Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Älä anna rakkautesi kylmetä

Älä anna rakkautesi kylmetä

”Laittomuuden lisääntymisen vuoksi useimpien rakkaus kylmenee.” (MATT. 24:12)

LAULUT: 60, 135

1, 2. a) Keihin Matteuksen 24:12:ssa olevat Jeesuksen sanat ensisijaisesti soveltuivat? b) Miten Apostolien teoista käy ilmi, että useimmat kristityt eivät antaneet rakkautensa kylmetä? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

KUN Jeesus oli maan päällä, hän kuvaili ”asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkkiä”. Yksi tämän merkin piirre olisi se, että ”useimpien rakkaus kylmenee”. (Matt. 24:3, 12.) Ensimmäisellä vuosisadalla eläneet juutalaiset, jotka väittivät olevansa Jumalan kansa, antoivat rakkautensa Jumalaan kylmetä.

2 Toisaalta useimmat tuon ajan kristityt julistivat innokkaasti hyvää uutista Kristuksesta Jeesuksesta ja osoittivat rakkautta Jumalaa, toisia kristittyjä ja ei-uskovia kohtaan (Apt. 2:44–47; 5:42). Mutta ikävä kyllä jotkut Jeesuksen varhaiset seuraajat antoivat rakkautensa kylmetä.

3. Mikä saattoi olla syynä siihen, että joidenkin kristittyjen rakkaus kylmeni?

3 Kuolleista herättämisensä jälkeen Jeesus sanoi Efesoksessa asuville varhaiskristityille: ”Se minulla on sinua vastaan, että olet jättänyt sen rakkauden, joka sinulla ensin oli.” (Ilm. 2:4.) Efesolaiskristittyihin olivat ehkä vaikuttaneet ympärillä olevat ihmiset, joilla oli päällimmäisenä mielessään omat lihalliset halunsa (Ef. 2:2, 3). Ensimmäisen vuosisadan Efesos oli oikea paheiden pesä. Se oli suunnattoman vauras kaupunki, jonka asukkaille tärkeintä olivat ylellisyydet, vapaa-aika ja mukava elämä. Itsekkäät nautinnot eivät jättäneet tilaa epäitsekkäälle rakkaudelle. Lisäksi häpeämätön käytös ja törkeä moraalittomuus olivat yleisiä.

4. a) Miten rakkaus on kylmennyt nykyään? b) Millä kolmella alueella rakkautemme voi joutua koetukselle?

4 Jeesuksen ennustus rakkauden kylmenemisestä täyttyy myös meidän aikanamme. Ihmisten rakkaus Jumalaan vähenee vähenemistään. Miljoonat ovat kääntäneet selkänsä hänelle ja luottavat siihen, että ihmisten instituutiot ja järjestöt ratkaisevat maailman ongelmat. Niiden rakkaus, jotka eivät palvele Jehova Jumalaa, kylmenee siis entisestään. Myös Jehovan palvelijat voisivat tulla itsetyytyväisiksi ja päästää rakkautensa kylmenemään, kuten kävi joillekin ensimmäisen vuosisadan efesolaiskristityille. Tarkastelemme nyt kolmea aluetta, joilla rakkautemme voi joutua koetukselle. Ne ovat 1) rakkaus Jehovaan, 2) rakkaus Raamatun totuuteen ja 3) rakkaus veljiimme.

RAKKAUS JEHOVAAN

5. Miksi meidän täytyy rakastaa Jumalaa?

5 Aiemmin samana päivänä, jona Jeesus varoitti rakkauden menettämisestä, hän oli puhunut siitä, ketä meidän tulisi rakastaa kaikkein eniten. Hän sanoi: ” ’Sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämelläsi ja koko sielullasi ja koko mielelläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.” (Matt. 22:37, 38.) Syvä rakkaus Jehovaan auttaa meitä tottelemaan hänen käskyjään, kestämään vaikeuksia ja vihaamaan pahaa. (Lue psalmi 97:10.) Saatana ja hänen maailmansa yrittävät kuitenkin tuhota rakkautemme Jumalaan.

6. Mitä on seurannut siitä, että ihmiset ovat menettäneet rakkautensa Jumalaan?

6 Tässä maailmassa, joka on Saatanan hallinnassa, ihmisillä on vääristynyt näkemys rakkaudesta. He eivät rakasta Luojaa vaan itseään (2. Tim. 3:2). He keskittyvät ”lihan haluun ja silmien haluun ja elämän varallisuuden komeilevaan näyttämiseen” (1. Joh. 2:16). Apostoli Paavali varoitti kristittyjä lihallisista haluista, kun hän sanoi: ”Mielen kohdistaminen lihaan merkitsee kuolemaa, – – [koska se] merkitsee vihollisuutta Jumalan kanssa.” (Room. 8:6, 7.) Ne jotka ovat käyttäneet elämänsä aineellisen tavoitteluun tai seksuaalisten halujen tyydyttämiseen, ovat pettyneet pahasti ja vahingoittaneet itseään (1. Kor. 6:18; 1. Tim. 6:9, 10).

7. Mille vaaroille kristityt joutuvat alttiiksi nykyään?

7 Joissakin maissa ateistit, agnostikot ja evoluution kannattajat levittävät ajatuksia, joiden tarkoitus on jäytää paitsi rakkautta Jumalaan myös uskoa hänen olemassaoloonsa. He ovat saaneet monet ajattelemaan, että on lapsellista tai sivistymätöntä uskoa Jumalaan. Tiedemiehet puolestaan nostetaan jalustalle, mikä kääntää ihmisten huomion pois Luojasta (Room. 1:25). Jos kuuntelisimme tällaista propagandaa, voisimme ajautua pois Jehovan luota ja rakkautemme saattaisi kylmetä (Hepr. 3:12).

8. a) Mitä lannistavia tilanteita monet Jehovan palvelijat kohtaavat? b) Mitä psalmissa 136 vakuutetaan?

8 Myös lannistuminen voi heikentää uskoamme ja saada rakkautemme Jumalaan kylmenemään. Saatanan hallitsemassa pahassa maailmassa me kaikki kohtaamme joskus tilanteita, jotka saattaisivat lannistaa meitä (1. Joh. 5:19). Esimerkiksi ikääntyminen, heikko terveys tai taloudelliset paineet voivat parhaillaan aiheuttaa meille ongelmia. Tai ehkä meitä vaivaavat riittämättömyyden tunteet, täyttymättömät odotukset tai omat heikkoutemme. Onpa elämässämme millaisia haasteita tahansa, emme saisi koskaan ajatella, että Jehova on hylännyt meidät. Sen sijaan meidän tulisi mietiskellä Raamatun ajatuksia, jotka saavat meidät vakuuttumaan Jehovan kestävästä rakkaudesta. Psalmissa 136:23 sanotaan: ”Alennustilamme ajan [Jehova] muisti meitä: sillä hänen rakkaudellinen huomaavaisuutensa kestää ajan hämärään asti.” Jehova ei tosiaankaan lakkaa rakastamasta palvelijoitaan. Voimme olla varmoja siitä, että hän kuulee ”hartaat pyyntömme” ja vastaa niihin (Ps. 116:1; 136:24–26).

9. Minkä ansiosta Paavali pystyi säilyttämään rakkautensa Jumalaan?

9 Psalmistan tavoin myös Paavali sai voimaa sen ajattelemisesta, miten Jehova tuki häntä jatkuvasti. Hän kirjoitti: ”Jehova on minun auttajani; en pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä?” (Hepr. 13:6.) Luja luottamus Jehovan huolenpitoon auttoi Paavalia kamppailemaan elämän ongelmien kanssa. Hän ei antanut vaikeiden olosuhteiden lannistaa itseään. Jopa ollessaan vangittuna Paavali kirjoitti uskonveljilleen useita rohkaisevia kirjeitä (Ef. 4:1; Fil. 1:7; Filem. 1). Hän säilytti rakkautensa Jumalaan ankarien koettelemustenkin keskellä. Mistä hän sai tähän voimaa? Hän turvautui ”kaiken lohdutuksen Jumalaan, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme” (2. Kor. 1:3, 4). Miten voimme jäljitellä Paavalin esimerkkiä ja pitää rakkautemme Jehovaan vahvana?

Vahvista rakkauttasi Jehovaan. (Ks. kpl 10.)

10. Miten voimme pitää rakkautemme Jehovaan vahvana?

10 Paavali selitti, mikä on yksi tärkeimmistä keinoista pitää rakkaus Jehovaan vahvana. Hän kehotti uskonveljiään: ”Rukoilkaa lakkaamatta.” Myöhemmin hän kirjoitti: ”Olkaa hellittämättömiä rukouksessa.” (1. Tess. 5:17; Room. 12:12.) Rukous on kommunikointia Jumalan kanssa. Se on perusta läheiselle suhteelle häneen. (Ps. 86:3.) Kun kerromme Jehovalle syvimmät ajatuksemme ja tunteemme, pääsemme lähemmäksi häntä – taivaallista Isäämme, ”rukouksen Kuulijaa” (Ps. 65:2). Lisäksi kun huomaamme, että Jehova vastaa rukouksiimme, rakkautemme häneen kasvaa. Olemme entistä vakuuttuneempia siitä, että ”Jehova on lähellä kaikkia, jotka huutavat häntä avukseen” (Ps. 145:18). Luottamus Jehovan rakkauteen ja tukeen auttaa meitä selviytymään nykyisistä ja tulevista uskon koetuksista.

RAKKAUS RAAMATUN TOTUUTEEN

11, 12. Miten voimme kehittää syvää rakkautta Raamatun totuuteen?

11 Me kristityt arvostamme ja rakastamme totuutta. Jumalan sana on totuuden perimmäinen lähde. Jeesus sanoi rukouksessa Isälleen: ”Sinun sanasi on totuus.” (Joh. 17:17.) Rakkaus totuuteen saa alkunsa siitä, että ihminen oppii tuntemaan Jumalan sanaa (Kol. 1:10). Asiaan liittyy kuitenkin enemmän kuin vain tiedon hankkiminen. Psalmin 119 kirjoittaja auttaa meitä ymmärtämään, mitä rakkaus Raamatun totuuteen merkitsee. (Lue psalmi 119:97–100.) Mietiskelemmekö Raamatun ajatuksia päivän mittaan? Arvostuksemme Raamatun totuutta kohtaan kasvaa, kun mietimme, miten sen soveltaminen elämäämme hyödyttää meitä.

12 Psalmista sanoi myös: ”Kuinka siloiset ovatkaan sanasi olleet kitalaelleni, enemmän kuin hunaja suulleni!” (Ps. 119:103.) Mekin voimme saada todellista mielihyvää maukkaasta, Raamattuun perustuvasta hengellisestä ruoasta, jota Jumalan järjestö tarjoaa meille. Haluamme antaa sen ikään kuin viipyä ”kitalaellamme”, jotta totuuden ”ilahduttavat sanat” jäävät mieleemme ja voimme käyttää niitä auttaessamme toisia (Saarn. 12:10).

13. Mikä auttoi Jeremiaa rakastamaan Raamatun totuutta, ja miten totuus vaikutti häneen?

13 Profeetta Jeremia rakasti Raamatun totuutta. Miten Jumalan sanat vaikuttivat häneen? Hän sanoi: ”Sinun sanasi löytyivät, ja minä ryhdyin syömään niitä; ja sinun sanastasi tulee minulle riemu ja sydämeni ilo, sillä sinun nimiisi minut on otettu, oi Jehova, armeijoiden Jumala.” (Jer. 15:16.) Jeremia kuvaannollisesti puhuen söi ja sulatteli Jumalan kallisarvoisia sanoja mietiskelemällä niitä. Näin hänen sydämessään kasvoi arvostus sitä kohtaan, että Jehovan nimi liitettiin häneen. Jos rakastamme Raamatun totuutta, ymmärrämme, miten suuri kunnia on edustaa Jehovaa ja kertoa hänen Valtakunnastaan tänä lopun aikana.

Syvennä rakkauttasi Raamattuun. (Ks. kpl 14.)

14. Miten voimme kasvattaa rakkautta Raamatun totuuteen?

14 Mitä muita keinoja meillä on syventää rakkautta Raamatun totuuteen? Rakkautemme syvenee, kun käymme säännöllisesti seurakunnan kokouksissa. Yksi pääasiallisista tavoista, joilla saamme opetusta Raamatusta, on viikoittainen Vartiotornin tutkistelu. Jotta hyötyisimme tämän kokouksen aineistosta parhaiten, meidän täytyy valmistautua siihen hyvin. Voimme esimerkiksi katsoa kaikki lainaamattomat raamatunkohdat. Nykyään Vartiotornin voi monilla kielillä ladata jw.org-sivustolta tai sitä voi lukea JW Library -sovelluksen kautta. Sähköisen julkaisun avulla voimme avata tutkittavien kirjoitusten raamatunkohdat nopeasti. Mutta käytämmepä tutkimisessa mitä menetelmää tahansa, näiden jakeiden lukeminen huolellisesti ja mietiskeleminen syventää rakkauttamme Raamatun totuuteen. (Lue psalmi 1:2.)

RAKKAUS VELJIIMME

15, 16. a) Mikä velvollisuus meillä on Johanneksen 13:34, 35:n mukaan? b) Miten veljiemme rakastaminen liittyy Jumalan ja Raamatun rakastamiseen?

15 Viimeisenä iltanaan maan päällä Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Minä annan teille uuden käskyn, että rakastatte toisianne; että niin kuin minä olen rakastanut teitä, tekin rakastatte toisianne. Tästä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne.” (Joh. 13:34, 35.)

16 Veljien ja sisarten rakastaminen liittyy Jehovan rakastamiseen. Ellemme rakasta Jumalaa, emme voi rakastaa veljiämme, ja ellemme rakasta veljiämme, emme voi rakastaa Jumalaa. Apostoli Johannes kirjoitti: ”Se, joka ei rakasta veljeään, jonka hän on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.” (1. Joh. 4:20.) Lisäksi Jehovan ja veljiemme rakastaminen liittyy Raamatun rakastamiseen. Millä tavoin? Rakkaus Raamatun totuuteen saa meidät tottelemaan sydämestämme Raamatun käskyjä rakastaa Jumalaa ja rakastaa veljiämme (1. Piet. 1:22; 1. Joh. 4:21).

Osoita rakkautta veljiä ja sisaria kohtaan. (Ks. kpl 17.)

17. Millä tavoilla voimme osoittaa rakkautta?

17 Lue 1. Tessalonikalaiskirjeen 4:9, 10. Millä käytännön tavoilla voisimme osoittaa rakkautta omassa seurakunnassamme? Iäkäs veli tai sisar saattaa tarvita kyytiä kokoukseen. Joku leski voi kaivata apua kodin korjaustöissä (Jaak. 1:27). Niin nuoret kuin iäkkäätkin veljet ja sisaret, jotka ovat lannistuneita tai masentuneita tai jotka kohtaavat muita koettelemuksia, tarvitsevat meiltä huomiota, rohkaisua ja lohdutusta (Sananl. 12:25; Kol. 4:11). Sanamme ja tekomme todistavat, että rakastamme syvästi ”niitä, jotka ovat meille sukua uskossa” (Gal. 6:10).

18. Mikä auttaa meitä ratkaisemaan pienet erimielisyydet, joita meillä voi olla uskonveljiemme kanssa?

18 Raamattu ennusti, että itsekkyys ja ahneus olisivat tunnusomaisia tämän järjestelmän ”viimeisille päiville” (2. Tim. 3:1, 2). Siksi meidän kristittyjen täytyy tehdä työtä kasvattaaksemme rakkautta Jumalaan, Raamatun totuuteen ja toisiimme. Epätäydellisyytemme vuoksi meillä voi toisinaan olla pieniä erimielisyyksiä uskonveljiemme kanssa. Koko seurakunta kuitenkin hyötyy siitä, että pyrimme ratkaisemaan kaikki erimielisyydet rakkauden hengessä (Ef. 4:32; Kol. 3:14). Älä siis koskaan päästä rakkauttasi kylmenemään. Rakasta sen sijaan koko sydämestäsi Jehovaa, hänen Sanaansa ja veljiä!