Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miten paljon arvostat Jumalan sanaa?

Miten paljon arvostat Jumalan sanaa?

”Kun saitte – – Jumalan sanan, te otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se todella on, Jumalan sanana.” (1. TESS. 2:13)

LAULUT: 114, 113

1–3. Miten Euodian ja Syntyken väliset erimielisyydet mahdollisesti saivat alkunsa, ja miten tällaiset ongelmat voidaan välttää? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

JEHOVAN palvelijat arvostavat syvästi Jumalan pyhää sanaa, Raamattua. Koska me kaikki olemme epätäydellisiä ja teemme virheitä, tarvitsemme aika ajoin raamatullisia neuvoja. Miten reagoimme, kun saamme niitä? Ensimmäisellä vuosisadalla kahden voidellun sisaren, Euodian ja Syntyken, välillä syntyi vakavia ongelmia. Raamattu ei kerro, mistä erimielisyydet johtuivat, mutta kuvitellaanpa, millainen tilanne saattoi olla.

2 Ehkä Euodia kutsui joitakin veljiä ja sisaria kotiinsa aterialle ja viettämään aikaa yhdessä. Syntykeä ei ollut kutsuttu, mutta hän kuuli, miten mukavaa kaikilla oli ollut. Kenties hän mietti, miksi ihmeessä Euodia ei kutsunut häntä. Hehän olivat toistensa parhaat ystävät! Syntyke tunsi, että häntä oli petetty, ja alkoi ottaa etäisyyttä Euodiaan. Hän päättikin pyytää kotiinsa aterialle samat veljet ja sisaret – mutta ei Euodiaa. Euodian ja Syntyken välinen ongelma saattoi häiritä koko seurakunnan rauhaa. Paavali neuvoi heitä huomaavaisesti. Raamattu ei kerro, miten asiassa lopulta kävi, mutta ehkä nämä sisaret ottivat neuvot vastaan. (Fil. 4:2, 3.)

3 Samankaltaisia ongelmia voi syntyä Jehovan palvelijoiden keskuudessa nykyäänkin. Noudattamalla Jumalan sanan neuvoja voimme kuitenkin ratkaista tai kokonaan välttää ne. Kun elämme sen ohjeiden mukaan, osoitamme arvostavamme sitä syvästi. (Ps. 27:11.)

RAAMATTU OPETTAA HALLITSEMAAN TUNTEITA

4, 5. Mitä neuvoja Jumalan sanassa on tunteiden hallinnasta?

4 Tunteiden hallinta ei ole helppoa, varsinkaan silloin kun joku loukkaa meitä tai kohtelee meitä epäoikeudenmukaisesti. Voi olla hyvin koettelevaa, jos meitä kohdellaan huonosti etnisen taustamme, ihonvärimme tai jonkin muun ulkonäköön liittyvän piirteen vuoksi. Tuska voi olla vielä suurempaa, jos sen aiheuttaja on joku palvojatoveri. Onko Jumalan sanan neuvoista tällöin apua?

5 Jehova on tarkkaillut ihmisten välisiä suhteita ihmishistorian alusta asti. Hän panee merkille tunteemme ja tekomme. Jos olemme vihaisia tai poissa tolaltamme, voimme sanoa tai tehdä sellaista, mitä myöhemmin kadumme. On siksi viisasta toimia niin kuin Raamattu neuvoo: hillitä itsensä ja olla loukkaantumatta kovin helposti. (Lue Sananlaskujen 16:32; Saarnaajan 7:9.) Todennäköisesti meidän kaikkien täytyy tehdä työtä sen hyväksi, ettemme olisi liian herkkiä vaan sen sijaan anteeksiantavaisia. Jehova ja Jeesus pitävät anteeksiantamista hyvin tärkeänä (Matt. 6:14, 15). Pitäisikö sinun olla anteeksiantavaisempi tai oppia hallitsemaan tunteitasi paremmin?

6. Miksi meidän tulisi varoa katkeroitumasta?

6 Ihmisistä, jotka eivät hallitse tunteitaan, tulee usein katkeria. Siksi toiset eivät ehkä halua olla heidän seurassaan. Katkera ihminen voi luoda seurakunnassa ikävää ilmapiiriä. Hän yrittää kenties kätkeä katkeruutensa tai vihansa, mutta kielteiset ajatukset, joita hän hautoo mielessään, ”paljastuvat seurakunnassa” (Sananl. 26:24–26). Vanhimmat voivat auttaa tällaisia ihmisiä ymmärtämään, että vihalla ja kaunalla ei ole sijaa Jumalan järjestössä. Jumalan sana Raamattu ei jätä asiaa epäselväksi. (3. Moos. 19:17, 18; Room. 3:11–18.) Onko meillä sama näkemys?

MITEN JEHOVA OHJAA MEITÄ?

7, 8. a) Miten Jehova ohjaa järjestönsä maanpäällistä osaa? b) Millaisia ohjeita Jumalan sanassa on meille, ja miksi meidän tulisi noudattaa niitä?

7 Jehova ohjaa ja opettaa jatkuvasti niitä, jotka kuuluvat hänen järjestönsä maanpäälliseen osaan. Hän käyttää välikappaleenaan ”uskollista ja ymmärtäväistä orjaa”, joka toimii Kristuksen, ”seurakunnan pään”, alaisuudessa. (Matt. 24:45–47; Ef. 5:23.) Ensimmäisen vuosisadan hallintoelimen tavoin tämä orja arvostaa Raamattua hyvin paljon, koska se on Jumalan sana eli hänen sanomansa meille. (Lue 1. Tessalonikalaiskirjeen 2:13.) Millaisia ohjeita Raamatussa on meidän hyödyksemme?

8 Raamattu kehottaa meitä käymään säännöllisesti kokouksissa (Hepr. 10:24, 25). Se neuvoo meitä olemaan oppikysymyksissä samanmielisiä (1. Kor. 1:10). Se käskee pitämään Valtakunnan tärkeimmällä sijalla elämässä (Matt. 6:33). Raamattu myös tähdentää velvollisuuttamme saarnata talosta taloon, julkisesti ja vapaamuotoisesti (Matt. 28:19, 20; Apt. 5:42; 17:17; 20:20). Se kehottaa vanhimpia pitämään seurakunnan puhtaana (1. Kor. 5:1–5, 13; 1. Tim. 5:19–21). Lisäksi jokaisen Jehovan palvelijan tulee olla puhdas fyysisesti ja välttää epäpuhtaita ajatuksia ja tapoja (2. Kor. 7:1).

9. Mikä on ainoa kanava, jonka välityksellä meitä autetaan ymmärtämään Jumalan sanaa?

9 Jotkut voivat ajatella, että he pystyvät tulkitsemaan Raamattua omin avuin. Jeesus Kristus on kuitenkin valinnut uskollisen orjan ainoaksi kanavaksi, jonka kautta hengellistä ravintoa jaetaan. Vuodesta 1919 lähtien hän on tämän orjan välityksellä auttanut seuraajiaan ymmärtämään Jumalan sanaa ja noudattamaan sen neuvoja. Kun toimimme Jumalan sanan ohjeiden mukaan, edistämme seurakunnan puhtautta, rauhaa ja yksimielisyyttä. Meidän jokaisen on hyvä kysyä itseltämme: olenko minä uskollinen sille kanavalle, jota Jeesus käyttää nykyään?

JEHOVAN VAUNUT OVAT LIIKKEELLÄ!

10. Miten Jehovan järjestön taivaallista osaa kuvaillaan Hesekielin kirjassa?

10 Jehovan kirjoitettu sana tutustuttaa meidät hänen järjestönsä taivaalliseen osaan. Profeetta Hesekiel sai näyn, jossa Jumalan järjestön taivaallista osaa edustavat taivaalliset vaunut (Hes. 1:4–28). Vaunuja ajaa Jehova, ja ne menevät minne tahansa hänen henkensä niitä ohjaa. Järjestön taivaallinen osa vaikuttaa vuorostaan sen maanpäälliseen osaan. Nämä vaunut ovat liikkuneet kovaa vauhtia. Esimerkiksi kymmenen viime vuoden aikana järjestössä on tehty monia muutoksia, ja niiden takana on Jehova. Nyt kun Kristus ja enkelit ovat valmiina tuhoamaan nykyisen pahan maailman, Jehovan vaunut kulkevat nopeasti kohti suuria tapahtumia: pian hänen suvereeniutensa saatetaan kunniaan ja hänen pyhä nimensä pyhitetään.

Olemme kiitollisia niille monille vapaaehtoistyöntekijöille, jotka työskentelevät ahkerasti rakennushankkeissa. (Ks. kpl 11.)

11, 12. Mitä Jehovan järjestö on saanut aikaan viimeisinä päivinä?

11 Mitä kaikkea Jumalan järjestön maanpäällinen osa on saanut aikaan näinä viimeisinä päivinä? Rakentaminen. Sadat työntekijät ovat ahkeroineet Warwickissa New Yorkin osavaltiossa Jehovan todistajien uuden päätoimiston rakennustyömaalla. Tuhannet vapaaehtoiset, jotka toimivat maailmanlaajuisen suunnittelu- ja rakennusosaston ohjauksessa, rakentavat uusia valtakunnansaleja ja laajentavat haaratoimistotiloja eri puolilla maailmaa. Olemme kiitollisia niille monille vapaaehtoisille, jotka työskentelevät ahkerasti tällaisissa rakennushankkeissa. Voimme olla varmoja, että Jehova siunaa kaikkia nöyriä ja uskollisia Valtakunnan julistajia, jotka omien mahdollisuuksiensa mukaan antavat lahjoituksia näiden hankkeiden hyväksi (Luuk. 21:1–4).

12 Koulutus. Jehova haluaa opettaa kansaansa (Jes. 2:2, 3). Siksi on perustettu monia kouluja, kuten tienraivaajien palveluskoulu, Valtakunnan julistajien koulu, Gilead-koulu, uusien beteliläisten koulu, kierrosvalvojien ja heidän vaimojensa koulu, seurakunnanvanhinten koulu, Valtakunnan palveluskoulu sekä haaratoimistokomiteoiden jäsenten ja heidän vaimojensa koulu. Raamatullista opetusta annetaan myös verkkosivustolla jw.org, jossa on julkaisuja sadoilla kielillä. Sivustolla on omat osiot lapsille ja perheille ja lisäksi uutisia sisältävä osio. Oletko sinä käyttänyt jw.org-sivustoa kenttäpalveluksessa ja perheen palvontaillassa?

OLE USKOLLINEN JEHOVALLE JA TUE HÄNEN JÄRJESTÖÄÄN

13. Mikä vastuu Jehovan uskollisilla palvelijoilla on?

13 On suuri kunnia kuulua Jehovan järjestöön! Tunnemme Jumalan normit ja tiedämme, mitä hän odottaa meiltä, ja siksi meillä on vastuu toimia oikein ja kannattaa hänen suvereeniuttaan. Maailma muuttuu kaiken aikaa yhä turmeltuneemmaksi, mutta meidän täytyy ”vihata pahaa”, kuten Jehovakin vihaa (Ps. 97:10). Emme koskaan halua tulla niiden kaltaisiksi, jotka ”sanovat hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi” (Jes. 5:20). Koska tahdomme miellyttää Jumalaa, pyrimme pysymään puhtaina fyysisesti, moraalisesti ja hengellisesti (1. Kor. 6:9–11). Rakastamme Jehovaa ja luotamme häneen. Osoitamme uskollisuutemme häntä kohtaan elämällä niiden normien mukaan, jotka ilmaistaan selvästi hänen Sanassaan Raamatussa. Noudatamme parhaamme mukaan näitä normeja kotona, seurakunnassa, työssä ja koulussa – kaikkialla (Sananl. 15:3). Millä muilla tavoilla voimme osoittaa, että olemme uskollisia Jumalalle?

14. Millä tavoin kristityt vanhemmat osoittavat uskollisuutta Jehovaa kohtaan?

14 Lastenkasvatus. Kristityt vanhemmat osoittavat uskollisuutta Jehovaa kohtaan kasvattamalla lapsiaan niiden ohjeiden mukaan, joita on hänen Sanassaan. Heidän täytyy varoa, etteivät he anna paikallisen kulttuurin vaikuttaa liiaksi lastenkasvatukseen. Maailmallinen ajattelutapa ei kuulu kristittyyn kotiin (Ef. 2:2). Kristitty isä ei ajattele, että lasten opettaminen on äitien tehtävä, vaikka tämä olisi yleinen näkemys hänen maassaan. Raamattu antaa asiasta seuraavan selvän ohjeen: ”Te isät, – – kasvattakaa heitä [lapsianne] jatkuvasti Jehovan kurissa ja mielenohjauksessa.” (Ef. 6:4.) Jehovaa rakastavat isät ja äidit haluavat lastensa olevan kuin Samuel, koska Jehova oli hänen kanssaan, kun hän varttui aikuiseksi (1. Sam. 3:19).

15. Miten voimme osoittaa uskollisuutta Jehovaa kohtaan, kun teemme suuria ratkaisuja?

15 Ratkaisujen tekeminen. Kun teemme elämässämme suuria ratkaisuja, osoitamme uskollisuutta Jehovaa kohtaan etsimällä apua hänen Sanastaan ja järjestöltään. Tämä on hyvin tärkeää, kuten voidaan havaita seuraavasta esimerkistä. Jotkut ulkomaille muuttaneet pariskunnat lähettävät vastasyntyneen lapsensa sukulaisten hoidettavaksi, jotta he itse voivat jatkaa työntekoa ja rahan hankkimista. Vaikka kyse on henkilökohtaisesta ratkaisusta, on muistettava, että Jumala pitää meitä ratkaisuistamme tilivelvollisina. (Lue Roomalaiskirjeen 14:12.) Ei olisi viisasta tehdä perhettä ja elatuksen hankkimista koskevia tärkeitä päätöksiä etsimättä ensin ohjeita Raamatusta. Tarvitsemme taivaallisen Isämme apua, koska emme kykene ohjaamaan omia askeleitamme (Jer. 10:23).

16. Minkä valinnan edessä eräs äiti oli, ja mikä auttoi häntä tekemään oikean ratkaisun?

16 Eräälle pariskunnalle syntyi heidän ulkomailla asuessaan poikalapsi, ja he aikoivat lähettää lapsen heidän kotimaahansa isovanhempien hoidettavaksi. Noihin aikoihin lapsen äiti alkoi tutkia Raamattua Jehovan todistajien kanssa. Hän edistyi hengellisesti ja ymmärsi, että hänellä oli velvollisuus opettaa lastaan palvomaan Jehovaa (Ps. 127:3; Sananl. 22:6). Tämä nuori nainen purki huolensa Jehovalle, kuten Raamatussa kehotetaan (Ps. 62:7, 8). Hän puhui asiasta myös sisarelle, joka tutki hänen kanssaan Raamattua, samoin kuin muille seurakunnan jäsenille. Vaikka sukulaiset ja ystävät painostivat häntä lähettämään lapsen isovanhempien luokse, hän tuli siihen tulokseen, ettei se ollut oikein. Aviomieheen teki suuren vaikutuksen se, miten paljon tukea hänen vaimonsa ja lapsensa saivat seurakunnasta. Niinpä hän alkoi tutkia Raamattua ja käydä heidän kanssaan kokouksissa. Lapsen äiti oli varmasti onnellinen siitä, että Jehova oli vastannut hänen sydämestä lähtevään rukoukseensa.

17. Mitä ohjeita olemme saaneet raamatuntutkistelujen johtamisesta?

17 Ohjeiden noudattaminen. Vielä yksi tapa ilmaista uskollisuutemme Jumalaa kohtaan on noudattaa ohjeita, joita saamme hänen järjestöltään. Meille on annettu muun muassa raamatuntutkisteluja koskevia ehdotuksia. On suositeltu, että pian sen jälkeen, kun olemme alkaneet tutkia jonkun kanssa kirjaa Mitä Raamattu todella opettaa?, käsittelisimme jokaisen tutkistelun jälkeen muutaman minuutin ajan Jehovan järjestöä. Voisimme käyttää tässä videota Millaista on valtakunnansalilla? ja kirjasta Ketkä tekevät Jehovan tahdon nykyään? On ehdotettu myös, että kun olemme tutkineet edistyneen oppilaan kanssa Raamattu opettaa -kirjan, voisimme tutkia vielä kirjan ”Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa”, vaikka oppilas olisikin jo käynyt kasteella. Nämä ohjeet on annettu, jotta uudet opetuslapset tulisivat ”vakaantuneiksi uskossa” (Kol. 2:7). Noudatatko tällaisia Jehovan järjestön antamia ehdotuksia?

18, 19. Mitä syitä meillä on olla kiitollisia Jehovalle?

18 Meillä on monia syitä olla kiitollisia Jehovalle. ”Hänessä meillä on elämä ja me liikumme ja olemme olemassa.” Olemme siis hänelle velkaa elämämme. (Apt. 17:27, 28.) Hän on antanut meille erittäin arvokkaan lahjan, Sanansa Raamatun. Arvostamme sitä, koska ymmärrämme sen olevan Jumalalta tullut sanoma. Näin jäljittelemme Tessalonikan kristittyjä, jotka Jumalan sanan kuultuaan ottivat sen arvostaen vastaan (1. Tess. 2:13).

19 Raamatun välityksellä olemme päässeet lähemmäksi Jehovaa ja hän on lähestynyt meitä (Jaak. 4:8). Taivaallinen Isämme on antanut meille suuren kunnian kuulua hänen järjestöönsä. Olemme tästä kaikesta hyvin kiitollisia! Psalmista puki tunteemme sanoiksi, kun hän lauloi: ”Kiittäkää Jehovaa, sillä hän on hyvä: sillä hänen rakkaudellinen huomaavaisuutensa kestää ajan hämärään asti.” (Ps. 136:1.) Psalmissa 136 sanotaan peräti 26 kertaa, että Jehovan ”rakkaudellinen huomaavaisuus kestää ajan hämärään asti”. Kun pysymme uskollisina Jehovalle ja hänen järjestölleen, nämä rohkaisevat sanat toteutuvat meidän elämässämme, sillä saamme elää ikuisesti.