Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Osoita rakkautta – se vahvistaa toisia

Osoita rakkautta – se vahvistaa toisia

”Rakkaus rakentaa.” (1. KOR. 8:1)

LAULUT: 109, 121

1. Mistä tärkeästä asiasta Jeesus puhui opetuslapsille viimeisenä iltanaan?

VIIMEISENÄ iltana, jonka Jeesus vietti opetuslastensa kanssa, hän mainitsi rakkauden lähes 30 kertaa. Hän sanoi heille nimenomaan, että heidän piti rakastaa toisiaan (Joh. 15:12, 17). Heidän rakkautensa toisiaan kohtaan olisi niin huomattavaa, että heidät tunnistettaisiin sen perusteella Jeesuksen aidoiksi seuraajiksi (Joh. 13:34, 35). Tämä rakkaus ei ole pelkkä tunne. Jeesus tarkoitti erittäin jaloa ominaisuutta, uhrautuvaa rakkautta. Hän sanoi: ”Kenelläkään ei ole suurempaa rakkautta kuin se, että joku antaa sielunsa ystäviensä puolesta. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teitä tekemään.” (Joh. 15:13, 14.)

2. a) Mistä Jumalan palvelijat tunnetaan? b) Mihin kysymyksiin saamme vastauksen?

2 Nykyisten Jehovan palvelijoiden keskuudessa vallitsee aito, uhrautuva rakkaus ja vahva yhteenkuuluvuus (1. Joh. 3:10, 11). Jeesuksen mallin mukaisesti he rakastavat toisiaan kansallisuudesta, heimosta, kielestä ja taustasta riippumatta. Miksi rakkaus on erityisen tärkeää nykyään? Miten Jehova  ja Jeesus vahvistavat meitä rakkaudellaan? Miten me voimme vahvistaa toisia osoittamalla rakkautta? (1. Kor. 8:1.)

MIKSI RAKKAUS ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ NYKYÄÄN?

3. Miten nämä ”kriittiset ajat” vaikuttavat ihmisiin?

3 Koska elämä on näinä ”kriittisinä aikoina” täynnä surua ja vaikeuksia, lukemattomat ihmiset kokevat jonkinasteista tunneperäistä ahdistusta (Ps. 90:10; 2. Tim. 3:1–5). Monilla on sellainen tunne, että he eivät jaksa enää elää. Arvioiden mukaan joka vuosi yli 800 000 ihmistä – keskimäärin yksi ihminen joka 40. sekunti – tekee itsemurhan. Surullista kyllä jotkut kristitytkin ovat luovuttaneet ja riistäneet hengen itseltään.

4. Ketkä Raamatun henkilöt toivoivat jossain vaiheessa kuolemaa?

4 Raamatun aikoina joillakin uskollisilla Jumalan palvelijoilla oli niin paha olla, että he halusivat kuolla. Esimerkiksi Job sanoi tuskissaan, ettei hän enää halunnut elää (Job 7:16; 14:13). Joona oli pettynyt siihen, miten asiat olivat edenneet, ja hän pyysi: ”Nyt, oi Jehova, otathan minulta pois sieluni, sillä minun on parempi kuolla kuin elää.” (Joona 4:3.) Myös uskollinen profeetta Elia oli eräässä tilanteessa niin ahdistunut, että hän pyysi saada kuolla. Hän sanoi: ”Riittää! Oi Jehova, ota nyt sieluni pois.” (1. Kun. 19:4.) Jehova kuitenkin arvosti näitä rakkaita palvelijoitaan ja halusi heidän elävän. Hän ei tuominnut heitä sen vuoksi, miltä heistä tuntui, vaan auttoi heitä saamaan elämänhalunsa takaisin ja jatkamaan uskollista palvelustaan.

5. Miksi veljet ja sisaret tarvitsevat rakkauttamme erityisesti nyt?

5 Nykyään monet veljet ja sisaret elävät hyvin stressaavissa olosuhteissa ja tarvitsevat rakkauttamme. Jotkut joutuvat kestämään vainoa ja pilkkaa. Toisia arvostellaan tai mustamaalataan työpaikalla. Jotkut puolestaan ovat äärirajoilla ylitöiden ja jatkuvien aikataulupaineiden vuoksi. Joillakuilla taas on vaikea tilanne kotona. Ehkä heidän ei-uskova puolisonsa kritisoi heitä, mikä syö heiltä voimia. Näiden ja muiden paineiden vuoksi monet veljet ja sisaret ovat fyysisesti ja henkisesti aivan uuvuksissa. Kuka voi auttaa tällaisia ystäviä jaksamaan?

JEHOVAN RAKKAUS VAHVISTAA MEITÄ

6. Miten Jehova vahvistaa palvelijoitaan?

6 Jehova vahvistaa palvelijoitaan vakuuttamalla heille pettämätöntä rakkauttaan. Kuvittele, miten hyvältä uskollisista israelilaisista tuntui, kun he kuulivat seuraavat Jehovan sanat: ”Koska olet ollut silmissäni kallisarvoinen, sinua on pidetty kunnioitettuna ja minä olen rakastanut sinua. – – Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi.” (Jes. 43:4, 5.) Jehovan palvelijana voit olla varma, että Jehova rakastaa sinua hyvin hellästi. * Raamatussa luvataan Jehovan palvelijoille: ”Väkevänä hän pelastaa. Hän riemuitsee sinusta iloiten.” (Sef. 3:16, 17.)

7. Miten Jehovan rakkaus on samankaltaista kuin äidin rakkaus lastaan kohtaan? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

7 Jehova lupaa tukea ja lohduttaa palvelijoitaan kaikissa heidän koettelemuksissaan. ”Lonkalla teitä kannetaan, ja polvilla teitä hyväillään. Niin kuin  miestä, jota hänen oma äitinsä lohduttaa, niin lohdutan minä teitä.” (Jes. 66:12, 13.) Kuvittele mielessäsi, miten rakastava äiti pitää lasta sylissään tai keinuttaa häntä polvillaan. Näin koskettavalla tavalla Jehova kuvailee sitä syvää ja hellää rakkautta, jota hän tuntee palvelijoitaan kohtaan. Ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että olet Jehovalle hyvin rakas ja kallisarvoinen. (Jer. 31:3.)

8, 9. Miten Jeesuksen rakkaus vahvistaa meitä?

8 Voimme olla varmoja Jehovan rakkaudesta myös siksi, että hän on järjestänyt lunnaat. ”Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainosyntyisen Poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoutuisi, vaan hänellä olisi ikuinen elämä.” (Joh. 3:16.) Myös Jeesus rakastaa meitä – hänhän antoi elämänsä meidän puolestamme! Hänen rakkautensa antaa meille paljon voimaa. Raamatussa luvataan, ettei mikään ahdinko tai tuska voi ”erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta” (Room. 8:35, 38, 39).

9 Toisinaan elämän ongelmat verottavat raskaasti fyysisiä ja henkisiä voimiamme ja koettelevat hengellisyyttämme. Silloin sen muistaminen, miten paljon Jeesus rakastaa meitä, voi auttaa kestämään. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 5:14, 15.) Jeesuksen rakkaus antaa meille voimaa pitää kiinni elämästä ja Jehovan palvelemisesta silloinkin, kun kohtaamme vainoa, pettymyksiä tai muita vastoinkäymisiä tai kun huolet painavat mieltämme.

VELJET JA SISARET TARVITSEVAT RAKKAUTTAMME

Jeesuksen esimerkin tutkiminen kannustaa meitä vahvistamaan toisia. (Ks. kpl:t 10–11.)

10, 11. Keiden tulisi lohduttaa masentuneita veljiä ja sisaria? Selitä.

10 Jehova vahvistaa meitä ja osoittaa rakkautta meitä kohtaan myös seurakunnan välityksellä. Me taas voimme todistaa rakkautemme Jehovaan rakastamalla veljiämme ja sisariamme ja tukemalla heitä paitsi hengellisesti myös tunneperäisesti. (1. Joh. 4:19–21.) Apostoli Paavali kehotti kristittyjä: ”Lohduttakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne jatkuvasti, niin kuin  teettekin.” (1. Tess. 5:11.) Tämä neuvo ei koske vain vanhimpia. Kaikki seurakunnan jäsenet voivat jäljitellä Jehovaa ja Jeesusta lohduttamalla ja tukemalla toisia. (Lue Roomalaiskirjeen 15:1, 2.)

11 Jotkut veljet ja sisaret, joilla on tunne-elämän häiriöitä, saattavat tarvita ammattiapua ja lääkitystä (Luuk. 5:31). Vanhimmat ja muut seurakunnan jäsenet tunnustavat vaatimattomasti, etteivät he ole mielenterveysalan ammattilaisia. Me kaikki voimme kuitenkin ”puhua lohduttavasti masentuneille sieluille, tukea heikkoja, olla pitkämielisiä kaikkia kohtaan” (1. Tess. 5:14). Meidän täytyy olla myötätuntoisia ja kärsivällisiä ja puhua lohduttavasti masentuneille. Lohdutatko ja kannustatko sinä toisia? Miten voisit olla parempi lohduttaja?

12. Kerro esimerkki ystävästä, joka on saanut tukea seurakunnalta.

12 Miten voimme tukea niitä, jotka kamppailevat tuskallisten tunteiden kanssa? Muuan eurooppalainen sisar sanoo: ”Toisinaan mieleeni tulee itsemurha-ajatuksia. Minulla on kuitenkin hyvä tukiverkosto. Seurakunta, johon kuulun, on pelastanut henkeni. Veljet ja sisaret ovat aina hyvin rohkaisevia ja sydämellisiä. Vaikka vain harvat tietävät minun kärsivän masennuksesta, saan aina tukea seurakunnasta. Eräs aviopari on minulle kuin hengelliset vanhemmat. He huolehtivat minusta hyvin, ja voin turvautua heihin mihin vuorokauden aikaan tahansa.” Kaikki eivät tietenkään voi auttaa yhtä paljon. Meidän kaikkien tuki on kuitenkin arvokasta ja voi merkitä henkistä taakkaa kantavalle veljelle tai sisarelle hyvin paljon. *

MITEN VOIMME VAHVISTAA TOISIAMME?

13. Mikä on välttämätöntä, jotta voisimme lohduttaa toisia?

13 Ole hyvä kuuntelija (Jaak. 1:19). Myötätuntoinen kuunteleminen on rakkaudenteko. Esitä lannistuneelle veljelle tai sisarelle tahdikkaita ja ystävällisiä kysymyksiä ja kuvittele, miltä sinusta tuntuisi hänen asemassaan. Silloin pystyt osoittamaan empatiaa ja tukemaan häntä. Ilmaise myös kasvonilmeilläsi, että välität hänestä aidosti. Jos hän haluaa selittää tilannettaan yksityiskohtaisesti, kuuntele kärsivällisesti äläkä keskeytä häntä. Näin voit luultavasti ymmärtää paremmin hänen tunteitaan. Hän voi puolestaan luottaa sinuun ja olla valmiimpi kuuntelemaan, kun annat rohkaisua. Kun toinen aistii, että todella välität hänestä, voit onnistua lohduttamaan häntä.

14. Miksi meidän tulee välttää kriittisyyttä?

14 Älä ole kriittinen. Jos masentunut ihminen kokee, että kritisoimme häntä, hän tuntee olonsa entistä huonommaksi ja yrityksemme auttaa voivat valua hiekkaan. ”Joku puhuu ajattelemattomasti kuin miekan pistoin, mutta viisaiden kieli on lääkitystä.” (Sananl. 12:18.) Emme tietenkään tahallamme vahingoita toista sanoillamme, mutta vaikka tekisimme sen epähuomiossa, seuraukset voivat olla tuskalliset. Jotta voisimme rohkaista masentuneita, meidän täytyy olla empaattisia ja asettua  heidän asemaansa siinä määrin kuin mahdollista (Matt. 7:12).

15. Minkä avulla voimme lohduttaa toisia?

15 Lohduta toisia Jumalan sanalla. (Lue Roomalaiskirjeen 15:4, 5.) Raamattu on lohdutuksen sanojen aarreaitta. Se on kirja Jumalalta, ”joka antaa kestävyyttä ja lohdutusta”. Meillä on myös paljon Raamatun tutkimisen apuvälineitä. Vartiotornin julkaisujen hakemisto ja Jehovan todistajien tiedonhakuopas auttavat meitä löytämään Raamatusta ja julkaisuistamme kannustavia ajatuksia, joiden avulla voimme lohduttaa erilaisissa vaikeuksissa kamppailevia veljiä ja sisaria.

16. Mitä ominaisuuksia tarvitsemme, jotta voisimme kannustaa masentunutta kristittyä?

16 Ole lempeä ja hellävarainen. Tarvitsemme näitä ominaisuuksia, jotta voisimme rohkaista toisia. Ne ovatkin epäitsekkään rakkauden tärkeitä piirteitä. Jehova itse on ”hellän armon Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala”, ja hän tuntee ”hellää sääliä” palvelijoitaan kohtaan. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 1:3–6; Luuk. 1:78; Room. 15:13.) Paavali jäljitteli Jehovaa, ja siksi hän on meille hyvä esimerkki. Hän sanoi: ”Meistä tuli teidän keskuudessanne hellävaraisia kuin imettävä äiti, joka vaalii omia lapsiaan. Koska meillä siis on hellä kiintymys teihin, halusimme hyvin mielellämme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan hyvää uutista, vaan oman sielummekin, koska olitte tulleet meille rakkaiksi.” (1. Tess. 2:7, 8.) Kun pyrimme olemaan hellävaraisia, voimme olla vastaus jonkun masentuneen kristityn rukoukseen.

17. Mikä on realistinen tapa suhtautua veljiin ja sisariin, ja miten se auttaa meitä rohkaisemaan heitä?

17 Älä odota toisilta täydellisyyttä. Suhtaudu veljiin ja sisariin realistisesti. Olisi turha odottaa, etteivät toiset tekisi mitään virheitä. Se johtaisi vain pettymykseen. (Saarn. 7:21, 22.) Muista, että Jehova on realistinen siinä, mitä hän odottaa palvelijoiltaan. Jos jäljittelemme häntä, kestämme toistemme puutteita kärsivällisesti (Ef. 4:2, 32). Emme halua vertailla veljiämme ja sisariamme toisiin emmekä antaa sellaista vaikutelmaa, etteivät he tee tarpeeksi. Sen sijaan kiitämme heitä siitä, mitä he tekevät. Vilpitön kiitos voi rohkaista heitä ja auttaa heitä saamaan iloa omasta palveluksestaan. (Gal. 6:4.)

18. Miksi haluamme vahvistaa toisiamme osoittamalla rakkautta?

18 Jehova pitää jokaista palvelijaansa erittäin arvokkaana, ja niin pitää Jeesuskin, joka kuoli heidän kaikkien puolesta (Gal. 2:20). Rakastamme syvästi veljiämme ja sisariamme. Haluamme kohdella heitä hellävaraisesti ja huomaavaisesti. ”Pyrimme siihen, mikä edistää rauhaa ja mikä on rakentavaa toisillemme.” (Room. 14:19.) Odotamme hartaasti tulevaa paratiisimaata, jossa meillä ei ole mitään syytä tuntea masennusta. Kun tuo aika koittaa, ei ole enää sairauksia, sotia, kuolemaa, vainoa, perheongelmia eikä pettymyksiä. Tuhatvuotiskauden päätyttyä kaikki ihmiset ovat täydellisiä. Jehova Jumala ottaa maallisiksi pojikseen ne, jotka läpäisevät loppukoetuksen. He saavat nauttia ”Jumalan lasten loistoisasta vapaudesta” (Room. 8:21). Vahvista siis edelleen veljiäsi ja sisariasi osoittamalla rakkautta heitä kohtaan. Näin voimme yhdessä saavuttaa Jumalan lupaaman suurenmoisen palkinnon.

^ kpl 12 Käytännöllisiä ehdotuksia itsemurha-ajatusten voittamiseksi on Herätkää!-lehden kirjoituksissa ”Miksi jatkaa elämää? – Kolme tärkeää syytä” (huhtikuu 2014), ”Kun ei enää jaksaisi elää” (tammikuu 2012) ja ”Elämä on elämisen arvoista” (22. lokakuuta 2001).