Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 5

”Me haluamme kulkea teidän kanssanne”

”Me haluamme kulkea teidän kanssanne”

”Me haluamme kulkea teidän kanssanne, sillä olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.” (SAK. 8:23)

LAULU 26 ”Sen te teitte minulle”

ESITTELY *

Muilla lampailla (”kymmenellä miehellä”) on kunnia palvoa Jehovaa yhdessä voideltujen (”juutalaisen”) kanssa. (Ks. kpl:t 1–2.)

1. Mitä Jehova kertoi meidän ajastamme?

JEHOVA kertoi meidän ajastamme: ”Kymmenen miestä kaikista eri kieliä puhuvista kansoista tarttuu, niin, tarttuu lujasti juutalaisen vaatteeseen ja sanoo: ’Me haluamme kulkea teidän kanssanne, sillä olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.’” (Sak. 8:23.) ”Juutalaisella” tarkoitetaan tässä niitä, jotka Jumala on voidellut pyhällä hengellä. Heitä sanotaan myös ”Jumalan Israeliksi” (Gal. 6:16). ”Kymmenen miestä” edustavat niitä, joilla on toivo elää ikuisesti maan päällä. He tietävät, että Jehova tukee voideltuja kristittyjä, ja heistä on suuri kunnia palvella häntä heidän kanssaan.

2. Miten ”kymmenen miestä” ”kulkevat” voideltujen kanssa?

2 Nykyään on mahdotonta tietää jokaista maan päällä olevaa voideltua nimeltä, mutta siitä huolimatta ne, joilla on toivo elää maan päällä, voivat ”kulkea” voideltujen kanssa. * Miten? Raamatussa kerrotaan, että ”kymmenen miestä – – tarttuu lujasti juutalaisen vaatteeseen ja sanoo: ’Me haluamme kulkea teidän kanssanne, sillä olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.’” Tässä raamatunkohdassa puhutaan yhdestä juutalaisesta, mutta pronomini ”teidän” antaa ymmärtää, että tarkoitetaan useampaa kuin yhtä ihmistä. Tämä juutalainen ei siis ole  vain yksi ihminen, vaan hän edustaa voideltujen koko ryhmää. Ne joita ei ole voideltu, palvelevat Jehovaa yhdessä voideltujen kanssa. He eivät kuitenkaan pidä voideltuja johtajinaan, koska he ymmärtävät, että heitä johtaa Jeesus (Matt. 23:10).

3. Mihin kysymyksiin tässä kirjoituksessa vastataan?

3 Jumalan kansan keskuudessa on edelleen voideltuja kristittyjä, ja siksi jotkut saattavat pohtia: 1) Miten voideltujen tulisi suhtautua itseensä? 2) Miten niitä, jotka nauttivat muistojuhlassa leipää ja viiniä, pitäisi kohdella? 3) Tulisiko meidän olla huolissamme, jos noita vertauskuvia nauttivien määrä kasvaa? Tässä kirjoituksessa vastataan näihin kysymyksiin.

MITEN VOIDELTUJEN TULISI SUHTAUTUA ITSEENSÄ?

4. Mihin 1. Korinttilaiskirjeen 11:27–29:ssä olevaan varoitukseen voideltujen tulisi suhtautua vakavasti ja miksi?

4 Voideltujen tulisi suhtautua vakavasti 1. Korinttilaiskirjeen 11:27–29:ssä olevaan varoitukseen. (Lue.) Miten voideltu voisi nauttia muistojuhlassa leipää ja viiniä ”arvottomalla tavalla”? Hän tekisi  niin, jos hän nauttisi näitä vertauskuvia mutta ei eläisi oikeaa ja väärää koskevien Jehovan normien mukaan (Hepr. 6:4–6; 10:26–29). Voidellut ymmärtävät, että heidän täytyy pysyä uskollisina, jotta he saisivat ”palkinnon, Jumalalta kutsun taivaaseen Kristuksen Jeesuksen välityksellä” (Fil. 3:13–16).

5. Miten voideltujen kristittyjen tulisi suhtautua itseensä?

5 Jehovan pyhä henki auttaa hänen palvelijoitaan olemaan nöyriä ja varomaan ylpeyttä (Ef. 4:1–3; Kol. 3:10, 12). Voidellut eivät siis ajattele olevansa parempia kuin muut. He tietävät, että Jehova ei välttämättä anna voidelluille enemmän pyhää henkeä kuin muille palvelijoilleen. He eivät ajattele ymmärtävänsä Raamatun totuuksia paremmin kuin kukaan muu. He eivät koskaan sanoisi kenellekään, että myös hänet on voideltu ja että hänen pitäisi alkaa nauttia vertauskuvia. Sen sijaan he tunnustavat nöyrästi, että vain Jehova kutsuu ihmisiä elämään taivaassa.

6. Miten voideltujen kristittyjen tulisi 1. Korinttilaiskirjeen 4:7, 8:n mukaan toimia?

6 Voidellut pitävät suurena kunniana sitä, että heidät on kutsuttu taivaaseen, mutta he eivät odota toisilta erityiskohtelua (Fil. 2:2, 3). He tietävät myös, että kun Jehova voiteli heidät, hän ei ilmoittanut siitä muille. Niinpä voideltu kristitty ei ylläty, vaikka kaikki eivät heti uskoisi, että hänet on voideltu. Hän ymmärtää, että Raamattu varoittaa uskomasta herkästi niitä, jotka sanovat, että Jumala on antanut heille jonkin erikoistehtävän (Ilm. 2:2). Voideltu kristitty ei haluaisi kohdistaa huomiota itseensä, ja siksi hän ei kertoisi niille, jotka hän tapaa ensimmäistä kertaa, että hän on voideltu. Hän ei myöskään kerskailisi siitä muille. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 4:7, 8.)

7. Mitä voidellut eivät halua tehdä ja miksi?

7 Voidellut kristityt eivät ajattele, että heidän pitäisi viettää aikaa vain toisten voideltujen kanssa, ikään kuin he kuuluisivat johonkin eliittiklubiin. He eivät hakeudu toisten voideltujen seuraan keskustellakseen heidän kanssaan voitelemisestaan tai tutkiakseen Raamattua vain heidän kanssaan (Gal. 1:15–17). Jos voidellut tekisivät näin, seurakunta ei pysyisi yhtenäisenä. He toimisivat vastoin pyhää henkeä, joka auttaa Jumalan kansaa säilyttämään rauhan ja yksimielisyyden (Room. 16:17, 18).

 MITEN VOIDELTUJA PITÄISI KOHDELLA?

Meidän ei tulisi kohdella voideltuja eikä vastuuasemassa olevia niin kuin kuuluisuuksia. (Ks. kpl 8.) *

8. Miksi meidän on hyvä miettiä sitä, miten kohtelemme voideltuja? (Ks. myös alav.)

8 Miten meidän pitäisi kohdella voideltuja veljiä ja sisaria? Olisi väärin ihailla ketään liikaa, vaikka hän olisi Kristuksen voideltu veli (Matt. 23:8–12). Kun Raamatussa puhutaan vanhimmista, siinä kannustetaan meitä ”jäljittelemään heidän uskoaan”, mutta meidän ei tule pitää ketään ihmistä johtajanamme (Hepr. 13:7). Raamatussa kyllä sanotaan, että jotkut ovat ”kaksinkertaisen kunnian arvoisia”, mutta se johtuu siitä, että he ”johtavat hyvin” ja ”työskentelevät kovasti puhumisen ja opettamisen hyväksi”, ei siitä, että he ovat voideltuja (1. Tim. 5:17). Voidelluista voisi olla kiusallista, jos heitä ylistettäisiin liikaa tai heille osoitettaisiin kohtuuttomasti huomiota. * Mikä vielä pahempaa, se voisi saada heidät ylpistymään (Room. 12:3). Kukaan meistä ei varmasti haluaisi tehdä mitään, mikä saisi jonkun Kristuksen voidellun veljen syyllistymään tällaiseen vakavaan virheeseen (Luuk. 17:2).

9. Miten voimme osoittaa kunnioitusta voideltuja kohtaan?

9 Miten voimme osoittaa kunnioitusta niitä kohtaan, jotka Jehova on voidellut? Emme kysy heiltä, miten heistä tuli voideltuja. Se on henkilökohtainen asia, jota meillä ei ole oikeutta tietää. (1. Tess. 4:11; 2. Tess. 3:11.) Meidän ei tulisi olettaa, että heidän puolisonsa, vanhempansa tai muut perheenjäsenensä ovat myös voideltuja. Taivaallisen elämän toivoa ei peritä perheenjäseniltä, vaan se saadaan Jumalalta (1. Tess. 2:12). Meidän ei myöskään pitäisi esittää kysymyksiä, jotka voisivat loukata muita. Emme esimerkiksi kysyisi voidellun veljen vaimolta, miltä hänestä tuntuu ajatus siitä, että hän tulee elämään ikuisesti maan päällä ilman puolisoaan. Voimme olla täysin varmoja, että uudessa maailmassa Jehova ”antaa kaikille eläville sen, mitä nämä haluavat” (Ps. 145:16).

10. Miten se, ettemme ”ihaile persoonallisuuksia”, on meille suojaksi?

10 Suojelemme myös itseämme, jos emme pidä voideltuja tärkeämpinä kuin muita. Raamatussa sanotaan, että jotkut voidellut eivät ehkä pysy uskollisina (Matt. 25:10–12; 2. Piet. 2:20, 21). Jos varomme ”ihailemasta persoonallisuuksia”, emme ala seurata ihmisiä, emme edes niitä, jotka ovat voideltuja tai tunnettuja kristittyjä tai jotka ovat palvelleet Jehovaa pitkään (Juud. 16, alav.). Emme menetä uskoamme Jehovaan tai lakkaa palvelemasta häntä, jos joku heistä ei pysy uskollisena tai jättää seurakunnan.

ONKO VERTAUSKUVIA NAUTTIVIEN MÄÄRÄSTÄ SYYTÄ HUOLESTUA?

11. Mitä on tapahtunut niiden määrälle, jotka nauttivat muistojuhlan vertauskuvia?

11 Monien vuosien ajan muistojuhlan vertauskuvia nauttivien määrä väheni, mutta viime vuosina tuo määrä on jatkuvasti kasvanut. Tämän ei kuitenkaan pitäisi huolestuttaa meitä. Tarkastellaan seuraavaksi, miksi ei.

12. Miksi meidän ei pitäisi olla huolissamme niiden määrästä, jotka nauttivat muistojuhlan vertauskuvia?

12 ”Jehova tuntee ne, jotka kuuluvat hänelle” (2. Tim. 2:19). Toisin kuin Jehova ne veljet, jotka laskevat muistojuhlassa vertauskuvia nauttivien määrän, eivät  tiedä, ketkä todella ovat voideltuja. Tähän määrään sisältyy siis sellaisia, jotka ajattelevat olevansa voideltuja mutta eivät ole. Esimerkiksi jotkut, jotka ovat nauttineet vertauskuvia, ovat myöhemmin lopettaneet sen. Toisilla saattaa olla henkisiä ongelmia, joiden vuoksi he uskovat, että he tulevat hallitsemaan Kristuksen kanssa taivaassa. Emme selvästikään tiedä tarkasti, miten paljon voideltuja vielä on maan päällä.

13. Sanotaanko Raamatussa, kuinka paljon voideltuja maan päällä on, kun suuri ahdinko alkaa?

13 Voideltuja on monissa osissa maailmaa, kun Jeesus tulee kokoamaan heidät taivaaseen (Matt. 24:31). Raamatussa osoitetaan, että viimeisinä päivinä maan päällä on jäljellä vähän voideltuja (Ilm. 12:17). Siinä ei kuitenkaan sanota, kuinka paljon heitä on jäljellä silloin, kun suuri ahdinko alkaa.

Miten meidän pitäisi reagoida, jos joku nauttii muistojuhlan vertauskuvia? (Ks. kpl 14.)

14. Mitä meidän täytyy ymmärtää voideltujen valitsemisesta, kuten osoitetaan Roomalaiskirjeen 9:11, 16:ssa?

14 Jehova päättää, milloin hän valitsee voidellut (Room. 8:28–30). Jehova alkoi valita voideltuja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Näyttää siltä, että ensimmäisellä vuosisadalla kaikki aidot kristityt olivat voideltuja. Seuraavina vuosisatoina useimmat kristityiksi tunnustautuvat eivät todellisuudessa seuranneet Kristusta. Noina vuosina Jehova kuitenkin voiteli ne harvat, jotka olivat aitoja kristittyjä. He olivat kuin vehnä, jonka Jeesus sanoi kasvavan rikkakasvien joukossa (Matt. 13:24–30). Viimeisinä päivinä Jehova on jatkanut 144 000:een kuuluvien  valitsemista. * Jos siis Jumala päättää valita joitain heistä juuri ennen loppua, meidän ei tulisi kyseenalaistaa hänen viisauttaan. (Lue Roomalaiskirjeen 9:11, 16.) * Meidän täytyy varoa, ettemme reagoi samalla tavalla kuin työntekijät eräässä Jeesuksen vertauksessa. He valittivat siitä, miten heidän isäntänsä kohteli niitä, jotka olivat aloittaneet työnteon viimeisellä tunnilla (Matt. 20:8–15).

15. Kuuluvatko kaikki voidellut Matteuksen 24:45–47:ssä mainittuun ”uskolliseen ja ymmärtäväiseen orjaan”? Selitä.

15 Kaikki, joilla on toivo elää taivaassa, eivät kuulu ”uskolliseen ja ymmärtäväiseen orjaan”. (Lue Matteuksen 24:45–47.) Samoin kuin ensimmäisellä vuosisadalla nykyäänkin Jehova ja Jeesus antavat hengellistä ruokaa monille muutamien veljien välityksellä. Ensimmäisellä vuosisadalla vain harvat voidellut kristityt osallistuivat Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten kirjoittamiseen. Nykyään vain joillain voidelluilla kristityillä on vastuu antaa Jumalan kansalle ”ruokaa oikeaan aikaan”.

16. Mitä olet oppinut tästä kirjoituksesta?

16 Mitä tämä artikkeli on opettanut meille? Jehova on päättänyt antaa ikuisen elämän maan päällä useimmille palvelijoilleen ja elämän taivaassa sille pienelle joukolle, joka tulee hallitsemaan Jeesuksen kanssa. Jehova palkitsee kaikki palvelijansa – sekä ”juutalaisen” että ”kymmenen miestä” – ja odottaa heidän tottelevan samoja lakeja ja pysyvän uskollisina. Heidän kaikkien täytyy olla nöyriä, palvella häntä yhdessä yhtenäisenä joukkona ja työskennellä seurakunnan rauhan hyväksi. Lopun lähestyessä meidän kaikkien on tärkeää palvella Jehovaa ja seurata Kristusta ”yhtenä laumana” (Joh. 10:16).

^ kpl 5 Kristuksen kuoleman muistojuhlaa vietetään tänä vuonna tiistaina 7. huhtikuuta. Miten meidän pitäisi suhtautua niihin, jotka nauttivat muistojuhlan vertauskuvia? Pitäisikö meidän huolestua, jos vertauskuvia nauttivien määrä kasvaa edelleen? Tässä kirjoituksessa, joka perustuu vuoden 2016 tammikuun Vartiotornissa julkaistuun aineistoon, vastataan näihin kysymyksiin.

^ kpl 2 Psalmin 87:5, 6 mukaisesti Jumala saattaa tulevaisuudessa paljastaa kaikkien niiden nimet, jotka hallitsevat Jeesuksen kanssa taivaassa (Room. 8:19).

^ kpl 8 Ks. tekstiruutu ”Rakkaus ’ei käyttäydy sopimattomasti’”, Vartiotorni tammikuu 2016.

^ kpl 14 Vaikka Apostolien tekojen 2:33:ssa osoitetaan, että pyhä henki vuodatetaan Jeesuksen välityksellä, Jehova kutsuu kunkin voidellun.

^ kpl 14 Aiheesta lisää: ”Lukijoiden kysymyksiä”, Vartiotorni 1.5.2007.

LAULU 34 Tahdon elää nuhteettomasti

^ kpl 56 KUVA: Olisi epäkunnioittavaa, jos päätoimiston edustaja ja hänen vaimonsa ympäröitäisiin konventissa ja heistä alettaisiin ottaa valokuvia.