Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 19

”Pohjoisen kuningas” lopun aikana

”Pohjoisen kuningas” lopun aikana

”Lopun aikana etelän kuningas ryhtyy iskemään yhteen hänen [pohjoisen kuninkaan] kanssaan.” (DAN. 11:40)

LAULU 150 Etsi Jehovaa, vapautuksen Jumalaa

ESITTELY *

1. Mitä Raamatun profetiat paljastavat?

MITÄ Jehovan kansalle tapahtuu lähitulevaisuudessa? Sitä ei tarvitse arvailla, sillä Raamatun profetiat paljastavat, millaiset merkittävät tapahtumat tulevat vaikuttamaan meihin kaikkiin. Varsinkin Danielin kirjan 11. luvussa oleva profetia auttaa meitä ymmärtämään, mitä jotkin maailman mahtavimmista valtioista tulevat tekemään. Siinä kerrotaan pohjoisen kuninkaan ja etelän kuninkaan pitkästä valtataistelusta. Suuri osa tuosta profetiasta on jo täyttynyt, joten voimme olla varmoja, että loputkin siitä toteutuu.

2. Mitä meidän on Danielin profetiaa tutkiessamme muistettava, kuten 1. Mooseksen kirjan 3:15 ja Ilmestyksen 11:7 ja 12:17 osoittavat?

2 Ymmärtääksemme Danielin kirjan 11. luvussa olevaa profetiaa meidän on muistettava, että siinä kuvaillaan ainoastaan niitä vallanpitäjiä ja valtioita, jotka ovat vaikuttaneet suoranaisesti Jumalan kansaan. Vaikka vain pieni osa maapallon väestöstä on Jumalan palvelijoita, he ovat usein merkittävien maailmantapahtumien keskiössä. Mistä se johtuu? Saatanalla ja koko hänen vallassaan olevalla maailmalla on yksi päätavoite: voittaa ne, jotka palvelevat Jehovaa ja todistavat Jeesuksesta. (Lue 1. Mooseksen kirjan 3:15; Ilmestyksen 11:7; 12:17.) Lisäksi Danielin kirjan profetian täytyy olla sopusoinnussa Raamatun muiden profetioiden kanssa. Emme siis voi ymmärtää sitä oikein, jollemme vertaa sitä Raamatun muihin osiin.

3. Mitä tässä ja seuraavassa kirjoituksessa käsitellään?

 3 On hyvä pitää nämä seikat mielessä, kun alamme nyt tarkastella Danielin 11:25–39:ää. Näemme, keitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas olivat vuosina 1870–1991 ja miksi meidän on järkevää tarkentaa näkemystämme joistain tämän profetian piirteistä. Seuraavassa kirjoituksessa käsitellään Danielin 11:40–12:1:ssä olevaa profetian osaa ja selvennetään näkemystämme siitä, mitä se paljastaa 1990-luvun ja Harmageddonin sodan välisestä ajanjaksosta. Kun tutkimme näitä kahta kirjoitusta, on hyödyllistä perehtyä myös taulukkoon ”Kilpailevat kuninkaat lopun aikana”. Ensin on kuitenkin selvitettävä, miten voimme tunnistaa tämän profetian kuninkaat.

MITEN KUNINKAAT VOIDAAN TUNNISTAA?

4. Mitkä kolme asiaa auttavat ymmärtämään, keitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas ovat?

4 Nimityksiä ”pohjoisen kuningas” ja ”etelän kuningas” käytettiin alun perin poliittisista valloista, jotka sijaitsivat kirjaimellisen Israelin maan pohjois- ja eteläpuolella. Miksi näin voidaan sanoa? Enkeli, joka välitti sanoman Danielille, kertoi: ”Olen tullut auttaakseni sinua ymmärtämään, mitä kansallesi tapahtuu päivien lopulla.” (Dan. 10:14.) Vuoden 33 helluntaihin saakka kirjaimellinen Israel oli Jumalan kansa. Sen jälkeen Jehova kuitenkin osoitti selvästi, että hän piti kansanaan Jeesuksen uskollisia opetuslapsia. Suuri osa Danielin kirjan 11. luvun profetiasta liittyy siksi Kristuksen seuraajiin, ei kirjaimelliseen Israelin kansaan. (Apt. 2:1–4; Room. 9:6–8; Gal. 6:15, 16.) Lisäksi pohjoisen kuninkaan ja etelän kuninkaan henkilöllisyys on vaihdellut ajan kuluessa. Jotkin asiat ovat kuitenkin pysyneet samoina. Ensinnäkin nämä kuninkaat ovat vaikuttaneet merkittävästi Jumalan kansaan. Toiseksi he ovat kohdelleet Jumalan kansaa tavalla, joka osoittaa heidän vihaavan tosi Jumalaa Jehovaa. Kolmanneksi nämä kaksi kuningasta ovat käyneet keskenään kiivasta valtataistelua.

5. Voidaanko sanoa, keitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas olivat 100-luvun ja 1800-luvun loppupuolen välisenä aikana? Selitä.

5 Jolloinkin 100-luvulla tosi kristilliseen seurakuntaan alkoi tulla yhä enemmän valekristittyjä, jotka opettivat pakanallisia oppeja ja hämärsivät vähitellen Jumalan sanan totuuden. Siitä lähtien aina 1800-luvun lopulle saakka maan päällä ei ollut järjestäytynyttä Jumalan palvelijoiden ryhmää. Rikkakasvien kaltaiset valekristityt kukoistivat, ja siksi aitojen kristittyjen tunnistaminen oli vaikeaa (Matt. 13:36–43). Miksi tällä asialla on merkitystä? Se osoittaa, että pohjoisen kuninkaalla ja etelän kuninkaalla ei voida tarkoittaa hallitsijoita tai valtakuntia, jotka olivat vallassa jolloinkin 100-luvun ja 1800-luvun loppupuolen välisenä aikana. Tuolloin ei ollut järjestäytynyttä Jumalan kansaa, jota vastaan nuo kuninkaat olisivat voineet hyökätä. * Voidaan kuitenkin odottaa, että pohjoisen kuningas ja etelän kuningas ilmaantuisivat uudelleen 1800-luvun lopulla. Mistä näin voidaan päätellä?

6. Milloin Jumalan kansa pystyttiin jälleen tunnistamaan? Selitä.

 6 Vuodesta 1870 lähtien Jumalan palvelijat alkoivat jälleen järjestäytyä. Tuona vuonna Charles Taze Russell tovereineen muodosti ryhmän, joka tutki Raamattua. Veli Russell ja hänen läheiset toverinsa toimivat ennustettuna ”sanansaattajana”, joka raivasi tietä ennen messiaanisen valtakunnan perustamista (Mal. 3:1). Jumalan kansa pystyttiin jälleen tunnistamaan! Oliko tuolloin nähtävissä myös maailmanvaltoja, jotka vaikuttivat merkittävästi Jumalan palvelijoihin?

KUKA ON ETELÄN KUNINGAS?

7. Kuka oli etelän kuningas ensimmäisen maailmansodan loppupuolelle saakka?

7 Britanniasta oli vuoteen 1870 mennessä tullut maailman suurin imperiumi, ja sillä oli sen ajan mahtavimmat asevoimat. Tuota imperiumia kuvasi pieni sarvi, joka kukisti kolme muuta sarvea – Ranskan, Espanjan ja Alankomaat (Dan. 7:7, 8). Se toimi etelän kuninkaana ensimmäisen maailmansodan loppupuolelle saakka. Samoihin aikoihin Amerikan yhdysvalloista oli tullut huomattavin talousmahti, ja se alkoi tehdä läheistä yhteistyötä Britannian kanssa.

8. Kuka on ollut etelän kuningas viimeisinä päivinä?

8 Ensimmäisen maailmansodan aikana Yhdysvallat ja Britannia muodostivat vahvan sotilaallisen liittouman. Britanniasta ja sen entisestä merentakaisesta alueesta tuli tuolloin Brittiläis-amerikkalainen maailmanvalta. Danielin kirjan ennustuksen mukaisesti tämä kuningas oli koonnut ”erittäin suuren ja mahtavan armeijan” (Dan. 11:25). Viimeisinä  päivinä tuo brittiläis-amerikkalainen liittouma on ollut etelän kuningas. * Kuka sitten on ollut pohjoisen kuningas?

POHJOISEN KUNINGAS ILMAANTUU UUDELLEEN

9. Milloin pohjoisen kuningas ilmaantui uudelleen, ja miten Danielin 11:25 täyttyi?

9 Vuonna 1871, vuosi sen jälkeen kun Russell ja hänen toverinsa olivat muodostaneet raamatuntutkisteluryhmän, pohjoisen kuningas ilmaantui uudelleen. Otto von Bismarckilla oli tuona vuonna huomattava osa Saksan keisarikunnan perustamisessa. Preussin kuninkaasta Vilhelm I:stä tuli sen ensimmäinen keisari, ja hän nimitti Bismarckin sen ensimmäiseksi valtakunnankansleriksi. * Seuraavien vuosikymmenien aikana Saksasta tuli siirtomaavalta, jolla oli alueita Afrikassa ja Tyynellämerellä, ja se alkoi kilpailla Britannian kanssa. (Lue Danielin 11:25.) Saksan keisarikunta kokosi voimakkaan armeijan ja rakensi maailman toiseksi suurimman laivaston. Ensimmäisessä maailmansodassa se hyökkäsi niillä vihollisiaan vastaan.

10. Miten Danielin 11:25b, 26 täyttyi?

10 Seuraavaksi Danielin profetiassa kiinnitetään huomiota siihen, mitä Saksan keisarikunnalle ja sen sotavoimille tapahtuisi. Profetiassa sanotaan, että pohjoisen kuningas ”ei kestä”. Miksi ei? ”Häntä vastaan punotaan juonia. Ne jotka syövät hänen herkkujaan, murskaavat hänet.” (Dan. 11:25b, 26a.) Danielin päivinä niihin, jotka söivät ”kuninkaan herkkuja”, kuuluivat ”kuninkaan palveluksessa” olevat virkamiehet (Dan. 1:5). Keihin nämä profetian sanat soveltuvat? Saksan keisarikunnan korkea-arvoisiin virkamiehiin, kuten keisarin alaisuudessa oleviin kenraaleihin ja sotilasneuvonantajiin, jotka olivat lopulta kaatamassa monarkiaa. * Sen lisäksi että Danielin kirjassa ennustettiin keisarikunnan kukistuminen, siinä kerrottiin myös, miten sota etelän kuningasta vastaan päättyisi. Siinä sanotaan pohjoisen kuninkaasta: ”Hänen armeijansa taas pyyhkäistään pois, ja monet kaatuvat surmattuina.” (Dan. 11:26b.) Ennustuksen mukaisesti Saksan armeija ”pyyhkäistiin pois” ensimmäisessä maailmansodassa ja monet ”kaatuivat surmattuina”. Tuo sota oli siihenastisen historian tuhoisin.

11. Mitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas tekivät?

11 Danielin 11:27, 28:ssa kuvaillaan ensimmäistä maailmansotaa edeltänyttä aikaa ja sanotaan, että pohjoisen kuningas ja etelän kuningas ”istuvat samassa pöydässä ja valehtelevat toisilleen”. Siinä sanotaan myös, että pohjoisen kuningas kokoaa ”paljon tavaraa”. Juuri näin tapahtui. Saksa ja Britannia vakuuttivat toisilleen haluavansa rauhaa, mutta nämä vakuuttelut osoittautuivat valheeksi, kun sota syttyi vuonna 1914. Tuota vuotta edeltäneinä vuosikymmeninä Saksa oli vaurastunut ja siitä oli tullut maailman toiseksi suurin talousmahti. Danielin 11:29:n ja jakeen 30 alkuosan mukaisesti Saksa taisteli  sodassa etelän kuningasta vastaan mutta kärsi tappion.

KUNINKAAT TAISTELEVAT JUMALAN KANSAA VASTAAN

12. Mitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas tekivät ensimmäisen maailmansodan aikana?

12 Vuoden 1914 jälkeen näiden kahden kuninkaan taistelu toisiaan ja Jumalan kansaa vastaan on kiihtynyt. Esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana sekä Saksa että Britannia vainosivat Jumalan palvelijoita, jotka kieltäytyivät tarttumasta aseisiin. Yhdysvalloissa taas vangittiin ne, jotka olivat saarnaamistyön johdossa. Tämä vaino täytti Ilmestyksen 11:7–10:ssä olevan profetian.

13. Mitä pohjoisen kuningas teki 1930-luvulla ja toisen maailmansodan aikana?

13 1930-luvulla ja varsinkin toisen maailmansodan aikana pohjoisen kuningas hyökkäsi armottomasti Jumalan kansan kimppuun. Kun kansallissosialistinen puolue oli päässyt valtaan Saksassa, Hitler ja hänen kannattajansa kielsivät Jumalan kansan työn. Satoja Jehovan palvelijoita tapettiin, ja tuhannet joutuivat keskitysleireille. Tämä oli ennustettu Danielin profetiassa. Pohjoisen kuningas ”häpäisi pyhäkön” ja ”poisti vakituisen uhrin” rajoittamalla ankarasti Jehovan palvelijoiden vapautta ylistää hänen nimeään julkisesti (Dan. 11:30b, 31a). Hitler jopa vannoi hävittävänsä Jumalan kansan Saksasta perin pohjin.

UUSI POHJOISEN KUNINGAS

14. Kenestä tuli pohjoisen kuningas toisen maailmansodan jälkeen? Selitä.

14 Toisen maailmansodan jälkeen kommunistinen Neuvostoliitto otti valvontaansa laajat alueet, jotka se oli valloittanut Saksalta, ja siitä ja sen liittolaisista tuli pohjoisen kuningas. Totalitaarisen natsihallinnon tavoin Neuvostoliitto suhtautui erittäin vihamielisesti kaikkiin niihin, joille oli tärkeämpää palvella tosi Jumalaa kuin olla ehdottoman tottelevainen valtiolle.

15. Mitä pohjoisen kuningas teki toisen maailmansodan päättymisen jälkeen?

15 Pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen uusi pohjoisen kuningas, Neuvostoliitto ja sen liittolaiset, aloitti vuorostaan hyökkäyksen Jumalan kansaa vastaan. Ilmestyksen 12:15–17:ssä olevan profetian mukaisesti tämä kuningas kielsi saarnaamistyömme ja karkotti tuhansia Jehovan palvelijoita kotiseuduiltaan. Pohjoisen kuningas on läpi viimeisten päivien syössyt Jumalan palvelijoita vastaan vainon ”virran” yrittäessään tuloksetta pysäyttää heidän toimintansa. *

16. Miten Neuvostoliitto täytti Danielin 11:37–39:n?

16 Lue Danielin 11:37–39. Näissä jakeissa sanotaan, että pohjoisen kuningas ”ei välitä isiensä Jumalasta”. Miten tämä profetia täyttyi? Neuvostoliiton tavoitteena oli päästä eroon uskonnosta, ja siksi se yritti tukahduttaa perinteiset uskontokunnat. Niinpä neuvostohallitus oli jo vuonna 1918 antanut säädöksen, joka loi perustan sille, että kouluissa alettiin opettaa ateismia. Entä miten pohjoisen kuningas ”kunnioitti linnoitusten jumalaa”? Neuvostoliitto  käytti valtavasti rahaa armeijansa varustamiseen ja tuhansien ydinaseiden valmistamiseen lujittaakseen asemaansa. Sekä pohjoisen kuninkaalla että etelän kuninkaalla oli lopulta niin suuri asearsenaali, että se olisi riittänyt miljardien ihmisten tappamiseen.

HARVINAISTA YHTEISTYÖTÄ

17. Mikä on ”autioittava iljetys”?

17 Pohjoisen kuningas on tukenut etelän kuningasta eräässä tärkeässä hankkeessa: he ovat yhdessä asettaneet ”autioittavan iljetyksen” (Dan. 11:31). Tuo ”iljetys” on Yhdistyneet kansakunnat.

18. Miksi Yhdistyneitä kansakuntia sanotaan ”iljetykseksi”?

18 Yhdistyneitä kansakuntia sanotaan ”iljetykseksi”, koska se väittää pystyvänsä tekemään jotain, mihin vain Jumalan valtakunta pystyy – tuomaan maailmaan rauhan. Profetiassa sanotaan lisäksi, että iljetys on ”autioittava”, sillä Yhdistyneillä kansakunnilla tulee olemaan avainrooli kaiken väärän uskonnon tuhoamisessa. (Ks. taulukko ”Kilpailevat kuninkaat lopun aikana”.)

MIKSI NÄILLÄ HISTORIAN TAPAHTUMILLA ON MERKITYSTÄ MEILLE?

19–20. a) Miksi näillä historian tapahtumilla on merkitystä meille? b) Mihin kysymykseen vastataan seuraavassa kirjoituksessa?

19 Näillä historian tapahtumilla on merkitystä meille, koska ne todistavat, että Danielin profetia pohjoisen kuninkaasta ja etelän kuninkaasta on täyttynyt 1870-luvulta 1990-luvun alkuun saakka. Voimme siksi luottaa siihen, että myös profetian loppuosa tulee täyttymään.

20 Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991. Kuka siis on nykyinen pohjoisen kuningas? Tähän kysymykseen vastataan seuraavassa kirjoituksessa.

LAULU 128 Pysy kestävänä

^ kpl 5 Näemme nykyään todisteita siitä, että Danielin profetia ”pohjoisen kuninkaasta” ja ”etelän kuninkaasta” täyttyy edelleen. Miksi voimme olla varmoja siitä? Miksi meidän on tärkeää ymmärtää tuon profetian yksityiskohdat?

^ kpl 5 Ei siis näytä enää aiheelliselta sanoa, että Rooman keisari Aurelianus (270–275) olisi ollut ”pohjoisen kuningas” ja kuningatar Zenobia (267–272) ”etelän kuningas”. Tämä on muutos siihen, mitä sanotaan kirjan Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan! luvuissa 13 ja 14.

^ kpl 9 Keisari Vilhelm II pakotti Bismarckin eroamaan virastaan vuonna 1890.

^ kpl 10 He vauhdittivat keisarikunnan kukistumista monella tavalla. He esimerkiksi lakkasivat tukemasta keisaria, vuotivat arkaluonteisia tietoja sodassa kärsityistä menetyksistä ja pakottivat keisarin luopumaan kruunusta.

^ kpl 15 Kuten Danielin 11:34:ssä osoitetaan, pohjoisen kuninkaan alaisuudessa elävät kristityt saivat jonkin verran helpotusta vainoon. Näin tapahtui muun muassa silloin kun Neuvostoliitto romahti vuonna 1991.