Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miten teet henkilökohtaiset ratkaisut?

Miten teet henkilökohtaiset ratkaisut?

”Tajutkaa kaiken aikaa, mikä Jehovan tahto on.” (EF. 5:17)

LAULUT: 69, 57

1. Mitä lakeja Raamatussa on, ja miten niiden totteleminen hyödyttää meitä?

KIRJOITETUN Sanansa välityksellä Jehova on antanut meille useita nimenomaisia käskyjä. Hän esimerkiksi kieltää sukupuolisen moraalittomuuden, epäjumalanpalveluksen, varastamisen ja kohtuuttoman alkoholinkäytön (1. Kor. 6:9, 10). Lisäksi Jumalan Poika Jeesus Kristus antoi seuraajilleen haastavan mutta kiehtovan käskyn: ”Menkää – – ja tehkää opetuslapsia kaikkien kansakuntien ihmisistä, kastakaa heidät Isän ja Pojan ja pyhän hengen nimessä ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikkina päivinä asiainjärjestelmän päättymiseen asti.” (Matt. 28:19, 20.) Jumalalta ja Jeesukselta tulevat lait ja käskyt ovat osoittautuneet suojaksemme. Niiden totteleminen on kasvattanut itsekunnioitustamme, edistänyt terveyttämme ja lisännyt perheemme onnellisuutta. Mikä tärkeintä, saarnaamistyötä koskevan käskyn ja muiden Jehovan käskyjen noudattaminen uskollisesti on tuonut meille Jehovan hyväksynnän ja siunauksen.

2, 3. a) Miksi Raamatussa ei ole sääntöjä jokaiseen tilanteeseen? b) Mitä kysymyksiä tässä kirjoituksessa tarkastellaan? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

2 On kuitenkin lukuisia tilanteita, joihin Raamatussa ei ole mitään nimenomaista käskyä. Siinä ei esitetä yksityiskohtaisia sääntöjä esimerkiksi siitä, miten kristittyjen on sopivaa pukeutua. Miten tämä heijastaa Jehovan viisautta? Tyylit ja tavat vaihtelevat alueittain ja muuttuvat vuosikymmenestä toiseen. Jos Raamatussa olisi määritelty yksityiskohtaisesti, millainen vaatetus ja muu ulkoasu hyväksytään, se olisi nykyään näiltä osin vanhentunut. Samasta syystä Jumalan henkeytetyssä sanassa ei ole monia sääntöjä siitä, mitä ansiotyötä kristityn tulisi tehdä tai millaista terveydenhoitoa tai virkistäytymistä valita. Yksilöt ja perheenpäät voivat siksi vapaasti tehdä ratkaisunsa näissä asioissa.

3 Eikö Jehovalle sitten ole merkitystä sillä, miten toimimme tärkeiden ratkaisujen suhteen, joilla voi joskus olla suuri vaikutus elämäämme? Hyväksyykö taivaallinen Isämme minkä tahansa ratkaisun, kunhan se ei riko mitään Raamatun lakia? Kun jostakin asiasta ei ole nimenomaista lakia, mistä voimme tietää, mitkä ratkaisut miellyttävät Jehovaa?

ONKO HENKILÖKOHTAISILLA RATKAISUILLA MERKITYSTÄ?

4, 5. Miten ratkaisumme voivat vaikuttaa meihin ja toisiin?

4 Jotkut ehkä ajattelevat, ettei valinnoillamme ole merkitystä. Tehdäksemme Jehovaa miellyttäviä ratkaisuja meidän täytyy kuitenkin harkita hänen kirjoitetussa Sanassaan olevia lakeja ja periaatteita ja mukautua niihin. Jotta saisimme Jumalan hyväksynnän, meidän on esimerkiksi noudatettava hänen verta koskevaa lakiaan (1. Moos. 9:4; Apt. 15:28, 29). Rukous auttaa meitä tekemään ratkaisuja, jotka ovat sopusoinnussa Raamatun periaatteiden ja lakien kanssa.

5 Tärkeillä henkilökohtaisilla ratkaisuilla voi olla suuri vaikutus hengelliseen terveyteemme ja hyvinvointiimme. Jokainen valintamme vaikuttaa todennäköisesti suhteeseemme Jehovaan – joko myönteisesti tai kielteisesti. Hyvä ratkaisu vahvistaa suhdettamme Jumalaan, kun taas huono saattaa vahingoittaa sitä. Koska huono ratkaisu voisi järkyttää toisia tai jopa kompastuttaa heidät tai häiritä seurakunnan yksimielisyyttä, se vaurioittaisi toisia hengellisesti. Henkilökohtaisilla ratkaisuillamme on tosiaan merkitystä. (Lue Roomalaiskirjeen 14:19; Galatalaiskirjeen 6:7.)

6. Minkä tulisi ohjata ratkaisujamme?

6 Mitä meidän tulisi tehdä tilanteissa, joihin Raamatussa ei ole mitään suoraa käskyä? Silloin on omalla vastuullamme pohtia yksityiskohtia ja tehdä ratkaisu, joka ei perustu omiin mieltymyksiimme vaan siihen, minkä Jehova hyväksyy ja siunaa. (Lue psalmi 37:5.)

OTA SELVILLE, MIKÄ ON JEHOVAN TAHTO

7. Kun jostakin tilanteesta ei ole Raamatussa lakia, mistä tiedämme, miten Jehova haluaa meidän toimivan?

7 Mistä sitten tiedämme, millaisen toimintatavan Jehova hyväksyy, jos hänen Sanassaan ei ole asiasta nimenomaista käskyä? Efesolaiskirjeen 5:17:ssä sanotaan: ”Tajutkaa kaiken aikaa, mikä Jehovan tahto on.” Miten voimme saada selville, mikä on Jehovan tahto, kun Raamatussa ei ole johonkin tilanteeseen suoraa lakia? Meidän täytyy rukoilla häntä ja ottaa vastaan ohjaus, jota hän antaa pyhän hengen välityksellä.

8. Miten Jeesus tajusi, mitä Jehova halusi hänen tekevän? Kerro esimerkki.

8 Ajatellaanpa, miten Jeesus tajusi, mitä hänen Isänsä halusi hänen tekevän. Raamattu kertoo kahdesta tilanteesta, joissa Jeesus ensin rukoili ja sitten järjesti ihmeen välityksellä ruokaa suurille ihmisjoukoille (Matt. 14:17–20; 15:34–37). Hän kuitenkin kieltäytyi muuttamasta kiviä leiviksi, kun hän oli nälkäinen ja Saatana kiusasi häntä erämaassa. (Lue Matteuksen 4:2–4.) Koska Jeesus tunsi hyvin Isänsä ajattelutavan, hän tiesi, ettei hänen pitäisi muuttaa kiviä leiviksi. Jeesus tosiaan ymmärsi, ettei Jumala halunnut hänen käyttävän yliluonnollista voimaa omaksi hyödykseen. Kieltäytymällä tekemästä niin hän osoitti luottavansa siihen, että Jehova opastaisi häntä ja huolehtisi hänen ravitsemisestaan.

9, 10. Mikä auttaa meitä tekemään hyviä ratkaisuja? Kerro esimerkki.

9 Pystyäksemme Jeesuksen tavoin tekemään hyviä ratkaisuja meidän täytyy luottaa Jehovalta tulevaan opastukseen. Meidän on noudatettava seuraavia viisaita sanoja: ”Luota Jehovaan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Ota hänet huomioon kaikilla teilläsi, niin hän itse tekee polkusi suoriksi. Älä tule viisaaksi omissa silmissäsi. Pelkää Jehovaa ja käänny pois pahasta.” (Sananl. 3:5–7.) Se että perehdymme Jehovan ajattelutapaan tutkimalla Raamattua, auttaa meitä tajuamaan, miten hän haluaisi meidän menettelevän missäkin tilanteessa. Mitä tutumpia Jehovan ajatukset ovat meille, sitä herkempi sydämemme on hänen opastukselleen (Hes. 11:19).

10 Kuvittelehan naimisissa olevaa naista, joka on ostoksilla. Hän näkee parin kenkiä, jotka hän haluaisi saada, mutta ne maksavat paljon. Niinpä hän pohtii, miten hänen aviomiehensä suhtautuisi niin kalliiseen hankintaan. Luultavasti hän tietää jo vastauksen, vaikka mies ei olekaan hänen mukanaan. Mistä tämä johtuu? Nainen on ajan kuluessa päässyt hyvin selville siitä, miten mies haluaa heidän käyttävän rajalliset varansa. Siksi hän tajuaa, mitä mieltä tämä olisi tällaisesta hankinnasta. Vastaavasti kun perehdymme yhä paremmin Jehovan ajattelu- ja toimintatapaan, tajuamme yhä selvemmin, mitä taivaallinen Isämme haluaisi meidän tekevän eri tilanteissa.

MITEN OPPIA TUNTEMAAN JEHOVAN AJATTELUTAPA?

11. Mitä kysymyksiä voisimme pohtia, kun luemme tai tutkimme Raamattua? (Ks. tekstiruutu ” Tutkiessasi Jumalan sanaa kysy itseltäsi”.)

11 Voidaksemme perehtyä Jehovan ajattelutapaan meidän täytyy antaa henkilökohtaiselle tutkimiselle tärkeä sija elämässämme. Kun luemme tai tutkimme Jumalan sanaa, voisimme kysyä itseltämme: mitä tämä aineisto paljastaa Jehovasta, hänen vanhurskaista teistään ja hänen ajattelustaan? Meillä tulisi olla samankaltainen asenne kuin psalmista Daavidilla, joka lauloi: ”Saata minut tuntemaan omat tiesi, oi Jehova, opeta minulle omat polkusi. Saata minut vaeltamaan totuudessasi ja opeta minua, sillä sinä olet pelastukseni Jumala. Sinuun olen pannut toivoni kaiken päivää.” (Ps. 25:4, 5.) Mietiskellessäsi jotakin raamatunkohtaa voisit pohtia seuraavanlaisia kysymyksiä: Miten voin soveltaa tätä tietoa elämässäni? Missä voin hyödyntää sitä? Voinko käyttää sitä kotona, työssä tai ehkä kenttäpalveluksessa? Kun olemme selvittäneet, missä aineistoa voidaan käyttää, meidän on helpompi tajuta, miten soveltaa sitä käytäntöön.

12. Miten julkaisumme ja kokouksemme auttavat meitä saamaan selville, mitä Jehova ajattelee eri asioista?

12 Toinen tapa perehtyä paremmin Jehovan ajatteluun on kiinnittää huomiota hänen järjestöltään tulevaan raamatulliseen ohjaukseen. Esimerkiksi Vartiotornin julkaisujen hakemisto ja Jehovan todistajien tiedonhakuopas auttavat meitä saamaan selville Jehovan näkemyksen lukuisissa tilanteissa, joissa meidän on tehtävä henkilökohtaisia ratkaisuja. Meille on paljon hyötyä myös siitä, että kuuntelemme huolellisesti seurakunnan kokouksissa ja esitämme niissä kommentteja. Kun mietimme niissä opetettavia asioita, meidän on helpompi omaksua Jehovan ajattelutapa. Hyödyntämällä ahkerasti Jehovan järjestelyjä hengellisen ravinnon jakamiseksi opimme yhä paremmin tekemään elämässämme ratkaisuja, jotka rakastava Jumalamme siunaa.

ANNA JEHOVAN AJATTELUN OHJATA RATKAISUJASI

13. Valaise sitä, miten Jehovan ajattelutavan pohtiminen auttaa tekemään viisaita ratkaisuja.

13 Valaistaanpa sitä, miten Jehovan ajattelutavan tunteminen auttaa tekemään viisaita ratkaisuja. Valtakunnan julistajina haluamme ehkä aloittaa kokoaikaisen palveluksen ja ryhtyä vakituisiksi tienraivaajiksi. Jotta se olisi mahdollista, alamme yksinkertaistaa elämäämme. Samalla meitä kuitenkin askarruttaa, voimmeko olla aidosti onnellisia, jos meillä on vähemmän aineellista. Mikään Raamatun käsky ei tietenkään velvoita meitä toimimaan tienraivaajina. Voisimme jatkaa Jehovan palvelusta uskollisina julistajina. Jeesus kuitenkin vakuuttaa, että ne jotka tekevät uhrauksia Valtakunnan hyväksi, saavat runsaasti siunauksia. (Lue Luukkaan 18:29, 30.) Lisäksi Raamattu osoittaa Jehovan olevan hyvillään, kun annamme hänelle ”vapaaehtoisia uhrilahjoja” ja teemme iloiten parhaamme hänen palvontansa edistämiseksi (Ps. 119:108; 2. Kor. 9:7). Epäilemättä nämä raamatunkohdat auttavat meitä tajuamaan Jehovan tahdon. Pohtimalla niitä ja pyytämällä ohjausta Jehovalta voimme tehdä tilanteeseemme sopivan ratkaisun, jota taivaallinen Isämme siunaa.

14. Miten voisit saada selville, miellyttääkö jokin pukeutumistyyli Jehovaa?

14 Otetaanpa toinen esimerkki. Kuvittele, että pidät jostakin pukeutumistyylistä, joka saattaisi häiritä joitakin seurakunnan jäseniä. Tiedät kuitenkin, ettei mikään nimenomainen Raamatun laki kiellä sitä. Mitä mieltä Jehova on? Apostoli Paavali kirjoitti seuraavan henkeytetyn neuvon: ”Haluan naisten kaunistavan itsensä huolitellulla puvulla, häveliäästi ja tervemielisesti, ei palmikoiduin hiuslaittein eikä kullalla tai helmillä tai hyvin kalliilla vaatetuksella, vaan hyvillä teoilla, mikä sopii naisille, jotka tunnustavat kunnioittavansa Jumalaa.” (1. Tim. 2:9, 10.) Periaatteessa tämä neuvo soveltuu yhtä lailla kristittyihin miehiin. Vihkiytyneinä Jehovan palvelijoina emme ole kiinnostuneita ainoastaan omista mieltymyksistämme vaan myös siitä, miten ulkoasumme saattaisi vaikuttaa toisiin. Vaatimattomuus ja rakkaus saavat meidät ottamaan huomioon uskonveljiemme mielipiteet, niin ettemme häiritse tai loukkaa heitä. (1. Kor. 10:23, 24; Fil. 3:17.) Kun pidämme mielessämme Raamatun neuvot, voimme tajuta Jehovan ajattelutavan ja tehdä häntä miellyttäviä ratkaisuja.

15, 16. a) Millaisia tunteita Jehovassa herää, jos ajattelemme moraalittomia asioita? b) Miten voimme viihdettä valitessamme tietää, mikä miellyttää Jehovaa? c) Millä tavoin tärkeät ratkaisut tulee tehdä?

15 Raamatusta huomaamme, että Jehova on pahoillaan, kun ihmiset toimivat jumalattomasti ja heidän ”ajatustensa kaikki taipumukset ovat kaiken aikaa ainoastaan pahat”. (Lue 1. Mooseksen kirjan 6:5, 6.) Tämän perusteella tajuamme, että seksifantasiat ovat väärin. Ne voivat johtaa vakavaan syntiin, joka kielletään Raamatussa ja joka on vastoin Jehovan ajattelutapaa. Opetuslapsi Jaakob kirjoitti: ”Ylhäältä tuleva viisaus on ennen kaikkea siveellisesti puhdas, sitten rauhaisa, järkevä, altis tottelemaan, täynnä armoa ja hyviä hedelmiä, se ei tee puolueellisia erotuksia eikä ole ulkokultainen.” (Jaak. 3:17.) Tämän tiedon tulisi saada meidät luopumaan viihteestä, joka ruokkii epäpuhtaita ajatuksia ja taipumuksia. Tarkkanäköisten kristittyjen ei tarvitse aprikoida, olisiko hyväksyttävää viettää aikaa sellaisen kirjan, elokuvan tai pelin parissa, jossa esitetään Jehovalle vastenmielisiä asioita. Hänen näkemyksensä tällaisista asioista käy selvästi ilmi hänen Sanastaan.

16 Monissa tilanteissa on useita hyviä ratkaisuja, jotka miellyttävät Jehovaa. Joitakin tärkeitä ratkaisuja tehtäessä on silti hyvä kysyä neuvoa vanhimmilta tai muilta kokeneilta kristityiltä (Tit. 2:3–5; Jaak. 5:13–15). Olisi tietysti sopimatonta pyytää toisia päättämään asia puolestamme. Kristittyjen täytyy valmentaa ja käyttää havaintokykyään (Hepr. 5:14). Meidän kaikkien tulee toimia seuraavien Paavalin henkeytettyjen sanojen mukaisesti: ”Kukin joutuu kantamaan oman kuormansa.” (Gal. 6:5.)

17. Mitä hyötyä meille on siitä, että teemme Jehovaa miellyttäviä ratkaisuja?

17 Kun nojaudumme ratkaisuissamme Jehovan ajatteluun, pääsemme lähemmäksi häntä (Jaak. 4:8). Saamme hänen hyväksyntänsä ja siunauksensa. Tämä vuorostaan vahvistaa uskoamme taivaalliseen Isäämme. Siksi haluamme etsiä opastusta Raamatun laeista ja periaatteista, sillä ne heijastavat Jumalan näkemystä asioista. Voimme tietenkin aina oppia Jehovasta jotakin uutta (Job 26:14). Mutta jos näemme vaivaa, voimme jo nyt hankkia viisautta, tietoa ja tarkkanäköisyyttä, joita hyvien ratkaisujen tekeminen vaatii (Sananl. 2:1–5). Epätäydellisten ihmisten ajatukset ja suunnitelmat tulevat ja menevät, mutta – kuten psalmista osuvasti kirjoitti – ”Jehovan neuvo pysyy ajan hämärään asti, hänen sydämensä ajatukset sukupolvesta sukupolveen” (Ps. 33:11). Voimme selvästikin onnistua parhaiten henkilökohtaisten ratkaisujen tekemisessä, kun ajattelumme ja toimintamme ovat sopusoinnussa rajattoman viisaan Jumalamme Jehovan ajattelun kanssa.