pysymme uskollisina, voimme olla yhtä luottavaisia kuin apostoli Paavali, joka sanoi Jumalasta: ”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan luovutti hänet meidän kaikkien puolesta, miksi hän ei myös huomaavaisesti antaisi meille kaikkea muuta hänen kanssaan?” (Roomalaisille 8:32.)