Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

”Luota Jehovaan ja tee hyvää”

”Luota Jehovaan ja tee hyvää”

”Luota Jehovaan ja tee hyvää – – ja toimi uskollisesti.” (PS. 37:3)

LAULUT: 133, 63

1. Mitä ainutlaatuisia kykyjä Jehova on antanut ihmisille?

KUN Jehova loi ihmiset, hän istutti heihin ainutlaatuisia kykyjä. Hän on antanut meille ajattelukyvyn, minkä ansiosta voimme ratkaista ongelmia ja suunnitella tulevaisuutta (Sananl. 2:11). Hän on antanut meille myös voimaa, niin että pystymme toteuttamaan suunnitelmiamme ja työskentelemään tavoitteidemme hyväksi (Fil. 2:13). Lisäksi hän on luonut meihin omantunnon, synnynnäisen oikean ja väärän tajun, joka auttaa meitä karttamaan väärintekemistä ja korjaamaan virheemme (Room. 2:15).

2. Miten Jehova odottaa meidän käyttävän kykyjämme?

2 Jehova odottaa meidän käyttävän kykyjämme hyvin. Miksi? Koska hän rakastaa meitä ja tietää, että se tuottaa meille tyydytystä. Sanansa välityksellä Jehova kehottaa toistuvasti meitä käyttämään kykyjämme hyvään tarkoitukseen. Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa sanotaan esimerkiksi: ”Ahkeran suunnitelmat ovat varmasti hyödyksi” ja ”Kaikki, mitä kätesi löytää tehdäkseen, tee voimallasi” (Sananl. 21:5; Saarn. 9:10). Kreikkalaisissa kirjoituksissa kehotetaan: ”Niin kauan kuin meillä on siihen suotuisaa aikaa, tehkäämme hyvää kaikille” ja ”Siinä määrin kuin kukin on jotakin lahjaa saanut, käyttäkää sitä toistenne palvelemiseen” (Gal. 6:10; 1. Piet. 4:10). Jehova selvästikin haluaa, että teemme itsemme ja toisten hyväksi sen, minkä voimme.

3. Mitä rajoituksia ihmisillä on?

3 Toisaalta Jehova tietää, että ihmisillä on rajoituksensa. Emme pysty omin avuin pääsemään eroon epätäydellisyydestä, synnistä ja kuolemasta. Emme myöskään voi kontrolloida toisia ihmisiä, sillä meillä kaikilla on vapaa tahto. (1. Kun. 8:46.) Ja hankimmepa miten paljon tietoa tai kokemusta tahansa, olemme Jehovaan verrattuna aina ikään kuin lapsia (Jes. 55:9).

Kun kohtaat ongelmia, ”luota Jehovaan ja tee hyvää”.

4. Mitä tässä kirjoituksessa käsitellään?

4 Meidän on tärkeää kaikissa tilanteissa luottaa siihen, että Jehova opastaa ja tukee meitä ja tekee puolestamme sen, mihin emme itse pysty. Samalla meidän tulee tehdä voitavamme ongelmien ratkaisemiseksi ja toisten auttamiseksi. (Lue psalmi 37:3.) Toisin sanoen meidän tulee sekä ”luottaa Jehovaan” että ”tehdä hyvää”; meidän täytyy ”toimia uskollisesti”. Katsotaanpa, mitä opimme Nooasta, Daavidista ja muista uskollisista Jehovan palvelijoista, jotka luottivat häneen ja myös tekivät oman osansa. Tulemme huomaamaan, että oli asioita, joihin he eivät pystyneet, ja että he päättivät keskittyä siihen, mitä he pystyivät tekemään.

PAHAN MAAILMAN KESKELLÄ

5. Kuvaile Nooan tilannetta.

5 Nooa eli maailmassa, joka oli ”täynnä väkivaltaa” ja moraalittomuutta (1. Moos. 6:4, 9–13). Hän tiesi, että Jehova tulisi aikanaan tuhoamaan silloisen pahan maailman. Siitä huolimatta ympärillä rehottava pahuus varmasti vaivasi häntä. Noissa olosuhteissa Nooa ymmärsi, että oli asioita, joita hän ei pystynyt tekemään, ja toisaalta asioita, joita hän pystyi tekemään.

Vastustusta saarnaamistyössä (Ks. kpl:t 6–9.)

6, 7. a) Mitä Nooa ei pystynyt tekemään? b) Missä suhteessa meidän tilanteemme on samanlainen kuin Nooan?

6 Mitä Nooa ei pystynyt tekemään? Vaikka Nooa saarnasi uskollisesti Jehovan varoitussanomaa, hän ei voinut pakottaa ympärillään olevia pahoja ihmisiä ottamaan sanomaa vastaan. Hän ei myöskään pystynyt jouduttamaan vedenpaisumuksen tuloa. Nooan täytyi luottaa siihen, että Jehova poistaisi pahuuden niin kuin oli luvannut ja tekisi sen juuri oikeaan aikaan (1. Moos. 6:17).

7 Mekin elämme pahassa maailmassa, jonka Jehova on luvannut hävittää (1. Joh. 2:17). Saarnaamme ”valtakunnan hyvää uutista”, mutta emme voi pakottaa ihmisiä ottamaan sitä vastaan. Emme myöskään pysty mitenkään jouduttamaan ”suuren ahdistuksen” tuloa. (Matt. 24:14, 21.) Tarvitsemme Nooan tavoin lujaa uskoa ja luottamusta siihen, että Jumala puuttuu pian asioihin (Ps. 37:10, 11). Olemme varmoja siitä, että Jehova ei salli tämän pahan maailman olla olemassa päivääkään pitempään kuin hänen tarkoituksensa vaatii (Hab. 2:3).

8. Mihin Nooa keskittyi elämässään? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

8 Mitä Nooa pystyi tekemään? Nooa ei lannistunut sen vuoksi, mihin hän ei pystynyt vaikuttamaan, vaan keskittyi siihen, mihin hän pystyi. ”Vanhurskauden saarnaajana” hän julisti uskollisesti Jehovan varoitussanomaa (2. Piet. 2:5). Tämä epäilemättä auttoi Nooaa pitämään uskonsa vahvana. Sen lisäksi että Nooa saarnasi, hän käytti fyysisiä ja henkisiä kykyjään arkin rakentamiseen, jonka Jehova oli antanut hänen tehtäväkseen. (Lue Heprealaiskirjeen 11:7.)

9. Miten voimme jäljitellä Nooan esimerkkiä?

9 Nooan tavoin meilläkin on ”runsaasti tehtävää Herran työssä” (1. Kor. 15:58). Voimme ehkä olla mukana rakentamassa ja kunnostamassa valtakunnansaleja ja konventtisaleja, tai meillä voi olla mahdollisuus auttaa konventtijärjestelyissä tai työskennellä haaratoimistossa tai etäkäännöstoimistossa. Ennen kaikkea pysymme kiireisinä saarnaamistyössä, jonka tiedämme vahvistavan tulevaisuudentoivoamme. Eräs uskollinen sisar sanoi: ”Kun puhun toisille Jumalan valtakunnan siunauksista – –, näen, ettei heillä ole minkäänlaista toivoa eikä ratkaisua ongelmiinsa.” Miten erilainen meidän tilanteemme onkaan! Toivostamme kertominen toisille lujittaa myönteistä näkemystämme tulevaisuudesta ja auttaa meitä jatkamaan elämän kilpajuoksua hellittämättä (1. Kor. 9:24).

KUN TEEMME SYNTIÄ

10. Kuvaile Daavidin tilannetta.

10 Kuningas Daavid oli uskollinen Jehovan palvelija, ja Jehova sanoi häntä ”sydämensä mukaiseksi mieheksi” (Apt. 13:22). Siitä huolimatta hän syyllistyi vakavaan syntiin. Hän teki aviorikoksen Batseban kanssa. Mikä vielä pahempaa, hän yritti salata syntinsä ja tapatti taistelussa Batseban aviomiehen Uurian. Daavid jopa pani Uurian itsensä viemään perille kirjeen, jossa oli ohjeet tämän surmaamisesta. (2. Sam. 11:1–21.) Daavidin synnit tulivat vääjäämättä päivänvaloon (Mark. 4:22). Miten hän silloin reagoi?

Menneet synnit (Ks. kpl:t 11–14.)

11, 12. a) Mitä Daavid ei pystynyt tekemään, kun hän oli syyllistynyt syntiin? b) Mitä Jehova tekee hyväksemme, jos kadumme?

11 Mitä Daavid ei pystynyt tekemään? Daavid ei saanut tehtyä tekemättömäksi. Hän ei myöskään voinut paeta väärintekojensa seurauksia vaan joutui kärsimään niistä lopun elämäänsä (2. Sam. 12:10–12, 14). Siksi Daavid tarvitsi uskoa. Hänen täytyi luottaa siihen, että kun hän katuisi aidosti, Jehova antaisi hänelle anteeksi ja auttaisi häntä kestämään tekojensa seuraukset.

12 Me kaikki olemme epätäydellisiä ja teemme syntiä. Jotkin virheet ovat vakavampia kuin toiset. Joskus emme voi mitenkään korjata tapahtunutta. Meidän täytyy ehkä vain elää tekojemme seurausten kanssa (Gal. 6:7). Luotamme kuitenkin siihen Jehovan lupaukseen, että jos kadumme, hän tukee meitä vaikeuksien keskellä – vaikka nämä vaikeudet olisivat omaa syytämme. (Lue Jesajan 1:18, 19; Apostolien tekojen 3:19.)

13. Mikä auttoi Daavidia toipumaan hengellisesti?

13 Mitä Daavid pystyi tekemään? Daavid antoi Jehovan auttaa häntä toipumaan hengellisesti. Hän esimerkiksi otti vastaan oikaisua Jehovan edustajalta profeetta Natanilta (2. Sam. 12:13). Daavid myös tunnusti syntinsä rukouksessa Jehovalle ja ilmaisi vilpittömän halunsa päästä takaisin hänen suosioonsa (Ps. 51:1–17). Sen sijaan, että Daavid olisi antanut syyllisyyden lamauttaa itsensä, hän oppi virheistään. Hän ei koskaan syyllistynyt uudestaan näihin vakaviin synteihin. Vuosia myöhemmin hän kuoli uskollisena, ja sellaisena Jehova muistaa hänet (Hepr. 11:32–34).

14. Mitä opimme Daavidista?

14 Mitä opimme Daavidista? Jos syyllistymme vakavaan syntiin, meidän täytyy katua vilpittömästi ja pyytää Jehovalta anteeksi. Meidän tulee tunnustaa syntimme hänelle (1. Joh. 1:9). Lisäksi meidän täytyy puhua vanhimmille, koska heiltä saamme hengellistä apua. (Lue Jaakobin kirjeen 5:14–16.) Kun käytämme hyväksemme Jehovan järjestelyjä, osoitamme, että luotamme hänen lupaukseensa parantaa meidät hengellisesti ja antaa meille anteeksi. Meidän on tärkeää ottaa virheistä opiksemme ja jatkaa Jehovan palvelemista luottavaisin mielin (Hepr. 12:12, 13).

MUISSA TILANTEISSA

Terveysongelmat (Ks. kpl 15.)

15. Mitä opimme Hannan esimerkistä?

15 Mieleesi tulee todennäköisesti muitakin Raamatun henkilöitä, jotka luottivat Jehovaan ja tekivät voitavansa vaikeissa olosuhteissa. Esimerkiksi Hanna oli hedelmätön, eikä hän itse voinut asialle mitään. Hän kuitenkin luotti siihen, että Jehova voisi lohduttaa häntä. Siksi Hanna palvoi edelleen Jehovaa tabernaakkelissa ja avasi sydämensä hänelle rukouksessa (1. Sam. 1:9–11). Hanna on erinomainen malli meille. Kun meillä on terveysongelmia tai muita vaikeuksia, joita emme pysty poistamaan, voimme heittää huolemme Jehovalle ja luottaa siihen, että hän huolehtii meistä (1. Piet. 5:6, 7). Pyrimme myös parhaamme mukaan hyötymään seurakunnan kokouksista ja muista hengellisistä lahjoista, joita saamme Jehovan järjestöltä (Hepr. 10:24, 25).

Kapinalliset lapset (Ks. kpl 16.)

16. Mitä vanhemmat voivat oppia iäkkäästä Samuelista?

16 Entä mitä on sanottava uskollisista vanhemmista, joiden lapset ovat lakanneet palvelemasta Jehovaa? Iäkäs Samuel ei voinut pakottaa aikuisia poikiaan noudattamaan vanhurskaita normeja, joita hän oli heille opettanut (1. Sam. 8:1–3). Hänen täytyi jättää asia Jehovan käsiin. Samuel päätti kuitenkin itse pysyä uskollisena taivaalliselle Isälleen Jehovalle ja miellyttää häntä (Sananl. 27:11). Nykyään monet kristityt vanhemmat ovat samankaltaisessa tilanteessa. He luottavat siihen, että Jehova on tuhlaajapoikavertauksen isän tavoin aina valmis toivottamaan katuvat synnintekijät tervetulleeksi takaisin (Luuk. 15:20). Tällaisten vanhempien täytyy itse pysyä uskollisina Jehovalle ja toivoa, että heidän esimerkkinsä kannustaa heidän lapsiaan palaamaan seurakuntaan.

Taloudelliset vaikeudet (Ks. kpl 17.)

17. Miksi köyhän lesken esimerkki on rohkaiseva?

17 Ajatellaanpa myös Jeesuksen päivinä elänyttä köyhää leskeä. (Lue Luukkaan 21:1–4.) Hän ei voinut mitään niille turmeltuneille tavoille, joita temppelissä harjoitettiin, eikä hän luultavasti pystynyt parantamaan taloudellista tilannettaan (Matt. 21:12, 13). Siitä huolimatta hän lahjoitti vapaaehtoisesti ”kaksi hyvin vähäarvoista lanttia”, ”kaikki elatusvaransa, jotka hänellä oli”. Tämä uskollinen nainen luotti koko sydämestään Jehovaan. Hän tiesi, että jos hän asettaisi hengelliset asiat ensimmäiselle sijalle, Jehova huolehtisi hänen aineellisista tarpeistaan. Tämä luottamus sai lesken tukemaan tosi palvontaa varten tehtyä järjestelyä. Mekin voimme luottaa siihen, että jos pidämme Valtakunnan etusijalla, Jehova auttaa meitä saamaan kaiken tarvittavan (Matt. 6:33).

18. Kerro esimerkki veljestä, jolla oli oikea asenne.

18 Monet nykyajan kristityt ovat samoin ilmaisseet luottamusta Jehovaan ja tehneet omissa olosuhteissaan sen, minkä voivat. Veli nimeltä Malcolm pysyi uskollisena aina siihen asti, kun hän kuoli vuonna 2015. Hän ja hänen vaimonsa palvelivat Jehovaa vuosikymmenet, ja heillä oli elämässään hyviä ja huonoja aikoja. Malcolm sanoi: ”Elämä on toisinaan arvaamatonta ja epävarmaa. Sen tuomista haasteista on joskus vaikea selviytyä. Jehova kuitenkin siunaa niitä, jotka nojautuvat häneen.” Minkä neuvon Malcolm antoi? ”Rukoile, että voisit olla Jehovan palveluksessa mahdollisimman tuottoisa ja toimelias. Keskity siihen, mitä voit tehdä, älä siihen, mihin et pysty.” *

19. a) Miksi vuoden 2017 vuositeksti on erittäin osuva? b) Miten aiot soveltaa vuoden 2017 vuositekstiä omaan elämääsi?

19 Koska nykyinen maailma ”menee yhä huonompaan suuntaan”, odotettavissa on entistä suurempia vaikeuksia (2. Tim. 3:1, 13). Nyt on tärkeämpää kuin koskaan, ettemme anna näiden vaikeuksien lamauttaa itseämme. Sen sijaan meidän täytyy kasvattaa luottamusta Jehovaan ja keskittyä siihen, mitä voimme tehdä. Vuoden 2017 vuositeksti onkin siksi erittäin osuva. Se kuuluu: ”Luota Jehovaan ja tee hyvää.” (Ps. 37:3.)

Vuositeksti 2017: ”Luota Jehovaan ja tee hyvää” (Psalmit 37:3)