Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 22

Miten voimme osoittaa arvostavamme näkymättömiä aarteita?

Miten voimme osoittaa arvostavamme näkymättömiä aarteita?

”Me emme pidä katsettamme näkyvässä vaan näkymättömässä, sillä näkyvät ovat väliaikaisia mutta näkymättömät ikuisia.” (2. KOR. 4:18)

LAULU 45 Sydämeni mietteet

ESITTELY *

1. Mitä Jeesus sanoi aarteista, joita kerätään taivaaseen?

KAIKKIA aarteita ei voi nähdä. Todellisuudessa arvokkaimmat aarteet ovat näkymättömiä. Jeesus puhui vuorisaarnassaan aarteista, joita kerätään taivaaseen ja jotka ovat paljon arvokkaampia kuin mikään aineellinen. Lisäksi hän sanoi: ”Siellä, missä on aarteesi, on myös sydämesi.” (Matt. 6:19–21.) Sydämemme saa meidät tavoittelemaan asioita, joita pidämme suuressa arvossa. Keräämme ”aarteita taivaaseen”, kun hankimme itsellemme hyvän nimen eli maineen Jumalan silmissä. Tällaisia aarteita ei Jeesuksen mukaan voida koskaan tuhota tai varastaa.

2. a) Mihin 2. Korinttilaiskirjeen 4:17, 18 kannustaa meitä keskittymään? b) Mitä tässä kirjoituksessa käsitellään?

2 Apostoli Paavali kehottaa meitä ”pitämään katseemme – – näkymättömässä”. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 4:17, 18.) Nämä näkymättömät asiat ovat aarteita, joihin sisältyy kaikki se hyvä, mitä saadaan Jumalan uudessa maailmassa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan neljää sellaista näkymätöntä aarretta, jotka meillä on jo nyt. Ne ovat ystävyys Jumalan kanssa, rukous, Jumalan pyhä henki sekä tuki, jota Jumala, Jeesus ja enkelit antavat saarnaamistyöllemme. Lisäksi pohditaan sitä, miten voimme osoittaa arvostavamme näitä näkymättömiä aarteita.

YSTÄVYYS JEHOVAN KANSSA

3. Mikä on kaikkein arvokkain näkymätön aarre, ja millä perusteella voimme saada sen?

3 Kaikkein arvokkain näkymätön aarre on ystävyys Jehova  Jumalan kanssa (Ps. 25:14). Miten Jumala voi pitää syntisiä ihmisiä ystävinään ja pysyä silti täysin pyhänä? Se on mahdollista, koska Jeesuksen lunastusuhri ”poistaa maailman [eli ihmiskunnan] synnin” (Joh. 1:29). Jehova tiesi jo etukäteen, että Jeesus pysyisi uskollisena kuolemaan saakka ja pelastaisi ihmiskunnan. Tämän vuoksi Jumala saattoi pitää ystävänään myös niitä ihmisiä, jotka elivät ennen Kristuksen kuolemaa. (Room. 3:25.)

4. Ketkä olivat Jumalan ystäviä esikristillisinä aikoina?

4 Jo esikristillisinä aikoina jotkut ihmiset olivat Jumalan ystäviä. Abrahamilla oli poikkeuksellisen vahva usko. Jehova kutsui Abrahamia ystäväkseen vielä yli tuhat vuotta hänen kuolemansa jälkeen (Jes. 41:8). Selvästikään edes kuolema ei voi erottaa Jehovaa ja hänen läheisiä ystäviään toisistaan. Abraham on elossa Jehovan muistissa (Luuk. 20:37, 38). Toinen esimerkki on Job. Kun enkelit kokoontuivat taivaassa, Jehova osoitti luottavansa Jobiin. Hän sanoi, että Job oli ”nuhteeton mies, joka pitää kiinni siitä, mikä on oikein. Hän pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa.” (Job 1:6–8.) Entä mitä Jehova ajatteli Danielista? Daniel palveli Jehovaa uskollisesti noin 80 vuotta maassa, jossa palvottiin epäjumalia. Enkelit vakuuttivat iäkkäälle Danielille kolme kertaa, että hän oli ”hyvin kallisarvoinen” Jumalalle (Dan. 9:23; 10:11, 19). Jehova aivan varmasti kaipaa rakkaita ystäviään, jotka ovat kuolleet, ja haluaa herättää heidät jälleen eloon (Job 14:15).

Miten voimme osoittaa arvostavamme näkymättömiä aarteita? (Ks. kpl 5.) *

5. Mitä pitää tehdä, jotta voisi olla Jehovan läheinen ystävä?

5 Nykyään miljoonilla epätäydellisillä ihmisillä on läheinen suhde Jehovaan. Eri puolilla maailmaa monet miehet, naiset ja lapset todistavat käytöksellään, että he haluavat olla Jumalan ystäviä. ”Vilpittömät ovat hänen [Jehovan] läheisiä ystäviään.” (Sananl. 3:32.) Ystävyys Jehovan kanssa on mahdollinen, koska uskomme Jeesuksen lunastusuhriin. Tämän uhrin perusteella Jehova hyväksyy sen, että vihkiydymme hänelle ja menemme kasteelle. Kun teemme näin, liitymme niiden miljoonien kristittyjen joukkoon, jotka ovat kaikkeuden mahtavimman persoonan ”läheisiä ystäviä”.

6. Miten voimme osoittaa arvostavamme Jumalan ystävyyttä?

6 Miten voimme osoittaa, että pidämme Jumalan ystävyyttä arvokkaana aarteena? Abraham ja Job pysyivät uskollisina Jumalalle pitkälti yli sata vuotta, ja meidänkin täytyy pysyä uskollisina riippumatta siitä, kuinka kauan olemme palvelleet Jehovaa tässä vanhassa maailmassa. Danielin tavoin meidän täytyy arvostaa Jumalan ystävyyttä enemmän kuin elämäämme (Dan. 6:7, 10, 16, 22). Jehovan avulla voimme kestää millaisia koettelemuksia tahansa ja säilyttää läheisen suhteen häneen (Fil. 4:13).

RUKOUS

7. a) Mitä Jehova ajattelee rukouksistamme Sananlaskujen 15:8:n mukaan? b) Miten Jehova vastaa rukouksiimme?

7 Toinen näkymätön aarre on rukous. Läheiset ystävykset haluavat kertoa toisilleen ajatuksistaan ja tunteistaan. Sama pitää paikkansa ystävyyssuhteesta Jehovaan. Jehova puhuu meille Sanansa välityksellä ja kertoo siinä ajatuksistaan ja tunteistaan. Me voimme puhua hänelle rukouksessa ja kertoa hänelle syvimmät ajatuksemme ja sisimmät tunteemme.  Jehova kuuntelee rukouksiamme mielellään. (Lue Sananlaskujen 15:8.) Hän rakastaa meitä, ja siksi hän ei ainoastaan kuuntele rukouksiamme vaan myös vastaa niihin. Joskus vastaus tulee nopeasti, joskus meidän täytyy ehkä rukoilla useita kertoja ennen kuin saamme vastauksen. Voimme kuitenkin luottaa siihen, että Jumala vastaa meille juuri oikeaan aikaan, parhaalla tavalla. Vastaus voi tietenkin olla erilainen kuin odotimme. Esimerkiksi sen sijaan että Jumala poistaisi jonkin koettelemuksen, hän voi antaa meille viisautta ja voimaa ”kestää sen” (1. Kor. 10:13).

(Ks. kpl 8.) *

8. Miten voimme osoittaa arvostavamme sitä, että saamme rukoilla Jehovaa?

8 Miten voimme osoittaa arvostavamme sitä, että saamme puhua Jehovalle rukouksessa? Arvostuksemme näkyy esimerkiksi siitä, että noudatamme Raamatun neuvoa ”rukoilla lakkaamatta” (1. Tess. 5:17). Jehova ei pakota meitä rukoilemaan vaan kunnioittaa tahdonvapauttamme ja kannustaa meitä ”rukoilemaan hellittämättä” (Room. 12:12). Voimme siis osoittaa arvostuksemme rukoilemalla monta kertaa joka päivä. Meidän tulisi rukoillessamme tietysti myös kiittää ja ylistää Jehovaa. (Ps. 145:2, 3.)

9. Millaisia tunteita rukoileminen herättää eräässä veljessä, ja millaisia tunteita se herättää sinussa?

9 Mitä kauemmin olemme palvelleet Jehovaa, sitä enemmän arvostamme rukoilemista, koska olemme nähneet, miten hän vastaa pyyntöihimme. Esimerkiksi veli nimeltä Chris, joka on ollut kokoaikaisessa palveluksessa 47 vuotta, kertoo: ”Tuntuu todella hyvältä rukoilla Jehovaa aikaisin aamulla kaikessa rauhassa. On ihanaa puhua hänelle, kun auringon ensisäteet saavat kastepisarat kimaltelemaan. Kiitän silloin Jehovaa kaikista hänen antamistaan lahjoista, myös siitä, että saan rukoilla häntä. Kun sitten olen päivän päätteeksi pitänyt iltarukouksen, minulla on puhdas omatunto ja voin mennä levollisin mielin nukkumaan.”

 PYHÄ HENKI

10. Miksi meidän tulisi pitää Jumalan pyhää henkeä suuressa arvossa?

10 Myös pyhä henki, Jumalan aktiivinen voima, on näkymätön lahja, jota meidän tulisi pitää suuressa arvossa. Jeesus kannusti meitä pyytämään jatkuvasti, että saisimme pyhää henkeä (Luuk. 11:9, 13). Henkensä välityksellä Jehova antaa meille voimaa – jopa sellaista ”voimaa, joka ylittää tavanomaisen” (2. Kor. 4:7; Apt. 1:8). Jumalan hengen avulla voimme kestää minkä tahansa eteemme tulevan koettelemuksen.

(Ks. kpl 11.) *

11. Miten pyhä henki voi auttaa meitä?

11 Pyhä henki voi auttaa meitä hoitamaan tehtävämme Jumalan palveluksessa. Se voi vahvistaa meillä olevia lahjoja ja kykyjä. Tiedämme, että hyvät tulokset, joita saamme hänen palveluksessaan, ovat mahdollisia vain hänen henkensä avulla.

12. Mitä voimme psalmin 139:23, 24 mukaan rukoilla?

12 Miten osoitamme arvostavamme Jumalan pyhää henkeä? Voimme esimerkiksi rukoilla, että se auttaisi meitä tunnistamaan kaikki sydämessämme olevat väärät ajatukset ja halut. (Lue psalmi 139:23, 24.) Jos pyydämme tätä, Jehova voi henkensä välityksellä saada meidät huomaamaan, millaisia vääriä ajatuksia ja taipumuksia meillä on. Jos havaitsemme itsessämme jonkin sellaisen, meidän tulee rukoilla, että Jumalan pyhä henki antaisi meille voimaa vastustaa sitä. Näin osoitamme, ettemme missään tapauksessa halua tehdä mitään sellaista, minkä vuoksi Jehova ei enää auttaisi meitä pyhän henkensä välityksellä (Ef. 4:30).

13. Miten voimme syventää arvostustamme pyhää henkeä kohtaan?

13 Voimme syventää arvostustamme pyhää henkeä kohtaan miettimällä, mitä se on saanut aikaan meidän päivinämme. Ennen taivaaseen nousemistaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Te saatte – – voimaa, kun pyhä henki tulee päällenne, ja te tulette olemaan todistajiani – – aina  maan ääriin asti.” (Apt. 1:8.) Nämä sanat täyttyvät parhaillaan. Pyhän hengen tuella kaikkialla maailmassa noin kahdeksasta ja puolesta miljoonasta ihmisestä on tullut Jehovan palvelijoita. Elämme lisäksi hengellisessä paratiisissa, koska Jumalan henki auttaa meitä kehittämään sellaisia arvokkaita ominaisuuksia kuin rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, huomaavaisuutta, hyvyyttä, uskoa, lempeyttä ja itsehillintää. ”Hengen hedelmä” koostuu näistä ominaisuuksista. (Gal. 5:22, 23.) Pyhä henki on todella kallisarvoinen lahja!

JEHOVAN, JEESUKSEN JA ENKELIEN TUKI

14. Mitä näkymätöntä tukea saamme saarnaamistyöhön?

14 Myös työskenteleminen Jehovan, Jeesuksen ja enkelien kanssa on näkymätön aarre (2. Kor. 6:1). Teemme työtä heidän kanssaan aina kun osallistumme saarnaamis- ja opetustyöhön. Paavali sanoi itsestään ja muista tähän työhön osallistuvista: ”Me olemme Jumalan työtovereita.” (1. Kor. 3:9.) Kun kerromme hyvää uutista, olemme myös Jeesuksen työtovereita. Käskettyään seuraajiaan ”tekemään opetuslapsia kaikkien kansojen ihmisistä” Jeesus lupasi: ”Minä olen teidän kanssanne.” (Matt. 28:19, 20.) On myös suurenmoista, että enkelit ohjaavat meitä julistaessamme ”ikuista hyvää uutista maan päällä asuville” (Ilm. 14:6).

15. Mikä Raamatun esimerkki osoittaa, että Jehovalla on tärkeä osa saarnaamistyössä?

15 Mitä tämän taivaasta annettavan tuen avulla saadaan aikaan? Kun kylvämme totuuden siemeniä, osa niistä putoaa ”hyvään maahan”, vastaanottavaisiin sydämiin, ja alkaa kasvaa (Matt. 13:18, 23). Kuka saa nuo siemenet itämään ja tuottamaan satoa? Jeesus selittää, ettei kenestäkään voi tulla hänen seuraajaansa, ”ellei Isä – – vedä häntä” (Joh. 6:44). Raamattu kertoo tästä esimerkin. Paavali todisti Filippin kaupungin ulkopuolelle kokoontuneille naisille, joista yksi oli Lydia. Hänestä sanotaan: ”Jehova avasi täysin hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui.” (Apt. 16:13–15.) Lydian lisäksi Jehova on vetänyt luokseen miljoonia muita.

16. Ketä tulee kiittää siitä, että saarnaamistyö menestyy?

16 Ketä saamme kiittää siitä, että saarnaamistyö menestyy? Vastaus käy ilmi Paavalin sanoista Korintin seurakunnalle: ”Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala sai aikaan kasvun. Niinpä istuttaja ei ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka saa aikaan kasvun.” (1. Kor. 3:6, 7.) Paavalin tavoin meidän tulisi kiittää aina Jehovaa kenttäpalveluksessa saamistamme hyvistä tuloksista.

17. Miten voimme osoittaa arvostavamme sitä, että saamme työskennellä Jumalan, Kristuksen ja enkelien kanssa?

17 Miten voimme osoittaa arvostavamme sitä, että saamme työskennellä Jumalan, Kristuksen ja enkelien kanssa? Arvostuksemme näkyy siitä, että pyrimme kertomaan hyvää uutista toisille aina kun se on mahdollista. Tapoja on monia. Voimme esimerkiksi todistaa ”julkisesti ja talosta taloon” (Apt. 20:20). Monista on myös mukavaa todistaa vapaamuotoisesti. Kun he tapaavat jonkun, he tervehtivät häntä ystävällisesti ja yrittävät aloittaa keskustelun hänen kanssaan. Jos ihminen lähtee mukaan keskusteluun, he kertovat tahdikkaasti valtakunnan sanomasta.

(Ks. kpl 18.) *

18–19. a) Miten totuuden siemeniä kastellaan? b) Miten Jehova auttoi erästä raamattukurssioppilasta?

 18 ”Jumalan työtovereina” me emme ainoastaan kylvä totuuden siemeniä vaan myös kastelemme niitä. Kun joku on kiinnostunut sanomastamme, pyrimme parhaamme mukaan itse jatkamaan keskustelua hänen kanssaan tai pyydämme jotain toista julistajaa ottamaan häneen yhteyttä tavoitteena aloittaa raamattukurssi. Kun kurssi etenee, olemme iloisia nähdessämme, miten Jehova auttaa tulevaa opetuslasta muovaamaan sydäntään ja mieltään.

19 Esimerkiksi Etelä-Afrikassa asuva Raphalalani, joka oli kansanparantaja, piti kovasti siitä, mitä hän oppi tutkiessaan Raamattua. Hänen oli kuitenkin hyvin vaikea hyväksyä sitä, mitä Raamattu sanoo kommunikoinnista kuolleiden esi-isien kanssa (5. Moos. 18:10–12). Vähitellen Jumala auttoi häntä muuttamaan ajattelutapaansa. Lopulta hän lakkasi toimimasta poppamiehenä, vaikka se oli ollut hänen elinkeinonsa. Raphalalani, joka on nyt 60-vuotias, sanoo: ”Olen hyvin kiitollinen Jehovan todistajille, koska he ovat auttaneet minua monella tavalla. Heidän avullaan muun muassa löysin uuden työn. Ennen kaikkea olen kiitollinen Jehovalle siitä, että hän auttoi minua muuttamaan elämääni, niin että voin nyt kertoa hyvää uutista hänen kastettuna todistajanaan.”

20. Mitä olet päättänyt tehdä?

20 Tässä kirjoituksessa on käsitelty neljää näkymätöntä aarretta. Kaikkein arvokkain aarre on läheinen ystävyys Jehovan kanssa. Sen ansiosta ulottuvillamme on kolme muutakin näkymätöntä aarretta: rukous, pyhä henki ja mahdollisuus työskennellä yhdessä Jehovan, Jeesuksen ja enkelien kanssa. Syvennä edelleen arvostustasi näitä näkymättömiä aarteita kohtaan ja kiitä Jehovaa siitä, että hän on paras ystäväsi!

LAULU 145 Jehova on luvannut paratiisin

^ kpl 5 Edellisessä kirjoituksessa käsittelimme Jumalan antamia lahjoja, jotka voimme nähdä. Tämä kirjoitus keskittyy näkymättömiin aarteisiin ja siihen, miten voimme osoittaa arvostavamme niitä. Se myös kasvattaa kiitollisuuttamme Jehova Jumalaa kohtaan, joka on antanut nuo arvokkaat lahjat.

^ kpl 58 KUVA: 1. Sisar ihailee luomakuntaa ja miettii samalla ystävyyssuhdettaan Jehovaan.

^ kpl 60 KUVA: 2. Sama sisar pyytää Jehovalta voimaa todistaa.

^ kpl 62 KUVA: 3. Pyhä henki antaa sisarelle rohkeutta todistaa vapaamuotoisesti.

^ kpl 64 KUVA: 4. Sisar pitää raamattukurssia naiselle, jolle hän todisti vapaamuotoisesti. Enkelit tukevat sisarta, kun hän kertoo hyvää uutista ja tekee opetuslapsia.