Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 39

Tue ja rohkaise seurakunnan sisaria

Tue ja rohkaise seurakunnan sisaria

”Hyvää uutista kertoo naisten suuri armeija.” (PS. 68:11)

LAULU 137 Laulu uskollisille sisarille

ESITTELY *

Ahkerat sisaret osallistuvat kokouksiin, kenttätyöhön ja valtakunnansalin kunnossapitoon ja osoittavat välittävänsä hengellisistä veljistään ja sisaristaan. (Ks. kpl 1.)

1. Mitä sisaret tekevät Jehovan järjestön hyväksi, mutta millaisia haasteita monilla heistä on? (Ks. kansikuva.)

OLEMME hyvin iloisia siitä, että seurakunnissamme on monia ahkeria sisaria. He osallistuvat kokouksissa, kertovat hyvää uutista ja osoittavat välittävänsä hengellisistä veljistään ja sisaristaan. Jotkut heistä ovat mukana valtakunnansalin huoltotöissä. Sisarilla on tietysti myös haasteita. Jotkut heistä huolehtivat ikääntyneistä vanhemmistaan. Toiset joutuvat kestämään perheen vastustusta. Toiset taas ovat yksinhuoltajia, joiden täytyy hankkia perheen toimeentulo kovalla työllä.

2. Miksi meidän tulisi tukea ja rohkaista sisaria?

2 Miksi meidän pitäisi tukea ja rohkaista sisaria? Maailmassa naisia ei aina kohdella kunnioittavasti. Raamatussa kuitenkin kannustetaan tukemaan ja rohkaisemaan heitä. Esimerkiksi apostoli Paavali kehotti Rooman seurakuntaa ottamaan Foiben tervetulleena vastaan ja antamaan hänelle ”mitä tahansa apua hän tarvitseekin” (Room. 16:1, 2). Aiemmin Paavali oli todennäköisesti toisten fariseusten tapaan kohdellut naisia alempiarvoisina, mutta nyt kun hän oli kristitty, hän jäljitteli Jeesusta ja kohteli heitä kunnioittavasti ja ystävällisesti (1. Kor. 11:1).

3. Miten Jeesus kohteli naisia, ja miten hän suhtautui niihin naisiin, jotka tekivät Jumalan tahdon?

3 Jeesus kohteli kaikkia naisia kunnioittavasti (Joh. 4:27). Hän suhtautui heihin aivan eri tavalla kuin juutalaisten uskonnolliset johtajat. Eräässä Raamatun hakuteoksessa todetaan: ”Jeesus ei koskaan puhunut naisista halventavasti tai vähätellen.” Erityisen kunnioittavasti hän suhtautui niihin naisiin, jotka tekivät hänen Isänsä tahdon. Hän kutsui heitä sisarikseen ja sanoi, että hänen hengelliseen  perheeseensä kuului sekä miehiä että naisia. (Matt. 12:50.)

4. Mitä tässä artikkelissa tarkastellaan?

4 Jeesus oli aina valmis auttamaan hengellisiä sisariaan. Hän arvosti heitä ja puolusti heitä. Tarkastellaan nyt sitä, miten voimme jäljitellä Jeesusta ja kiinnittää huomiota seurakunnan sisariin.

KIINNITÄ HUOMIOTA RAKKAISIIN SISARIIMME

5. Miksi joistain sisarista voi tuntua, ettei heillä ole rakentavaa seuraa?

5 Olemmepa veljiä tai sisaria, me kaikki tarvitsemme hyvää seuraa. Joillekin sisarille tämä voi kuitenkin olla suuri haaste. Sisar nimeltä Jordan * sanoo: ”Olen naimaton, ja siksi minusta tuntuu usein, etten löydä paikkaani seurakunnassa enkä oikein sovi joukkoon.” Kristen-niminen tienraivaaja muutti uudelle alueelle, koska hän halusi tehdä enemmän kenttäpalvelusta. Hän toteaa: ”Uudessa seurakunnassa olo voi olla yksinäinen.” Joistain veljistä voi tuntua samalta. Uskonnollisesti jakautuneessa kodissa asuvat saattavat tuntea itsensä jotenkin ulkopuoliseksi omassa perheessään, ja samalla heistä voi tuntua, että he ovat kaukana hengellisestä perheestään. Ne, jotka eivät pääse liikkumaan kotinsa ulkopuolella, samoin kuin ne, joiden täytyy huolehtia sairaista perheenjäsenistä, voivat olla yksinäisiä. Esimerkiksi Annette kertoo: ”En voinut ottaa vastaan kyläkutsuja, koska huolehdin äidistäni.”

Voimme Jeesuksen tavoin osoittaa, että rakastamme uskollisia sisaria ja välitämme heistä. (Ks. kpl:t 6–9.) *

6. Miten Jeesus auttoi Marttaa ja Mariaa, kuten Luukkaan 10:38–42:ssa kerrotaan?

6 Jeesuksella oli aikaa hengellisille sisarilleen, ja hän oli heille tosi ystävä. Hänen ystäviään olivat esimerkiksi Maria ja Martta, jotka olivat ilmeisesti naimattomia. (Lue Luukkaan 10:38–42.) Jeesus sai puhetavallaan ja teoillaan heidät selvästikin tuntemaan olonsa mukavaksi hänen seurassaan. Kun Jeesus oli käymässä heidän luonaan, Maria ei epäröinyt istua Jeesuksen jalkojen juuressa kuuntelemassa hänen opetustaan. * Martta puolestaan kertoi Jeesukselle suoraan, mitä hän ajatteli siitä, ettei Maria osallistunut kotitöihin. Jeesus auttoi tässä tilanteessa kumpaakin naista hengellisesti. Hän osoitti välittävänsä heistä ja heidän veljestään Lasaruksesta käymällä heidän luonaan muulloinkin (Joh. 12:1–3). Ei ihme, että kun Lasarus sairastui vakavasti, Maria ja Martta tiesivät, että he voisivat pyytää apua Jeesukselta (Joh. 11:3, 5).

7. Miten voimme rohkaista sisaria?

7 Jotkut sisaret pystyvät olemaan toisten kristittyjen kanssa lähinnä seurakunnan kokouksissa. Haluamme siksi ottaa heidät kokouksissa lämpimästi vastaan, keskustella heidän kanssaan ja osoittaa, että olemme kiinnostuneita heistä. Aiemmin mainittu Jordan kertoo: ”Tuntuu todella hyvältä, kun toiset kiittävät vastauksistani, tekevät kanssani kenttäsopimuksia tai osoittavat jollain muulla tavalla välittävänsä minusta.” Meidän täytyy saada sisaret tuntemaan, että he ovat tärkeitä. Kia-niminen sisar sanoo: ”Jos en joskus pääse kokoukseen, saan tekstiviestin, jossa varmistetaan, että minulla on kaikki  hyvin. Silloin tiedän, että veljet ja sisaret välittävät minusta.”

8. Millä muilla tavoilla voimme jäljitellä Jeesusta?

8 Jeesuksen tavoin meidänkin tulisi varata aikaa sisarille. Voisimme ehkä kutsua heitä kotiimme kahville tai teelle tai tehdä jotain muuta mukavaa heidän kanssaan. Ollessamme yhdessä meidän olisi hyvä puhua rakentavista asioista (Room. 1:11, 12). Vanhimmat haluavat jäljitellä Jeesuksen asennetta. Jeesus tiesi, että naimattomuus olisi joillekin haastavaa, mutta hän sanoi selvästi, etteivät avioliitto ja lasten saaminen olleet avain pysyvään onnellisuuteen (Luuk. 11:27, 28). Todellinen onnellisuus tulee sen sijaan siitä, että pitää Jehovan palvelusta kaikkein tärkeimpänä elämässään (Matt. 19:12).

9. Miten vanhimmat voivat auttaa sisaria?

9 Erityisesti vanhinten täytyy suhtautua kristittyihin naisiin kuin sisariin ja äiteihin (1. Tim. 5:1, 2). Vanhinten on hyvä jutella sisarten kanssa joko ennen kokousta tai sen jälkeen. Kristen kertoo: ”Muuan vanhin huomasi, että minulla oli aina kiire, ja hän halusi tietää, millainen aikataulu minulla oli. Tuntui tosi hyvältä, että hän oli kiinnostunut minusta.” Kun vanhimmat  puhuvat säännöllisesti hengellisten sisartensa kanssa, he osoittavat välittävänsä heistä. * Aiemmin mainittu Annette kertoo, mitä hyötyä on siitä, että keskustelee säännöllisesti vanhinten kanssa: ”Minä opin tuntemaan heidät, ja he oppivat tuntemaan minut. Sitten kun minulla on vaikeaa, minun on helpompi mennä pyytämään heiltä apua.”

ARVOSTA SITÄ, MITÄ SISARET TEKEVÄT

10. Mitä sisaremme tarvitsevat?

10 Me kaikki, sekä miehet että naiset, tarvitsemme tunnustusta ja sitä, että kykymme ja työmme huomataan. Toisaalta jos emme saa kiitosta, voimme lannistua. Abigail-niminen naimaton tienraivaaja myöntää, että joskus hänestä tuntuu, ettei häntä arvosteta: ”Usein olen vain jonkun sisko tai jonkun tytär. Ihan kuin olisin näkymätön.” Pam-niminen naimaton sisar oli monta vuotta lähetystyössä ja palasi myöhemmin kotiin huolehtimaan vanhemmistaan. Hän on nyt yli 70-vuotias ja palvelee edelleen tienraivaajana. Pam sanoo: ”Rohkaisevinta on ollut se, kun toiset kertovat minulle, että he arvostavat minua.”

11. Miten Jeesus osoitti, että hän arvosti uskollisia naisia?

11 Jeesus arvosti niiden uskollisten naisten apua, jotka ”käyttivät omia varojaan” hänen palvelemiseensa (Luuk. 8:1–3). Lisäksi hän paljasti heille syvällisiä hengellisiä totuuksia. Hän esimerkiksi kertoi heille, että hän kuolisi ja saisi ylösnousemuksen (Luuk. 24:5–8). Hän valmisti näitä naisia edessä oleviin koettelemuksiin samoin kuin hän oli valmistanut apostoleja (Mark. 9:30–32; 10:32–34). Ja vaikka apostolit pakenivat paikalta, kun Jeesus pidätettiin, jotkut häntä tukeneet naiset pysyivät hänen lähellään, kun hän kuoli kidutuspaalussa (Matt. 26:56; Mark. 15:40, 41).

12. Mitä tehtäviä Jeesus antoi naisille?

12 Jeesus antoi naisille tärkeitä tehtäviä. Uskolliset naiset saivat todistaa ensimmäisinä, että Jeesus oli herätetty kuolleista. Hän pyysi heitä kertomaan ylösnousemuksestaan apostoleille. (Matt. 28:5, 9, 10.) Naisia on saattanut olla paikalla myös silloin, kun pyhä henki vuodatettiin vuoden 33 helluntaina. Siinä tapauksessa nämä juuri voidellut sisaret ovat voineet saada kyvyn puhua eri kieliä ja kertoa toisille ”Jumalan suurenmoisista teoista” (Apt. 1:14; 2:2–4, 11).

13. Mitä seurakunnan sisaret tekevät nykyään, ja miten voimme osoittaa arvostavamme sitä?

13 Myös nykyään sisaret ansaitsevat kiitoksen kaikesta siitä, mitä he tekevät Jehovan palveluksessa. He osallistuvat rakennus- ja huoltotöihin, tukevat vieraskielisiä ryhmiä ja tekevät vapaaehtoistyötä Betelissä. He ovat mukana antamassa katastrofiapua ja kääntämässä julkaisujamme, ja heitä palvelee tienraivaajina ja lähetystyöntekijöinä. Samoin kuin veljet myös sisaret voivat käydä Tienraivaajien palveluskoulun, Valtakunnan julistajien koulun tai Gilead-koulun. Lisäksi vaimo voi auttaa miestään niin, että tämä voi huolehtia tehtävistään seurakunnassa ja Jehovan järjestössä. Tällaiset veljet on annettu ”lahjaksi” seurakunnalle, mutta heidän olisi vaikea täyttää tehtävänsä, jos heidän vaimonsa ei tukisi heitä (Ef. 4:8). Miten sinä voisit tukea ahkeria sisariamme?

14. Mitä vanhinten on viisasta tehdä psalmin 68:11 valossa?

 14 Vanhinten on tärkeää ymmärtää, että hyvää uutista kertovien ”naisten suureen armeijaan” kuuluvat sisaret ovat usein erityisen innokkaita ja taitavia tuossa työssä. (Lue psalmi 68:11.) Siksi vanhimmat pyrkivät hyödyntämään sisarten kokemusta. Aiemmin mainittua Abigailia rohkaisee se, että veljet kysyvät häneltä, millä tavoilla hänen mielestään on hyvä aloittaa keskusteluja alueen ihmisten kanssa. Abigail sanoo: ”Tämä muistuttaa minua siitä, että Jehova on antanut minulle tärkeän tehtävän järjestössään.” Vanhimmat tietävät myös, että uskolliset, kypsät sisaret pystyvät auttamaan nuorempia sisaria, kun näillä on ongelmia (Tit. 2:3–5). Sisaret tosiaan ansaitsevat arvostuksemme!

PUOLUSTA SISARIA

15. Milloin sisaria on hyvä puolustaa?

15 Toisinaan sisaret saattavat kohdata jonkin erityisen vaikean tilanteen ja tarvita sitä, että joku puolustaa heitä (Jes. 1:17). Esimerkiksi leski tai eronnut sisar voi toivoa, että joku puhuu hänen puolestaan ja auttaa häntä huolehtimaan asioista, joista hänen miehensä aikaisemmin huolehti. Iäkäs sisar voi tarvita apua, kun hän asioi lääkärien ja hoitajien kanssa. Tienraivaajasisarella voi olla muita teokraattisia tehtäviä, ja häntä saatetaan arvostella siitä, ettei hän käy kentällä yhtä paljon kuin toiset tienraivaajat. Silloin jonkun on hyvä puolustaa häntä. Missä muissa tilanteissa voimme auttaa seurakunnan sisaria? Palataan jälleen Jeesuksen esimerkkiin.

16. Miten Jeesus auttoi Mariaa, kuten Markuksen 14:3–9:ssä kerrotaan?

16 Jeesus oli valmis puhumaan hengellisten sisartensa puolesta, kun heidät ymmärrettiin väärin. Hän esimerkiksi puolusti Mariaa, jota Martta kritisoi (Luuk. 10:38–42). Hän puolusti Mariaa silloinkin, kun toiset ajattelivat hänen tehneen huonon ratkaisun ja arvostelivat häntä siitä. (Lue Markuksen 14:3–9.) Jeesus ymmärsi Marian motiivin ja kiitti häntä: ”Hän teki minulle hyvän teon. – – Nainen teki, minkä voi.” Jeesus jopa ennusti, että ”missä hyvää uutista saarnataankin kaikessa maailmassa”, siellä kerrottaisiin Marian hyvästä teosta. Tämä ennustus toteutuu tässäkin artikkelissa. On kiinnostavaa, että Jeesus mainitsi maailmanlaajuisen saarnaamistyön samassa yhteydessä, jossa hän puhui Marian epäitsekkäästä teosta. Jeesuksen sanat varmasti rohkaisivat Mariaa, jota oli arvosteltu epäoikeudenmukaisesti.

17. Kerro esimerkki tilanteesta, jossa voisi olla hyvä puolustaa sisarta.

17 Puhutko sinä tarvittaessa hengellisten sisartesi puolesta? Ajatellaan seuraavanlaista tilannetta: Joitain julistajia häiritsee se, että uskonnollisesti jakautuneessa kodissa elävä sisar tulee usein myöhässä kokouksiin ja lähtee heti niiden päätyttyä. He huomaavat myös, että sisar tuo vain harvoin lapset mukanaan kokoukseen. Niinpä he kritisoivat häntä ja sanovat, että hän antaa liikaa periksi ei-uskovalle miehelleen. Todellisuudessa sisar kuitenkin tekee sen, minkä voi. Hän ei pysty täysin päättämään omasta aikataulustaan, eikä hänellä myöskään ole oikeutta tehdä lapsia koskevia päätöksiä yksin. Mitä tekisit, jos kuulisit toisten arvostelevan häntä? Voit saada kielteisen puheen loppumaan kiittämällä sisarta ja kiinnittämällä toisten huomion siihen, että hän tekee parhaansa.

18. Millä muilla tavoilla voimme auttaa sisariamme?

 18 Voimme osoittaa arvostavamme seurakunnan sisaria auttamalla heitä käytännön asioissa (1. Joh. 3:18). Annette, joka huolehti sairaasta äidistään, kertoo: ”Jotkut ystävät tulivat äidin avuksi niin että minä sain vähän vapaata, tai he toivat meille ruokaa. Tunsin, että minua rakastettiin ja että kuuluin seurakuntaan.” Myös Jordan sai apua. Muuan veli neuvoi hänelle, miten autoa huolletaan. Hän kertoo: ”On mukava tietää, että veljet ja sisaret ovat kiinnostuneita turvallisuudestani.”

19. Millä muilla tavoilla vanhimmat voivat auttaa sisaria?

19 Vanhimmatkin pyrkivät huolehtimaan sisarten tarpeista. He tietävät, että Jehova on kiinnostunut siitä, miten sisaria kohdellaan (Jaak. 1:27). He jäljittelevät sen vuoksi Jeesuksen järkevyyttä eivätkä tee sääntöjä silloin kun olisi parempi joustaa (Matt. 15:22–28). Sisaret tuntevat, että heistä välitetään, kun vanhimmat ottavat aloitteen heidän auttamisekseen. Kian ryhmänvalvoja sai kuulla, että Kia oli muuttamassa uuteen asuntoon, ja järjesti heti apua. Kia kertoo: ”Stressi helpotti valtavasti. Vanhinten rohkaisevat sanat ja käytännön apu osoittivat minulle selvästi, että minulla on tärkeä osa seurakunnassa enkä jää vaikeassa tilanteessa yksin.”

KAIKKI SEURAKUNNAN SISARET TARVITSEVAT TUKEA JA ROHKAISUA

20–21. Miten osoitamme, että rakastamme ja arvostamme kaikkia seurakuntamme sisaria?

20 Seurakunnissamme on nykyään lukemattomia ahkeria sisaria, jotka ansaitsevat tukemme. Jeesuksen esimerkistä olemme oppineet, miten voimme auttaa heitä. Varaamme heille aikaa ja opettelemme tuntemaan heidät. Osoitamme arvostavamme sitä, mitä he tekevät Jumalan palveluksessa, ja tarvittaessa myös puolustamme heitä.

21 Rooman kristityille kirjoittamansa kirjeen lopussa Paavali mainitsi nimeltä yhdeksän kristittyä naista (Room. 16:1, 3, 6, 12, 13, 15). Heitä epäilemättä rohkaisi se, että heille lähetettiin terveisiä ja heitä kiitettiin. Meidänkin tulisi tukea kaikkia seurakuntamme sisaria. Siten osoitamme, että rakastamme heitä ja että he ovat tärkeä osa hengellistä perhettämme.

LAULU 136 Jehova antaa sinulle ”täyden palkan”

^ kpl 5 Seurakunnan sisaret kohtaavat monia haasteita. Tässä artikkelissa käsitellään sitä, miten voimme tukea heitä jäljittelemällä Jeesuksen esimerkkiä. Jeesus vietti aikaa hengellisten sisartensa kanssa. Hän arvosti naisia ja puolusti heitä.

^ kpl 5 Jotkin nimet on muutettu.

^ kpl 6 Eräässä hakuteoksessa sanotaan: ”Opetuslapsilla oli tapana istua opettajansa jalkojen juuressa. Innokkaimpien opetuslasten tavoitteena oli tulla itsekin opettajiksi. Naisille tämä ei ollut mahdollista. – – Se että Maria hylkäsi naisen perinteisen roolin ja istui kuuntelemassa tarkkaan Jeesuksen opetusta – – olisi useimmista juutalaisista miehistä ollut järkyttävää.”

^ kpl 9 Auttaessaan sisaria vanhinten tulee käyttää harkintaa ja toimia järkevästi. He eivät esimerkiksi mene käymään sisaren luona yksin.

^ kpl 65 KUVA: Veljet osoittavat Jeesuksen tavoin kiinnostusta uskollisia sisaria kohtaan: veli auttaa kahta sisarta vaihtamaan autonrenkaan, toinen veli käy katsomassa heikkokuntoista sisarta, ja kolmas veli ja hänen vaimonsa pitävät yhteisen palvontaillan sisaren ja hänen tyttärensä kanssa.