Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Muuttaako Raamattu edelleen elämääsi?

Muuttaako Raamattu edelleen elämääsi?

”Muuttukaa mielenne uudistamisen avulla.” (ROOM. 12:2)

LAULUT: 61, 52

1–3. a) Millaisten muutosten tekeminen voi tuottaa meille vaikeuksia kasteen jälkeen? b) Mitä kysymyksiä voi herätä, kun edistyminen on meille odotettua vaikeampaa? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

OPITTUAAN totuuden Kevin [1] halusi yli kaiken saada läheisen suhteen Jehovaan. Hän oli kuitenkin vuosikausia pelannut uhkapelejä, tupakoinut, nauttinut liikaa alkoholia ja käyttänyt huumeita. Jotta Kevin olisi saanut Jumalan hyväksynnän, hänen täytyi luopua näistä epäraamatullisista tavoista. Hän onnistuikin siinä turvautumalla Jehovaan ja hänen kirjoitetun Sanansa voimaan muuttaa ihmistä (Hepr. 4:12).

2 Lakkasiko Kevin kasteensa jälkeen tekemästä muutoksia elämässään? Ei, sillä hänen täytyi edelleen nähdä vaivaa kristillisten ominaisuuksiensa kehittämiseksi ja jalostamiseksi (Ef. 4:31, 32). Hän huomasi esimerkiksi, että hänen oli yllättävän vaikea pitää kiivas luontonsa kurissa. Kevin myönsi: ”Minun oli vaikeampaa oppia hillitsemään äkkipikaisuuteni kuin päästä eroon vanhoista paheistani!” Hartaiden rukousten ja Raamatun intensiivisen tutkimisen avulla Kevin onnistui tekemään tarvittavat muutokset.

3 Kevinin tavoin monien meistä on täytynyt tehdä merkittäviä muutoksia ennen kasteelle menoa saattaakseen elämänsä sopusointuun Raamatun perusvaatimusten kanssa. Kasteen jälkeen ymmärsimme, että meidän oli tarpeen tehdä edelleen pienempiä muutoksia voidaksemme jäljitellä Jumalaa ja Kristusta tarkemmin (Ef. 5:1, 2; 1. Piet. 2:21). Olemme voineet huomata itsessämme joitakin heikkouksia, esimerkiksi taipumusta kriittisyyteen, ihmispelkoon tai vahingolliseen juoruiluun. Onko edistyminen tässä suhteessa osoittautunut vaikeammaksi kuin odotimme? Jos on, saatamme pohtia: Koska olen jo tehnyt suuria muutoksia, miksi minun on niin vaikea jatkaa pienempien korjausten tekemistä? Miten voin edelleen edistyä ja antaa Raamatun muuttaa elämääni?

PIDÄ ODOTUKSESI REALISTISINA

4. Miksi emme pysty miellyttämään Jehovaa kaikessa?

4 Me, jotka olemme oppineet tuntemaan Jehovan ja rakastamaan häntä, haluamme koko sydämestämme toimia häntä miellyttävällä tavalla. Mutta onpa tämä halumme miten palava hyvänsä, epätäydellisyytemme vuoksi emme pysty aina miellyttämään häntä. Tilanteemme on samankaltainen kuin apostoli Paavalilla, joka kirjoitti: ”Kyky tahtoa minussa on, mutta kykyä saada aikaan sitä, mikä on hyvää, ei ole.” (Room. 7:18; Jaak. 3:2.)

5. Mitä muutoksia olemme tehneet ennen kastetta, mutta millaisten heikkouksien kanssa saatamme edelleen kamppailla?

5 Olemme hankkiutuneet eroon syntisistä tavoista, jotka tekisivät meistä kelpaamattomia kristillisen seurakunnan jäseniksi (1. Kor. 6:9, 10). Siitä huolimatta olemme yhä epätäydellisiä (Kol. 3:9, 10). Siksi ei ole realistista odottaa, ettemme enää kasteen jälkeen – tai edes oltuamme totuudessa monia vuosia – tekisi virheitä, kokisi takaiskuja tai joutuisi kamppailemaan väärien vaikuttimien ja taipumusten kanssa. Meidän täytyy ehkä taistella joitakin heikkouksia vastaan useita vuosia.

6, 7. a) Minkä ansiosta meidän on mahdollista olla Jehovan ystäviä, vaikka olemmekin epätäydellisiä? b) Miksi meidän ei pitäisi epäröidä pyytää Jehovan anteeksiantoa?

6 Perityn epätäydellisyytemme ei tarvitse estää meitä nauttimasta Jehovan ystävyydestä tai jatkamasta hänen palvelemistaan. Kun Jehova veti meidät lähelleen, hän tiesi, että tulisimme toisinaan erehtymään (Joh. 6:44). Koska Jumala tuntee luonteenpiirteemme ja tietää, mitä on sydämessämme, hän oli varmasti selvillä siitä, mitkä epätäydelliset taipumukset tuottaisivat meille erityisiä vaikeuksia. Hän myös tiesi, että rikkoisimme aika ajoin häntä vastaan. Siitä huolimatta Jehova halusi meidät ystävikseen.

7 Rakkaudesta Jumala antoi meille kallisarvoisen lahjan: rakkaan Poikansa lunastusuhrin (Joh. 3:16). Kun erehdymme, voimme tämän verrattoman järjestelyn perusteella etsiä Jehovan anteeksiantoa ja luottaa siihen, että ystävyyssuhteemme häneen kestää (Room. 7:24, 25; 1. Joh. 2:1, 2). Pitäisikö meidän epäröidä turvautua lunnaisiin, koska tunnemme olevamme epäpuhtaita tai syntisiä? Ei tietenkään! Se olisi samaa kuin jos kieltäytyisimme pesemästä käsiämme vedellä, kun ne ovat likaiset. Lunnaathan on annettu katuvien synnintekijöiden puolesta. Niiden ansiosta voimme siis iloita Jehovan ystävyydestä, vaikka olemmekin epätäydellisiä. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 1:15.)

8. Miksi meidän ei tule vain sivuuttaa heikkouksiamme?

8 Emme tietenkään vain sivuuta heikkouksiamme. Kehittäessämme ystävyyssuhdetta Jehovaan pyrimme jäljittelemään häntä ja Kristusta entistä tarkemmin ja olemaan sellaisia kuin he haluavat meidän olevan (Ps. 15:1–5). Yritämme myös pitää hallinnassa epätäydelliset taipumuksemme ja jopa karsia ne pois, jos mahdollista. Onpa meidät kastettu hiljattain tai olemmepa olleet totuudessa useita vuosia, meidän täytyy ”pysyä kohdalleen saatettuina” (2. Kor. 13:11).

9. Mistä tiedämme, että voimme jatkuvasti edistyä uuden persoonallisuuden pukemisessa yllemme?

9 ”Kohdalleen saatettuna” pysyminen ja ”uuden persoonallisuuden” ilmaiseminen vaatii jatkuvaa ponnistelua. Paavali muistutti uskonveljiään: ”Teidän tulee panna pois vanha persoonallisuus, joka mukautuu entiseen käytöstapaanne ja joka turmeltuu petollisten halujensa mukaan, mutta – – teidän tulee uudistua mieleenne vaikuttavassa voimassa ja pukea yllenne uusi persoonallisuus, joka luotiin Jumalan tahdon mukaan tosi vanhurskaudessa ja uskollisuudessa.” (Ef. 4:22–24.) Uuden persoonallisuuden pukeminen ylle on jatkuva prosessi. Tämä on rohkaisevaa, sillä se saa meidät vakuuttumaan siitä, että olemmepa palvelleet Jehovaa miten kauan tahansa, meidän on mahdollista edistyä: voimme kehittää ja jalostaa uuteen persoonallisuuteen kuuluvia kristillisiä ominaisuuksia. Raamattu voi tosiaan jatkuvasti muuttaa elämäämme.

MIKSI NIIN VAIKEAA?

10. Mitä meidän on tehtävä voidaksemme edelleen muuttua Raamatun avulla, ja mitä kysymyksiä saattaisi herätä?

10 Meidän täytyy nähdä vaivaa, jotta Jumalan sana voisi muuttaa meitä. Mutta miksi meidän pitää ponnistella niin kovasti? Eikö hengellisen edistymisen pitäisi sujua helpommin, jos Jehova kerran siunaa pyrkimyksiämme? Eikö Jehova voisi vain poistaa väärät taipumuksemme, niin että pystyisimme ilmaisemaan jumalisia ominaisuuksia työskentelemättä paljoakaan niiden hyväksi?

11–13. Miksi Jehova odottaa meidän näkevän vaivaa heikkouksiemme voittamiseksi?

11 Tarkastellessamme maailmankaikkeutta ymmärrämme, että Jehovalla on paljon voimaa. Esimerkiksi aurinko muuttaa viisi miljoonaa tonnia ainetta energiaksi joka sekunti. Vaikka vain murto-osa siitä läpäisee maapallon ilmakehän, siitä tuleva lämpö ja valo riittää pitämään yllä elämää maan päällä. (Ps. 74:16; Jes. 40:26.) Jehova antaa mielihyvin ihmispalvelijoilleen voimaa niin paljon kuin he sitä tarvitsevat ja silloin kun he sitä tarvitsevat (Jes. 40:29). Jumala voisi tosiaan antaa meille voimaa jokaisen heikkoutemme voittamiseen, niin ettei meidän tarvitsisi ponnistella eikä oppia virheistämme. Miksi hän ei tee niin?

12 Jehova on antanut meille vertaansa vailla olevan lahjan: tahdonvapauden. Kun päätämme tehdä Jumalan tahdon ja ponnistelemme kovasti sen hyväksi, todistamme syvän rakkautemme häneen ja halumme miellyttää häntä. Osoitamme myös, että annamme tukemme hänen suvereeniudelleen. Koska Saatana on asettanut kyseenalaiseksi Jehovan suvereeniuden oikeellisuuden, vapaaehtoiset ja tarmokkaat ponnistelumme sen kannattamiseksi ovat epäilemättä erityisen arvokkaita rakastavan taivaallisen Isämme silmissä (Job 2:3–5; Sananl. 27:11). Jos Jehova järjestäisi niin, että meidän ei tarvitsisi nähdä lainkaan vaivaa voittaaksemme epätäydelliset taipumuksemme ja miellyttääksemme häntä, se veisi pohjan pois väitteeltä, että olemme uskollisia hänelle ja kannatamme hänen suvereeniuttaan.

13 Siksi Jehova kehottaa meitä ryhtymään ”hartaisiin ponnistuksiin” jumalisten ominaisuuksien kehittämiseksi. (Lue 2. Pietarin kirjeen 1:5–7; Kol. 3:12.) Hän odottaa meidän tekevän kovasti työtä pitääksemme hallinnassa ajatuksemme ja tunteemme (Room. 8:5; 12:9). Kun olemme tehneet tässä parhaamme, saamme tyydytystä sen huomaamisesta, että Raamattu muuttaa edelleen elämäämme.

ANNA JUMALAN SANAN EDELLEEN MUUTTAA ITSEÄSI

14, 15. Mitä voisimme tehdä sellaisten ominaisuuksien kasvattamiseksi, joita Jehova rakastaa? (Ks. tekstiruutu ” Raamattu ja rukoukset muuttivat heidän elämäänsä”.)

14 Miten voisimme kasvattaa ominaisuuksia, jotka miellyttävät Jehovaa? Ei riitä, että aloitamme omin päin jonkin ohjelman itsemme kehittämiseksi. Meidän täytyy nähdä vaivaa jatkuvasti ja noudattaa Jumalan ohjeita, sillä Roomalaiskirjeen 12:2:ssa sanotaan: ”Älkää enää muovautuko tämän asiainjärjestelmän mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistamisen avulla voidaksenne koettelemalla todeta Jumalan hyvän ja otollisen ja täydellisen tahdon.” Sanansa ja pyhän henkensä välityksellä Jehova auttaa meitä ymmärtämään tahtonsa, tekemään sen ja muuttamaan elämäämme siinä määrin kuin on tarpeellista hänen hyväksyntänsä saamiseksi. Meidän tulisi tehdä oma osamme esimerkiksi lukemalla Raamattua päivittäin, mietiskelemällä sitä ja pyytämällä rukouksessa pyhää henkeä (Luuk. 11:13; Gal. 5:22, 23). Kun noudatamme Jumalan pyhän hengen ohjausta ja mukautamme ajattelumme hänen näkemykseensä, joka paljastetaan hänen Sanassaan, opimme yhä paremmin ajattelemaan, puhumaan ja toimimaan hänen tavallaan. Joka tapauksessa meidän täytyy edelleen varoa antamasta myöten heikkouksillemme (Sananl. 4:23).

Voi olla hyödyllistä kerätä ja kerrata raamatunkohtia ja kirjoituksia, jotka auttavat taistelussa heikkouksiamme vastaan. (Ks. kpl 15.)

15 Sen lisäksi että luemme Raamattua päivittäin, meidän on tarpeen tutkia sitä kristillisten julkaisujemme avulla. Esimerkiksi monet Vartiotorni ja Herätkää! -lehtien kirjoitukset auttavat meitä jäljittelemään Jehovan suurenmoisia ominaisuuksia ja taistelemaan heikkouksiamme vastaan. Saatamme huomata, että jotkin artikkelit tai raamatunkohdat ovat meille erityisen hyödyllisiä. Voimme kerätä niitä ja tarkastella niitä aika ajoin uudelleen.

16. Miksi meidän ei tulisi lannistua, jos emme pysty tekemään muutoksia nopeasti?

16 Jos hengellinen edistymisemme vaikuttaa hitaalta, meidän on hyvä muistaa, että tällainen kasvu vie aikansa. Hengellisten ominaisuuksien kasvattaminen on jatkuva prosessi. Meidän täytyy olla kärsivällisiä samalla kun annamme Raamatun jatkuvasti muuttaa elämäämme parempaan suuntaan. Aluksi meidän on ehkä pakotettava itsemme tekemään sitä, mikä on Raamatun mukaan oikein. Vähitellen ajatteleminen ja toimiminen Jumalaa miellyttävällä tavalla käy todennäköisesti helpommaksi, sillä pääsemme yhä lähemmäksi hänen ajattelu- ja toimintatapaansa. (Ps. 37:31; Sananl. 23:12; Gal. 5:16, 17.)

PIDÄ MIELESSÄ SUURENMOINEN TULEVAISUUS

17. Millainen tulevaisuus meitä odottaa, jos olemme uskollisia Jehovalle?

17 Uskolliset Jehovan palvojat saavat palvella häntä ikuisesti täydellisinä. Tuolloin Jumalaa miellyttävien ominaisuuksien ilmaiseminen ei enää ole kovaa työtä, vaan se tulee olemaan aina nautittavaa. Mutta jo nyt meidän on lunnaiden ansiosta mahdollista palvoa rakastavaa Jumalaamme. Vaikka olemmekin vielä epätäydellisiä, voimme miellyttää häntä, jos yritämme jatkuvasti tehdä muutoksia elämässämme hänen Sanansa avulla.

18, 19. Miksi voimme olla varmoja siitä, että Raamatulla on voimaa jatkuvasti muuttaa elämäämme?

18 Kirjoituksen alussa mainittu Kevin ponnisteli kovasti saadakseen kiivaan luontonsa hallintaan. Hän mietiskeli ja sovelsi Raamatun periaatteita ja otti vastaan apua ja neuvoja toisilta kristityiltä. Muutamassa vuodessa Kevin edistyi silminnähden. Ajan mittaan hän pätevöityi avustavaksi palvelijaksi, ja viimeiset 20 vuotta hän on palvellut seurakunnassa vanhimpana. Yhtä kaikki hän ymmärtää, että hänen täytyy edelleen varoa antamasta periksi heikkouksilleen.

19 Kevinin kokemus osoittaa, että Raamattu auttaa Jumalan palvelijoita tekemään jatkuvasti myönteisiä muutoksia elämässään. Siksi haluamme antaa Jumalan sanan edelleen muuttaa meitä ja lähentää entisestään suhdettamme Jehovaan (Ps. 25:14). Kun näemme Jehovan siunaavan ponnistelujamme, meillä on selvät todisteet siitä, että Raamattu voi jatkuvasti muuttaa elämäämme (Ps. 34:8).

^ [1] (kpl 1) Nimi on muutettu.